Page 1

Cz ł owi ekna j l eps z ai nwes t y c j a

Pr oj ek tws półna ns owa nypr z ezUni ęE ur opej s k ąwr a ma c hE ur opej s k i egoF undus z uS poł ec z negoPr ogr a m Oper a c y j nyKa pi t a ł L udz k i 2007-2013


Cz ł owi ekna j l eps z ai nwes t y c j a

Pr oj ek tws półna ns owa nypr z ezUni ęE ur opej s k ąwr a ma c hE ur opej s k i egoF undus z uS poł ec z negoPr ogr a m Oper a c y j nyKa pi t a ł L udz k i 2007-2013


Cz ł owi ekna j l eps z ai nwes t y c j a

Pr oj ek tws półna ns owa nypr z ezUni ęE ur opej s k ąwr a ma c hE ur opej s k i egoF undus z uS poł ec z negoPr ogr a m Oper a c y j nyKa pi t a ł L udz k i 2007-2013


Cz ł owi ekna j l eps z ai nwes t y c j a

Pr oj ek tws półna ns owa nypr z ezUni ęE ur opej s k ąwr a ma c hE ur opej s k i egoF undus z uS poł ec z negoPr ogr a m Oper a c y j nyKa pi t a ł L udz k i 2007-2013


Cz ł owi ekna j l eps z ai nwes t y c j a

Pr oj ek tws półna ns owa nypr z ezUni ęE ur opej s k ąwr a ma c hE ur opej s k i egoF undus z uS poł ec z negoPr ogr a m Oper a c y j nyKa pi t a ł L udz k i 2007-2013


Cz ł owi ekna j l eps z ai nwes t y c j a

Pr oj ek tws półna ns owa nypr z ezUni ęE ur opej s k ąwr a ma c hE ur opej s k i egoF undus z uS poł ec z negoPr ogr a m Oper a c y j nyKa pi t a ł L udz k i 2007-2013


Cz ł owi ekna j l eps z ai nwes t y c j a

Pr oj ek tws półna ns owa nypr z ezUni ęE ur opej s k ąwr a ma c hE ur opej s k i egoF undus z uS poł ec z negoPr ogr a m Oper a c y j nyKa pi t a ł L udz k i 2007-2013


Cz ł owi ekna j l eps z ai nwes t y c j a

Pr oj ek tws półna ns owa nypr z ezUni ęE ur opej s k ąwr a ma c hE ur opej s k i egoF undus z uS poł ec z negoPr ogr a m Oper a c y j nyKa pi t a ł L udz k i 2007-2013


Cz ł owi ekna j l eps z ai nwes t y c j a

Pr oj ek tws półna ns owa nypr z ezUni ęE ur opej s k ąwr a ma c hE ur opej s k i egoF undus z uS poł ec z negoPr ogr a m Oper a c y j nyKa pi t a ł L udz k i 2007-2013


Cz ł owi ekna j l eps z ai nwes t y c j a

Pr oj ek tws półna ns owa nypr z ezUni ęE ur opej s k ąwr a ma c hE ur opej s k i egoF undus z uS poł ec z negoPr ogr a m Oper a c y j nyKa pi t a ł L udz k i 2007-2013


Cz ł owi ekna j l eps z ai nwes t y c j a

Pr oj ek tws półna ns owa nypr z ezUni ęE ur opej s k ąwr a ma c hE ur opej s k i egoF undus z uS poł ec z negoPr ogr a m Oper a c y j nyKa pi t a ł L udz k i 2007-2013


Cz ł owi ekna j l eps z ai nwes t y c j a

Pr oj ek tws półna ns owa nypr z ezUni ęE ur opej s k ąwr a ma c hE ur opej s k i egoF undus z uS poł ec z negoPr ogr a m Oper a c y j nyKa pi t a ł L udz k i 2007-2013


Cz ł owi ekna j l eps z ai nwes t y c j a

Pr oj ek tws półna ns owa nypr z ezUni ęE ur opej s k ąwr a ma c hE ur opej s k i egoF undus z uS poł ec z negoPr ogr a m Oper a c y j nyKa pi t a ł L udz k i 2007-2013


Cz ł owi ekna j l eps z ai nwes t y c j a

Pr oj ek tws półna ns owa nypr z ezUni ęE ur opej s k ąwr a ma c hE ur opej s k i egoF undus z uS poł ec z negoPr ogr a m Oper a c y j nyKa pi t a ł L udz k i 2007-2013


Cz ł owi ekna j l eps z ai nwes t y c j a

Pr oj ek tws półna ns owa nypr z ezUni ęE ur opej s k ąwr a ma c hE ur opej s k i egoF undus z uS poł ec z negoPr ogr a m Oper a c y j nyKa pi t a ł L udz k i 2007-2013


Cz ł owi ekna j l eps z ai nwes t y c j a

Pr oj ek tws półna ns owa nypr z ezUni ęE ur opej s k ąwr a ma c hE ur opej s k i egoF undus z uS poł ec z negoPr ogr a m Oper a c y j nyKa pi t a ł L udz k i 2007-2013


Cz ł owi ekna j l eps z ai nwes t y c j a

Pr oj ek tws półna ns owa nypr z ezUni ęE ur opej s k ąwr a ma c hE ur opej s k i egoF undus z uS poł ec z negoPr ogr a m Oper a c y j nyKa pi t a ł L udz k i 2007-2013


Cz ł owi ekna j l eps z ai nwes t y c j a

Pr oj ek tws półna ns owa nypr z ezUni ęE ur opej s k ąwr a ma c hE ur opej s k i egoF undus z uS poł ec z negoPr ogr a m Oper a c y j nyKa pi t a ł L udz k i 2007-2013

7 powodow pracy w ICT  

Prezentacja Marty Hozer-Kośmiel zaprezentowana podczas konferencji "Informatyka jest kobieta"

7 powodow pracy w ICT  

Prezentacja Marty Hozer-Kośmiel zaprezentowana podczas konferencji "Informatyka jest kobieta"

Advertisement