Page 1

Publicaţie tehnică specializată • numărul 5 (18) • 2017

În acest număr: MASCHIO GASPARDO – Grapa cu discuri „VELOCE“ FARM TECH ROMÂNIA – Pachet complet de utilaje pentru zootehnie și manipulare cereale TITAN MACHINERY ROMÂNIA este pregătită să acorde suport tehnic fermierilor în perioada de iarnă

EFICIENȚA AFACERII TALE


Patronatul din Industria Construcţiilor de Mașini și Instalaţii pentru Agricultură Înfiinţat în octombrie 2016, Patronatul din Industria Constructiilor de Masini si Instalatii pentru Agricultura – PICMIA și‐a inceput activi‐ tatea odată cu începerea acestui an, având 5 membrii fondatori. PICMIA este o organizaţie patronală autonomă fără caracter politic, înfiinţată ca persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial. Patronatul promovează, susţine şi apără interesele comune economice, tehnice şi juridice de grup ale agenţilor economici asociaţi, în faţa autorităţilor publice. Acordă sprijin în elaborarea şi aplicarea strategiei proprii sau de grup şi asigură respectarea legislaţiei, eticii profesionale, precum şi a normelor privind concurenţa loială în activitatea economică şi în relaţiile dintre asociaţi. PICMIA îşi exprimă disponibilitatea de a participa şi contribui la succesul dialogului social: Guvern – Patronat – Sindicate şi de a sprijini, cu experienţa, cunoştinţele şi informaţiile membrilor săi, la elaborarea deciziilor şi actelor normative, interesând activitatea agenţilor economici din industria construcţiilor de maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară. În vedera îndeplinirii scopului pentru care a fost înfiinţat, PICMIA sprijină membrii săi prin facilitarea obţinerii de către agenţii economici a unor servicii cerute de membrii afiliaţi, inclusiv prin antrenarea unor instituţii specializate, în domeniile de consultanţă, informatizare, studii, marketing şi fezabilitate, asistenţă de specialitate în fundamentarea deciziilor, expertize, cursuri de pregătire, asistenţă juridică, precum şi dezvoltarea unor practici comerciale specifice intereselor membrilor patronatului pe terţe pieţe. Patronatul se preocupă de crearea, în rândul potenţialilor parteneri, a unei imagini reale, favorabile, a agenţilor economici din industria construcţiilor de maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară, prin: • optimizarea tehnicilor de transparenţă şi reclamă comercială; • combaterea fenomenelor de concurenţă neloială şi a tendinţelor de monopol; • intensificarea relaţiilor cu presa şi cu celelalte mijloace de infor‐ mare în masă, în vederea asigurării unei prezenţe active a membrilor săi în mass‐media.

Patronatul desfăşoară şi o activitate internaţională, având ca obiective: • promovarea produselor și a companiilor românești la export, • dezvoltarea schimburilor de informaţii şi publicaţii, • dezvoltarea schimburilor de experienţă şi vizite de lucru între firme şi asociaţii din domeniul industriei construcţiilor de maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară, • participarea la târguri şi expoziţii organizate în ţară sau străinătate, • promovarea intereselor membrilor în domeniul cooperării econo‐ mice internaţionale şi al investiţiilor străine de capital în industria construcţiilor de maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară, • în vederea promovării şi apărării intereselor membrilor săi, pe plan naţional şi internaţional, stabileşte relaţii de colaborare cu asociaţii ale industriei construcţiilor de maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară din alte ţări şi cu alte asociaţii profe‐ sionale şi federaţii similare din străinătate. • desemnează

participarea

membrilor

săi

la

reuniunile

internaţionale în domeniul construcţiilor de maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară. Pot deveni membri ai patronatului, agenţii economici care se încadrează în clasificarea CAEN la codurile 25, 28, 29, 30 şi 33. Calitatea de membru poate fi dobândită și de persoane juridice care desfășoară activităţi de interes pentru membrii patronatului, ca de exemplu companii cu activităţi în domeniul media, marketing, educaţie de specialitate, juridic, organizare de evenimente specifice domeniilor de activitate ale membrilor patronatului. În acest caz se va accepta doar câte o companie din fiecare domeniu de activitate de interes, pe baza principiului primului venit. Dacă prezintă interes, vă rugăm solicitaţi adeziunea la Patronatul din Industria Constructiilor de Mașini și Instalaţii pentru Agricultură – PICMIA, telefon: 0760 284 180 sau e‐mail: marketing@fepa‐cm.ro.


TechnoNews

Premiile pentru Inovaţie AGRITECHNICA 2017 AGRITECHNICA, cel mai important târg comercial pentru mașini agricole, s‐a stabilit drept cea mai proeminentă platformă pentru introdu‐ cerea inovaţiilor. Această iniţiativă de inovare este subliniată de premiul AGRITECHNICA Innovation Award, care este înmânat câștigătorilor la show la fiecare doi ani. Un comitet independent de experţi numit de DLG (Societatea Agricolă Germană) a stabilit câștigătorii premiului Innovation Award AGRITECHNICA din cele 320 de cereri aprobate pentru inovaţii de produse, pe baza unor criterii stricte.

Câștigătorii medaliei de argint a premiului pentru inovaţie la Agritechnica 2017: CEMOS for tractors: sistemul de asistenţă care ajută operatorul să efectueze setările optime ale tractorului și implementelor Claas‐Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland CEMOS for tractors este un nou sistem de asistenţă bazat pe dialog, care ajută operatorul să efectueze setările optime ale tractorului și implementelor. Acesta include o bază de date cu numeroase cunoștinţe tehnice și instrucţiuni care ajută operatorul să realizeze reglajele optime printr‐un dialog natural utilizând interfaţa termi‐ nalului CEBIS cu ecran tactil, luând în calcul operaţiunea desfășurată și condiţiile ambiante. Setările recomandate iau în considerare factori ce includ un număr mare de parametri ai utilajului, condiţiile de funcţionare și preferinţele operatorului. La solicitarea utilizatorului, CEMOS poate aplica direct unele setări. Dacă este necesar, operatorul poate fi ghidat în procesul de setare a sub‐sistemelor tractorului, cum ar fi memorarea secvenţelor la tractoare (CSM). Sistemul sprijină mai întâi operatorul la introducerea setărilor de bază. Apoi le verifică în condiţiile actuale de funcţionare, pentru a le putea optimiza în funcţie de necesităţi.

AXION 900 TERRA TRAC – primul tractor semi‐șenilat cu suspensie pentru întregul utilaj Claas‐Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland AXION 900 TERRA TRAC dezvoltat de CLAAS este primul tractor semi‐șenilat cu suspensie completă. Principala inovaţie este includerea sistemului de șenile TERRA TRAC cu suspensie. Sistemul de șenile TERRA TRAC se bazează pe tehnologia utilizată în prezent pe combinele de recoltat, însă a fost special adaptat pentru a îndeplini cerinţele specifice tractoarelor. Datorită șenilelor cu suspensie, AXION 900 TERRA TRAC combină avantajele unui tractor cu șenile în ceea ce privește tracţiunea și protecţia solului cu caracteristicile mai confortabile de conducere ale unui tractor convenţional. Datorită rolelor suspendate individual, sistemul de șenile asigură perma‐ nent un contact optim cu solul și o amprentă la sol maximă, tractorul AXION 900 TERRA TRAC fiind astfel confortabil și eficient atât pe șosea, cât și pe câmp, chiar și la viteze de deplasare de până la 40 km/h. ediţia 5/2017 – Technomarket

1


editorial

S‐a dat ora exactă în tehnica agricolă Editor: ArTech Tel.: 0760‐28 41 80 Mobil: 0751‐51 68 64 E‐mail: redactia@technomarket.ro distributie@technomarket.ro O.P. 80, C.P. 60, Sector 3, București Președinte: George Rusu Editor șef: ing. Gabriela Rusu Grafică/DTP: Andrei Avram Editor foto: Paul Lovas Distribuţie: Vlad Lazea Referenţi de specialitate: • dr. ing. Mihai Nicolescu – Secretar general ASAS „Gheorghe Ionescu‐Sisești” • dr. ing. Valentin Vlăduţ – Director General INMA • dr. ing. Mihai Matache – Director Știinţific INMA • prof. univ. dr. ing. Gheorghe Voicu – Decan ISB‐UPB • prof. univ. dr. ing. Sorin‐Ștefan Biriș – Director department ISB‐UPB • conf. dr. ing. Sorin Tiberiu Bungescu – USAMVB „Regele Mihai I al României“; • yrd. doç.dr. Önder KABAŞ ‐ Akdeniz University / Turkey • yrd. doç.dr. Selvi K.Ç. ‐ Ondokuz Mayıs University / Turkey • ing. Valeriu Luca • ing. Mădălina Popa

Revistă editată cu participarea: – Federaţiei Patronale din Industria Construcţiilor de Mașini – FEPA–CM

– Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Mașini și Instalaţii Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – I.N.M.A.

Imagine copertă: General Leasing

Responsabilitatea asupra autenticităţii materialelor publi‐ cate revine unilateral persoanelor fizice/juridice care semnează materialul respectiv. Editorul nu își asumă răspunderea materială sau morală pentru eventualele prejudicii pe care cineva le‐ar putea suferi în urma publicării unui articol sau anunţ în paginile revistei. Este interzisă reproducerea integrală sau parţială a materi‐ alelor din revistă, fără acordul strict al redacţiei.

pentru următorii 2 ani

„Viitor Verde – Tehnologie inteligentă” – sloganul sub care „s‐a dat ora exactă” în tehnica agricolă pentru următorii 2 ani, „Inovaţiile prezentate la Agritechnica 2017 oferă agriculturii cele mai bune condiţii pentru intensifi‐ carea sustenabilă a producţiei, obiectiv ce conduce către o eficienţă crescută și o conservare a resurselor. Digitalizarea reprezintă motorul pentru inovaţie“, concluzionează Dr. Reinhard Grandke, Chief Executive Officer, DLG (German Agricultural Society), la finalul expoziţiei de la Hanovra. Datele preliminare puse la dispoziţie de către oficialii AGRITECHNICA 2017 relevă rolul pe care cea mai mare expoziţie de mașini agricole din lume îl are în diseminarea noilor tendinţe, a tehnologiilor de ultimă generaţie și perspectivelor asupra viitorului agriculturii: • 450.000 de vizitatori, dintre care 100.000 vizitatori internaţionali din 138 de ţări (cei mai mulţi provenind din Olanda, urmată de Danemarca, Elveţia, Austria și Italia); • Numărul vizitatorilor proveniţi din America de Nord, Europa de Est, Asia și Africa a crescut; • Numeroase delegaţii oficiale și reprezentanţi ai ministerelor din numeroase ţări ale lumii; • Intentia de a realiza investiţii – 74% (2015: 71%) dintre vizitatori (fermieri, manageri în agricultură, manageri din sectorul forestier), intenţionează să investească în următorii 2 ani – 51% (2015: 54%) intenţionează să își extindă afacerea – 57% (2015: 52%) intenţionează să înnoiască flota și echipamentele • 2.803 expozanţi din peste 53 de ţări; • 60% expozanţi internaţionali (inclusiv cei mai mari producători la nivel mondial), cea mai mare cotă inregistrată până acum; • 79% (2015: 78%) dintre expozanţi au realizat noi contacte de business; • 78% (2015: 76%) au apreciat pozitiv contactele de business realizate cu vizitatorii din alte ţări europene; • 82% (2015: 82%) au înregistrat vizite foarte multe la standuri; • 78% (2015: 79%) au apreciat ca pozitive perspectivele de a realiza vânzări în urma târgului; • Systems & Components: 700 de expozanţi au prezentat la AGRITECHNICA soluţii de ultimă generaţie pentru componente, 5 dintre aceștia fiind companii românești; • DLG „Plant Protection“: modele de previzionare, tehnologie pentru protecţia mecanică și chimică a plantelor, controlul GPS, tehnologia care include dronele și roboţi, au dovedit faptul că electronica joacă un rol din ce în ce mai important; • A fost accentuată necesitatea dezvoltării de strategii de mecanizare adaptate contextului local, formarea profesională și transferul de know‐how sunt considerate elemente esenţiale pentru pieţele emergente și cele aflate în curs de dezvoltare; continuare în pagina 49

ISSN: 2537 – 3692; ISSN–L: 2537 – 3692 Revista se poate procura prin abonament, completând talonul inserat la ultima pagină.

2 Technomarket – ediţia 5/2017

Gabriela RUSU chief editor marketing manager FEPA‐CM


sumar tractoare 4 TITAN MACHINERY – Utilajele comercializate de Titan Machinery au fost desemnate mașinile anului 2018 6 GENERAL LEASING – MASSEY FERGUSON 3700 autor: ing. Valeriu Luca 9 IRUM TAG 952.3 10 FARMTRAC lansează seria NETS

echipamente de recoltat 20

mașini de lucrat solul 12 MASCHIO GASPARDO – Grapa cu discuri „VELOCE“ o realizare de excepţie Maschio Gaspardo autor: conf. dr. ing. Sorin – Tiberiu – Bungescu 15 ARTECOM – Producător de utilaje agricole 16 IASEN GARDEN – Echipamente de lucrat solul 18 Surse energetice utilizate la înfiinţarea infrastructurii verzi pe terenuri degradate autori: ing. Constantin‐Gabriel Bogdanof, dr. ing. Vişan Alexandra‐Liana, ing. Dumitru Milea, dr. ing. Valeria Gabriela Ciobanu, dr. ing. Radu Ciupercă

Cositoarea BRIELMAIER bate tracorul

echipamente pentru irigat, stropit, erbicidat 22 24

AGRISAG GD3500 – Calitatea se produce acum și în România TEHNOFAVORIT – Noi modele de utilaje agricole

agricultura de precizie 25 26

AGRISO – Agricultura de la sol la satelit FARMFACTS – Centrul de probe de sol

sisteme pentru industria alimentară 27

MIAGHI Impex – Instalaţii de procesare a seminţelor

silozuri, celule de depozitare 28

GEORGIA BUSINESS COMPANY – Hale metalice autoportante

echipamente pentru zootehnie 30

Robotul de muls MIone autor: ing. Mădălina Popa

echipamente de transport și manipulare 32 FARM TECH ROMÂNIA – Varietate de produse noi la Agritechnica 2017 34 POP INDUSTRY – Remorca Agricolă Repo‐AGRI – RPA 4521/50 35 FARM TECH ROMÂNIA – Pachet complet de utilaje pentru zootehnie și manipulare cereale

echipamente speciale 36

energii regenerabile 42

POLYTECHNIK SIETA – Preîntâmpină pierderile financiare!

service, piese de schimb

Freze de zăpadă pentru suprafeţe mici și medii autori: drd. ing. Dan CUJBESCU, dr. ing. Iulian VOICEA, drd. ing. Cătălin PERSU, ing. Ion GRIGORE 37 CM METAL ‐ Sudarea fără alimentare de la reţea în condiţii extreme este posibilă 38 BOSCH REXROTH ‐ Disponibilitate sporită a utilajelor agricole și forestiere 40 Echipamente de suflat și aspirat frunze și resturi vegetale autori: ing. Grigore Andrea Iulia, drd. ing. Laurenţiu Vlăduţoiu, dr. ing. Sorica Cristian

44 Titan Machinery România este pregătită să acorde suport tehnic fermierilor în perioada de iarnă 46 URB – Rulmenţi pentru utilaje agricole 48 MEFIN – Sisteme de injecţie diesel & piese auto

evenimente 49 Agritechnica 2017 – S‐a dat ora exactă în tehnica agricolă pentru următorii 2 ani 50 TITAN MACHINERY – Gala „Red Carpet“ 2017 52 Echipa de roboţi „BANAT“ – robotul autonom „BANAT“ autor: conf. dr. ing. Sorin – Tiberiu – Bungescu 54 Premii pentru tinerele talente din domeniul ingineriei agricole autor: conf. dr. ing. Sorin – Tiberiu – Bungescu

ediţia 5/2017 – Technomarket

3


tractoare

Utilajele comercializate de Titan Machinery au fost desemnate mașinile anului 2018 Producătorul american de utilaje agricole Case IH și cel suedez Väderstad, mărci care sunt distribuite exclusiv de Titan Machinery pe piaţa din România au câștigat, cu câte un utilaj fiecare, titlul de „Mașina anului 2018” la ediţia din acest an a expoziţiei Agritechnica din Hanovra, Germania. Titlul pentru fiecare în parte a fost acordat de către un juriu format din jurnaliști ale principalelor publicaţii cu tematică agricolă din Europa. Cei doi câștigători au fost: tractorul Case IH Maxxum Multicontroller la categoria tractoarelor de putere medie și cultivatorul Väderstad CrossCutter Disc la categoria cultivarea solului.

„Mașina anului” – una dintre cele mai prestigioase distincţii Distincţia „Mașina anului 2018”, unul dintre evenimentele cheie din agenda Agritechnica, a fost judecată de jurnaliștii publicaţiilor din Germania – Agrarheute, AgrarTechnikLand & Forst, Wochenblatt, Polonia – AgroMechanika, Elveţia – DieGrüene, Ucraina – HCX („NouaAgricultura”), România – Ferma, Ungaria – MezöHir, Italia – Meccagri, Belgia – Le Sillon Belge/Landbouwlen, Danemarca – Maskinbladet, Suedia Maskinmarknaden, Franţa – Terre‐net. Premiile „Mașina anului” se acordă pentru 14 categorii de mașini și utilaje agricole, de la tractoare de mare putere „XXL”, utilaje de prelucrare a solului și până la combine pentru recoltat sfecla de zahăr și cartofi, prelucrarea furajelor, transport și logistică. Procesul de selectare și nominalizare a candidaţilor la acest premiu a început în urmă cu 3 luni, pentru fiecare categorie, iar votarea finală a început în 30 octombrie. În 12 noiembrie au fost centralizate voturile juraţilor și au fost stabiliţi câștigătorii, iar festivitatea de decernare a premiilor s‐a facut la Agritechnica, în ziua de 14 noiembrie.

Case IH Maxxum Multicontroller – „Mașina anului 2018” Noua transmisie ActiveDrive 8 a celei mai noi serii de tractoare Maxxum Multicontroller a obţinut acest titlu datorită recunoașterii performanţelor și avantajelor de economisire a costurilor pe care le oferă această nouă transmisie, dar și datorită celorlalte dezvoltări ale gamei. Tractorul Maxxum Multicontroller este dotat cu o transmisie 100% nouă, care se numește ActiveDrive 8. Aceasta este o transmisie cu opt trepte sub sarcină, trei game de viteze și superreductor opţional. Pe lângă ele, transmisia cea nouă este disponibilă cu o mulţime de funcţii care vor face „deliciul fermierilor”. Și asta deoarece tractorul poate fi oprit doar prin apăsarea pedalei de frână (n.r. ‐ brake‐to‐clutch sau

4 Technomarket – ediţia 5/2017


tractoare

brake‐to‐inch). Totodată, este disponibilă și o schimbare de rapoarte la care viteza motorului variază automat, în vederea evitării șocurilor pe linia cinematică. Mai mult, vorbim de o transmisie care acoperă cu o singură gamă de viteze, cu opt rapoarte sub sarcină, toată gama de viteze între 4 și 18 km/h. Practic, la o viteză care variază între 4 și 18 km/h, tractorul nu are niciun fel de întrerupere a cuplului motor, între motor și roţi, ceea ce reprezintă o caracteristică ce nu poate fi găsită astăzi pe piaţă, în această gamă de putere. Pentru călătoriile pe șosea, transmisia este proiectată să pornească în intervalul 3, iar funcţia de schimbare a sarcinii permite progresul rapid prin viteze de acţionare. O funcţie de schimbare automată înseamnă că tractorul poate fi setat să progreseze automat prin orice set de opt viteze pe teren și prin toate cele 16 trepte de viteză din primele două trepte de pe șosea. De asemenea, pedala de lansare poate fi utilizată pentru a depăși automatizarea transmisiei și pentru a face o trecere în jos. În ceea ce privește funcţionarea transmisiei, pedala de ambreiaj nu este întotdeauna necesară pentru a frâna. Maxxum Multicontroller dispune de funcţia Brake to Clutch care îi permite să dozeze viteza la sol și să oprească doar folosind pedala de frână, fără ambreiaj. În plus, inversorul cu dublu ambreiaj dedicat permite o adevărată „navetă de putere în timpul schimbărilor de direcţie pe pante, în timp ce o caracteristică "Brake to clutch" – ce permite frânarea fără acţionarea pedalei de ambreiaj, îmbunătăţește ușurinţa de oprire și siguranţă la joncţiunile rutiere sau atunci când se stivuiesc baloturile cu un încărcător.

Discul Väderstad CrossCutter – “Mașina anului 2018” – specialist în patul germinativ fals Discul CrossCutter este specialist atunci când se lucrează în diagonală faţă de direcţia de înaintare. Fiecare disc este amortizat individual astfel încât oferă abilităţi excelente de copiere a terenului. Discul CrossCutter este proiectat să prelucreze samulastra şi buruienile dificile într‐un mod economic. Discul CrossCutter în combinaţie cu o grapă de paie frontală, împrăştie efi‐ cient resturile de rapiţă, în timp ce distruge şi capsulele nerecoltate. Discurile cultivă solul apoi până la 3 cm adâncime şi crează un pat germinativ fals. Prin crearea acestor paturi germinative false, solul este deposedat de acumulările de samulastră de rapiţă. O problemă în creştere sunt buruienile rezistente la erbicide. Discul Cross‐ Cutter este imbatabil la lucrarea superficială. De exemplu, iarba neagră este o problemă în creştere. Iarba neagră germinată previne germinarea altor seminţe de iarbă neagră. Prin treceri repetate cu discul CrossCutter, se efectuează un foarte bun control al acestei buruieni. Efecte similare pot fi obţinute cu alte tipuri de buruieni precum şi seminţele de culturi anuale. Nici o buruiană nu rezistă oţelului.

Bogdan Constantin PR & Communication Specialist Titan Machinery Romania SRL Autostrada București‐Pitești km 13.2, 077096 Dragomirești Deal, Parcul Industrial A1, Aleea Ștefania Nr. 2, Jud Ilfov,România Tel: +4 0748 77 88 99; Fax: +4 021 310 12 24 www.titanmachinery.ro ediţia 5/2017 – Technomarket

5


tractoare

MASSEY FERGUSON 3700 autor: Ing. Valeriu Luca Brand Manager Massey Ferguson Massey Ferguson a lansat la Agritehnica Hanovra, 5 modele noi de tractoare în seria de tractoare specializate 3700, un răspuns la orice tip de activitate. Seria cuprinde patru tipuri de tractoare (3707, 3708, 3709 si 3710), tractoare realizate în următoarele versiuni: V , GE , S , F si WF, care pot fi dotate cu platformă sau două tipuri de cabină (Essential sau Efficient).

MF 3707 – 75 hp

MF 3708 – 85 hp

MF 3709 – 95 hp

6 Technomarket – ediţia 5/2017

MF 3710 – 105 hp


tractoare Versiunea V, destinat culturilor de viţă de vie cu o distanţă între rânduri de la 1,80 m la 2,20 m. Este standard 4 WD, poate fi echipat cu platformă sau cabină (în două variante, Essential sau Efficient).

MF 3707 V MF 3708 V MF 3709 V

Versiunea GE cu platforma, destinat culturilor de viţă de vie cu o distanţă între rânduri de la 2,20 m la 3,00 m. Este standard 4 WD, echipat cu platforma la înălţimea maximă de 1090 mm.

MF 3707 GE MF 3708 GE MF 3709 GE MF 3710 GE

Versiunea GE cu cabină, destinat culturilor de viţă de vie cu o distanţă între rânduri de la 2,20 m la 3,00 m. Este standard 4 WD, poate fi echipat cu platformă sau cabină (în două variante, Essential sau Efficient).

MF 3707 GE MF 3708 GE MF 3709 GE MF 3710 GE

ediţia 5/2017 – Technomarket

7


tractoare Versiunea S, destinat culturilor de viţă de vie cu o distanţă între rânduri de la 2,20 m la 2,50 m. Este standard 4 WD, poate fi echipat cu platformă sau cabină (în două variante, Essential sau Efficient).

MF 3707 S MF 3708 S MF 3709 S MF 3710 S

Versiunea F, destinat pentru lucrările în plantaţiile de pomi sau arbuști fructiferi cu distanţa între rânduri de la 2,50 m la 3,00 metri, pentru lucrări municipale sau pentru fermele mixte.

MF 3707 F MF 3708 F MF 3709 F MF 3710 F

Versiunea F, destinat pentru lucrările în plantaţiile de pomi sau arbuști fructiferi cu distanţa între rânduri de la 2,50 m la 3,00 metri, pentru lucrări municipale sau pentru fermele mixte.

MF 3707 WF MF 3708 WF MF 3709 WF MF 3710 WF ing. Valeriu Luca Brand Manager Massey Ferguson Dragalina, jud. Călărași mobil: +40 725 456745

8 Technomarket – ediţia 5/2017


tractoare

Farmtrac lansează seria NETS

• • • •

Gama de tractoare cu motoare Perkins, care variază de la 75 la 110 CP Tractoarele cu motor CRDi, compatibile cu normele de emisii poluante din Europa și Statele Unite Lansarea tractoarelor compacte, cu transmisia puterii hidraulică și mecanică Tractorul electric respectă mediul înconjurător și este pregătit pentru viitor

Farmtrac Tractors Europe, lider mondial în producţia de tractoare, a prezentat la Agritechnica 2017, gama de tractoare cu puteri ce variază între 20‐120 CP, gamă ce include primul tractor electric produs de compania indiană Escorts Ltd. Denumite NETS (New Escorts Tractor Series), cele mai noi tractoare Farmtrac sunt pe deplin compatibile cu reglementări de emisie tier ‐ 4, și sunt concepute simplu și eficient pentru aplicaţii agricole. Design‐ul realizat de către Studio F. A. Porsche aduce o combinaţie unică de stil și confort, oferind un design complet nou pentru agricultorii din ziua de azi. Această gamă include tractoare care au puteri de la 70 la 90 CP, tractoare compacte cu variante între 22 și 30 CP, tractoare multifuncţionale concepute atât pentru aplicaţii agricole precum transportul cât și tractoare cu cabină care oferă un confort sporit operatorului. La Agritechnica, Farmtrac a introdus motoarele CRDi cu reglementări privind emisiile tier ‐ 4. Acest lucru, după cum afirmă compania le va satisface cerinţele clienţilor din Statele Unite, Europa, America Latină, Africa și ţările membre ale Naţiunilor Asiatice din S‐E.

10 Technomarket – ediţia 5/2017


tractoare Compania Farmtrac a oferit, de asemenea, o perspectivă asupra viitoarelor sale intenţii: tractorul ecologic este primul care urmează să fie dezvoltat și construit în India, cea mai mare piaţă de tractoare din lume, unde cererea anuală de tractoare, se află în creştere. Deși este încă în curs de dezvoltare, versiunea de producţie completă este așteptată în 2019. La deschiderea targului Agritechnica, Nikhil Nanda, Managing Director, a declarat: „Farmtrac este incantata să lanseze conceptul de tractor electric. Este o dovada a ingineriei inovatoare oferita lumii de India. Noi solutii si utilaje agricole mecanizate sunt esenţiale pentru satisfacerea cererii globale pentru o producţie mai mare de alimente.“ Ravi A Menon, Director Executiv, a declarat: „Pentru seria de tractoare NETS suntem extrem de mândri că am avut implicarea designer‐ilor de la Studio F. A. Porsche, ceea ce a permis crearea unei experienţei noi în ceea ce privește confortul, ergonomia și agricultura de precizie.“ Rajiv Wahl, șeful departamentului Afaceri Internaţionale, a declarat: „La Farmtrac, suntem angajaţi în inovaţii tehnologice și crearea tehnologiei inteligente și mai eficiente. Farmtrac Tractors Europe oferă soluţii agricole pentru cererile fermierilor ţinând cont de cost și aplicaţiile tehnologice, la nivel global“.

ediţia 5/2017 – Technomarket

11


mașini de lucrat solul

GRAPA CU DISCURI „VELOCE“ O REALIZARE DE EXCEPȚIE conf. dr. ing. Sorin – Tiberiu – Bungescu USAMVB „Regele Mihai I al României“ din Timișoara

Maschio Gaspardo este unul dintre producătorii de top în domeniul mașinilor agricole din lume. Inovarea, proiectarea și construcţia mașinilor de lucrat solul și întreţinerea culturilor este unul dintre punctele forte ale lui Maschio Gaspardo, ele realizându‐se la fabrica Maschio Gaspardo de la Chișineu Criș, Jud. Arad, în Romania. Grapele de la Maschio au confirmat în timp prin calitate, fiabilitate și un pret acceptabil pentru oricare fermier. Trecerea de la construcţia grapelor clasice de către această firmă la grapele cu discuri indepen‐ dente a însemnat o apropriere cât mai mare de cerinţele actuale ale fermierilor care doresc pregătirea patului germinativ în vederea semănatului la un standard cât mai ridicat. La fabrica din Chișineu Criș, Maschio Gaspardo proiectează, dezvoltă și produce grape cu discuri atât pentru piaţa internă cât și pentru export. Întreg procesul de sudură este robotizat, atât pentru cadre cât și pentru suportul discului. Discurile sunt montate independent pe cadru prin intermediul unor suporţi elastici și sunt realizate dintr‐un oţel de calitate superioară care le conferă acestora o rezistenţă foarte bună în timp la uzură și la șocuri. Viteza de lucru recomandată este între 10 km/h și 15 km/h Aceasta este considerată tehnologia ideală pentru lucrările efectuate înaintea semănatului. În anul 2017 Maschio Gaspardo a intrat pe piaţa din România cu o realizare de exceptie, grapa cu discuri independente „VELOCE“. Compactă şi uşoară, Veloce este grapa cu discuri perfectă pentru gestionarea resturilor vegetale şi pentru pregătirea patului germinativ în vederea semănatului. Distanţa dintre cele două rânduri de discuri a crescut în comparaţie cu versiunea anterioară şi ajunge la 800 mm, pentru a facilita alunecarea rapidă a resturilor vegetale. Cadrul a fost reproiectat pentru a avea o rigiditate mai mare, creând un front de lucru unic şi compact. Discurile durificate de tip „crestate“ sunt

12 Technomarket – ediţia 5/2017

montate pe cadru separat pe suporturi concave noi pentru o gardă la sol mai mare, permiţând atât o absobţie mai mare a vibraţiilor, cât și o alunecare mai bună a resturilor vegetale între rânduri. Grapele sunt dotate cu două rânduri de discuri dinţate independente, cu  510 mm, care sunt amortizate prin sistemul „silent block“ (sistemul de protecţie al elementului pe bară este format din 4 blocuri NR compacte pe fiecare element). La cerere sunt disponibile discuri concave cu 9 dinţi sau cu 15 dinţi cu diametrul de  510 mm (fără preţ suplimentar). Butucurile folosite de Maschio sunt de înaltă calitate (SKF Agri Hub) fiind rezistente atât la coroziune cât și la praf și umiditate. Cu SKF Agri Hub grapa nu necesită întreţinere. La acest tip de grapă rulmenţii au corpul înclinat, cu bile pe 2 rânduri, integraţi în butuc. Suportul fiecărui disc este confecţionat dintr‐un oţel special, Hardox. Înclinaţia discului faţă de direcţia de mers este de 17° iar vertical faţă de sol 7°. Aceasta lucrează în agregat cu un tăvălug care poate să fie de tip: colivie – 450, Packer – 500, cu inele – 600, cu flanse – 500, gumat – 500, cu inele Packer – 600, inele „U” 560 sau dublu inele „U”. Reglarea adâncimii de lucru la tăvălug se face mecanic sau hidraulic (la cerere). În funcţie de necesităţile de utilizare, gama amplă de tăvălugi posteriori asigură întotdeauna o eficacitate maximă pe orice tip de sol. Veloce lucrează până la 10 cm adâncime de lucru. Ca accesorii amintim: deflector limitator dreapta spate, deflector limitator stânga faţă, kit tăvălug posterior cu reglare hidraulică a adâncimii și preţ suplimentar pentru tăvălug posterior cu reglarea hidraulică a adâncimii. Un alt accesoriu care poate fi montat pe aceste grape este semănătoarea pneumatică cu bazin de 200 litri și acţionare electrică a suflantei, sau bazin de 500 litri și acţionare hidraulică a suflantei.


mașini de lucrat solul

Cadru Heavy Duty

Reglare hidraulică a tăvălugului

Distanţă între rânduri supradimensionată de 800mm

Indicator de adâncime

Silent Block – Sistem de amortizare cu rulmenţi din cauciuc

Gardă la sol mare pentru lucrări în profunzime

Tăvălug de pregătire Combi Packer

Butuc CULTI HUB Rulment în baie de ulei Disc de 510mm de oţel de înaltă rezistenţă

O noutate prezentată la Agritechnica anul acesta este modelul semi‐purtat, rabatabil, cu lăţime de lucru de 7 metri. Acesta va fi disponibil în‐ cepând din 2019 împreună cu un nou accesoriu, un tăvălug anterior cu lame care taie și mărunţește resturile vegetale asigurând o descompunere mai rapidă a acestora. Grapa cu discuri VELOCE cu cadru fix se construiește în variantele: 250 (lăţimea de lucru 2,5 m, lăţimea totală 2,55 m, numărul de discuri 20, puterea la tractor 80 – 90 CP (59 – 66 kW)), 300 (3 m, 3 m, 24 de discuri, 100 – 110 CP ( 73 – 80 kW)) , 350 (3,5 m, 3,45 m, 28 de discuri, 120 – 130 CP (88‐95 kW)) și 400 (4 m, 4,05 m, 32 de discuri, 140 – 150 CP (102 – 110 kW)). Prinderea la tractor se face printr‐un cuplaj în 3 puncte, cat. II‐a sau III‐a N ISO. Variantele 300, 350 și 400 sunt dotate și cu kit de lumini.

ediţia 5/2017 – Technomarket

13


mașini de lucrat solul

Grapa cu discuri VELOCE cu cadru pliabil – purtată se construiește în variantele: 400 (lăţimea de lucru 4 m, lăţimea totală 3 m, numărul de discuri 32, puterea la tractor 120 – 160 CP (88 – 118 kW), 500 (5 m, 3 m, 40 de discuri, 150 – 200 CP (110 – 147 kW) și 600 (6 m, 3 m, 48 de discuri, 180 – 240 CP (132 – 176 kW). La cest tip de grapă cadrul este rabatabil, lucru care se realizează hidraulic prin intermediul unor cilindrii hidraulici. Prinderea la tractor se face printr‐un cuplaj în 3 puncte, cat.3N ISO. Acţionarea se face de la instalaţia hidraulică a tractorului. La tractor este nevoie de minim 2 distribuitoare hidraulice. Tavalugii folositi în agregat cu grapa VELOCE se caracterizează prin: • varianta tip „colivie“ este utilizată pentru solurile mixte și nu în condiţii de umiditate excesivă. Aceasta garantează o pregătire excelentă a patului germinativ în condiţiile normale ale solurilor. Reglarea adâncimii de lucru se poate face mecanic prin intermediul unui pivot sau hidraulic prin intermediul unui cilindru montat central sau a doi cilindrii montaţi laterali. • varianta „Packer“ este utilizată pentru aratul de toamnă, pe soluri umede, pentru a distruge bulgării de pământ de la suprafaţă și pentru a asigura o compactare optimă a suprafeţei pentru însămânţare. Aceasta are un efect de sprijin atunci când semănătoarea este folosită în agregat cu o grapă. Rotaţia este asigurată de către un set de dinţi triunghiulari fixaţi pe cilindru. •varianta „cu inele“ este recomandată în special pentru terenurile de amestec compact și nerarefiat, fiind utilizat pentru nivelarea brazdelor cultivate de dimensiuni medii și mici (diametrul brazdei de nivelat fiind max. 150 mm). • varianta „cu flanse“ este utilizată în special pentru arătura de toamnă, pe soluri umede, pentru a distruge bulgării de pământ de la suprafaţă și pentru a asigura o compactare optimă a suprafeţei de însămânţare. Aceasta este curăţată cu ajutorul unui dispozitiv de răzuire cu raclete din metal sau Teflon (gratpack). • varianta „gumata“, de tip flexibilă, este recomandată pentru utilizarea combinată. Aceasta garantează adâncimea de semănat pe orice tip de sol. Lăţimea acesteia poate fi de 2, 2,5, 3 sau 4 m, cu pas de 12,5 cm.

Strada Înfrăţirii nr. 155 Chișineu‐Criș, Arad ‐ ROMANIA Tel. +40 257 307030ș Fax +40 257 307040 info@maschio.ro; www.maschio.ro 14 Technomarket – ediţia 5/2017


mașini de lucrat solul

Artecom, cel mai dinamic producător român de utilaje agricole și viticole pentru prelucrarea solului și pregătirea patului germinativ are în portofoliu său nivelatoare agricole, care înlocuiesc lucrările de discuire. Cu ajutorul departamentului de cercetare și proiectare, compania realizează utilaje ţinând cont de solicitările fermierilor și condiţiile de lucru din exploataţiile agricole din România. Toate produsele au la bază studii și cercetări efectuate de către Institute de cercetare în domeniul agricol cât și universităţi de prestigiu din România și străinătate, derulând proiecte comune de cercetare și transfer tehnologic cu INMA București, Universitatea Tehnică din Cluj, astfel obţinându‐se informaţii tehnice importante care ajută la implementarea acestora în practică.

Nivelator agricol

Acest utilaj este recomandat pentru lucrările de primavară în vederea patului germinativ. Nivelatorul agricol este un utilaj simplu, ușor, care poate înlocui cu succes lucrările de discuire, folosindu‐se în amenajarea terenurilor denivelate, având un consum redus de combustibil și o putere a tractorului de la 45 CP LA 200 CP. Lăţimea acestuia este de 3 m dar dispune și de variantele de 2m sau 4m. Nivelatorul agricol se utilizează în perioada în care nu se poate lucra cu grapa cu discuri, nu deţine elemente în mișcare supuse uzurii și de asemenea are avantajul de a nu scoate apa din sol deoarece lucrează la adâncime reglabilă de max. 10 cm. Utilajul nivelează terenul obţinându‐se o suprafaţă plană, urmând ca după lucrarea de nivelare să se poată semăna în condiţii optime.

Alte domenii de utilizare: Drumuri • Se utilizează cu succes în împrăștierea pietrișului obţinând o suprafaţă plană • În funcţie de dimensiune se poate atașa la orice tip de tractor • Cost redus de carburant • Înlocuiește cu succes autogrederul • Se utilizează în scopul nivelării drumurilor comunale neasfaltate • Se utilizează în scopul amenajării drumurilor agricole • Utilizat în nivelarea drumurilor forestiere Construcţiilor civile și industriale • Nivelarea terenurilor după demolări • Pregătirea terenului pentru începerea lucrărilor de construcţii • Atașarea la orice tip de tractor • Atașarea cu ușurinţă la BOBCAT • Amenajarea curţilor, grădinilor în vederea plantării pomilor și arbuștilor ediţia 5/2017 – Technomarket

15


mașini de lucrat solul

ECHIPAMENTE DE LUCRAT SOLUL

Combinator Gruber Se utilizează pentru prelucrarea solului la adâncime de 15 – 35 cm. Dotat cu organe active foarte rezistente și puternice, proiectate să facă faţă solicitărilor în orice tip de sol: sape cu aripioare, taleri de disc pentru uniformizare și tavalugi dubli inelari cu diametru de 400 mm pentru încorporare și fărâmiţare.

Tipul utilajului

Număr sape

Lăţime de lucru (m)

Lăţimea de transport (m)

Putere necesară (CP)

I – GRUBER 300

10

3

3

145 ‐210

I – GRUBER 400

13

4

4

230‐280

I – GRUBER 500

16

5

3

280‐330

I – GRUBER 600

19

6

3

330‐380

Combinator Utilaj puternic, robust și foarte fiabil, cu organele active din oţel de cea mai bună calitate. Are 3 rânduri de tăvălugi (un tăvălug spiral în faţă și două rânduri de tăvălugi cu role cornier în spate). Tăvălugii oferă posibilitatea unui reglaj precis a adâncimii de lucru, iar bara cu degete elastice o uniformizare a suprafeţei lucrate. Tăvălugii permit păstrarea rezervei de apă în sol. Utilizând organe active potrivite structurii solului se poate opţine pregătirea terenului cu o singură trecere, economisând carburant.

Tipul utilajului

Număr sape

Lăţime de lucru (m)

Lăţimea de transport (m)

Putere necesară (CP)

IAG – COMBI 350

17

3,5

5,5

90

IAG – COMBI 400

20

4

4

100‐135

IAG – COMBI 500

25

5

3

135‐160

IAG – COMBI 600

30

6

3

160‐210

IAG – COMBI 700

35

7

3

210‐280

IAG – COMBI 800

40

8

3

280‐330

16 Technomarket – ediţia 5/2017


mașini de lucrat solul

Scarificator Reprezintă soluţia optimă pentru spargerea hardpanului, realizarea unei bune permeabilităţi și aerisirea solului. Este un utilaj robust, foarte fiabil, permite lucrarea solului până la o adâncime de 65 cm, asigurând astfel pătrunderea rădăcinilor plantelor la apă chiar și în timpul secetei prelungite. Sistem de siguranţă de tip bolt de forfecare. În spatele utilajului lucrează o pereche de tăvălugi cu pinteni pentru mărunţirea solului cu reglare hidraulică a adâncimii de lucru.

Tipul utilajului

Număr sape

Lăţime de lucru (m)

Adâncime (cm)

Greutate (kg)

Putere necesară (CP)

VIPER

5

2,5

55

1200

100

VIPER

7

3,5

55

1500

150

DRAGON

5

2,5

65

2000

160

DRAGON

7

3,5

65

2400

220

Teradisc – Disc cultivator Se folosește la pregătirea solului. Eficient pentru dislocarea bruienilor, tocarea resturilor vegetale și a solului, datorită unghiului mare de înclinare a talerelor de disc. Utilajul este construit așa fel încât să reziste la solicitări puternice, este robust și foarte fiabil, datorită utilizării talerelor independente cu rulmenţi fără întreţinere (în baie de ulei). Fiecare taler are grad de libertate în mișcare asigurat de un arc puternic. Discul este urmat de tăvălugi dubli inelari cu diametru de 400 mm pentru închiderea suprafeţei lucrate de discuri în vederea menţinerii umidităţii solului.

Tipul utilajului

Număr taleri

Lăţime de lucru (m)

Lăţimea de transport (m)

Putere necesară (CP)

DISCOMIX 300

22

3

3

90

DISCOMIX 400

32

4

4

110‐135

DISCOMIX 500

40

5

3

135‐180

DISCOMIX 600

48

6

3

180‐240

Partenerul tău de încredere pentru lucrările solului! La noi calitatea este pe prim plan! Producător de utilaje agricole cu capital 100 % românesc și unic producător din zona Arad!

SC IASEN GARDEN SRL Calea Timișorii nr.212; Arad, Jud. Arad Mobil: 0757081023 ; 0722390064; 0735881151; 0729062099 Tel/fax: 0257218821; 0357815750 E‐mail: iasengarden@yahoo.com; www.iasengarden.ro ediţia 5/2017 – Technomarket

17


mașini de lucrat solul

Surse energetice utilizate la înfiinţarea infrastructurii verzi pe terenuri degradate ing. Bogdanof Constantin‐Gabriel, dr. ing. Vişan Alexandra‐Liana, ing. Milea Dumitru, dr. ing. Ciobanu Valeria Gabriela, dr. ing. Ciupercă Radu INMA Bucureşti

Thanks to development of engine and agriculture machine industry that knows an increasing trend towards equipments designed for: small and family farms, maintenance of public or private property green spaces, and more recent for habitat restoration in major risk areas and heavy environmental conditions.

În urma cercetărilor realizate în domeniul echipamentelor destinate înfiinţării infrastructurii verzi, s‐a constat faptul că din punct de vedere economic și tehnic, se pot utiliza și alte surse energetice pentru acţionarea echipamentelor destinate tractoarelor de putere mică, precum mo‐ tocultoare. La nivel internaţional, acest trend a fost stabilit în mare parte de agricultorii din zonele de șes și deal – proprietarii de terenuri cu pantă ridicată (mai mare de 10%), de viticultori și de pomicultori – proprietari de zone terasate, de horticultori și proprietarii de zone de podiș, precum și de companiile și administraţiile locale cale administrează, întreţin și înfiinţează spaţii verzi. Având în vedere faptul că un domeniu de interes ridicat la nivel european este prevenţia și reducerea calamităţilor naturale, specialiștii din INMA București au dezvoltat o tehnologie inovativă de înfiinţare a infrastructurii verzi pe terenuri degradate. Având în vedere faptul că terenurile degradate prezintă instabilitate scăzută a solului, datorită eroziunii, se recomandă ca pentru reabilitarea acestora să fie aplicate în prealabil lucrării de terasare după care se vor efectua lucrări de înfiinţare a vegetaţiei, care în general se efectuează manual. Pentru ca aceste lucrării să se înscrie în perioada optimă de înfiinţare a vegetaţie, este oportun să se utilizeze tehnologii inovative de plantare a materialului horticol/pomicol, astfel încât în primul an procentul de prindere al materialului săditor să fie ridicat, iar sistemul radicular să creeze o structură de susţinere a solului în jurul acestuia. Având în vedere faptul că: suprafeţele de lucru al acestei tehnologii sunt limitate; unghiurile contrapantei terasei depind de condiţiile climatice și stabilitatea solului în epoca de plantare, se recomandă să fie utilizate: surse energetice de gabarit mic (pentru a mări stabilitatea, manevrabil‐ itatea și siguranţa în exploatare), cu putere ridicată (pentru acţionarea echipamentelor destinate prelucrării solurilor grele) și eventual cu priză de putere independentă (pentru acţionarea echipamentelor la staţionar). Astfel INMA București a dezvoltat o tehnologie ce poate fi adaptată cu ușurinţă la necesităţile, posibilităţile financiare și tehnice de care dispun persoanele fizice sau juridice.

18 Technomarket – ediţia 5/2017


mașini de lucrat solul După cum se poate observa, pe lângă tractoarele de puteri mici se prezintă ca sursă alternativă de energie motocultorul. Motocultoarele în literatura de specialitate este definit ca tractor agricol monoax pentru lucrării agricole ușoare sau superficiale la care se poate atașa o gamă largă de echipamente, scule și dispozitive destinate lucrărilor agricole. Din gama motocultoarelor adaptate acestor lucrării fac modele mai mari de 9CP. Mai jos sunt menţionate doar cele mai reprezentative. Atunci când acestea sunt utilizate pe terenuri cu stabilitate scăzută și cu pantă accentuată, respectiv terenuri degradate, se recomandă de obicei ca acestea să fie dotate cu roţi metalice.

ediţia 5/2017 – Technomarket

19


echipamente de recoltat

Cositoarea Brielmaier bate tractorul The Brielmaier hydraulic mower have the following advantages: Central weight distribution on the axis, ideally suited to slopes; Fully hydraulic drive for machine and attachments as well; Turns on its own axis; Patented, self‐cleaning studded roller‐wheels with replaceable studs; Easy handling thanks to the ergonomically adjustable steering bar; Steering and speed controls are equipped with touch‐free sensors; Models with GPS‐based remote control are under future development.

Brielmaier Duo 6 este o motocositoare cu o lungime de lucru imensă, de 6 m. Revista Landwirt a comparat motocositoarea Brielmaier Duo 6 cu un tractor cu cositoare rotativă cu discuri. Consumul mic de combustibil, randamentul, modul în care menajează solul și modul practic de manevrare, ne‐au eliminat rapid toate îngrijorările. Brielmaier Duo 6 folosește ca și tehnologie de tăiere „cuţitele duble“ iar furajul rămâne întins uniform după cosire, astfel se economisește munca cu „întorsul fânului“. Desigur, este o comparaţie neobișnuită: tractor contra motocosi‐ toare? Indiferent cu cine am discutat înaintea testului, aproape toţi au fost sceptici și au pus multe intrebări: Cum poate o masă de cosit de 6 m să se adapteze unui sol denivelat? Cum ajung cu cositoarea pe câmp? Cine ascute cuţitele? Cât costă această mega‐cositoare? Prin testul practic efectuat, s‐au căutat răspunsuri pentru aceste întrebări dar și

20 Technomarket – ediţia 5/2017

evidenţierea avantajelor și dezavantajelor acestei tehnici noi. Sistemul Brielmaier Duo 6 stabilește noi standarde în ceea ce privește eficienţa energetică, randamentul cositului, siguranţa în timpul lucrului pe teren denivelat, protecţia solului și calitatea furajului. Pajiștea, de cca. 2 hectare, aleasă pentru teste, se află în apropiere de Maunten ‐ Austria. Terenul este denivelat fiind, în proporţie de aproape 50 % abia accesibil tractorului, chiar și dotat cu roţi duble pe axul spate. Tractorul Steyr 4105 Multi împreună cu cositoarea Pottinger Novacat 265 H este tehnica convenţională pentru cosit. Cositoarea Brielmaier Duo 6 rulează pe roţi din aluminiu cu crampoane din cauciuc. Cositoarea a fost testată de către producător, dl. Martin Brielmaier în persoană, deoarece el are cea mai mare experienţă practică cu acest prototip.


echipamente de recoltat

Victorie pentru motocositoare

Se adaptează terenului și copiază și cele mai denivelate pajiști

S‐a măsurat consumul de combustibil și randamentul. Tractorul a cosit 1.3 hectare pe oră și a consumat 7.5 litri de motorină la hectar. Brielmaier DUO 6 a reușit să cosească 2.4 hectare la oră și a consumat 2.8 litri de benzină la hectar. O victorie clară pentru motocositoare: la cositul unei suprafeţe aproape duble a consumat cu aproape 2 treimi mai puţin combustibil. Sunt diferenţe mari în ceea ce privește gradul de murdărire al furajului: în timp ce roţile din aluminiu cu crampoane sau comportotat extreme de bine sub aspectul protejării solului, roţile tractorului practic au smuls iarba cu tot cu pământ pe porţiunile abrupte. Acest lucru a dus la o mare murdărire a furajului. Iarba cosită cu DUO6, se întinde uniform pe lăţime, nu trebuie întoarsă. Acest lucru economisește, la recoltarea fânului, cel puţin o etapă de lucru.

Duo 6 de la Brielmaier a fost testat și pe alte terenuri dificile și nimeni nu și‐a putut imagina cât de bine se adaptează masa de 6 m terenurilor cu denivelări, gropi și tot felul de alte obstacole. Sfatul nostru: vizionaţi clipul de pe www.cositoarea.com. Veţi fi uimiţi!

Cum funcţionează Brielmaier Duo 6? Masa de cosit este acţionată de utilajul de bază, o cositoare de 26 cp. A doua cositoare atașată masei de cosit, servește doar la stabi‐ lizarea masei și de aceea poate fi și mai slab motorizată. Conducătorul operează un singur utilaj, cel de‐al doilea fiind co‐acţionat sincron. Avantajele Brielmaier Duo 6: • randament foarte mare de cosit • consum redus de combustibil • protejează solul • calitate înaltă a furajului din cauza gradului mic de murdărire • adaptare la sol

Cositoarea te menţine în formă Motocositoarea nu are o cabină climatizată. Dacă acest lucru este un avantaj sau un dezavantaj rămâne de văzut. Cine merge în urma motocositoarei trebuie sa fie bun “de picior”, va rămâne însă mai mult timp în formă. Fermierii inventivi și‐au montat deja diferite sisteme de scaune pentru motocositoarea Brielmaier. E mai puţin de mers pe jos dacă se folosește telecomanda pentru DUO 6. În funcţie de forma terenului și de denivelări, se poate economisi jumătate din mersul pe jos.

• modul uniform de așezare a stratului de iarbă, astfel fânul nu mai trebuie întors • siguranţă și stabilitate pe teren accidentat • posibilitatea utilizării cu telecomandă Suntem convinși că acest concept este de viitor și că va inspira agricultorii să reflecte asupra posibilităţilor de integrare în exploataţii, mai ales că există oportunităţi extrem de atractive privind accesarea fondurilor nerambursabile, pentru achiziţia acestor utilaje. Mai multe detalii în PNDR 2014 – 2020.

S.C. BRIELMAIER S.R.L. Loc. Dindești nr. 150, Jud. Satu Mare Mobil: 0744.889.349; 0769.619.960 e‐mail: info@cositoarea.com www.cositoarea.com ediţia 5/2017 – Technomarket

21


echipamente pentru irigat, stropit, erbicidat

Calitatea se produce acum și în România

Bazată pe experienţa prestărilor de servicii în agricultură precum şi pe furnizarea de echipamente şi servicii de top, Agritehnica creează şi dezvoltă echipamente autopropulsate pentru tratamente fitosanitare şi erbicidat. Singurul producător în segmentul autopropulsatelor, vine în întâmpinarea clienţilor cu noua maşină AGRISAG, rezultatul colaborării strânse între producător, fermier şi Institutul Naţional de Maşini Agricole ‐ Bucureşti. Componente româneşti alături de subansamble de la producători consacraţi intră în alcătuirea unui echipament care ţine standardul ridicat alături de celelalte branduri reprezentate de Agritehnica.

Caracteristici Cea mai mare problemă întâlnită în cazul pulverizării pe teremurile accidentate este reprezentată de distanţa dintre duză şi plantă. În momentul în care apar diferenţe de nivel, pe plantă ajunge o cantitate mai mare de produs, sau distanţa de pulverizare nu este corespunzătoare. Deplasarea pe teren accidentat nu va mai reprezenta un impediment. Denivelările sunt preluate de ansamblul format din șasiu flexibil și suspensie cu perne de aer cu telescop, care permite 3 grade de libertate.

Sistem de stropire ARAG SELETRON este o supapă electronică de închidere, care, aplicată pe suporturile duzei ARAG, permite controlul separat al fiecărei duze (section control pe fiecare duză).

22 Technomarket – ediţia 5/2017


echipamente pentru irigat, stropit, erbicidat Autopilot Electric Bravo 400S Autopilotul electric Bravo 400S poate fi utilizat ca navigator şi calculator pentru ges‐ tionarea tuturor setărilor de pulverzare a maşinilor.

Rampe de oţel cu prelungiri din aluminiu Rampele de oţel cu prelungiri din aluminiu asigură o reducere a greutăţii totale a maşinii de pulverizat.

Aparat de mixare ARAG NIAGARA Produsul utilizat pentru pulverizare este mixat într‐un dispoziziv de mixare ARAG NIAGARA, care asigură o amestecare perfectă a compușilor chimici, o curăţare temeinică a tuturor reziduurilor și o viteză mare de transfer a produsului mixat.

Sistem de tracţiune și frânare Bosh Prin gestionarea electronică a sistemului de deplasare și de lucru auxiliar cu module BODAS și unitate de control Bosch de la Bosch Rexroth, se asigură functionalităţi automotive la conducere, funcţiile antiderapare ASC și antiblocare ABS sunt incluse, High Level Braking (HLB) asigură o frânare eficientă combinată, hidraulica și mecanica ‐ patent Bosch Rexroth, controlul eficient al turaţiei și protecţia la suprasarcină a motorului termic, confort sporit la conducere prin limitarea vitezei, cruise control, selectare mod de deplasare, controlul automat al frânei de parcare. Ecranul DI4, cu o dimensiune de 7 inch, permite monitorizarea deplasării și a funcţiilor motorului iar prin intermediul camerelor video profesionale, este posibilă monitorizarea mersului înapoi și/sau a traiectoriei roţilor pe rândurile de culturi. Sistemele ECOdrive și ECOwork asigură o înaltă eficienţă energetică și un consum redus de combustibil.

Cabină Cabină presurizată categoria 4 conform normelor europene EN‐15695‐1 și EN‐15965‐2, aer condiţionat și căldură controlată, suspensie mecanică pentru scanu și cabină, volan reglabil și 6 lumini de lucru.

Caracteristici Tehnice Motor: TC212L06V2 Producător: Deutz Număr de cilindri: 6 Capacitate cilindrică: 6100 cm3 Putere: 205 CP Injecţie: Control Electronic Sistem hidraulic Pompă hidraulică directie: separat Pompă hidrostatică: Bosch Rextroth Pompă hidraulică: Bosch Rextroth

Sistem de stropit Rezervor soluţie: 3500l, Rezervor apă: 300l plastic întărit Rampă de oţel şi aluminiu Agitator Pompa umplere Control secţiuni pe fiecare duză Corp duză cu 3 capete Înălţime de stropit: 40 – 200 cm

AGRITEHNICA SERVICE S.R.L. 607660, Valea Seacă, judeţul Bacău, Romania Tel. +40 234 255 000 contact@agritehnica.ro; www.agritehnica.ro ediţia 5/2017 – Technomarket

23


echipamente pentru irigat, stropit, erbicidat

24 Technomarket – ediţia 5/2017


agricultura de precizie

Agricultura de la sol la satelit AGRISO.RO

AgriSo dezvoltă un software unic în România, care ajută agricultura autohtonă să facă pasul spre viitor, cu o aplicaţie de monitorizare prin satelit.

Aplicaţia AgriSo a luat naştere în ferma de la Vişina, când IT‐istul şi fermierul au încercat să găsească soluţii pentru un management de calitate al exploataţiei. AgriSo dezvoltă o aplicaţie pentru telefon sau tabletă, destinată fermierilor, prin intermediul căreia aceştia pot afla informaţii relevante despre situaţia terenurilor agricole, cu ajutorul imaginilor din satelit sau prin intermediul unor drone. Cu aplicaţia AgriSo, orice fermier poate, cu precizie de câţiva centimetri, să vadă poziţionarea exactă a tuturor terenurilor pe care le are în exploatare. Softul permite managementul exploataţiei agricole – cu urmărirea utilajelor la lucru în câmp, evidenţa rotaţiei culturilor, a fertilizărilor și tratamentelor efectuate, dar și a producţiilor și, la final, al rentabilităţii fiecărei sole și hibrid în parte. Fermierii români au devenit receptivi la noile tendinţe, inclusiv la soluţiile IT pentru eficientizarea activităţii pe care o desfăşoară, noile tehnologii făcând corp comun cu utilajele din ce în ce mai performante din fermele din România.

Aplicaţia AgriSo are 4 mari caracteristici: • vizualizare terenuri (graniţe, suprapuneri cu vecinii, suprapuneri de lucrări, goluri de lucrări, variaţia calităţii solului în zone diferite pe aceeași solă) • monitorizare utilaje (poziţia exactă în fiecare moment, viteza de deplasare instant, consumul instant, consumurile pe fiecare utilaj pentru o anumită lucrare agricolă, suprafaţa zilnică lucrată, timpii de staţionare și de oprire, etc) • monitorizare inputuri (realizarea unor baze de date cu costul pe fiecare solă, sau pe fiecare tip de input, pentru optimizarea cheltuielilor în cadrul fermei) • acces facil și interfaţă prietenoasă. Conectarea și vizualizarea informaţiilor din aplicaţie poate fi urmărită pe toate dispozitivele inteligente – desktop, laptop, tabletă, telefon mobil. O nouă utilizare a aplicaţiei AgriSo este pentru asolamente, ceea ce permite softului salvarea istoricul culturilor din fiecare an a

fermierului. Practic fiecare cultură primește un cod de culoare (ex: floarea‐soarelui – portocaliu, grâul – galben, rapiţa – verde, porumbul – roșu, orz – albastru, mazărea de boabe – mov, lucerna – bleu ciel, terenul necultivat – negru) și solele cultivate cu o anumită specie sunt delimitate de o linie de contur în aceeași nuanţă cu codul culoare al respectivei specii de plantă de cultură. Asta înseamnă că dintr‐o simplă aruncătură de ochi, fermierul știe cum îi sunt fragmen‐ tate culturile în cadrul fermei. Privind istoric, fermierul poate vedea foarte limpede care a fost asolamentul urmat. Cu ajutorul aplicaţiei AgriSo s‐au obţinut economii de peste 20% la consumul de motorină şi a crescut şi radamentul fermei prin eficientizarea managementului dar şi prin creşterea producţiei agricole.

Avantajele folosirii softului Agriso: • • • • • • • •

evidenţă mai bună a costurilor pentru creșterea productivităţii rotaţia culturilor măsurători ale solelor măsurători ale operaţiunilor efectuate în câmp cantităţile recoltate din fiecare solă în parte cele mai productive soiuri monitorizarea utilajelor (viteza utilajului) numărul de ore în care a staţionat operatorul cu motorul pornit

AGRISO.RO ediţia 5/2017 – Technomarket

25


agricultură de precizie

Centrul de probe de sol – FarmFacts Nutrienţii de bază, microelemente, EUF/ saturaţii ale solului,servicii complete și Nmin.

Planificare precisă, execuţie eficientă • Împreună, stabilim și implementăm cu succes administrarea diferenţiată a solelor tale. • Te asistăm în stabilirea grilei de prelevare optime și în planificarea zonelor de prelevare a probelor de sol.

Beneficiile tale • • • • • •

Reproducerea exactă a prelevării (din exact același loc ) Prelevarea probelor cu ATV‐ul asigură o acurateţe mai mare Cooperarea cu laboratoare excelente specializate în analiza solului Opţional , Metoda CAL , DL, EUF pentru nutrienţii de bază Metoda CAT pentru microelemente Detectarea asigură a conţinutului de nutrienţi și variaţiile lui în timp

FarmFacts Edmund‐Siegfried Marton Mobil: +49 171 / 19 87 116 edmund.marton@farmfacts.de info@farmfacts.com 26 Technomarket – ediţia 5/2017


sisteme pentru industria alimentară

Instalații de procesare a semințelor

Compania Miaghi Impex vine în sprijinul agriculturii din România cu tehnologii și utilaje la nivel de strandarde europene, fiind astfel un real ajutor celor pentru care agricultura înseamnă pasiune, mod de viaţă și bussiness. Compania răspunde la necesităţile agricultorilor cu utilaje agricole de la tocătoare, freze, semănători, grape, selectoare, mașini de tratat seminţe până la instalaţii de procesat seminţe și instalaţii de peletat și brichetat.

Instalaţie de procesat seminţe IM Este destinată selectării, tratării și însăcuirii în saci (prin dozare) a materialului semincer: grâu, orz, mazăre, soia, rapiţă, etc.

Instalaţie de procesat seminţe IM‐7

Instalaţie de procesat seminţe IM‐10

Instalaţie de procesat seminţe IM‐15

Instalaţie de procesat seminţe IM‐20

Productivitate (t/h)

1‐7

3‐10

3‐15

5‐20

Consum (kw/h)

5.2

5.6

6.4

7

Dozare în saci (kg)

5‐50

5‐50

5‐50

5‐50

Dimensiuni (mm)

4500*4000*8000

4500*4000*8000

4500*4000*8000

4500*4000*8000

3200

3500

3500

3500

Caracteristici tehnice

Greutate (kg)

Miaghi ImpEx Tel.: +40 729 107 981; Fax: +40 239 610 123 miaghiromania@gmail.com; www.miaghi.ro ediţia 5/2017 – Technomarket

27


silozuri, celule de depozitare

Hale metalice autoportante Georgia Business Company is an agricultural company that has established as one of the top manufacturers of agricultural machinery and equipment in the south‐east of the country. Georgia Business Company offers advanced equipment for processing, selecting, conditioning and storing agricultural products: different models of conveyors, fans, grain pre‐cleaners, seed vibrator selectors, deviators, tubing etc. Georgia Business Company has as main product complex and fully automated facilities for the storage, conditioning, drying and chemical treatment of cereals.

Georgia Business Company este companie cu specific agricol, care s‐a impus ca unul dintre cei mai importanţi producători de utilaje și echipa‐ mente agricole din sud‐estul ţării. Georgia Business Company oferă echipamente performante de prelucrare, selectare, condiţionare și depozitare a produselor agricole: diferite modele de transportoare, ventilatoare, precurăţitoare cereale, selector vibrator seminţe, deviatoare, tubulaturi etc. Georgia Business Company are ca produs principal instalaţii complexe și complet automatizate pentru stocarea, condiţionarea, uscarea și tratarea chimica a cerealelor.

Compania produce: • Silozuri metalice cu fund plat pentru stocare cereale; • Elevatoare pentru cereale, acţionate cu motoreductoare, dotate cu senzori; • Transportoare cu lanţ cu racleţi de tip Redler; • Silozuri metalice cu fund conic pentru stocare cereale, confecţionate din table zincate din oţel; • Tablouri electrice de comandă și forţă dotate cu PLC‐uri, complet programabile; • Ventilatoare aerare de diverse capacităţi, forme și mărimi, echipate cu motoare cu capacităţi de până la 22 kW și turaţii de până la 3.000 rot/min; • Uscătoare pentru cereale pe gaze naturale sau GPL, cu capacitate de uscare de 15 t/h; • Deviatoare acţionate electric, cu diametrele de trecere cuprinse între 160 și 400 mm; • Șibăre acţionate electric, cu dimensiuni variate, confecţionate din table zincate din oţel. • Buncăre tampon pentru livrarea cerealelor vrac în autocamioane • Cicloane de liniștire pentru praf • Selectoare concentrice • Gravitatoare vacuumatice destinate sortării seminţelor

Halele autoportante reprezintă o soluţie rapidă și relativ ieftină de a beneficia de un spaţiu acoperit ce poate servi la depozitarea cerealelor stocate în saci sau vrac, însă pot fi utile și la depozitarea utilajelor agricole, liniilor de producţie, atelierelor mecanice. Acestea nu necesită structură de rezistenţă (stâlpi susţinere sau grinzi). Sunt executate printr‐o tehnologie de laminare la rece a tablei de oţel, cu diferite protecţii împotriva coroziunii (zincată, aluzinc, vopsită). Deschiderea poate ajunge până la 30 metri, înălţimile sunt foarte generose, ajungând și la 15m și lungimi, practic nelimitate. Se pot monta pe pereţi din beton la diverse înălţimi. Suportă greutatea unei pasarele prevăzută cu bandă transportoare cu deversor. Arcele de tablă sunt îmbibate prin fălţuire între ele, și pot fi izolate termic la cerinţa clientului cu spumă poliuretanică sau vată minerală. Accesul în hală se poate efectua prin uși ce pot fi poziţionate pe frontoane dar și pe lateralul halei.

28 Technomarket – ediţia 5/2017


silozuri, celule de depozitare Avantaje: Halele metalice sunt ieftine, ușor de întreţinut și ușor de executat. Sunt reciclabile, ușor de ventilat și de răcit pe timpul verii. Pot avea o sume‐ denie de utilizări practice, de la hale de producţie în industrie, depozite de cereale în agricultură, până la utilizarea ca garaje și hangare de orice dimensiuni pentru avioane sau bărci cu motor. Halele metalice autoportante (semirotunde), sunt executate printr‐o tehnologie de laminare (profilare) la rece a tablei din oţel, cu grosimi diferite, protejată împotriva coroziunii (galvanizată, aluzincata sau vopsită în câmp electrostatic), și prezintă următoarele caracteristici și avantaje faţă de construcţiile realizate cu tehnologii clasice (cu structură de rezistenţă realizată din profile metalice, cărămidă, beton sau lemn): • Nu există structură de rezistenţă pentru suţinerea acoperișului: stâlpi și ferme, prin urmare asigură‐maximum de spaţiu util raportat la suprafaţa construită; • Deschideri foarte mari, lungimi nelimitate; • Costuri și durate de execuţie mici în raport cu construcţiile clasice; • Ușor adaptabile la cerinţele clientului; • Soluţii de realizare multiple, în funcţie de cerinţele clientului; • Cu fundaţii și zidărie înaltă; • Fără zidărie, amplasate pe platforme din beton, sau numai pe fundaţii perimetrale, neizolate sau izolate; • Cu căi de acces multiple;

Destinaţii • Hale industriale, ateliere, centre de producţie, spaţii comerciale, centre de depozitare mărfuri generale; • Depozite pentru cereale, depozite militare, spaţii de parcare deschise, garaje, hangare, săli de sport, ferme de animale.

Georgia Business Company Loc. Tecuci, Str. Gh.Petrașcu nr. 38b Telefon: 0236-818.122 Mobil: 0744-793.101 georgia_business@yahoo.com www.georgiabc.ro ediţia 5/2017 – Technomarket

29


echipamente pentru zootehnie GEA Farm Technologies este unul dintre cei mai importanţi producători și furnizori de soluţii integrate de muls. De la instalaţia de muls GEA DairyProQ până la sistemele automate de muls, cum ar fi robotul de muls Mlone, care se potrivește perfect tuturor dimensiunilor și nevoilor fermierilor. GEA Farm Technologies prezintă o gamă de produse de igienă pentru a asigura un mediu propice pentru vaci și o calitate superioară a laptelui. Componentele GEA sunt concepute pentru a fi prietenoase cu animalele și pentru a garanta randamente optime, iar tehnologia mulsului face parte dintr‐un pachet total de soluţii care îi ajută pe fermieri să își gestioneze afacerile în mod eficient și durabil.

Robotul de muls MIone

Sistemul superior MIone Multibox se adapează în funcţie de nevoile dumneavoastră. Configurat cu două până la cinci compartimente, sistemul MIone este ideal pentru un număr de până la 120 de vaci. Toate sarcinile pot fi controlate și monitorizate rapid și ușor de la un punct de comandă. În timp ce vacile cu întreţinere redusă sunt mulse automat, animalele care necesită o atenţie deosebită pot fi cu ușurinţă incluse în funcţii simple, convenabile.

Sesiuni flexibile de muls, trafic ghidat Sistemul MIone permite animalelor să aleagă cand doresc să fie mulse. Fiecare etapă a procesului este calmă și confortabilă ‐ de la curăţare până la extracţia ușoară a laptelui face parte dintr‐o rutină familiară pe care fiecare vacă o apreciază. Monitorizarea ID și porţile de preselecţie ghidate asigură o distribuţie uniformă a vacii pe staţia de muls. Mulgerea automată MIone stabilește noi standarde în productivitate ‐Tehnologia eficientă și cu economie de timp eliberează lucrătorii pentru alte activităţi, ajutându‐vă să optimizaţi producţia de lactate pentru a maximiza eficienţa. Utilizarea eficientă a resurselor și a energiei garantează rezultate mai profitabile în toate domeniile. MIone este dotat cu un soft având rolul de a realiza grafice și gestiona informaţii despre cantitatea de lapte, hrana consumată și fertilitate fiecărei vaci. Pentru fermele cu o capacitate mai mare de vaci este ideală instalaţia GEA DairyProQ, care deschide posibilităţi de producţie inovatoare pentru mulsul a cel mult 500 de vaci. Cu 28‐80 de staţii de muls, aproximativ 120‐400 de vaci pot fi mulse automat pe oră, cu un singur operator care supraveghează întregul proces. Productivitate non‐stop ‐ Tehnologia de înaltă performanţă a produsului DairyProQ garantează productivitatea în timp real cu cel mai înalt grad de fiabilitate.

30 Technomarket – ediţia 5/2017


echipamente pentru zootehnie

Oameni, animale și tehnologie în echilibru perfect Vacilor li se asigură o atenţie individuală în timpul procesului de muls datorită spaţiului mare în care este aplasată staţia de muls. Extracţia delicată a laptelui și îngrijirea profilactică a ugerului pentru fiecare animal asigură cele mai bune condiţii pentru a susţine sănătatea animalului. Cu vizibilitate deplină și acces ușor pe tot parcursul procesului, modulul automatizat de muls brevetat oferă operatorilor încrederea deplină în producţia de lactate sigure și curate.

www.gea.com ediţia 5/2017 – Technomarket

31


echipamente de transport și manipulare

PACHET COMPLET DE UTILAJE PENTRU ZOOTEHNIE ȘI MANIPULARE CEREALE Firma Farm Tech SRL a fost înfiinţată în 2005 cu scopul de a importa tehnologie nouă de manipulare și transport cereale și orice produs vrac ce rezultă din activităţile din agricultură, branduri SCHÄFFER, STRAUTMANN, KOTTE și CHIODA. Pe lângă utilajele specializate în logistica cerealelor, Farm Tech și‐a diversificat oferta și cu un pachet complet de utilaje pentru zootehnie, branduri SCHÄFFER, STRAUTMANN, TEAGLE, KOTTE, CHIODA, GOWEIL și SIP.

Varietate de produse noi la Agritechnica 2017 Schäffer a prezentat în acest an o gamă uimitoare de produse noi la Agritechnica, cum ar fi: noul încărcător compact 2032 cu transmisie hidraulică, o nouă cabină pentru cel mai compact încărcător telescopic 2345 T SLT, o înălţime mai mare de ridicare pentru modelele 5680 T și noul 9640 T sunt doar câteva din cele mai importante elemente pe care Schäffer le‐a prezentat publicului din Hanovra.

32 Technomarket – ediţia 5/2017


echipamente de transport și manipulare Noul încărcător Schäffer 2032 a fost dezvoltat ca fiind unul dintre cele mai agile și manevrabile încărcătoare din clasa sa. Acest lucru este posibil datorita noului concept de transmisie, al cărui bază este pompa cu piston axial de înaltă presiune. Este capabil să transforme puterea de ieșire a motorului Kubota de 22 kW / 30 CP într‐o agilitate de neegalat în clasa sa. Acest lucru permite funcţionarea intensivă a modelului 2032 și accelerarea rapidă la 20 km / h. În plus, raza de bracare este extrem de redusă datorită utilizării motoarelor axiale în locul unui arbore cardanic. Datorită transmisiei hidraulice, un nivel ridicat de împingere poate fi obţinut chiar și fără un arbore cardanic. Acest lucru este susţinut de noile axe cu 5 găuri, care sporesc eficienţa datorită raportului de transmisie adaptat, reducând astfel consumul de combustibil. Modelul 2345 T SLT este cel mai compact încărcător telescopic din gama Schäffer, care a fost prezentat la ultima expoziţie Agritechnica. Noutatea în acest an este cabina, care poate fi montată la încărcător. „Acest lucru ne permite să îndeplinim numeroase cerinţe ale clienţilor“, spune Mario Middeke, Export Sales Manager Schäffer. „Înălţimea mașinii nu se schimbă deloc. Chiar și cu cabină, înălţimea mașinii rămâne sub 2 metri, ceea ce face ca încărcătoarele noastre SLT să fie speciale“, a continuat Middeke. Încărcătorul telescopic care are o putere de 33 kW / 45 CP și o greutate de 2,9 t și are o înălţime de ridicare de 3,75 m. De asemenea, nu au existat compromisuri în privinţa puterii de ridicare. Sarcina de basculare de până la 1,65 t, face posibile cicluri de încărcare puternice în ciuda dimensiunilor foarte compacte ale mașinii. De acum, încărcătoarele 2345 SLT și 2336 SLT, precum și SLT 2345 T sunt disponibile cu cabină. De acum încolo, modelul 5680 T va avea partea frontală cu un nou design. Incarcatorul de 55 kW / 75 CP din gama medie a produselor Schäffer poate atinge acum o înălţime de ridicare de 4,70 m faţă de 4,25, înălţimea de ridicare anterioară. Cu o greutate de 4,5 t, forţa de ridicare este de 2,4 t. Mașina este disponibilă atât cu un acoperiș de protecţie, cât și cu cabină. Modelul 9640 T reprezintă noua generaţie de încărcătoare telescopice de la Schäffer. Succesorul modelului 9630 T are un design nou și îndeplinește toate specificaţiile pentru nivelul de gaze de eșapament Tier IV/ Stage IV. Cu viteze de până la 40 km / h împreună cu Autodrive SDCT (Schäffer Dual Clutch Transmission), modul de acţionare Eco Mode și noua cabină SCV‐Plus, încărcătorul oferă opţiuni excelente în ceea ce privește eficienţa, agilitatea și ergonomia. Cu o greutate cuprinsă între 8,4 și 9,7 t, o înălţime de ridicare de 5,40 m și o forţă de ridicare de 4,2 tone, noul încărcător telescopic oferă condiţii ideale pentru manevrarea încărcăturilor în marile companii agricole, constructorilor și fabricilor de biogaz.

FARM TECH ROMÂNIA Str. Calea București, nr. 115B, Săftica, Judeţ Ilfov Tel/ Fax: 021.352.93.08 / 021.367.49.00 office@farmtech.ro www.farmtech.ro ediţia 5/2017 – Technomarket

33


echipamente de transport și manipulare

Remorca Agricolă Repo‐AGRI – RPA 4521/50 POP INDUSTRY SRL este o companie autorizată dedicată producerii și comercializării de remorci agricole. Societatea vine în sprijinul dezvoltării agriculturii românești, punând la dispoziţie un program complex de remorci agricole.

Remorcile REPO – AGRI, fabricate de POP INDUSTRY, au o construcţie solidă, caracteristica utilizării în condiţii de drumuri neamenajate, specifice domeniului agricol. Structura este rigidă, rezistentă la torsiune, ramforsată, cu profile longitudinale și transversale. Întreaga structură are o protecţie anticorozivă de înaltă calitate, ceea ce permite o utilizare îndelungată.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI TEHNICE: • Remorcă dublu ax, având axa faţă viratoare • Obloanele sunt profilate, cu o durabilitate mare, garantând astfel utilizarea remorcii pe o durată lungă • Structură rigidă, rezistentă la torsiune, ramforsată, cu profile longitudinale și transversale • Structură protejata anticoroziv • Sistem de basculare hidraulic – trilateral • Este omologată pentru circulaţia pe drumurile publice • Capacitate încărcare: 4mc ‐ 10mc; • Dimensiuni utile: 3000mm‐5000mm x 1900mm– 2250mm x 500mm‐800mm; • Masa Proprie: 2000 kg – 2700 kg; • Masa Maximă Admisă: 4500 kg – 17 000 kg; • Sarcina Utilă: 3000 kg – 14000 kg; • Sistem de basculare pe 3 părţi; • Sistem de frânare pneumatic cu dublu circuit; • Anvelope de tip 9.00 – 16 14 PR MT3 128/A6; • Viteza maximă constructivă: 30 km/h; • Cutie de scule; • Instalaţie de iluminare/semnalizare conform normelor în vigoare; • Sistem de cuplare pentru a doua remorcă; • Cuple rapide pneumatice spate; • Roată de rezervă cu suport;

Dotări Opţionale: • Schelet prelată + prelată • Prelată la nivelul obloanelor • Supraînălţare din obloane sau plasă

Remorca se livrează cu: • • • •

C.I.V. – Carte de Identitate Vehicul C.O.C. – Certificat de Conformitate Instrucţiuni de utilizare Carnet de service și garanţii

POP INDUSTRY Strada Cireasov, nr. 34; Slatina, jud. Olt Tel.: +40 249 438.087; Fax: +40 249 431.966 office@popind.ro; www.popind.ro

34 Technomarket – ediţia 5/2017


echipamente speciale

Freze de zăpadă pentru suprafeţe mici și medii drd. ing. Dan CUJBESCU, dr. ing. Iulian VOICEA, drd. ing. Cătălin PERSU, ing. Ion GRIGORE INMA Bucureşti

Snow cutters are used by homeowners for clearing snow from yards, sidewalks, access roads and walkways. Also, snow cutters are the choice of intervention teams, in winter, that remove snow from public roads, commercial access roads and residential areas.

Odată cu venirea iernii apare necesitatea deszăpezirii ‐ curăţării aleilor, drumurilor de acces, parcărilor sau curţilor. Deszăpezirea se poate realiza şi cu ajutorul frezelor de zăpadă. Clasificarea frezelor de zăpadă se poate face după mai multe cri‐ terii: • Din punct de vedere al suprafeţelor deservite, frezele de zăpadă pot fi: – cu motor termic utilizate pentru deszăpazirea suprafeţelor de peste 200 m2;

– cu evacuare în două trepte având următoarele caracteristici: • au dimensiuni mai mari; • sunt destinate spaţiilor mari (>200 m2); • pot curăţa un strat de zăpadă chiar și mai mare de 20 cm; • au două lame de frezare, prima fiind menită să spargă gheaţa, în timp ce a doua va fărâmiţa și va arunca zăpadă la distanţă.

Fig.4 ‐ Freză de zăpadă cu evacuare în două trepte

Fig.1 – Freză de zăpadă cu motor termic

• Din punct de vedere al lăţimii de degajare a zăpezii, frezele de zăpadă pot fi: – cu lăţime de degajare mică, de până la 60 cm;

– cu motor electric destinate gospodăriilor mici cu suprafeţe de până la 200 m2.

Fig.5 ‐ Freză de zăpadă cu lăţime de degajare de 34 cm

– cu lăţime de degajare mare, peste 60 cm

Fig.2 ‐ Freză de zăpadă cu motor electric

• – istici: • • • •

Din punct de vedere al evacuării zăpezii, frezele de zăpadă pot fi: cu evacuare într‐o singură treaptă, având următoarele caracter‐ au dimensiuni reduse; sunt mai ușoare; sunt mai ușor de manevrat; sunt mai eficiente în spaţii înguste;

Fig.3 ‐ Freză de zăpadă cu evacuare într‐o singură treaptă

36 Technomarket – ediţia 5/2017

Fig.6 ‐ Freză de zăpadă cu lăţime de degajare de 60,5 cm

Utilizarea corectă a frezelor de zăpadă impune câteva măsuri de siguranţă: – însuşirea instrucţiunilor din manualul de utilizare; – purtarea obligatorie de echipament de protecţie; – înlăturarea eventualelor obstacole are ar putea afecta sistemul sau pot pune în pericol siguranţa celor din jur.


echipamente speciale

Disponibilitate sporită a utilajelor agricole și forestiere

În procesul de electronificare a hidraulicii mobile, Bosch Rextroth dezvoltă servicii noi, bazate pe date, pentru toate aspectele utilajelor mobile de lucru. Serviciul PredictDrivetrain de la Bosch detectează uzura, cu ajutorul datelor și al senzorilor de operare, și poate determina durata de exploatare rămasă. Prin urmare, se pot evita timpii de întrerupere în funcţionarea tractoarelor, a combinelor de recoltat, precum și a altor utilaje agricole și forestiere din domeniu, fără perioadele convenţionale, programate în prealabil, de întreţinere preventivă. Determinarea datelor de operare conform principiilor de producţie „suplă” constituie, de asemenea, o bază pentru o proiectare orientată către aplicaţii a componentelor mecanice, folosindu‐se aplicaţia NextGenSpec, fără pericolul de a obţine dimensiuni mai mici sau mai mari decât cele necesare. Pentru asamblarea noilor vehicule, CalibrateHydraulics reduce în măsură semnificativă efortul asociat dării în exploatare, prin transferul online al datelor de la bancul de testare a componentelor către fabricantul echipamentului original (OEM).

Până în prezent, întreţinerea utilajelor agricole și forestiere avea

Iată motivul pentru care Bosch Rexroth oferă aplicaţia PredictDrive,

loc, în principal, la intervale fixe, când inginerul înlocuia componente

un serviciu bazat pe date, care recunoaște uzura componentelor și a

indiferent de starea în care se aflau, sau le verifica vizual din exterior.

modulelor înainte de producerea unei defecţiuni. Senzorii pentru

Cu toate acestea, în acest mod nu se putea detecta gradul de uzură

viteza de rotaţie, presiunea și temperatura pompei și a motorului, care

internă. Prin urmare, se produceau în mod repetat defecţiuni costisi‐

sunt deja, în mare, integrate în sistemele hidraulice ale mașinilor

toare la utilajele mobile din domeniu, chiar dacă perioadele de

mobile de prelucrat, captează condiţiile de funcţionare. Un software

întreţinere erau respectate și numeroase componente erau înlocuite,

face legătura între aceste date, instrumentele de analiză a volumelor

unele dintre ele în mod inutil.

mari de date și informaţiile pe care le deţine Bosch Rexroth în ceea ce

38 Technomarket – ediţia 5/2017


echipamente speciale

Aplicaţiile de la Bosch Rexroth contribuie la reducerea costurilor, economisesc timp și sporesc disponibilitatea. Bosch Rexroth combină datele operaţionale, tehnologia de lucru cu volume mari de date și know‐how‐ul în materie de componente

privește componentele. Pornind de la aceasta, detectează anomaliile

preveni specificarea unor dimensiuni mai mici sau mai mari decât cele

și defecţiunile care apar progresiv. Aplicaţia PredictDrivetrain pregătește

necesare la componentele în fază de dezvoltare pentru următoarea

aceste informaţii automat și avertizează un grup de persoane definit cu

generaţie a vehiculului.

privire la defectarea iminentă a utilajului. Fabricanţii echipamentului

Bosch Rexroth mai oferă un serviciu cu CalibrateHydraulics.

original (OEM) pot integra PredictDrivetrain în propria arhitectură

Aceasta transmite data individuale de la bancul de testare, privind

software.

pompele hidraulice, motoarele și supapele, de la linia de asamblare

Datele reale din accelerometrele cu axe multiple dintr‐unul sau mai

finală Rexroth la linia de asamblare a fabricanţilor vehiculului. Acest

multe vehicule servesc la îmbunătăţirea continuă a componentelor

lucru simplifică procesul de calibrare a cursei și implementează

mecanice, precum transmisia și șasiul. Aplicaţia NextGenSpec de la

hidraulica la staţiile corespunzătoare. Prin urmare, fabricanţii pot

Bosch Rexroth captează solicitările mecanice în timp ce utilajul

automatiza parţial, sau chiar complet, etapele procesului de calibrare

funcţionează și generează diagrame detaliate în cloud, cu date referi‐

care, până în prezent, trebuia să fie realizate manual și necesitau

toare la solicitări. Departamentele de cercetare și dezvoltare pot

perioade îndelungate de timp. Acest lucru reduce costurile de

deduce cerinţele efective pentru activitatea zilnică. Astfel, acestea pot

producţie și asigură calitatea.

O soluţie de tipul internetului obiectelor (IoT) gestionează transferul, procesarea și vizualizarea datelor măsurate pentru PredictDrivetrain și NextGenSpec. Bosch Rexroth utilizează în mod exclusiv interfeţe pentru integrarea aplicaţiilor în sistemele existente ale diferiţilor producători. În plus, Bosch Rexroth oferă soluţii complete dintr‐o singură sursă, în colaborare cu alte divizii ale grupului de companii. Acestea constau în unităţi telematice de la Bosch, Cloud‐ul Bosch IoT și soluţiile software de la Bosch IoT Suite.

ediţia 5/2017 – Technomarket

39


echipamente speciale

Echipamente de suflat și aspirat frunze și resturi vegetale ing. Grigore Andrea Iulia, drd. ing. Laurenţiu Vlăduţoiu, dr. ing. Sorica Cristian INMA Bucureşti

Leaves and plant debris blowers can have both air‐blowing and air‐suction functions, acting as a giant vacuum cleaner of plant debris. These leaves and plant debris are left to ferment for about 3 months and the resulting material is mixed with sand and soil, after which it is minced. This way, the compost, which is a fertilizer for flowers, is obtained.

Suflantele de frunze, în funcţie de tipul de motor pot fi cu motor termic sau electric. Pentru utilizare în spaţiile mari ce trebuie curătaţe, se va alege mereu o suflantă cu combustibil, majoritatea modelelor alimentându‐se cu benzină și având motor în 2 sau 4 timpi. Aspectul se datorează faptului ca au mai multă autonomie, nefiind dependente de o sursă fixă de energie, iar motorul este îndeajuns de robust și puternic pentru a asigura întrebuinţare frecventă fără uzură prematură. Aceeași tipologie e sugerată pentru suprafeţe mari, în care se acumulează frecvent cantităţi ridicate de frunze. Pentru spaţii restrânse ca suprafaţă se recomandă o suflantă de frunze electrică. Există suflante cu roţi, piese tip rucsac și modele de mână. Cea mai mare cantitate de frunze o pot procesa dispozitivele pe roţi, care au o configuraţie asemănătoare cu cea a unei mașini de tuns iarba, prezen‐ tând un motor termic foarte puternic, plasat în spatele unei palete de ventilare, iar întreg angrenajul se deplasează cu ajutorul roţilor și a unui mâner ergonomic, pe care utilizatorul îl impinge. Suflantele de frunze cu carburant nu au funcţia de aspirare, această posibilitate este disponibilă doar în cazul pieselor electrice sau cu acumulator. O suflantă cu carburant nu iţi va permite decât să împrăștii frunzele sau să le direcţionezi pentru formarea unei grămezi, va trebui să încărcăm prin alte metode resturile acumulate, pentru a le transporta și elimina. Suflantele de frunze performante oferă posibilitatea de a regla in‐ tensitatea jetului de aer și/sau a vitezei de aspirare și garantează o opţiune on/off cu acţionare rapidă, pentru a face economie la com‐ bustibil sau energie consumată, nu se va lucra mereu cu aceeași viteză, necesitând jet de aer puternic la aglomerări dense de frunze și suflu mai temperat atunci cand vrei să aduni toate resturile într‐un singur loc. Firma BOSCH (Germania) realizează mai multe tipuri de aspira‐ toare/suflante de frunze. In figura 1 este prezentat aspirator de grădină ALS 25/30 care are ca întrebuinţare eliminarea acumulărilor de frunze. Caracteristicile tehnici se referă la debitul de lucru care este de 800 m³/h, opţiune de aspirare și sac pentru stocare de 45 l. Reglajul vitezei este posibil în diverse trepte între valorile de 280 și 300 km/h. Are o greutate de doar 3.2 Kg permiţându‐se o manevrare fără efort a aparatului, acesta făcând parte din clasa suflantelor de mână.

Fig.2 Aspirator grădină ALB 18 LI

ALB 18 LI (fig.2) este o suflantă de frunze cu acumulator, având o mobilitate maximă la lucrările de curăţare din grădină datorită dotării cu acumulator litiu‐ion de 18 V, de asemenea este confortabil datorită formei ergonomice şi greutăţii reduse de numai 1,8 kg, având viteza fluxului aerului de 210 km/h astfel îndepărtează cu ușurinţă frunzele. Firma Skil (America) realizează suflantă/aspirator de grădină Skil 0792 AA/ Skil 0796 AA (fig. 3). Este o suflantă şi aspirator practic, 2 în 1, cu funcţie de tocare. Este o suflantă/aspirator de grădină cu o roată pivotantă frontală unică pentru o manevrabilitate excelentă. Acesta include un motor electric ce se va conecta prin cablu la 230V având o puterea de 3000W, permiţând lucrul rapid și eficient, fluxul de aer de 150 ‐270 km/h și posibilităţi extinse de aspirare, evaluate la 13 metri cubi de resturi pe minut. Tocătorul poate reduce din volumul de frunze până la aproximativ o zecime raportată la cantitatea originală, iar sacul poate stoca până la 45l. Funcţiile includ o viteză variabilă și un buton de schimbare facilă între cele trei opţiuni de lucru. După ce se adună toate frunzele din grădină într‐o grămadă cu ajutorul suflantei, se utilizează funcţia de aspirare pentru a curăţa grămada. Duza este de formă circulară, însemnând putere mare de suflare, iar kitul mai include și o curea de securizare pentru umăr. Suflanta are 3.20 Kg în greutate și produce un zgomot variabil în intervalul 80 – 100dB.

Fig.3. Aspirator grădină Skil 0792 AA

Fig.1 Aspirator de grădină ALS 25/30

40 Technomarket – ediţia 5/2017


echipamente speciale Firma Makita (Japonia), realizează suflante frunze UB1103Z (fig. 4) pentru utilizare ocazională. Aparatul este echipat cu motor electric și se conectează la priză pentru a funcţiona. Puterea oferită este de 600W, suficient când trebuie să cureţi suprafeţe mici și moderate, unde se acumulează cel mult cantităţi medii de frunze. Consumul va fi redus, asigurându‐se un randament apreciabil, este dotat și cu funcţia de aspirator încorporat, care permite stocarea resturilor vegetale ab‐ sorbite într‐un sac colector cu atașare opţională. Jet de aer cu debit de 0‐4.1 metri cubi pentru fiecare minut, viteza de expulzare a curen‐ tului de aer este reglabilă.

GE‐CL 36 Li E – Solo (figura 7), este un aspiator de resturi vegetale fără fir, este ușor de utilizat și manevrat, și puteţi folosi oriunde în afara casei și în grădină. Suflanta/Aspiratorul se potrivește bine în mâinile dvs. și o puteţi lua oriunde trebuie să efectuaţi lucrări. Nu are nevoie de unelte pentru a trece de la suflate la aspirare și invers. Un mâner secundar reglabil vă asigură o apucare fermă în timpul activităţii. Con‐ trolul electronic al vitezei vă dă posibilitatea să reglaţi intensitatea de aspirare și suflare. Sacul colector are un geam astfel încât puteţi vedea întotdeauna cât este de plin. Suflanta/Aspiratorul Einhell este livrat cu un ham confortabil care distribuie greutatea pe corpul dvs. pentru a preveni oboseala în timp ce lucraţi. De asemenea, are roţi mari astfel încât puteţi pune la sol suflanta/aspiratorul și le puteţi împinge pe sol pentru a ușura activitatea. Acest produs este furnizat fără baterii sau încărcătoare.

Fig.4. Aspirator grădină Makita UB1103Z

Fig.7. Aspirator grădină GE‐CL 36 Li E – Solo

BHX2501 (figura 5), se folosește mai mult pentru lucrări de am‐ ploare: este dotată cu motor termic în 4 timpi, puterea oferită este de 0,89 CP, valoarea debitului de aer prelucrat, de 426 de metri cubi/h, ieșire circulară, utilă pentru obţinerea jeturilor de aer de mare putere care suflă nu numai frunze, ci și zgură acumulată, praf sau chiar zapadă încă netasată. Se folosește ca model de mână, având o greutate de 4.40 Kg. Comenzile sunt plasate direct pe mâner, permiţând control perfect al acţiunilor și funcţiilor. La nevoie și prin comandă separată, se poate integra un kit special pentru a o transforma în unealtă motorizată pentru aspirat.

CONCLUZII Frunzele ș resturile vegetale strânse cu ajutorul suflantelor și aspi‐ ratoarelor sunt prelucrate și transformate în compost natural, apoi acest compost este amestecat cu turbă transformadu‐se în îngrășământ natural pentru flori.

Fig.5. Aspirator grădină BHX2501

Firma Einhell România este subsidiară locală a grupului german OMONIM care produce suflanta de frunze Power‐X‐Change GE‐CL 18 (fig. 6), această suflantă se alimentează cu acumulator de 18V care necesită un timp de încărcare de 30 de minute, faţă de o durată efectivă de lucru de 10 min. Configuraţia o situează între modelele de mână, având un mâner cu soft grip foarte ușor de manevrat și cu o greutate de 2.2 kg. Duza are formă ovală la deschidere, îmbinând armonios posibilităţile de direcţionare precisă a jetului de aer și cele de forţă.

Fig.6. Aspirator grădină Power‐X‐Change GE‐CL 18

ediţia 5/2017 – Technomarket

41


energii regenerabile

Preîntâmpină pierderile financiare! Stă în sarcina noastră să te ascultăm și să găsim cele mai bune soluţii pentru tine! Incălzirea cu biomasă nu este o noutate. Din cele mai vechi timpuri, oamenii utilizau sobe și cuptoare alimentate cu lemn fie pentru a se încălzi fie în diferite scopuri industriale. Dezvoltarea sistemului de încălzire cu biomasă cu alimentare automată a început în jurul anilor ‘70 atunci când preţul petrolului a explodat. Totodată, din cauza problemelor asociate emisiilor de gaz cu efect de seră, accentul a fost pus pe înlocuirea combustibililor convenţionali cu surse de energie care se regenerează, ceea ce a determinat creșterea continuă a interesului pentru sisteme de încălzire, abur tehnologic și energie electrică utilizând biomasa. Sistemele de încălzire pe biomasă sunt mai avantajoase faţă de cele cu combustibili fosili chiar dacă presupun costuri de investiţie mai mari deoarece combustibilii fosili sunt mai scumpi. Biomasa este adesea disponibilă la costuri scăzute sub forma reziduurilor sau a produselor secundare neinteresante pentru industrie (industria forestiera, ferme agricole sau agricultură). Centralele termice fabricate de către firma POLYTECHNIK Austria au o bază solidă ce se regăsește în peste 50 de ani experienţă în sec‐ torul încălzirii pe biomasă precum și în cercetarea continuă în domeniul tehnologiilor și al combustiei pentru a putea garanta utilizatorului final un produs solid, simplu de utilizat, modern, cu randament ridicat și consumuri minime. Gama noastră de centrale termice se articulează pe toate tipurile de biomasă lemnoasă disponibiă și pe toate tipurile de sisteme de pro‐ ducere agent termic: apa caldă pentru încălzire, abur tehnologic pen‐ tru fluxurile de producţie și energie electrică pentru consum propriu, oferind soluţia ideală de agent termic ecologic. De la clădiri industriale, ferme agricole, la reţeaua de termoficare, de la abur tehnologic pentru procesele industriale la sisteme de co‐ generare, POLYTECHNIK oferă sistemul termic adecvat și personalizat pentru orice exigenţă. Gama de produse POLYECHNIK include întreg sistemul de produc‐ Dată fiind complexitatea și dimensiunea sistemelor automatizate

ere agent termic, de la sistemul de stocare și transport automat pentru

de încălzire și producere abur tehnologic, ele sunt, în general, utilizate

combustibil, sistem de ardere a biomasei, generatorul de agent termic

în sectorul industrial, comercial, instituţional și comunitar.

(cazan apa caldă, apa fiebinte, abur saturat, abur supraîncălzit), sistem

Centralele pe biomasă lemnoasă reprezintă soluţia ideală pentru

automat de evacuare a cenușii, sisteme recuperatoare de caldură, sis‐

respectând în totalitate mediul

teme de purificare a gazelor de ardere, turbine generatoare de curent

înconjurător deoarece sunt diminuate reziduurile globale de poluanţi

electric, până la sisteme de gestiune și control al sistemului termic, dis‐

și de gaz cu efect de seră.

pozitive ce permit schimbul de date și control de la distanţă.

cine‐și dorește confort termic

42 Technomarket – ediţia 5/2017


energii regenerabile Sistemele de ardere a biomasei sunt disponibile într‐o gamă vastă de echipamente care variază în funcţie atât de tipul de combustibil care determină modalităţile de alimentare cu combustibil, concepţia camerei de ardere și a grătarelor, cât și de tipul schimbătorului de căldură și de tratare a emisiilor de gaz și de cenușă. In cazul în care aveţi probleme de spaţiu, este posibilă amenajarea centralei termice în interiorul unui container. Dimensionarea sistemului de ardere a biomasei în raport cu sarcina de vârf este un element central încă de la concepţie. Obiectivul principal este de a minimiza într‐un ciclu de viaţă cos‐ turile globale legat de furnizarea agentului termic. Există două concepţii generale în ceea ce privește dimensionarea unui sistem de ardere a biomasei: sarcina de bază și sarcina de vârf. Alegerea uneia sau alteia din aceste metode de concepţie depinde de variabilitatea sarcinii, de costurile biomasei și a combustibililor tradiţionali precum și de disponibilitatea de capital și de alţi factori specifici proiectului. Abordarea funcţie de sarcină de vârf este mai des întâlnită în cazul instalaţiilor mari care trebuie să facă faţă unei cereri mari de energie termică.

Sarcina de bază

Sarcina de vârf Descriere (principii de concepere) Avantaje

Maximizarea rentabilităţii printr‐o subdimensionare a sistemului de ardere a biomasei. Reducerea investiţiei estimate iniţial și a dimensiunii sistemului Permite sistemului de încălzire să funcţioneze până aproape de capaci‐ tatea maximă în cea mai mare parte a timpului ceea ce asigură un randa‐ ment sezonier crescut Permite reducerea costurilor de investiţie de o manieră semnificativă Permite un control mai bun al sistemului, ceea ce determină un randa‐ ment energetic maximal și emisii mai scăzute

Determinarea sarcinii maxime de încălzire și supradimensionarea sistemu‐ lui de ardere a biomasei cu un factor de siguranţă pentru a se asigura ca eventualele sarcini extreme neprevăzute vor putea fi satisfăcute. Permite creșterea energetică cu cost scăzut (dacă costul biomasei este mic) Asigură un surplus de capacitate pentru cerinţe viitoare

Dezavantaje

Este necesar implementarea și a unui sistem convenţional pentru a răspunde sarcinilor maximale ocazionale (adică sarcinilor de vârf) Sarcina de baza va fi afectată de creșterea cererii în viitor O creștere a consumului energetic trebuie acoperită de combustibili convenţionali scumpi

Un sistem mai mare crește costurile investiţiei Variaţiile de sarcină, specifice sistemelor de încălzire, fac ca sistemul de ardere a biomasei să trebuiască să functioneze cea mai mare parte a tim‐ pului pentru o sarcină parţială Aceasta reduce randamentul sistemului: atunci când un sistem de încălzire nu este utilizat la capacitate, este susceptibil de a genera emisii crescute (de fum) și de a opera în condiţii de ardere instabilă.

POLYTECHNIK SIETA S.A. Deviza noastră de fabricaţie: Eficienţă! Încredere! Sustenabilitate!

Cluj‐Napoca, Str. Fabricii de Zahăr 98 tel. +40 264 415037, fax: +40 264 415032; e‐mail: office@sieta.ro www.sieta.ro; www.polytechnik.com ediţia 5/2017 – Technomarket

43


service, piese de schimb

Titan Machinery România este pregătită să acorde suport tehnic fermierilor în perioada de iarnă Echipamentele agricole pe care le comercializăm reprezintă o investiţie care oferă încredere în forţele proprii fiecărui fermier, însă cu ajutorul acestor utilaje, nu numai că fermierii își sporesc producţia, dar își reduc și costurile pe termen lung. De aceea este deosebit de important ca starea bună de funcţionare, trebuie menţinută pe toată perioada anului în general și pe perioada campaniilor agricole în special. Pornind de la proverbul românesc conform căruia: „omul își face iarna car și vara sanie“, putem spune că sezonul rece ce tocmai a început este un bun prilej pentru fiecare fermier să verifice și să‐și asigure tehnic utilajele agricole pe care le are în fermă, pentru un randament optim, atunci când acestea sunt exploatate la potenţial maxim în campaniile agricole ce vor urma în anul viitor. Combinele, sprayerele, tractoarele sau grapele trebuie verificate și spălate, iar micile defecţiuni reparate cât mai rapid. Pentru a veni în ajutorul fermierilor din punct de vedere tehnic, Titan Machinery România oferă în perioada 08 ianuarie – 28 februarie 2018 o verificare gratuită utilajelor din portofoliu. Tot ceea ce‐i rămâne de facut fermierului în această perioadă este să apeleze la personalul calificat și la piesele de schimb de origine certificate, contactând reprezentanţii Titan Machinery România pentru a programa o verificare. Verificarea gratuită a tractoarelor constă într‐o diagnoză computerizată, în verificarea filtrelor, uleiului, instalaţiei electrice, climei, încălzirii, scurgerilor de ulei, sistemului de direcţie și nu în ultimul rând în orice altă reclamaţie venită din partea clientului. Verificarea gratuită a combinelor constă în verificarea lanţurilor, curelelor, elevatorului central, elevatorului de boabe, melcului de retur, melcului de boabe, încălzirii, filtrelor, uleiului, scurgerilor de ulei. Verificarea gratuită a cultiva‐ toarelor constă în verificarea dălţilor, cuţitelor, rulmenţilor și discurilor.

44 Technomarket – ediţia 5/2017


service, piese de schimb

Pentru a facilita aceste intervenţii în perioada de iarnă, Titan Machinery România are pregătită o flotă de peste 70 de unităţi de service mobile, distribuite strategic în cele 9 centre regionale integrate, ce asigură o acoperire completă a ţării din punctul de vedere al proceselor de service. Fiecare echipament care pleacă la fermier este verificat în prealabil printr‐un program special PDI (Pre Delivery Inspection) ce are în vedere peste 120 de puncte și aspecte tehnice de verificat. Fiecare echipă de service este disponibilă pentru o informare corectă și completă asupra operaţiunilor de servisare sau opţiunilor de echipare. Echipa de tehnicieni a Titan Machinery România, beneficiază de o experienţă semnificativă și de o înaltă pregătire tehnică în cadrul celor 20 de programe de training susţinute la sediile partenerilor noștri din Europa: Case IH, Case Construction, Väderstad, etc. Este bine înţeles faptul că proprietarii utilajelor sunt primii care pot controla mentenanţa și menţine starea perfectă de funcţionare a utilajelor pe care le exploatează. De aceea este bine de știut că orice problemă aparută la utilaje trebuie rezolvată înainte ca acestea să fie depozitate pentru sezonul rece. Indiferent că este vorba despre o piesă uzată, o roată defectă, un disc rupt sau o problemă mai mare, acestea trebuie reparate la timp. De asemenea, curăţarea utilajelor este importantă, nu numai curăţarea tractoarelor și a combinelor, ci și curăţarea cu atenţie a semănătorilor, mai ales pe rampele de vacuum și pe paleţii turbosuflantei, în timp ce mașinile de erbicidat trebuie să fie depozitate cu instalaţiile de pulverizat curate. Pe de altă parte este recomandat ca utilajele, ori să fie depozitate într‐un loc în care temperatura să nu scadă sub pragul de îngheţ, ori apa să fie protejată cu un antigel. Toate aceste bune măsuri de pregătire a utilajelor pentru sezonul rece pot ajuta fermierul să economisească bani pe termen lung, întrucât le va menţine noi mai mult timp și va avea o eficienţă maximă a productivităţii.

Bogdan Constantin PR & Communication Specialist Titan Machinery Romania SRL Autostrada București‐Pitești km 13.2, 077096 Dragomirești Deal, Parcul Industrial A1, Aleea Ștefania Nr. 2, Jud Ilfov,România Tel: +4 0748 77 88 99; Fax: +4 021 310 12 24 www.titanmachinery.ro ediţia 5/2017 – Technomarket

45


service, piese de schimb

Rulmenţi pentru utilaje agricole

Rulmenţii pentru utilaje agricole sunt proiectaţi ca răspuns la cerinţele activităţilor agricole, ca de exemplu: rezistenţa la temperatură, solicitări variate, durabilitate mare și rezistenţă în medii corozive. Proiectanţii URB sunt familiarizaţi cu cerintele acestui sector de activitate și au dezvoltat cu succes soluţii pentru satisfacerea producătorilor de mașini agricole. Optimizarea construcţiei interioare este realizată prin programe specializate de simulare: „Mesys Rolling Bearing Calculation“ și „Shaft Mesys Calculation“. Rulmenţii pentru aplicaţiile speciale sunt proiectaţi astfel încât să suporte încărcări mari, dezalinieri, șocurile și precum și suprasarcinile aleatoare date de natura activităţii. Sunt realizaţi din oţel de înaltă puritate, având caracteristici mecanice optime.

Rulmenti radiali cu bile cu cale de rulare adâncă Gama dimensională: 30 mm ÷ 300 mm (diametrul exterior)

Serii

6200 6300 6400 16000 6000

6200 – 6236 6300 – 6336 6400 – 6416 16000 – 16036 6000 – 6036

Aplicaţii: • Motoare, transmisii • Grape cu discuri • Plantatoare, etc.

Rulmenţi cu contact unghiular (pe unul sau două rânduri) Gama dimensională: 30 mm ÷ 200 mm (diametrul exterior)

Serii

7200 7300 3200 3300

7200 – 7220 7303 – 7320 3200 – 3220 3300 – 3320

46 Technomarket – ediţia 5/2017

Aplicaţii: • Grape cu discuri • Cultivatoare • Mașini de prelucrare a solului


service, piese de schimb Rulmenţi cu role cilindrice Gama dimensională: 35 mm ÷ 300 mm (diametrul exterior)

Serii

NU NJ NUP NN NNU

NU2xx, NU3xx, NU22xx NJ2xx, NJ3xx, NJ22xx NUP2xx, NUP3xx, NUP22xx NN30xx NNU49xx

Aplicaţii: • Transmisii tractoare • Mașini de recoltat • Mecanisme planetare, etc.

Rulmenti oscilanti cu role butoi Gama dimensională: 80 mm ÷ 620 mm (diametrul exterior)

Serii

213xx 222xx 223xx 231xx 232xx

Aplicaţii: • Mașini de recoltat • Tractoare; Camioane • Mecanisme planetare, etc.

Rulmenţi radial‐axiali cu role conice Gama dimensională: 42 mm ÷ 300 mm (diametrul exterior)

Serii

30xxx 31xxx 32xxx 33xxx

Aplicaţii: • Cutii de viteze • Mașini de cosit • Mașini de însămânţat • Mașini de treierat

Rulmenţi axiali cu bile – Pe un rând sau pe două rânduri Gama dimensională: 24 mm ÷ 420 mm (diametrul exterior)

Serii

511xx 512xx 542xx 543xx 544xx

Aplicaţii: • Ambreiaje • Grape cu discuri

URB GROUP Strada Republicii nr. 320, Cod postal 731108, Barlad, ROMANIA Tel: +40 235 / 411120, 412120; Fax: +40 235 / 413838, 308200 sales@urb.ro; www.urbgroup.com ediţia 5/2017 – Technomarket

47


piese de schimb

Sisteme de injecție diesel & piese auto

MEFIN S.A. (România) este unul dintre cei mai mari producători de pompe de injecţie diesel în lume, care a fabricat și a vândut peste 3 milioane de pompe complete și peste 100 de milioane de piese de schimb asociate. Produsele noastre ajung în peste 15.000 de ateliere de service situate în 78 de ţări de pe 6 continente. În fiecare an fabricăm în secţiile noastre de productie din România și vindem, peste 1.000.000 de pompe și piese de schimb complete. Produsele noastre tradiţionale sunt pompele DPA Lucas CAV / Delphi și în linie, de mărime A, Bosch, care sunt fabricate sub licenţele originale LUCAS / DELPHI și BOSCH. Avem în producţie peste 150 de tipuri de pompe de injecţie și peste 10 milioane de repere pentru piesele de schimb. De asemenea, am extins baza de produse pentru a include și capetele hidraulice Delphi DPS și DP200 / 210, inelele de camă și alte piese de schimb, precum și o gamă largă de piese Bosch, inclusiv capetele hidraulice VE, și capetele hidraulice Stanadyne. Producem, de asemenea, POMPE DE INJECȚIE COMPLETE NOI, ADAPTARI pentru Stanadyne DB2 / DB4, Delphi DP200 / 210 și Bosch VA, la preţuri mai mici cu 50% decât pompele originale. Am vândut mai mult de 10.000 de astfel de pompe în ultimii 5 ani în întreaga lume. PRODUSELE NOASTRE SUNT FABRICATE ÎN ROMÂNIA, în fabrica noastră integrată vertical, din oţel și materii prime achiziţionate numai din Europa de Vest (Germania, Anglia și Franţa) și sub sistemul de management al calităţii ISO / TS16949: 2009. Avem propriile secţii de turnătorie, forjare, tratament termic și acoperire metalică și peste 1.000 de mașini unelte în funcţiune. Chiar dacă produsele noastre sunt orientate în cea mai mare parte către sectoarele agricol și industrial, de curând am intrat și în segmentul auto, cu piese de schimb pentru autovehicule și camioane. Mai multe informaţii pot fi găsite pe site‐ul nostru: www.mefin.ro. Produsele noastre sunt cunoscute pentru calitatea lor extrem de înaltă. Satisfacţia clienţilor este întotdeauna garantată.

Calea București nr. 5, Sinaia, Jud. Prahova Tel.: +40 244 307 000; Fax> +40 244 307 086 E‐mail: mefin@mefin.ro www.mefin.ro 48 Technomarket – ediţia 5/2017


evenimente

S‐a dat ora exactă în tehnica agricolă pentru următorii 2 ani continuare editorial

• Evenimentele dedicate profesioniștilor, cu participare internaţională: peste 1.000 de ingineri, cercetători și oameni de știinţă în cadrul conferinţei organizate de Asociaţia Inginerilor Germani (VDI), 75th International Conference. • Viitorul tinerilor fermieri: „Workshop Live“, „Campus & Career“, „Young Farmers’ Day“ au fost considerate utile pentru dezvoltarea unor planuri de viitor de către tinerii fermieri din Germania și din alte ţări. Totodată, FOODnext a reprezentat evenimentul sub egida căruia au fost dezbătute rolul și potenţialul start‐up‐urilor în agricultură. Aceasta este imaginea celui mai mare târg de utilaje agricole la care România a participat pentru a doua oară cu pavilion naţional. 7 Producători români au prezentat produsele lor la aceasta desfășurare de forţe inginerești, aducând concepte și tehnologie românească de nivel mondial și făcând cinste ţării din care provin: Agritehnica Service Bacău, CBN‐IT București, Mefin Sinaia, MS CH Sinaia, POP Industry Slatina, Oyal Polteks Filipeștii de Pădure și Tehnofavorit Bonţida Cluj. Standul României a fost un adevărat punct de atacţie prin utilajele prezentate, ca de exemplu Agrisag GD 3500 – autopropulsata pentru irigat și stropit a firmei Agritehnica Service, prima mașină de acest tip fabricată în România, remorcile REPO ale firmei Pop Industry, care nu ruginesc niciodata deoarece sunt fabricate cu o tehnologie inovativă, sau echipamentele de stropit și erbicidat produse de Tehnofavorit, evidenţiate prin sistemele speciale destinate livezilor, soft‐ul pentru monitorizarea şi automatizarea silozurilor agricole, unic în lume prin faptul că se potrivește oricărui sistem de ventilaţie al silozurilor și poate fi accesat de pe orice telefon mobil, realizat de minţile tinere românești de la CBN – IT și prin componentele destinate utilajelor agricole, solicitate de o multitudine de fermieri din toate colţurile lumii, cum sunt pompele de injecţie de la Mefin sau rolele transportoare produse de Oyal Polteks. Firmele românești expozante au uimit cu realizarile lor pe cei mai renumiţi și consacraţi producători mondiali, iar punctul culminant s‐a atins la Seara Românească, când, în frunte cu președintele DLG, importanţii jucători din domeniul ingineriei agricole au felicitat firmele românești pentru realizările lor și pentru modul de prezentare la cea mai mare expoziţie de mașini agricole din lume – Agritechnica.

ediţia 5/2017 – Technomarket

49


evenimente

Gala

„Red Carpet“ 2017

Titan Machinery România a organizat la data de 01 noiembrie la București a cincea ediţie a galei “Red Carpet”, având ca interes central prezentarea combinelor Axial‐Flow ale constructorului american CASE IH. Ca atare, faimosul covor roșu a fost întins astfel încât cei 100 de fermieri care au călcat pe el să fie întâmpinaţi de regina serii: combina Axial‐Flow 7240 și de către echipa Titan Machinery gata pregătită pentru o seară de ceremonie cu iz tehnic.

O gală de tradiţie în România

Viitorul este al rotorului axial

Fermierii invitaţi au fost selectionaţi pe criteriul interesului de achiziţionare a acestor utilaje, iar la ediţia din această toamnă, numărul acestora a crescut simţitor, cu aproximativ 15% faţă de ediţia precedentă, dovadă că fermierii sunt tot mai interesaţi atât de abor‐ darea diferită în materie de evenimente, cât și de încrederea pe care o acordă combinelor, CASE IH fiind inventatorul rotorului cu flux axial. În deschiderea evenimentului a vorbit George Stanson, business manager pentru România, Bulgaria, Croaţia și Serbia al Case IH. A făcut o scurtă lecţie de istorie, memorând prima ediţie a evenimentului: „În urmă cu 5 ani a avut loc prima ediţie a Red Carpet. Atunci am reușit să adunăm 15 fermieri. Azi, la a cincea ediţie, văd că au venit aproximativ 100 de fermieri, ceea ce denotă o activitate susţinută din partea tuturor angajaţilor Titan Machinery România.“ Evenimentul „Red Carpet“ a fost creat de Titan Machinery pe principiul american, în jurul unor mese rotunde, unde unii întreabă, iar alţii răspund. Experţii care au oferit răspunsuri de specialitate, argu‐ mentate și explicite agricultorilor, s‐au plasat strategic, câte unul la fiecare masă, astfel încât fiecare să fie gata să ofere informaţii fiecărui fermier în parte. De asemenea, informaţiile au fost însoţite de grafice, scheme, imagini și montaje video, pentru a putea fi cât mai ușor captate de către oaspeţi.

George Stanson a trecut rapid prin istoria de aproape 200 de ani a companiei Case IH, de la rudimentara batoză creată în urma cu aproape două secole, la actuala combină cu rotor cu flux axial, sistem inventat de Case IH și perfecţionat timp de 40 de ani în continuu. „Cred că în următorii 50 de ani vor dispărea toate combinele cu sistem de căișori și toate vor avea sistem axial, iar aceasta deoarece schimbările climei vă vor obliga să recoltaţi și să puneţi totul în hambare ‐ nu în trei săptămâni ca acum, ci în maximum 10 zile.“ Cu 30‐40 de ani în urmă, când în România se recoltau 15 tone de grâu pe oră, asta se vedea ca un progres tehnic nemaipomenit. Astăzi, spune Stanson, vorbim de 50 de tone pe oră și ne îndreptăm spre 80 de tone, datorită sistemului cu rotor. „Diferenţa între sistemul convenţional și cel cu rotor axial este precum aceea dintre motoarele cu carburator și cele cu injecţie. Este preferabil să iei o mașină nouă, cu injector și să parcurgi 300 000 km fără să schimbi motorul decât să ai una cu carburator și să stai cu ea o lună sau două pe an în service. Combinele Axial‐Flow, pe lângă faptul că pot treiera în condiţii de umiditate ridicată, fără ca sitele să se înfunde, recoltează cu pierderi spre zero. Mai important, cantităţile de seminţe sparte sunt sub un procent din totalul recoltat, iar acest lucru înseamnă foarte mult pentru fermierii care au culturi semincere.“

50 Technomarket – ediţia 5/2017


evenimente Câteva argumente pentru sistemul Axial‐Flow La final, înainte de a ieși din sală afară pe covorul roșu lângă combina Axial‐Flow, au fost prezentate o serie de motive care susţin avantajul net al unui fermier ce achiziţionează o astfel de combină. Printre acestea se numără sistemul de șenile care reduce compactarea solului, calitatea foarte bună a boabelor treierate și a paielor, echipa de service care onorează prompt cererile clienţilor, precum și soluţiile de finanţare avantajoase pentru client. Apoi, un sistem axial are nevoie de o mentenanţă redusă deoarece are foarte puţine curele și părţi în mișcare și este și productiv. „Ne ghidăm după principiile „More in the tank – more in the bank“ adică mai mult în buncăr înseamnă mai mulţi bani în contul bancar, și după „Faster in the tank – faster in the silo“ deci cu cât avem combine cu buncăre de capacitate mai mare, cu atât putem recolta mai mult și mai repede și putem depozita cerealele în timp mai scurt“ a susţinut George Stanson, care apoi a subliniat faptul că limitele actuale ale combinelor Case IH vor fi depășite cât de curând. „Astăzi avem combine de 517 CP și ne îndreptăm spre 600 CP, iar actuala capacitate a buncărului, de 12,3 tone, va ajunge la 15 tone în curând. În plus, și viteza de descărcare, de 159 litri pe secundă în prezent, se va îndrepta spre 200 litri pe secundă în viitorul apropiat“.

Ofertele au fost pe măsura așteptărilor Titan Machiery România a pregătit pentru fermieri la această gală oferta Early Bird 2018, pe care a lansat‐o de curând la combinele CASE IH Axial‐Flow, la achiziţionarea cărora oferă cadou o remorcă Pronar cu șnec de descărcare. Această ofertă expiră la data de 15.12.2017 și este valabilă în limita stocului disponibil. Această remorcă s‐a alăturat covorului roșu de la această gală, fiind prezentată pe viu lângă combina 7240. Totodată s‐a oferit și discounturi substanţiale la piese de origine Case IH și oferte de finanţare extrem de avantajoase adaptate nevoilor fiecărui fermier în parte. Evenimentul nu s‐ar fi putut încheia altfel decât prin vizionarea afară a combinei CASE IH Axial‐Flow 7240, cu o putere a motorului de 431 CP și o capacitate a buncărului de 11.100 de litri, de pe covorul roșu și în lumina reflectoarelor, unde s‐a studiat acest model, s‐au dezbătut informaţii practice, s‐a probat combina și s‐au făcut bineînţeles numeroase poze. Titan Machinery România mulţumește tuturor fermierilor și partenerilor prezenţi la eveniment pentru atenţia și interesul acordate.

Bogdan Constantin PR & Communication Specialist Titan Machinery Romania SRL Autostrada București‐Pitești km 13.2, 077096 Dragomirești Deal, Parcul Industrial A1, Aleea Ștefania Nr. 2, Jud Ilfov,România Tel: +4 0748 77 88 99; Fax: +4 021 310 12 24 www.titanmachinery.ro ediţia 5/2017 – Technomarket

51


evenimente

PROIECT DE CERCETARE PENTRU STUDENȚI

ECHIPA DE ROBOȚI „BANAT“ – ROBOTUL AUTONOM „BANAT“ conf. dr. ing. Sorin – Tiberiu – Bungescu USAMVB „Regele Mihai I al României“ din Timișoara

Cum a început povestea Echipei „Banat“ care reprezintă România la Campionatul Internaţional de Roboţi pentru Agricultură „Field Robot Event“. Pentru Echipa de roboţi BANAT totul a început în anul 2012. La iniţiativa Fundaţiei Claas din Germania ni s‐a propus să participăm cu o echipă de studenţi la Concursul Internaţioanl de Roboţi pentru Agricultură „Field Robot Event“, care s‐a desfășurat în cadrul Expoziţiei Mondiale de Horticultură din lume, la Venlo în Olanda. Echipa de la Timișoara (studenţi și cadre didactice) au primit din partea fundaţiei Claas în 2012 pentru acest concurs suma de 7500 Euro pentru construcţia robotului și pentru cheltuielile de transport, cazare și masă. A fost o oportunitate pentru studenţii timișoreni să‐și arate talentul în cadrul acestei competiţii.

vizitatorii cu un spectacol rar, dedicat tuturor simţurilor. Evenimentul s‐a desfășurat din aprilie până în octombrie și a adunat milioane de flori pe 66 de hectare pentru delectarea a peste 2 milioane de vizitatori. „Grădinăritul face parte din cine suntem, este în genele poporului olandez.“, a declarat Wim van den Beucken, un membru al conducerii Consiliului de Horticultura Oandez (NTBR). Acesta a mai declarat că, „aceast“ expoziţie ne‐a oferit șansa de a arăta lumii întregi faptul că suntem mereu în căutare de inovaţii atunci când vine vorba de grădinărit“. Vizitatorii au putut petrece, în medie, 7 ore admirând toate exponatele, într‐o mare de culori datorate celor peste 1,8 milioane de flori, 5000 de tufe de trandafiri înfloriţi și 3000 de copaci. Ediţia din anul 2013 s‐a desfășurat în cadrul Facultăţii de Inginerie, Departamentul Concursul „Field Robot Event“ a fost lansat în 2003 de către

de Mecanizare, din Universitatea Cehă a Știinţelor Vieţii din Praga, sub

Universitatea din Wageningen ‐ Olanda, cu scopul de a testa tehnologii

înaltul patronaj al Ministerului Agriculturii din Republica Cehă. Aceasta

de pionierat în robotica și agricultura de precizie, în condiţiile reale de

a avut loc în cadrul câmpurilor experiementale ale Facultăţii de

pe teren. Prin urmare, acesta oferă tinerilor cercetatori posibilitatea

Inginerie, cultura aleasă de organizatori fiind „floarea soarelui“. Ediţia

de a intra în competiţie cu colegii lor din alte ţări europene și de a

din 2014 a concursului de roboţi s‐a defășurat în cadrul expoziţiei DLG

contribui la dezvoltarea proiectării și construcţiei viitorilor roboţi din

– Feldtage 2014 organizată în cadrul Centrului Internaţional de

agricultură. Acesta facilitează schimbul de informaţii tehnice între

Producţie al Culturilor (IPZ) din Bernburg – Strenzfeld (Saxony –

studenţi, experţi şi public, precum şi de a face schimb de cunoştinţe

Anhalt, Germania) în perioada 17 – 19 iunie. Această expoziţie în câmp

interdisciplinare şi experienţe cu privire la roboţii pentru agricultură.

este cea mai mare din Europa în aer liber și adună fermieri din mai

Acest concurs de obicei se organizează în cadrul unor expoziţii de

multe ţări din Europa pentru a vedea realizările de ultimă oră în

top din lume, așa cum s‐a întâmplat la ediţiile din 2012, 2014 și 2016, sau

domeniu. Ea are loc la fiecare doi ani, începând cu anul 1988 și este

în cadrul unor universităţi cu tradiţie în tehnica agricolă, așa cum s‐a

organizată de către Societatea Germană a Agricultorilor – DLG. Un

întâmplat în 2013 și 2015. În 2012 concursul de roboţi s‐a organizat în

număr total de 360 de companii din sectorul de creștere a plantelor,

cadrul Expoziţiei florale a deceniului de la Venlo din Olanda. Această

tehnică agricolă și de agenţi industriali din domeniul îngrășămintelor

expoziţie se organizează o dată la 10 ani, iar în 2012 aceasta a bucurat

și protecţiei plantelor precum și asociaţii și instituţii din 20 de ţări au

52 Technomarket – ediţia 5/2017


evenimente

oferit un program informaţional atractiv care este unic sub această

s‐a ales o cameră video Pixy CMUcam5, mult mai performantă decât

formă în Germania și în Europa, care se ocupă cu toate aspectele

cea de anul trecut și s‐a folosit o busolă electronică. Prinderea acestora

moderne privind producţia de plante. În anul 2015 „Field Robot Event“

pe robot s‐a făcut după un studiu amănunţit, alegând soluţiile cele mai

s‐a desfășurat în perioada 16 – 18 iunie, la Universitatea din Maribor,

bune. Investiţiile facute de‐a lungul celor 4 ani în robot au ajuns la suma

Facultatea de Știinţele Vieţii și Agricultură, în Slovenia. Echipa „BANAT“

de 2000 Euro, comparativ cu alţi roboţi din concurs, care au ajuns să

a participat al 4‐lea an consecutiv la acest concurs, într‐o nouă formulă.

coste chiar 50.000 Euro. „Field Robot Event 2016“, ajuns la a 14‐a

Au fost cooptaţi în echipă și 2 elevi de la Liceul „Grigore Moisil“ din

ediţie, s‐a desfășurat în cadrul celei mai mari expoziţii de agricultură în

Timișoara, iar căpitanul echipei a fost studenta Eniko Toth de la Facul‐

aer liber din Europa „Ziua campului – DLG“, în perioada 14 – 16 iunie

tatea de Automatizări și Calculatoare din cadrul Universităţii

2016 în localitatea Gut Mariaburghausen, Habfurt, Germania. În 2016

Politehnica din Timișoara. După o prezentare a proiectului în faţa

vremea a fost nefavorabilă pentru desfășurarea acestui concurs, dar

elevilor de la liceul „Grigore Moisil“, căpitanul echipei a realizat un con‐

echipele nu au ţinut cont de acest deziderat și au fost la înălţime. În

curs în acest sens și cei mai buni elevi din domeniu au fost aleși. Ei s‐au

agricultură vremea nu trebuie să fie un impediment în calea obţinerii

integrat foarte bine în echipă și au reprezentat România alături de

unor recolte bogate. Au participat 17 echipe din 8 ţări, de la universităţi

studenţii celor 2 universităţi din Timișoara, USAMVB „Regele Mihai I al

și școli puternice din Europa, și anume: Germania, Marea Britanie,

României“ din Timișoara și Universitatea „Politehnica“ Timișoara la

Olanda, Danemarca, Finlanda, România, Slovenia și Polonia. În acest

acest concurs de anvergură în domeniul roboticii din agricultură.

an faţă de celelalte ediţii, în calcul s‐au luat 5 task‐uri și nu 3. Asta

Echipa în 2015 a fost formată din 5 studenţi, 2 elevi și cei 3 coordona‐

înseamnă că dificultatea concursului a crescut foarte mult.

tori, pe partea de automatizare, mecanică și tehnică agricolă, aceștia

Echipa BANAT merge mai departe și dorește să realizeze pentru

provenind de la Facultatea de Agricultură din USAMVB „Regele Mihai

anul viitor un alt robot mai performant cu care să concureze. Anul

I al României“ din Timișoara și de la Facultatea de Automatizare și

viitor concursul se desfășoară în cadrul expoziţiei DLG – Feldtage 2018,

Calculatoare, respectiv Facultatea de Mecanică din cadrul Universităţii

organizată în cadrul Centrului Internaţional de Producţie al Culturilor

Politehnica Timișoara. În 2015 s‐au facut unele modificări la robot și

(IPZ) din Bernburg – Strenzfeld (Saxony – Anhalt, Germania) în

anume: senzorii cu ultrasunete au fost înlocuiţi cu 2 sensori cu laser,

perioada 12 – 14 iunie. Studenţii noștri au făcut efortul în fiecare an să pregătească robotul pentru concurs cât mai bine, să participe la concurs, să concureze cu echipe de tradiţie din Germania, Olanda, Danemarca, Finlanda și Republica Cehă și pentru performanţa de a se clasa în prima parte a clasamentului. Seriozitatea, competenţa, ambiţia și bagajul bogat de cunoștiinte în domeniu al studenţilor Centrului Universitar Timișoara au caracterizat Echipa „Banat“ în cei cinci ani. Proiectarea și construcţia acestui robot au dat posibilitatea studenţilor Fitz Cristian și Pisoiu Cătălin Adrian, care au pus bazele acestui proiect, să realizeze 2 proiecte de diplomă la nivel european, unul pe partea mecanică a robotului și celălalt pe partea de automatizare a acestuia. Mulţumim sponsorilor noștri inimoși și anume: CLAAS România, Agrocomerţ Holding SA, IPSO Agricultura, MEWI Ortisoara, GEA Farm Technologies, Farmtech România, DLG Intermarketing și VEST TRACT. ediţia 5/2017 – Technomarket

53


evenimente

Premii pentru tinerele talente din domeniul ingineriei agricole conf. dr. ing. Sorin – Tiberiu – Bungescu USAMVB „Regele Mihai I al României“ din Timișoara In perioada 17 – 18 octombrie 2017, la Harsewinkel în Germania, a avut loc decernarea burselor Helmut Claas, acolo unde 3 studenţi de la USAMVB „Regele Mihai I al României“ din Timișoara, specializările „Agricultură“ și „Mașini și Instalaţii pentru Agricultură și Industrie Alimentară“, au fost premiaţi. Proiectele lor au câstigat 3 burse internaţionale în valoare de 2000 Euro, 1500 Euro și 1000 Euro. În acest an, Fundaţia Claas din Germania a acordat din nou burse și premii în valoare de peste 45.000 Euro tinerelor talente cu calităţi excepţionale din 7 ţări, Bulgaria, Germania, Marea Britanie, Olanda, Ungaria, Slovacia, Rusia, Polonia și România, din domeniul știinţelor agricole, știinţelor tehnice și administrarea afacerilor în agricultură. Decernarea premiilor a avut loc la Fundaţia Claas din Harsewinkel, Germania, în data de 18 octombrie 2017. Incepând cu anul 2012 Fundaţia Claas din Germania a hotărât ca în fiecare an să dea burse și premii celor mai talentaţi studenţi din Europa, de la universităţile partenere, pentru valoroasele lor proiecte de diploma în domeniul tehnicii agricole. De atunci și până în prezent studenţii români de la USAMVB „Regele Mihai I al României“ din Timișoara au confirmat prin valoroasele lor proiecte de diplomă în fiecare an. Au fost atribuite burse de către Fundaţia Claas tinerilor talentaţi din domeniul știinţelor agricole pentru tezele lor de absolvire în inginerie agricolă. Pe parcursul ceremoniei de decernare a premiilor, studenţii și‐au prezentat tezele și detalii despre domeniile lor de cercetare. Suspansul a durat chiar până în ultimul moment, pentru că doar atunci candidaţii la burse au aflat ce premiu au primit. Sarcina acordării certificatelor așteptate cu nerăbdare a fost preluată de către Helmut Claas, Președintele Consiliului de Administraţie al Fundaţiei Claas. Fundaţia CLAAS sprijină tinerii talentaţi. In finalul ceremoniei de premiere, câștigătorii premiilor, consiliul de administraţie și juriul s‐au întâlnit pentru o fotografie de grup. Au fost acordate următoarele premii individuale: Burse: Bursele Helmut Claas sprijină studenţii de la disciplinele de inginerie generală și pe aceia care își completează studiile obţinând diplome în managementul afacerilor. Premiul 1: Locul 1 constituit dintr‐o bursa în valoare de 7200 euro a fost acordat lui Dagmar Wicklov, studentă la specializarea „Agricultură ecologică“ de la universitatea din Kassel, Witzenhausen. Lucrarea ei de licenţă a implicat o evaluare a afacerii și o analiză a teoriei sistemului de creștere a viţelului legat de mamă în fermele ecologice de creștere a bovinelor de lapte.

54 Technomarket – ediţia 5/2017


evenimente

Premiul 2: Hubertus Kleuter, student la „Știinţe agricole“ la specializarea de „Inginerie“ de la Universitatea de Știinţe Aplicate din Osnabrück a câștigat cel de‐al doilea premiu în valoare de 6000 euro. Teza lui de masterat a fost o analiză a beneficiilor senzorilor NIR pentru distribuirea îngrășămintele lichide comerciale. Premiul 3: Lui Tobias Rapp de la Universitatea din Hohenheim i s‐a acordat premiul al treilea în valoare de 4800 euro. Teza lui de masterat s‐a ocupat cu măsurarea vitezei de curgere și crearea unui profil de curgere într‐un fermentator de biogaz, pentru un agitator bionic nou dezvoltat, analizat independent de viscozitate. Premiul 4: Premiul al patrulea în valoare de 3600 euro a fost acordat lui Simon Wolfram de la Universitatea din Kassel,Witzenhausen. El a studiat relevanţa și posibilităţile viitoare de utilizare a insectelor ca produs alimentar și furaj în Europa, cu accent pe Germania. Premiile Bonus: Patru premii bonus, fiecare valorând 1500 euro, au fost acordate în plus la bursele anuale studenţilor de la Universitatea Tehnică din Aachen (Germania), Universitatea Harper Adams (Marea Britanie), Universitatea Umwelt Nurtingen‐Geislingen (Germania) și Universitatea de Technologie și Stiinţe economice din Budapesta (Ungaria). Premiile internaţionale pentru studenţi: Premiile internaţionale pentru studenţi, fiecare valorând 4500 euro în total (locul I, II și III), au fost acordate studenţilor de la Universitatea de Știinţe Agricole și Medicina Veterinară din Timișoara (România), Universitatea de Technologie și Știinţe economice din Budapesta (Ungaria), Universitatea din Wageningen (Olanda), Universitatea de Agricultură din Nitra (Slovacia), Universitatea Angel Kanchev din Ruse (Bulgaria), Universitatea Agrară de Stat Kuban (Rusia) și Universitatea din Poznan (Polania). Anul acesta premiile internaţionale Helmut Claas atribuite Universităţii de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din Timișoara au fost câștigate de către: SILVIU IOAN PETICA, premiul I în valoare de 2000 Euro, cu lucrarea „Studii comparative între combinele John Deere seria W de ultimă generaţie și combina CASE, generaţie 1986. Construcţia unui cărucior pentru transportul headerului“, premiul II a fost luat de studentul GERHARD SEBASTIAN MUTILA cu lucrarea „Optimizarea tehnologiei de mecanizare la cultura porumbului în zona Oraviţa“ care a intrat în posesia unui premiu de 1500 Euro și premiul III de studentul GERGO DAVID NAGY cu lucrarea „Studii comparative între tractoarele John Deere seria 8000, de ultima generaţie și tractorul John Deere din seria 4000, generaţia 1991“ care a intrat în posesia unui premiu de 1000 Euro. Silviu Ioan Petica și Gergo David Nagy au terminat specializarea „Agricultura“, în domeniul „Știinţe agricole“ și Gerhard Sebastian Mutila specilizarea „Mașini și Instalaţii pentru Agricultură și Industrie Alimentară“, în domeniul „Inginerie Mecanică“ în cadrul Facultăţii de Agricultură din Timișoara. Studentul SILVIU IOAN PETICA a fost prezent în perioada 17 ‐ 18 octombrie 2017 la Ceremonia de decernare a premiilor Helmut Claas 2017 la Centrul Technoparc CLAAS din Harsewinkel, Germania, unde a fost premiat chiar de către HELMUT CLAAS. Noii sosiţi în Fundatia Claas. Hermann Lohbeck, Președinte al Comitetului Executiv al Grupului CLAAS din 1 octombrie 2017, este un nou membru al Consiliului de Administraţie. El ia locul lui Dr. Meuther, care se retrage după doisprezece ani de serviciu și care a fost un membru devotat fundaţiei. Dr. Kim Blackburn de la Universitatea Cranfield (Marea Britanie) și Prof. Thomas Herlitzius de la TU Dresden sunt noi membri ai juriului. Înainte de decernarea premiilor, în dimineaţa zilei de 18 octombrie, premianţii din acest an au avut posibilitatea să viziteze renumita fabrică de combine și tractoare CLAAS din Harsewinkel, unde au putut să vadă tehnica de ultimă generaţie și linii tehnologice la standarde înalte. Acest moment pentru ei a însemnat afirmarea la început de carieră în domeniul mecanicii agricole, agriculturii și administrării afaceriilor în agricultură. ediţia 5/2017 – Technomarket

55


&

talon de abonament

TALON DE ABONAMENT Doresc să mă abonez 6 ediții – 70 lei, începând cu ediția ........... / 2017, la revista

Nume .............................................................., Profesia..............................................., Funcția............................................. Firma ..........................................................................., Domeniul de activitate al firmei ....................................................... Adresa acasă

birou

Str. .................................................................................................... nr. ............,

bl. ................, sc. .............., et. ............., ap. ...........județ/sector ............................................., cod poștal ................................, localitatea .............................................................................................................................................................................. telefon: .................................................., mobil: .........................................................e-mail: .................................................... Nr. reg. com J......../................../.......................; CUI/CNP................................................................................................., IBAN ........................................................................................................, Banca ..................................................................

Plata se face către Technomarket Communication SRL, IBAN: RO 81 INGB 0000999902750082, ING Bank Victoriei, București, CUI 29516191. Talonul completat se va trimite însoțit de copia documentului care certifică plata, la O.P. 80 – C.P 60 sau e-mail: distributie@technomarket.ro Revista se expediază prin poștă. Editura nu răspunde pentru pierderea coletelor.

Desfășor activitatea în: • Fermă vegetală

zootehnică

mixtă

În suprafață de: sub 20 ha

între 21 și 80 ha

între 81 și 200 ha

peste 200 ha

• Companie producătoare/distribuitoare/prestatoare de servicii în: Agricultură

Zootehnie

Industrie alimentară

Alt domeniu ……….....................................................................................…………… Doresc să găsesc în revistă informații și despre: .....................................................................................................................

56 Technomarket – ediţia 5/2017

&

.................................................................................................................................................................................................


AgroTechnica nr. 18  
AgroTechnica nr. 18  
Advertisement