Page 1

Publica¡ie tehnicå specializatå • numårul 1 (42) • 2014

SISTEME DE FABRICAºIE

În acest numår:

Mazak INTEGREX e – 800H II

WIKUS – Precizia în debitare

TRIEURODATA GROUP – Capabilitå¡i tehnologice

ATIP Design – Design-ul vinde marfa ¿i transmite încredere

EFICIENºA AFACERII TALE


sumar

ma¿ini unelte 3 4

Sodick – Ma¿ini de electroeroziune Mazak INTEGREX e - 800H II autori: Dr. Ing. Adrian Totu; Olga Ghinalå 6 HAAS – Provocare pe verticalå 9 Jones & Shipman – precizie ¿i performan¡å supremå 10 FIDIA – Ma¿ina idealå pentru prelucråri High Tech! autori: Roland Farant ing. Cezar Seceleanu 12 KASTO – Ma¿ini de debitat cu bandå 13 ARTEM Group – FRX04 – Veriga lipså dintre îndoirea sârmei ¿i fabricarea arcurilor 14 RÖSLER – Prelucrarea suprafe¡elor la cele mai înalte cote autor: Dipl. Ing. Marian Purcaru

sisteme de scule 17 Walter prezintå primele plåcu¡e amovibile Tiger•tec® Silver cu acoperire PVD 18 WIKUS – Precizia în debitare 19 KENNAMETAL – Solu¡ie rapidå ¿i sigurå în alegerea sculelor 20 METAL STAR – PROMOºIE SPECIALÅ – Discount 40%

automatizåri 23 EATON – Demaror electronic pentru motor (EMS) cu SmartWire-DT, pentru o instalare mai simplå, mai rapidå ¿i fårå erori 24 Trieurodata Group – Capabilitå¡i tehnologice 26 EATON – Noul Panel PC XP500 cu ecran capacitiv multitouch 27 EATON – Aplica¡ia easyParameter 27 iP Automatic Design

echipamente de control 28

Palpatorul OSP60 SPRINT™ RENISHAW autor: Seceleanu Cezar 30 Cognex – Noua versiune a software-ului IN-SIGHT oferå dispozitive avansate pentru detectarea defectelor 31 ABB prezintå o nouå tehnologie roboticå ghidatå cu viziune pe calculator

prototipare rapidå 32

voxeljet – Turnarea cu modele fuzibile

soft industrial 34 TopSolid a înregistrat în 2013 cea mai mare cifrå de afaceri din istoria Missler Software! autor: ing. Cezar Seceleanu

fabricat în România 36

EUROLASER EXPLOITATION

marketing industrial 38 ATIP Design – Design-ul vinde marfa ¿i transmite încredere! 40 Noul logo Technomarket

evenimente 41 42 43

RAILF – ROMCONTROLA 2014 ROMENVIROTEC 2014 International Electric & Automation Show, IEAS 2014


editorial

Universul spune DA oricårui gând al nostru Editor:

De pu¡in timp a început un nou an ¿i nu pare a fi unul oarecare.

ArTech

Astrologii ¿i numerologii occidentali ne anun¡å un “an magic”, un “an special”, asta neînsemnând neapårat un an preponderent bun.

Tel.: 0760-13 76 99

Astrologii chinezi ne aten¡ioneazå cå a început un an în care este

Mobil: 0751-51 68 64

bine så fim mai aten¡i, mai prezen¡i la ceea ce facem, spunem ¿i/sau gândim.

E-mail: redactia@technomarket.ro distributie@technomarket.ro O.P. 80, C.P. 60, Sector 3, Bucure¿ti

To¡i înså ne spun cå este anul care stå sub afirma¡ia “ce ai dat aceea prime¿ti”. ªi nu vorbesc despre obiecte oferite, ci mai ales despre fapte ¿i cu precådere despre gânduri ¿i sim¡iri. Afirma¡ia se referå atât la ceea ce “dåm” celor din jur, cât ¿i la

pre¿edinte:

ceea ce “ne dåm nouå în¿ine”.

George Rusu

Anul Technomarket începe în februarie ¿i nu din gre¿ealå, sau din

editor ¿ef:

întâmplare a fost aleaså luna lui fåurar în acest sens.

ing. Gabriela Rusu

Popular, a doua lunå din an, februarie, este denumitå fåurar, luna

graficå/DTP: Andrei Avram

fåuritorului, a creatorului, a me¿terului care confec¡iona obiecte din

editor foto:

fier ¿i alte metale, a celui care posedå darul fåuririi.

Paul Lovas

Technomarket este “unealta” din mâna “fåurarului”, este ajutorul

distribu¡ie:

såu de nådejde în munca lui creatoare.

Vlad Lazea

Denumirea popularå ”Fåurar” sugera începutul pregåtirilor pentru

traduceri: Bogdan Mateciuc - traducåtor autorizat

muncile agricole. În luna lui Fåurar, fierarii ascu¡eau såbii sau pregåteau fierul

Imagine copertå: METAL STAR

plugului pentru arat, dupå cum cereau nevoile vremii. Denumirea ”Februarie” înseamna curå¡ire.

referen¡i de specialitate:

Este februarie ¿i hai så ne primenim ¿i noi, atât pe interior, cât

dr. ing. CSPI Ion Bådoi

¿i pe dinafarå ¿i så pregåtim un an mai bun decât cel trecut, un an

prof. univ. dr. ing. Cåtålin Fetecåu

în care întâi så facem noi ¿i apoi så a¿teptåm de la ceilal¡i.

prof. univ. dr. ing. Gh. Ion Gheorghe prof. univ. dr. ing. Adrian Nicolescu prof. univ. dr. ing. Miron Zapciu ¿ef lucråri dr. ing. Dorel Florea Anania ¿ef lucråri dr. ing. Ioan Plotog ing. Ion Olteanu - Senior Adviser FEPA-CM Dr. Ing Ciobanu Emil - partener TUV HESSEN

Så fim mai pozitivi, mai buni, mai creativi ¿i mai muncitori, mai performan¡i în munca noastrå. Så nu uitåm cå depinde doar de noi så reu¿im în ceea ce ne propunem ¿i cå, dacå suntem siguri pe noi, dacå avem planuri concrete ¿i credin¡a cå le vom realiza, universul ne va sprijini. ªi celor care se îndoiesc, sunt nesiguri, sau nehotårâ¡i, universul le spune tot DA.

Revistå editatå cu participarea Federa¡iei Patronale din Industria Construc¡iei de Ma¿ini

Ve¡i gândi probabil cå este imposibil så realizezi ceva în actuala Românie, când guvernul te furå pe fa¡å, inventeazå tot felul de piedici ¿i obstacole, cånd legile se interpreteazå dupå bunul plac al celor

Responsabilitatea asupra autenticitå¡ii materialelor publicate revine unilateral persoanelor fizice/juridice care semneazå materialul respectiv. Editorul nu î¿i asumå råspunderea materialå sau moralå pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar putea suferi în urma publicårii unui articol sau anun¡ în paginile revistei.

care au puterea ¿i când nesiguran¡a domne¿te ca la ea acaså. ªi universul va spune DA, ave¡i dreptate, este greu de realizat ceva! Sunt totu¿i oameni care î¿i duc la bun sfâr¿it planurile pe care ¿i le-au fåcut, au realizåri ¿i sunt aprecia¡i de cei din jur ¿i de comunitate. ªi lor universul le-a spus: DA, este a¿a cum gânde¿ti. ªi au

Este interziså reproducerea integralå sau par¡ialå a materialelor din revistå, fårå acordul strict al redac¡iei.

ISSN: 1843 - 2174

reu¿it. Chiar ¿i în aceste actuale condi¡ii! Acum, la început de an, hai så ne „curå¡åm” de gândurile negative, så uitåm de guvernan¡i ¿i politicå, så nu ne mai punem singuri piedici, cå ne ajung cele venite din afara noastrå, pe care nu le putem

Revista se poate procura prin abonament, completând talonul inserat la ultima paginå.

2

technomarket – februarie - martie 2014

controla ¿i så ne facem planuri ¿i så ac¡ionåm în a le realiza. Avem un aliat care nu ne tradeazå niciodatå – universul.


ma¿ini unelte

INTEGREX

e - 800H II

Cel mai mare centru de prelucrare de tip “Multi-tasking” din seria INTEGREX e - H Autori: Dr. Ing. Adrian Totu; Olga Ghinalå

The INTEGREX e series has been developed not only to enhance the multi-tasking functions, machine operation and machining accuracy to the utmost limit, but also ease of operation thanks to the ergonomic machine design. The “DONE-IN-ONE” concept incorporates all machining processes from raw material input through final machining – in just one machine. It provides the ability to reduce production lead time, improve machining accuracy, initial cost, lower operating expeses, reduce operator requirements and to improve the work environment. As a result, the concept not only steamlines production, it also improves overall management.

Caracteristici Ma¿ina multi-func¡ionalå orizontalå e-800H II a fost dezvoltatå pentru a fi o ma¿inå de gabarit mare, capabilå så manevreze repere mari ¿i grele care nu pot fi prelucrate pe alte ma¿ini din seria INTEGREX e-H. Acestea sunt in principal repere ale industriei extractive, industriei aerospa¡iale sau industriei energetice. Capacitatea ma¿inii de a strunji eficient, cu regimuri dure repere agabaritice ¿i de a executa opera¡ii de frezare comparabile cu ale oricårui centru de prelucrare, permite în plus generarea de contururi complexe prin prelucrarea simultanå în 5 axe.

Conceptul "DONE IN ONE" dezvoltå un sistem de produc¡ie bazat pe re¡ele, centre de service, ingineri de sistem, echipe de service ¿i alte facilitå¡i. Acest concept aduce o mare contribu¡ie pentru management in industria prelucråtoare. • Reducerea timpului de produc¡ie conduce la reducere costurilor si cre¿terea eficien¡ei; Nu este nevoie så a¿teptåm materiale sau executarea dispozitivelor de prindere. Se reduce timpul dintre momentul primirii unei

4

technomarket – februarie - martie 2014

comenzi ¿i livrarea reperelor prelucrate. Acest lucru permite trecerea de la o fabrica¡ie aticipativå la o produc¡ie la comandå. • Odatå cu realizarea unei produc¡ii la comandå-cu livrare rapidå, stocurile nu mai sunt necesare, iar capitalul imobilizat se reduce semnificativ • Precizia de prelucrare mai bunå duce la cre¿terea calitå¡ii ¿i astfel clientul are o mai mare încredere în produse ¿i companie; • Reducerea spa¡iului ¿i costurilor ini¡iale conduce la ie¿irea mai rapidå pe pia¡å a produsului final ceea ce asigurå o competitivitate îmbunåtå¡itå; • Reducerea consumului de materii prime lubrifian¡i ¿i lichid de råcire duce la diminuare cheltuielilor periodice necesare serviciilor de între¡inere; • Reducerea necesitå¡ilor de operare ¿i îmbunåtå¡irea mediului de lucru.

Caracteristici principale • Productivitate ridicatå, capacitate de prelucrare cu regimuri dure

e-800H II este echipat cu un arbore principal de strunjire cu o putere de 45 kW ¿i un cuplu maxim de 13.700 Nm, asigurând prelucrarea reperelor agabaritice din o¡el sau din materiale dificil de a¿chiat.


ma¿ini unelte • Repere agabaritice ¿i grele

Astfel de repere pot fi prelucrate datoritå cursei pe axa Y de 800 mm (±400 mm), unui diametrul maxim de rotire peste sanie de 1.300 mm, unui arbore de strunjire foarte rigid, cu o capacitate de încårcare de 15.000 kg ob¡inutå prin folosirea unei påpu¿i mobile cu o for¡å de strângere maximå de 75 kN. • Precizie ridicatå

Elementele constructive care asigurå ob¡inerea unei precizii de prelucrare ridicate sunt: batiul ultra-rigid proiectat în urma analizelor structurale, adoptarea unei construc¡ii ortogonale a axei Y ¿i a unei corec¡ii bi-direc¡ionale a erorii de pas pentru mecanismele ultra-precise de pozi¡ionare pe axele liniare (X, Y, ¿i Z) ¿i pe axele de rota¡ie (B ¿i C). Precizia de pozi¡ionare ob¡inutå este mult sub jumåtatea valorilor admisibile ISO pentru centrele de prelucrare.

Denumire

U.M

Valoare

Diametrul maxim de rota¡ie peste batiu

mm

Ø1300

Diametrul maxim de prelucrare

mm

Ø1300

Lungimea maximå de prelucrare

mm

4064/ 6425/ 8455

Greutatea maximå a piesei

kg

15.000

-

A2-20

Capacitate de prelucrare

Arborele principal de strunjire Conul arborelui principal

• Echipament CNC MAZATROL MATRIX 2 Diametrul alezajului arborelui principal

Specifica¡ie “hardware” îmbunåtå¡itå • Actuala Comandå Numericå este de 1,5 ori mai rapidå decât precedenta • Vitezå måritå pentru opera¡iie cu incremen¡i mici O nouå • • •

placå de bazå procesor nou (echivalent cu “Dual Core”) memorie DDR3 Window 7

Func¡ie nouå pentru prelucrarea în 5 axe • Interpolare “Spline” pentru prelucrarea în 5 axe Func¡ii noi de compesare • Compensarea devia¡iei cinematice • Compensa¡ie volumetricå Sistem conversa¡ional îmbunåtå¡it • Difuzor puternic • Cel mai recent software de sintezå vocalå Operare u¿oarå • Display reglabil în func¡ie de pozi¡ia doritå de cåtre operator • Aranjarea meniurilor pe display într-un mod mult mai accesibil • Ecran de 19” Altele • Interfa¡å Profibus • Ethernet-IP • Interfa¡å Sprint • Sistem de scule # 50

Este utilizat un sistem de scule # 50 pentru a îmbunåtå¡ii capacitatea de frezare. Sunt disponibile op¡ional sistemele CAPTO C8 sau HSK-T100. În cazul utilizårii sistemului #50 specifica¡ia este pentru construc¡ia BIG PLUS. • O bogå¡ie de aplica¡ii

Pentru o productivitate ¿i mai mare, ma¿ina poate fi echipatå op¡ional cu sisteme de scule speciale cum sunt: barele de strunjire lungi sau sisteme de scule cu axa U (doar CAPTO/HSK).

Ø275

Cuplul maxim

Nm

13.700

Puterea motorului (30 min/continuu)

kW

45/45

Puterea motorului (30 min/continuu)

kW

37/30

Tura¡ia maximå

rpm

10.000 (5.000)

Cuplul maxim

Nm

421

Numårul de scule în magazin

buc

40

Greutatea sculei

Kg

30

Diametrul max. al sculei/cu loca¿e libere

mm

135/260

Lungimea maximå a sculei

mm

650

Timpul de schimbare sculå

sec

1,8

Arborele principal de frezare

Magazinul de scule

ISO50/ Capto C8/ HSK T-100

Conul sculei Curse Cursa pe axa X

mm

1300

Cursa pe axa Z

mm

4390/ 6425/ 8455

Cursa pe axa Y

mm

800

Viteza deplasårii rapide pe axa X

m/min

18

Viteza deplasårii rapide pe axa Y

m/min

18

Viteza deplasårii rapide pe axa Z

m/min

24

Deplåsåri rapide

Påpu¿a mobilå Alezaj pinolå For¡a de strângere

Nr. 100 metric (1:20) kN

75

Reprezentant în România Mazarom Impex S.R.L Tel: 021.232.80.01; Fax: 021.232.80.02 mazarom@mazarom.ro www.mazak.eu; www.mazarom.ro februarie - martie 2014 – technomarket

5


ma¿ini unelte HAAS AUTOMATION EUROPE N.V.

Provocare pe verticalå Mountain folk are innovative. They have to be! However, the Wyssen family, in the picturesque canton of Bern, Switzerland are more innovative than most. Eighty-five years ago, Jakob Wyssen developed an overhead crane system that’s now the industry standard in timber transportation and, increasingly, bridge construction. Three generations later, his three grand sons are using Haas CNC machine tools to continue the family tradition of inventiveness.

Oamenii de la munte sunt inovativi. Trebuie så fie! Totu¿i familia Wyssen, din pitorescul canton Berna, Elve¡ia, este mai inventivå decât majoritatea. Acum optzeci ¿i cinci de ani, Jakob Wyssen a creat un sistem de macara suspendatå care acum reprezintå un standard industrial în transportul de cherestea ¿i, din ce în ce mai mult, în construc¡ia de poduri. Trei genera¡ii mai târziu, cei trei nepo¡i ai såi utilizeazå ma¿inile-unelte cu comandå numericå Haas pentru a continua tradi¡ia familiei în ceea ce prive¿te inventivitatea.

La jumåtatea anilor '20, Jakob Wyssen a cumpårat teren pe mun¡ii din apropierea casei sale din Reichenbach, Elve¡ia, la vreo douå ore de Zurich. Påmântul a venit la pachet cu lemnul. O gråmadå de lemn! La fel ca majoritatea contemporanilor ¿i vecinilor såi de la acea vreme, singura modalitate prin care putea aduce lemnul de pe munte la fabrica sa de cherestea era cea manualå, fiind o muncå extrem de grea, intenså. În 1928, Jakob a inventat macaraua suspendatå – un cablu simplu, aerian, care se întindea din vârful muntelui pânå la baza lui. Dea lungul cablului, el putea så suspende un cårucior cu ro¡i, dotat cu un suport pentru încårcåturå. Prima macara suspendatå era operatå manual. Cåruciorul era tras în vârful muntelui, unde un cârlig putea fi låsat în jos. Încårcå-

6

technomarket – februarie - martie 2014

tura se putea apoi întoarce în josul cablului, datoritå for¡ei de gravita¡ie. Era o inven¡ie simplå, dar eficientå, care reducea volumul de muncå ¿i care a atras rapid aten¡ia pådurenilor munteni de pretutindeni. În 1940, Jakob a renun¡at, în cele din urmå, la fabrica sa de cherestea ¿i a înfiin¡at Wyssen Skyline Cranes, dedicându-¿i timpul fabricårii macaralelor suspendate. În 1944, el a elaborat un cårucior semi-automat. Apoi, zece ani mai târziu, a început så lucreze la realizarea unei versiuni complet automate, în care cåruciorul se putea prinde de cablu în orice punct, de unde putea fi coborât cârligul ¿i încårcåtura poate fi traså în sus, pe måsurå ce cåruciorul începe så se deplaseze fie în susul, fie în josul cablului.


ma¿ini unelte

Dupå mai mult de 85 de ani, compania înfiin¡atå de båtrânul Jakob încå se aflå în proprietatea familiei Wyssen ¿i este conduså de nepo¡ii acestuia: Jürg, Jakob (cunoscut ¿i sub numele de Köbi) ¿i Christian. Împreunå cu fra¡ii lucreazå ¿i un vår de-al lor, Sam. Aståzi, Wyssen Seilbahnen AG are 36 de angaja¡i, dintre care 4 sunt ucenici. A¿a cum se întâmplå în cazul tuturor companiilor de inginerie mecanicå din lume, noilor recru¡i le este greu så câ¿tige, dar în ceea ce prive¿te familia, ingeniozitatea lui Jakob a asigurat stimularea ¿i recompensarea muncii. Compania are douå departamente: macarale suspendate ¿i sisteme de control al avalan¿elor. Acestea din urmå sunt fabricate ¿i oferite clien¡ilor din toatå lumea, în principal guvernelor sau întreprinderilor private care se ocupå cu exploatarea lemnului ¿i silvicultura. „Macaralele suspendate sunt foarte prietenoase cu mediul”, spune Jürg, inginer ¿ef. „Nu este nevoie de construc¡ia sau lårgirea drumurilor pentru a da lemnul jos de pe munte. Turnurile au o amprentå foarte micå ¿i încårcåtura, lemnul, circulå pe deasupra terenului ¿i a oricåror obstacole.” Departamentul de control al avalan¿elor din cadrul Wyssen reprezintå o inova¡ie care contribuie, cu un procentaj în cre¿tere, la veniturile companiei. Filiala de control al avalan¿elor este conduså de fratele cel mai tânår, Christian ¿i de Sam, vårul acestuia. Sistemul Wyssen utilizeazå turnuri mari din o¡el, care sta¡ioneazå permanent pe versan¡i predispu¿i la avalan¿e – oriunde, de la regiunea natalå a companiei la zonele muntoase din Austria ¿i nordul Scandinaviei. În vârful unui turn Wyssen se aflå un container circular, care seamånå cu un rezervor. În interiorul rezervorului se aflå un månunchi de încårcåturi cu dinamitå – de obicei 12, care poate fi activat de la distan¡å pentru a declan¿a o avalan¿å. Când operatorul apaså pe buton, încårcåtura de 5 kg alunecå pe un cablu pânå deasupra zåpezii, unde detoneazå. Unda de ¿oc se disipå în suprafa¡a zåpezii, provocând o avalan¿å, fårå a deteriora stânca de dedesubt. „Exploziile de control al avalan¿elor sunt efectuate, în mod tradi¡ional, de elicoptere sau manual, la sol”, declarå Jürg. „Prima

metodå este scumpå, iar ultima este periculoaså, bineîn¡eles. Sistemul Wyssen nu are nevoie de vreme bunå, ceea ce înseamnå cå avalan¿a poate fi declan¿atå în momentul cel mai potrivit, dupå cåderi masive de zåpadå, de obicei înainte ca schiorii, excursioni¿tii sau alpini¿tii så se întoarcå în zonå.” Wyssen î¿i vinde sistemele guvernelor ¿i sta¡iunilor montane particulare din toatå lumea. Pe lângå utilizårile în industria lemnului ¿i silviculturå, macaraua suspendatå este folositå, din ce în ce mai mult, la proiectele de construc¡ii, inclusiv pentru hidrocentrale ¿i poduri cu deschidere mare ¿i poduri suspendate. Holul companiei este decorat cu fotografii ale unor structuri familiare ¿i mai pu¡in cunoscute, în timpul construc¡iei. De exemplu: Millennium Bridge, proiectat de Norman Foster, pod care traverseazå râul Tamisa, în centrul Londrei ¿i podul suspendat Storebælt din Danemarca, unul din cele mai lungi poduri din lume. Wyssen fabricå ¿i livreazå toate sistemele Sky Crane, inclusiv cåruciorul, cablul, turnurile ¿i scripe¡i. Compania livreazå sistemul complet pentru un proiect, cu sau fårå instalare. „Unele cårucioare au motoare înglobate, pentru a le ajuta så ridice încårcåturi grele – pânå la 20 de tone!”, spune Jürg. „Dar, la coborâre, gravita¡ia se ocupå de cea mai mare parte a acestei munci grele. Ele pot fi foarte eficiente din punct de vedere energetic.”

O mie de motive pentru Haas Wyssen a cumpårat primul utilaj cu comandå numericå Haas, un centru de prelucrare verticalå VF-4, acum vreo 6-7 ani. Dupå aproximativ un an, compania a cumpårat o Super Mini-Mill ¿i o frezå de mari dimensiuni TM-1. Un an mai târziu, a achizi¡ionat un centru de strunjire cu comandå numericå SL-20 ¿i o altå Super MiniMill. De atunci, compania investe¿te continuu în Haas ¿i aståzi realizeazå prin mijloace proprii aproape toate piesele pentru macarale ¿i sistemele de control al avalan¿elor. „Påstråm aproape toate piesele în depozit”, spune Jürg, „chiar ¿i cele pentru ma¿inile construite acum 60 de ani. Produsele Wyssen sunt fåcute så dureze! februarie - martie 2014 – technomarket

7


ma¿ini unelte

„Angrenajele sunt subcontractate”, adaugå el, „la fel ca o mare parte din finisajele specializate, cum ar fi anodizarea. ¿lefuirea, nichelarea, cålirea, cromarea – toate sunt externalizate.” Totu¿i, fiecare macara suspendatå finisatå Wyssen con¡ine aproximativ 1000 de piese, a¿a cå ma¿inile-unelte Haas nu duc lipså de activitate. „Toate piesele Wyssen sunt proiectate în SolidWorks. Programele sunt create folosind Esprit CAM ¿i încårcate direct pe ma¿ini. Un lot obi¿nuit de piese con¡ine 30 de bucå¡i, a¿a cå timpul scurt de configurare reprezintå o prioritate.” Scopul lui Jürg, spune el, este så încerce så prelucreze cât se poate de multe piese „dintr-o loviturå”. „Masa rotativå plug-and-play ¿i sistemul cu cea de-a patra axå de la Haas au reprezentat un alt motiv pentru care ne-am hotårât så investim în Haas. Faptul cå cea de-a patra axå este construitå tot de Haas a fost extrem de atractiv pentru noi. Simplificå foarte mult via¡a atunci când e¿ti în curs de dezvoltare. ¿i interfa¡a dintre ma¿inå ¿i masa rotativå func¡ioneazå întotdeauna fårå probleme.” Haas TL-25 are axa C completå, antrenare directå ¿i arbore subordonat, ceea ce înseamnå cå piesele pot fi prelucrate ¿i pe fa¡a dorsalå, eliminând nevoia ca acestea så fie mutate pe una din ma¿inile verticale pentru „opera¡iuni” secundare sau ter¡iare. Blocul colector hidraulic anodizat este prelucrat pe Haas VF-4 în douå configura¡ii, ambele utilizând masa rotativå cu a patra axå Haas.Un lot con¡ine, de obicei, 30 de piese, fiecare pieså având nevoie de aproximativ o orå de prelucrare. În cazul anumitor piese, trecerea de la o ma¿inå la alta este inevitabilå. Loturile de 50 de componente grele, din o¡el, cu o lungime de aproximativ 30 cm, sunt strunjite pe SL-20 sau TL-25, înainte de prelucrarea unui orificiu transversal în fiecare pieså, cu un VF-4. Opera¡iunea finalå este canelura, care se realizeazå tot pe TL-25. Antrenarea directå ¿i arborele subordonat de pe TL-25 sunt folosite, de exemplu, pentru a aleza cuiele spintecate ¿i pentru a freza bol¡urile ¿i ¿uruburile speciale. „Cea mai dificilå ¿i incitantå pieså, din punct de vedere tehnic, pe care o realizåm pe ma¿inile Haas este ciochinarul”, spune Jürg, „care are ni¿te forme interesante, toleran¡e strânse ¿i este realizat din o¡el de înaltå rezisten¡å. Acesta este frezat pe VF-4, tot în douå configura¡ii ¿i tot utilizând a patra axå.”

8

technomarket – februarie - martie 2014

Ma¿inile Haas sunt distribuite ¿i asistate în Elve¡ia de centrul Haas Factory Outlet (HFO) de¡inut ¿i administrat de URMA AG, un binecunoscut producåtor de scule de prelucrare în metal ¿i dispozitive portscule. Jürg ¿i fra¡ii såi au våzut pentru prima datå ma¿inile Haas la expozi¡ia Prodex din Basel, Elve¡ia. „¿eful atelierului nostru mecanic din acel moment era hotårât så cumpere o altå marcå de ma¿ini-unelte, tot din SUA. Totu¿i, când am fost gata så cumpåråm, am contactat URMA cu privire la ma¿inile pe care le våzusem la Basel. Am descoperit cå o ma¿inå Haas, cu acelea¿i specifica¡ii ca ale celei dorite de managerul nostru de magazin, ar fi avut un pre¡ de douå ori mai mic!” Un alt membru al familiei, care avea un atelier mecanic în apropiere, deja achizi¡ionase o ma¿inå Haas. Jürg l-a contactat ¿i la întrebat care este pårerea lui. „Mi-a spus cå, în 7 ani în care folosise zilnic ma¿ina, nu a avut nici måcar o problemå. Asta m-a fåcut så må hotåråsc.” Ocupa¡ia de bazå al fondatorului Jakob Wyssen, Skyline Cranes, contribuie încå la cifra de afaceri a companiei, cu aproximativ 65% ¿i lårgirea pie¡ei inclusiv în Chile ¿i Europa de Est se va asigura cå situa¡ia va råmâne neschimbatå pentru urmåtorii câ¡iva ani. Dar, cu cei trei fra¡i ¿i vårul lor la cârmå ¿i cu un atelier plin de ma¿ini Haas, inova¡iile ca sistemul de control al avalan¿elor vor juca un rol din ce în ce mai important în viitorul companiei. Urma¿ul fondatorului Wyssen, care îi ¿i poartå numele, Jakob junior (cunoscut ¿i sub numele de Köbi) då verdictul final asupra ma¿inilor Haas: „Ne permit så producem rapid piesele de care avem nevoie”, spune el. „Datoritå faptului cå sunt similare ¿i au comenzi asemånåtoare, avem nevoie de foarte pu¡ini oameni care så le opereze. Pentru cå este dificil så gåse¿ti operatori ma¿ini¿ti în aceastå zonå, acest lucru reprezintå un avantaj pentru noi. Înseamnå cå putem face totul intern, cu ma¿ini u¿or de operat, fiabile, care sunt foarte bine asistate de URMA, centrul local Haas Factory Outlet. Cred cå bunicul meu ar fi ales Haas.”


ma¿ini unelte

Ma¿ina idealå pentru prelucråri High Tech! Roland Farant – FIDIA Fran¡a Cezar Seceleanu – CISIMPEX SRL

FIDIA S.p.A., from 1974 develops, manufactures and sells Numerical Controls, Drives and Milling Machines for moulds & dies and aerospace applications. Technological know-how, constant innovation, product quality, highly skilled human resources, an international business presence and operation in a sector with a high growth potential: these are the factors behind FIDIA's success.

În contextul globalizårii, concuren¡a este acerbå iar cei care plaseazå comenzi, pun accent din ce în ce mai mult pe modernizarea tehnologiilor de fabrica¡ie, pentru reducerea costurilor de produc¡ie ¿i a termenelor de livrare, în condi¡ii de calitate ridicatå. Aceste cerin¡e implicå flexibilitate ¿i vitezå de reac¡ie måritå. Fie cå este vorba de automobile, aeronauticå, echipamente spa¡iale sau navale, firmele producåtoare sunt în permanentå

10

technomarket – februarie - martie 2014

cåutare a unor noi surse de cre¿tere a productivitå¡ii. Dezvoltarea utilizårii de materiale din ce în ce mai greu de prelucrat, chiar imposibil cu tehnologii conven¡ionale, for¡eazå întreprinderile så se orienteze cåtre noi tehnologii. Chiar dacå unele aliaje råmân dificil de prelucrat, chiar ¿i cu regimuri intensive de a¿chiere HSC, tehnologia demonstreazå totu¿i mult poten¡ial fa¡å de prelucrarea conven¡ionalå.


ma¿ini unelte Ce este prelucrarea cu regimuri intensive de a¿chiere? În principal, acest lucru se referå la cre¿terea vitezei de a¿chiere. Atunci când viteza de a¿chiere devine de 5 - 10 ori mai mare decât viteza conven¡ionalå de a¿chiere, putem vorbi de regimuri intensive de a¿chiere. Procedeul nu este nou. Din påcate, ma¿inile unelte nu erau capabile så sus¡inå astfel de regimuri. Tehnica a evoluat dar încercårile au demonstrat cå rezisten¡a lan¡ului program CAD/CAM - comandå numericå – ma¿inå unealtå - portscule - scule - operator depinde de veriga cea mai slabå. Degeaba avem un program CAD/CAM performant, capabil så genereze cod HSC, dacå comanda numericå nu poate face fa¡å fluxului masiv de date sau ma¿ina unealtå nu este adaptatå prelucrårii îndelungate ¿i sus¡inute la aceste regimuri. La o¡el, prelucrarea conven¡ionalå utilizeazå viteze între 30 ¿i 200m/min în timp ce în cazul prelucrårii cu regimuri intensive, ea se situeazå între 500 ¿i 2000m/min! Strategia ob¡inerii unor debite mari de a¿chii constå în asocierea unor adâncimi de a¿chiere reduse, pentru a diminua eforturile din a¿chiere, cu avansuri mari. În aceste condi¡ii, debitul de a¿chii poate creste considerabil. Prelucrarea cu regimuri intensive de a¿chiere a adus schimbåri semnificative în prelucrarea aluminiului. Piesele care înainte erau fabricate din foi de metal, pentru aeronauticå, sunt acum fabricate din blocuri de metal, cu avantaje în ceea ce prive¿te rezisten¡a mecanicå ¿i cu costuri reduse. La aceste regimuri, ceea mai mare parte a cåldurii produse în procesul de a¿chiere trece în a¿chii ¿i mai pu¡in în sculå. Rezultå un avantaj important: prelucrarea cu regimuri intensive de a¿chiere nu provoacå deformarea pieselor datoritå cåldurii degajate. În plus, datoritå eforturilor reduse, este posibilå prelucrarea de piese cu nervuri lungi, foarte sub¡iri, fårå riscul deformårii sau ruperii, cum este cazul grafitului. Reducând de 4 ori diametrul sculei ¿i multiplicând de 10 ori avansul, se poate cre¿te cu 250% volumul de a¿chii deci productivitatea. Utilizarea de regimuri intensive de a¿chiere reduce considerabil termenele ¿i rezolvå locurile înguste. Este important ca dintr-o singurå prindere så fie posibilå executarea a cât mai multor opera¡ii care altfel ar trebui fåcute pe alte ma¿ini sau folosind alte tehnologii care implicå muncå manualå importantå. Pe baza acestor date, putem så ne proiectåm ma¿ina unealtå care råspunde acestor cerin¡e. Credem cå este deja evident cå o ma¿inå care afi¿eazå tura¡ii de 15.000-20.000rpm nu este neapårat o ma¿inå pentru astfel de prelucråri. Dacå „restul” de ma¿inå nu va putea face fa¡å, nu se va ob¡ine volumul de a¿chii preconizat. FIDIA a în¡eles încå de acum 35 de ani avantajele HSC ¿i de aceea este lider mondial în acest domeniu. Experien¡a sa bogatå ia permis aplicarea unor solu¡ii constructive unice. FIDIA nu face diferen¡a între avansul de lucru ¿i cel rapid. Avansul posibil de folosit pe ma¿inile FIDIA este de 45m/min! Nu numai aceastå valoare în sine este importantå pentru productivitate ci mai ales timpul în care aceastå valoare poate fi atinså. FIDIA lucreazå cu accelera¡ii de 1G. La o curså a ma¿inii de, så zicem 850mm, dacå ma¿ina nu poate så accelereze rapid, nici nu ajunge la valoarea maximå a avansului cå trebuie så frâneze ¿i så schimbe sensul deplasårii. Se ¿tie cå mai ales la matri¡e, scula trebuie så fie 80% din timp în ¿pan. Dacå accelerarea/frânarea nu se face rapid, evident cå se pierde volum de a¿chii deci productivitate. Frânarea rapidå cere o structurå masivå, cu caracter puternic amortizator de ¿ocuri ¿i

vibra¡ii. Ambele pot fi regåsite pe suprafa¡a piesei, producând defecte de suprafa¡å. Din acest motiv FIDIA are o structurå de ma¿inå masivå, cântårind 17tone. Deplasårile rapide ale organelor mobile ale ma¿inii determinå implicit solicitåri intense ale ¿uruburilor cu bile. Acestea sunt alternativ solicitate la întindere, la flambaj ¿i la compresiune. Toate astea se întâmplå la fiecare 1,13 secunde pentru toatå cursa de 850mm parcurså cu 45m/min! Din motive de rezisten¡å, aceste ¿uruburi trebuie så aibå diametru mare. Diametru mare înseamnå greutate mare, iner¡ie mare ¿i mai ales multå cåldurå degajatå prin frecare! Solu¡ia brevetatå FIDIA: ¿uruburi cu bile fixe, pretensionate, ¿i piuli¡å mobilå. Solu¡ia råspunde perfect mai pu¡in la degajarea de cåldurå. Aceastå problemå se rezolvå, tot cu un brevet FIDIA: ¿uruburi cu bile råcite pe interior. Folosirea de ¿uruburi cu bile fixe ¿i piuli¡å mobilå conduce automat la o altå solu¡ie constructivå performantå: nu se pot folosi traductoare rotative ci numai lineare care måsoarå DIRECT deplasarea organelor mobile. Pentru a ob¡ine avansurile acestea, ¿i accelera¡ia, este nevoie de motoare speciale. FIDIA folose¿te motoare de cuplu (de 2 ori mai rapide decât cele conven¡ionale), fårå perii, cu servo-ac¡ionåri DIGITALE ¿i nu analogice! Nu mai este nevoie de cabluri de comandå masive ¿i, foarte important, servo-ac¡ionårile sunt imune la interferen¡e. Varia¡iile de accelera¡ie sunt analizate ¿i rezolvate de un sistem FIDIA denumit Jerk Control. Desigur, ghidajele ma¿inii trebuie så corespundå ¿i ele atât din punct de vedere al greutå¡ii piesei (2000kg) dar ¿i al degajårii, inevitabile, de cåldurå. Ma¿ina a fost proiectatå pe criterii de simetrie termicå structuralå. S-au prevåzut sisteme de råcire în punctele generatoare de cåldurå cum ar fi motoare, rulmen¡i, ¿uruburi cu bile, etc pentru a preveni deformarea termicå a ma¿inii. Foarte important: senzori termici, amplasa¡i in puncte strategice ¿i lega¡i direct la comanda numericå, genereazå automat compensarea erorilor datorate eventualelor deforma¡ii termice. Dar piesa are ba 300kg ba 2000kg! Cum opre¿ti ¿i schimbi sensul de deplasare al mesei cu o maså de 300kg? Dar cu una de 2000kg? Este evident cå dinamica ma¿inii nu poate fi aceia¿i, depinzând de greutatea piesei. Solu¡ia FIDIA: pieså fixå, ma¿inå mobilå. Astfel, ¿tim întotdeauna ce maså avem de deplasat. Alt avantaj: ma¿ina practic este separatå de masa ce sus¡ine piesa astfel ca pentru acela¿i model de ma¿inå se pot ob¡ine mai multe solu¡ii constructive (maså fixå, ma¿inå cu maså rotativå perpendicularå pe bro¿å, maså rotativ/înclinabilå, cap bi-rotativ sau combina¡ii ale acestora). Aceastå solu¡ie permite transformarea ma¿inii într-o ma¿inå cu mese paletizate, cuplårii a douå ma¿ini care så lucreze la aceia¿i pieså sau la piese diferite pe aceia¿i maså sau la ob¡inerea unor celule de fabrica¡ie. Construc¡ia ma¿inii devine modularå. FIDIA a dezvoltat o gamå largå de ma¿ini pentru frezarea HSC: cu 3, 4 ¿i 5 axe destinate sculåriilor, 6 ¿i 7 axe pentru sectorul aero-spa¡ial. Cursele merg de la 600 x 600 x 400mm la 20000 x 4000 x 2500mm. Pentru grafit, se pot folosi sisteme FIDIA ce eliminå pânå la 99,95% din praf. La grafit, prelucrarea necesitå protejarea personalului (FIDIA are o construc¡ie complet închiså) dar ¿i a ghidajelor. FIDIA råspunde cu o construc¡ie unicå: totul-sus! Ghidajele, ¿uruburile cu bile, motoarele, etc sunt amplasate în afara zonei de lucru ¿i astfel sunt protejate!

Mai multe informa¡ii pute¡i ob¡ine de la:

Orange: 0740-270.399 Vodafone: 0724-539.370 Fax: 021.346.44.33 E-mail: cezar.seceleanu@yahoo.com www.cisimpex.ro februarie - martie 2014 – technomarket

11


ma¿ini unelte

Ma¿ini de debitat cu bandå Fully Hydraulic High Performance Band Sawing Machine in heavy duty design for mass production cuts of easy to difficult materials, in solids, tubes and profiles. The standard precise linear guides (re-circulating ball units with two grease lubricated guide carriage) take care for a maximum life

Ma¿ina are o construc¡ie complet capotatå, subansamblele din zona de tåiere au piese executate din fontå mineralå cu care se asigurå reducerea la minim a nivelului vibra¡iilor precum ¿i o tåiere impecabilå. Capotajul reduce nivelul de zgomot sub normele în vigoare iar subansamblele constructive de siguran¡å sunt construite în corelare cu ultimile prescrip¡ii europene referitoare la protec¡ia muncii. KASTO lucreazå de peste 40 de ani cu producåtorul de benzi WIKUS Sägenfabrik, un alt furnizor de top de nivel mondial împreunå cu care dezvoltå solu¡ii noi pentru debitarea materialelor speciale. Sinergia KASTO – WIKUS aplicatå încå din faza de proiectare a ma¿inilor de debitat ¿i continuatå în exploatare este binecunoscutå pe plan mondial, ceea ce le-a adus ambelor firme recunoa¿terea ¿i pre¡uirea marilor clien¡i. Debitarea materialelor greu a¿chiabile este o activitate dificilå KASTO Maschinenbau &CO.KG este producåtorul numårul 1 în lume în domeniul ma¿inilor de debitat cu bandå, cu disc ¿i al sistemelor de depozitare a laminatelor din metal. Firma este permanent preocupatå de introducerea ultimilor noutå¡i tehnice în produc¡ie în vederea cre¿terii continue a performan¡elor produselor dezvoltate. Întrucât în lume apar zi de zi materiale noi cu proprietå¡i speciale cu aplicabilitå¡i în cele mai diverse domenii tehnice, debitarea acestora în condi¡ii de acurate¡e ¿i precizie devine o preocupare importantå. Firma KASTO cerceteazå permanent solu¡ii tehnice ¿i economice pentru debitarea tuturor materialelor noi utilizate în domeniile de vârf ale tehnicii. Råspunzând mereu prompt la provocårile momentului, KASTO asimileazå regulat noi ma¿ini de debitat cu bandå extrem de robuste pentru debitarea materialelor greu a¿chiabile echipându-le cu elemente noi pe partea de comandå ¿i automatizare. În 2013 a fost lansatå în fabrica¡ie ma¿ina de debitat cu avans automat al materialului tip KASTOtwin A 4x5, produs de înalt nivel tehnic ¿i care conferå totalå eficien¡å ¿i siguran¡å în exploatare.

care trebuie tratatå punctual, în func¡ie de compozi¡ia fiecårui material, de tratamentul termic, formå. Aici benzile WIKUS, atât cele bimetal sau cele acoperite cu carburå alese conform aplicatiilor î¿i dovedesc pe deplin eficien¡a. Echipatå cu benzi de debitare WIKUS placate cu carburå, ma¿ina KASTOtwin A 4x5 având motor de antrenare a benzii de putere mare, alimentat de la convertizor de frecven¡å, debiteazå orice material greu a¿chiabil de dimensiuni mari pânå la diametrul de 400 mm oferind performan¡e de tåiere remarcabile. Firma S.C. MAXIM SRL este din 2005 reprezentant pentru vânzåri ¿i service al firmei KASTO Maschinenbau&Co. KG în România oferind consultan¡å tehnicå la achizi¡ia produselor precum ¿i suport post vânzare. De asemenea este ¿i reprezentant WIKUS de aproape 20 de ani oferind pentru orice tip de ma¿inå de debitat sculele adecvate. MAXIM nu este un simplu vânzåtor ci un partener serios al clien¡ilor såi oferindu-le sprijinul în orice moment pentru orice tip de aplica¡ie din domeniul debitårii.

S.C. Maxim S.R.L. Str. Prelungirea Ghencea nr. 270A sector 6, 061715, Bucure¿ti Tel: 0040-21-499.11.80; Fax: 0040-21-499 12 59 E-mail: office@maximtools.ro webpage: www.maximtools.ro

12

technomarket – februarie - martie 2014


ma¿ini unelte

Veriga lipså dintre îndoirea sârmei ¿i fabricarea arcurilor a fost gåsitå în echipamentul FRX04 de la NUMALLIANCE Control

Main Features • Just-in-time production of small to medium size quantities • Quick production changeover • Quick and easy programming • Laser probe for precision parts • Multifaceted tool also for complex parts

Pe pia¡å, grani¡ele dintre cei care se ocupå de modelarea sârmei „plastice” ¿i producåtorii de arcuri sunt extrem de sub¡iri. În general, prototipul este o investi¡ie pe care trebuie så o faci pentru a demara o afacere, iar seriile mici ¿i mijlocii te obligå la un mare angajament mai ales când cererile vin de la clien¡i importan¡i. Toate acestea sunt costisitoare: î¡i ocupå mult timp ¿i implicå numeroase resurse tehnice, umane ¿i materiale. Într-o pia¡å din ce în ce mai durå, este foarte greu så acoperi aceste segmente de produc¡ie, pentru cå profitul nu este întotdeauna sigur. Cu toate acestea, cum po¡i aborda modelarea sârmei, atunci când echipamentul este format exclusiv din ma¿ini pentru arcuri? Provocarea este a gåsi o ma¿inå la pre¡uri accesibile, care folosind acelea¿i adaptåri pentru prototipuri ¿i pentru serii mici ¿i mari, så permitå producerea de piese complexe, iar timpul de schimbare a dimensiunii sârmei ¿i sculelor så fie cât mai mic posibil. Pentru abordarea acestei provocåri Numalliance a proiectat ¿i perfectionat FRX04. Rezultatele, plecând de la extinderea inovativå a memoriei, programarea u¿oarå cu ajutorul softwareului "Touch & Form", servomotoare cu putere sporitå ¿i greutate reduså, au dus la o performan¡å de vitezå mai mare cu 25% fa¡å de realizårile trecute. De asemenea, este disponibilå renumita îndoire hibrid, specificå Numalliance, în care ma¿ina poate efectua îndoiri pe mandrinå ¿i pe umår în acela¿i timp ¿i care permite crearea unei curbe pozitive ¿i negative dintr-o singurå mi¿care. Acesta este unul dintre procedeele care ajutå la reducerea timpului de ciclu, evitând deformarea din iner¡ie (biciuire) a pieselor. O privire mai atentå la modul de lucru al acestei ma¿ini va da un sentiment clar cå posibilitå¡ile sale sunt limitate doar de imagina¡ia dumneavoastrå.

• • touch • • • •

industrial PC based software multilingual dialog and programming interface on a 19’’ screen auxiliary functions and availability of inputs/outputs program simulation internet connection: remote assistance and chat room auto-corrective feedback from 3D-measuring device

Caracteristici: • Sarma arc. • Dimensiune: Ø 0.8-4 mm / .03-.16”. • Rezisten¡å la rupere: 600 N/mm2 – 85Ksi to 1,800 N/mm2 - 200 Ksi. • 7 Servomotoare. • Alimentare din colac. • Îndoire 3D. • Ideal pentru prototipuri, produc¡ie de serie micå ¿i medie. • Multiple scule de razå ¿i fa¡etå. • Interfa¡å prietenoaså, cu ecran tactil, instrumente de editare ¿i simulare a realizårii în timp real. Florin Matei ARTEM GROUP TRADE&CONSULT SRL Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 3, Subsol, Cam . 26, Sector 5, cod 050912 – Bucure¿ti , Romania Tel: (+40) 374 018 881(2) Tel/fax: (+40) 31 730 95 93(4) Mobil: (+40) 746 184 721 E-mail: florin.matei@artem.ro Website: http://www.artemgroup.eu http://www.facebook.com/ArtemGroup februarie - martie 2014 – technomarket

13


ma¿ini unelte

P relucrare a s u p ra fe ¡e lo r la cele m a i în a lte c o t e Dipl. ing. MARIAN PURCARU Director General RÖSLER România

We respond quickly of the market needs through dedicated technological solutions. Systematically we explore new areas of application for our technology and develop innovative solutions made at the rate of one hundred percent desire for improved surface finish, together with the best economic recipe. This year we celebrate 11 years of presence in Romania and we are proud to say that we had all this time a very good period. For us, all clients are important and practically our technologies are used in almost every industry.

n calitate de furnizor complet de tehnologie de vibrofinisare ¿i sablare, suntem lideri interna¡ionali în fabricarea de instala¡ii ¿i tehnologie pentru prelucrarea ra¡ionalå a suprafe¡elor pentru piese metalice ¿i alte materiale (debavurare, curå¡ire, lustruire, ¿lefuire, superfinisare). Printre clien¡ii no¿tri se numårå producåtori din toate industriile. Ei se bazeazå pe faptul cå Rösler alege pentru ei cea mai bunå solu¡ie tehnologicå pentru tratarea suprafe¡elor. Acest spirit inovativ este punctul nostru forte. Vibrofinisarea presupune, în principiu, interac¡iunea dintre un corp de ¿lefuit ¿i piesa de prelucrat. Efectul de prelucrare se produce datoritå mi¿cårii relative dintre corpul de ¿lefuit ¿i piesa de prelucrat, mi¿care care ia na¿tere datoritå vibra¡iilor produse de instala¡ia de vibrofinisare. Procedeul este cunoscut de mult timp, înså a fost aprofundat ¿i adus la standarde deosebite de cåtre speciali¿tii firmei Rösler. În prezent tehnologia de vibrofinisare depå¿e¿te cu mult posibilitå¡ile de prelucrare ale oricårei alte ma¿ini de prelucråri mecanice conven¡ionale oricât de sofisticate ar fi acestea: productivitå¡i foarte ridicate ¿i performante de calitate a suprafe¡ei care nu se pot ob¡ine prin alte procedee. Se impune, totu¿i, o precizare importantå, ¿i anume cå vibrofinisarea, ca ¿i sablarea de altfel, sunt tehnologii de prelucrare a suprafe¡elor ¿i nu o prelucrare dimensionalå. A doua tehnologie dezvoltatå de firma Rösler este tehnologia de sablare, de asemenea cunoscutå de mult timp.Tehnologia actualå este indispensabilå în multe domenii de activitate, cu aplica¡ii de la piese turnate ¿i structuri turnate ¿i structuri metalice, pânå la circuitele electronice ¿i implanturi dentare. Concret, ca aplica¡ii, vibrofinisarea ¿i sablarea sunt prezente practic, în toate domeniile industriale ¿i, în plus chiar în via¡a de zi cu zi. Spre exemplu câ¡i ¿tiu cå tacâmurile, mânerele de u¿å, feroneria de mobilå, cheile fixe ¿i multe alte obiecte cu care venim în contact suferå la un moment dat o prelucrare de vibrofinisare sau sablare? Pu¡in ¿tiu cå sablarea, ca procedeu de ecruisare, se aplicå aproape fårå excep¡ie la orice pieså componentå a unui avion. De asemenea aceste procedee sunt utilizate obligatoriu de majoritatea companiilor producåtoare din Europa ¿i SUA. Complementar cu tehnologiile prezentate, firma noastrå a dezvoltat ¿i conceptul tehnologic de tratare a apei reziduale rezultate în urma procedurii de vibrofinisare, aceste tehnologii fiind extinse ¿i pentru filtrarea altor fluide de lucru.

Î

Noi råspundem rapid nevoilor pie¡ii prin solu¡ii tehnologice dedicate. Exploråm sistematic noi domenii de aplica¡ie pentru tehnologile noastre ¿i dezvoltåm solu¡ii inovative care realizeazå în procent de sutå la sutå dezideratul de calitate a suprafe¡ei, concomitent cu cea mai bunå re¡etå economicå. Sårbåtorim în acest an 13 ani de prezen¡å în România ¿i suntem mândrii så spunem cå am avut o perioadå foarte bunå în tot acest timp. Pentru noi, to¡i clien¡ii sunt importan¡i ¿i, practic tehnologiile noastre sunt utilizate în aproape toate domeniile industriale.

14

technomarket – februarie - martie 2014


ma¿ini unelte

VIBROFINISAREA

SABLAREA

Rotovibratoare

Instala¡ii de sablare pentru turnåtorii

• Instala¡ii universale pentru finisarea pieselor turnate de dimensiuni medii spre mici din o¡el, aluminiu, alamå, plastic. • Sunt destinate prelucrårilor de uniformizare a suprafe¡ei, debavurare, lustruire, spa¡iul ocupat fiind minim. • În func¡ie de model pot fi prevåzute cu separatoare piese/chipsuri.

Instala¡ii de sablare cu bandå reversibilå tip RMBC Pentru sablarea pieselor turnate în vrac, piese de mici dimensiuni, pânå la dimensiuni medii. Se pot sabla piese turnate din o¡el, fontå, aluminiu, alamå. Greutate ¿arjå de la 100 la 2000 kg ¿i volume de la 50 la 800l

Cabine de sablare manuale Pentru sablarea pieselor de serie micå, configura¡ie complexå, sablarea matri¡elor ¿i a cochilelor

Instala¡ii de vibrofinisare longitudinale • Pentru prelucrarea pieselor unicat turnate de mari dimensiuni sau a pieselor de serie micå. • Recomandatå în special pentru prelucrarea pieselor mari ¿i lungi de tip barå pentru care prelucrarea în alte instala¡ii de vibrofinisare nu este posibilå.

Potrivitå pentru ateliere mici unde nu se cere o productivitate foarte mare

Instala¡ii de sablare cu cârlig Pentru sablarea pieselor turnate cu dimensiuni medii ¿i mari, piese care sunt sensibile la loviri.

• În functie de model poate ajunge la lå¡imi de 1.5m ¿i lungimi de pânå la 4m

Uscåtoare Se gåsesc într-o strânså legåturå cu instala¡iile de vibrofinisare, ele fiind destinate uscårii pieselor dupå opera¡ia de vibrofinisare.

Se pot sabla piese turnate din o¡el, fontå, aluminiu, alamå. O caracteristicå importantå a acestui tip de instala¡ie este versatilitatea lui ¿i productivitatea ridicatå. Se preteazå la lucrul în ¿arje, dar ¿i la integrarea în sisteme automatizate. Greutatea standard pe cârlig pleacå de la 500 kg ¿i poate ajunge pânå la 50t. februarie - martie 2014 – technomarket

15


ma¿ini unelte Instala¡ii de sablare cu maså rotativå

Piese de schimb pentru instala¡ii de sablare

Pentru sablarea pieselor cu greutå¡i mari în produc¡ia de piese de serie micå ¿i medie.

Rösler; OMSG; Gostol; Schlick; Turbotecnica; Stem; Gutmann CM; Wheelabrator Berger; Rump; BMD; Sisson Leman; Gietart; Cogeim; Disa.

Materiale pentru sablare Alice pentru sablare Ervin Amasteel Corindon normal, corindon inoxidabil Pulbere ¿i sparturå de sticlå Alte materiale de sablare

Potrivitå pentru turnåtorii mici la care se cere o flexibilitate ridicatå. Toate instala¡iile de sablare sunt echipate cu instala¡ii de filtrare automatå, iar pentru cazurile care impun, instala¡iile de filtrare sunt realizate în construc¡ie ATEX.

16

technomarket – februarie - martie 2014

A¿adar, atunci când se pune problema calitå¡ii suprafe¡elor, noi suntem råspunsul!


sisteme de scule

Cvartet impresionant Walter prezintå primele plåcu¡e amovibile Tiger•tec® Silver cu acoperire PVD The “PVD Tiger” has a successor. Walter presents with the Tiger•tec® Silver PVD the second generation of indexable inserts with PVD aluminium oxide coatings and improved machining properties. The grooving application is just the beginning.

Plåcu¡ele de canelare cu acoperire Tiger•tec® Silver PVD sunt primele modele din cea de-a 2-a genera¡ie de plåcu¡e cu acoperire PVD cu oxid de aluminiu de la Walter

Plåcu¡å de canelare Tiger•tec® Silver PVD

„PVD Tiger” are un succesor. Prin introducerea Tiger•tec® Silver PVD, Walter prezintå cea de-a doua genera¡ie de plåcu¡e amovibile cu acoperire PVD cu oxid de aluminiu ¿i proprietå¡i mecanice îmbunåtå¡ite. Aplicarea canelurilor reprezintå doar începutul. Walter a reu¿it så continue dezvoltarea tehnologiei de produc¡ie, ob¡inând o nouå cre¿tere a rezisten¡ei la uzurå la temperaturi înalte pentru acoperirile PVD de oxid de aluminiu, fårå a fi nevoit så compromitå duritatea. Rigiditatea oxidului de aluminiu este mai mare decât a predecesorilor, scåzând astfel fric¡iunea pe suprafa¡a de a¿chiere ca urmare a structurii de suprafa¡å îmbunåtå¡ite. Echipamentul optimizat de a¿chiere va fi lansat pe pia¡å sub numele de Tiger•tec® Silver PVD. Un cvartet care cuprinde patru materiale de a¿chiere pentru strunjire, canelare ¿i debitare formeazå avangarda varietå¡ii viitoare de produse cu acoperire PVD cu oxid de aluminiu. Denumirile sunt WSM13S, WSM23S, WSM33S ¿i WSM43S. Materialul de a¿chiere WSM13S este potrivit pentru folosirea în condi¡ii de prelucrare stabile, mul¡umitå duritå¡ii prin care se caracterizeazå. Materialul de a¿chiere WSM43S este prima op¡iune pentru condi¡ii de prelucrare instabile, viteze reduse de a¿chiere ¿i a¿chieri întrerupte datoritå rigiditå¡ii de care dispune. Variantele de mijloc WSM23S ¿i WSM33S sunt folosite pentru o gamå largå de prelucråri. Vi se oferå astfel solu¡ii optime de canelare pentru fiecare material ¿i aplica¡ie. Prin folosirea împreunå cu Walter Cut, toate cele patru materiale a¿chietoare oferå un nivel înalt de performan¡å, ¿i anume un ciclu de via¡å lung ¿i un proces de fiabilitate absolut necesar pentru caneluri. Pot fi ob¡inute muchii deosebit de ascu¡ite ¿i bine definite, deoarece acoperirile Tiger•tec® Silver PVD sunt mai sub¡iri decât cele conven¡ionale. Aceastå proprietate împreunå cu suprafa¡a deosebit de finå, permite preîntâmpinarea aglomerårilor pe muchiile a¿chietoare, garantând o înaltå fiabilitate a procesului.

Pentru accesarea site-ului Walter: Scana¡i acest cod QR sau accesa¡i http://goo.gl/sCmz6

Pentru accesarea gamei largi de servicii Walter: Scana¡i acest cod QR sau accesa¡i http://goo.gl/1u5x3

Pentru mai multe informa¡ii despre Walter Tiger tec® Silver: Scana¡i acest cod QR sau accesa¡i http://goo.gl/VOEoy

Walter Austria Ges.m.b.H Reprezentan¡a România Tel +40-256-406218; Fax +40-256-406219 E-mail: service.ro@walter-tools.com www.walter-tools.com februarie - martie 2014 – technomarket

17


sisteme de scule

Precizia în debitare

Benzi pentru debitat Since 1958 WIKUS has been producing high-tech tools for industry and trade. WIKUS band saw blades are used where highest precision, fine cutting and maximum power are required.

De aproape douå decenii, firma MAXIM este reprezentantul producåtorului german de benzi pentru debitat WIKUS, în România. Lider european în producerea de benzi pentru debitat, producåtorul German WIKUS se remarcå în domeniu prin inova¡ie. A¿a cum ne-a obi¿nuit în fiecare an, WIKUS pune accent pe conceperea ¿i dezvoltarea de produse dedicate debitårilor de mare precizie, precum ¿i a debitårii materialelor tenace ¿i greu a¿chiabile. Din aceastå gamå de produse face parte ¿i noua bandå FUTURA®, o bandå placatå cu carburå metalicå sintetizatå, dezvoltatå în mod special pentru debitarea aliajelor pe bazå de Nichel, cunoscute ca ¿i aliaje tenace ¿i greu a¿chiabile.

Benzi placate cu carburå metalicå sintetizatå WIKUS Futura® 718 O bandå de debitat conceputå special pentru debitarea aliajelor pe bazå de Nichel

Grupa de articol 718 Futura® 718 (approx. 1600 HV)

Benzi placate cu carburå metalicå WIKUS FUTURA® PREMIUM VA O bandå de debitat creatå pentru debitarea o¡elurior inoxidabile ¿i rezistente la coroziune Atât calitatea carburii metalice cât si faptul cå banda purtåtoare este fabricatå din o¡el inoxidabil fac din FUTURA Premium VA una din benzile de top în domeniul debitårii aliajelor exotice

Grupa de articol 648 FUTURA PREMIUM VA (aprox. 3800 HV)

S.C. Maxim S.R.L. Str. Prelungirea Ghencea nr. 270A sector 6, 061715, Bucure¿ti Tel: 0040-21-499.11.80; Fax: 0040-21-499 12 59 E-mail: office@maximtools.ro webpage: www.maximtools.ro

18

technomarket – februarie - martie 2014


sisteme de scule

SOLUºIE RAPIDÅ ªI SIGURÅ ÎN ALEGEREA SCULELOR With NOVO™ you can now have the right tools on your machines, in the right sequence. This enterprise-wide solution ensures that you execute flawlessly to accelerate every job, maximize every shift. And that should be music to your ears.

NOVO este un factor de proces - un adevårat asistent digital având strategii de prelucrare, bazå de date bogatå, care este activat de la momentul în care clientul prime¿te desenul de execu¡ie al piesei. NOVO este un serviciu pus la dispozi¡ia tuturor utilizatorilor site-ului KENNAMETAL – http://www.kennametal.com/novo/en. Oricine poate, operativ, så se asigure cå beneficiazå de scula corectå pentru aplica¡ia proprie. Plecând de la datele opera¡iei care se executå pe ma¿inå, unealta - Consilier de scule/ Tool Adviser - oferå recomandåri privind regimurile de a¿chiere, geometria plåcu¡ei, sortul, toleran¡a acesteia. Unealta - Selectarea sculei/Tool Selector - oferå persoanelor interesate mai multe posibilitå¡i de alegere a sculelor potrivite, folosind o structurå arborescentå sau o cåutare ierarhicå. În cazul în care clientul ¿tie exact produsul cåutat, îi oferim op¡iunea Cåutare rapidå/Quick Search care poate fi fåcutå cunoscând numårul de catalog sau descrierea produsului. Dupå ce o sculå a fost aleaså, se activeazå automat Configuratorul de scule/Tool Configurator. Folosind toate detaliile despre concordan¡a între scule, aceastå unealtå aratå în timp real, în varianta 3D, ansamblul solicitat, iar acesta poate fi descårcat cu un simplu click. Unealta Job Functionality înglobeazå noul concept cloud stabilind o legaturå unicå cu fiecare utilizator. Astfel pot fi salvate cåutårile fåcute ¿i lista de scule.

Avantajele sistemului: • Rapid ¿i sigur, ajutå în alegerea sculei optime • Bazå de date bogatå care eliminå riscul unei alegeri gre¿ite • Conecteazå proiectarea tehnologiei la procesul de produc¡ie • Simplificå selectarea ¿i achizi¡ionarea sculelor optime pentru procesul de a¿chiere NOVO rezolvå multe provocåri pentru proiectan¡i, ingineri de proces de fabrica¡ie, precum ¿i pentru cei care doresc cele mai eficiente strategii de prelucrare bazate pe datele opera¡iilor. Clien¡ii pot accesa NOVO prin utilizarea unui PC; cu un click pe un buton, utilizatorul va avea acces la mai mult de 50.000 de produse de marcå Kennametal pentru a ob¡ine solu¡iile cele mai productive într-o frac¡iune din timpul petrecut cu cåutarea în cataloage. Viziunea pentru NOVO este de a fi integratå cu pachete mari CAD/CAM ¿i controale de ma¿ini-unelte CNC, astfel inginerii sau programatorii vor avea acces instant la date tehnice privind produsele Kennametal la simpla apåsare a unui buton, direct de la ma¿inå.

S.C. Maxim S.R.L. Str. Prelungirea Ghencea nr. 270A sector 6, 061715, Bucure¿ti Tel: 0040-21-499.11.80; Fax: 0040-21-499 12 59 E-mail: office@maximtools.ro webpage: www.maximtools.ro februarie - martie 2014 – technomarket

19


sisteme de scule

B ur ghi e A002 PROMOºIE SPECIALÅ

Discount 40%

Beneficii: Autocentrare; Vârf acoperit TiN; For¡å de penetrare reduså; Utilizare universalå; Utilizare manualå ¿i pe ma¿ini CNC

Seturi de burghie

increment 0,5mm Cutie plastic A095201 1.0-10.0 Set

Pre¡

1.0-10.0

47.78 €

1.0-13.0

99.79 €

Pre¡uri nete în €, fårå TVA 24% Pre¡uri valabile în limita stocului.

20

technomarket – februarie - martie 2014


sisteme de scule

Discount 40%

Promo¡ie tarozi 2014 FILETE STRÅPUNSE

PU

FILETE ÎNFUNDATE

PU

PU

PU

M2

13.62€

M2

13.62€

M2

14.99€

M2

14.99€

M3

9.88€

M3

9.88€

M3

10.87€

M3

10.87€

M4

10.02€

M4

10.02€

M4

11.03€

M4

11.03€

M5

10.59€

M5

10.59€

M5

11.66€

M5

11.66€

M6

10.65€

M6

10.65€

M6

11.71€

M6

11.71€

M8

12.15€

M8

12.15€

M8

13.38€

M8

13.38€

M10

14.77€

M10

14.77€

M10

16.24€

M10

16.24€

M12

18.92€

M12

18.92€

M12

20.80€

M12

20.80€

M14

26.48€

M14

26.48€

M14

29.16€

M14

29.16€

M16

27.16€

M16

27.16€

M16

29.87€

M16

29.87€

M18

39.15€

M18

39.15€

M18

43.08€

M18

43.08€

M20

41.50€

M20

41.50€

M20

45.65€

M20

45.65€

M22

58.42€

M22

58.42€

M22

64.43€

M22

64.43€

M24

54.60€

M24

54.60€

M24

60.06€

M24

60.06€

M27

78.62€

M27

78.62€

M27

86.27€

M27

86.27€

M30

92.82€

M30

92.82€

M30

102.10€

M30

102.10€

Beneficii - Durabilitate mare ca urmare a unei combina¡ii optime de material ¿i geometrii, tåi¿ de depunere redus - Alegere u¿oarå - pentru filete metrice pe tip, cu toleran¡e diferite (6H ¿i 6G), DIN 371/DIN 376 pentru fiecare serie. Sunt disponibile în M, MF, UNC, UNF ¿i G. - ªpan sub¡ire ¿i uniform, care poate fi îndepårtat u¿or din canalele mårite, pentru a permite un proces de produc¡ie eficient, ceea ce duce la cre¿terea fiabilitå¡ii procesului. - Perfoman¡å ¿i productivitate ridicatå în materiale diverse.

februarie - martie 2014 – technomarket

21


sisteme de scule Duritate HB

Rezisten¡a mecanicå N/mm

O¡el magnetic moale

<120

<400

n25

n25

O¡el structural, de cementare

<200

<700

n22

n22

O¡el carbon

<250

<850

n18

n18

O¡el aliat

<250

<850

n16

n16

O¡el aliat îmbunåtå¡it

>250 <350

>850 <1200

n10

n10

O¡el aliat îmbunåtå¡it

>350

>1200 <1620

•5

•5

O¡el aliat cålit

49 - 55 HRc

<1620

Grupa de materiale de aplica¡ie (AMG)

O¡el

O¡el inox

Fontå

O¡el aliat cålit

55 - 63 HRc

<1980

Prelucrare liberå

<250

<850

n7

Austenitic

<320

<1100

n6

Feritic + austenitic

<300

<1000

•4

Durificat prin precipitare

>320 <410

>1100 <1400

Grafit lamelar

<150

>500

•15

•15

Grafit lamelar

>150 <300

>500 <100

•8

•8

Grafit nodular

<200

<700

•15

•15

Grafit nodular

>200 <300

>700 <1000

•8

•8

Nealiat

<200

<700

•10

Aliat

<270

<900

•5

Titan

Nichel

Cupru

Aluminiu Magneziu Materiale sintetice Materiale dure Grafit

Aliat

>270 <350

>900 <1250

Nealiat

<150

<500

•12

Aliat

<270

>900

•5

Aliat

>270 <350

>900 <1200

Nealiat

<100

<350

n12

Alamå, bronz

<200

<700

•30 n20

Alamå CuZn

<200

<700

Bronz înaltå rezisten¡å

<470

<1500

Al, Mg nealiat

<100

<350

n16

Al aliat cu Si <0.5%

<150

<500

n35

Al aliat cu Si >0.5% <10%

<120

<400

n20

Al aliat cu Si >10%

<120

<400

n15

Termoplastice

-----

-----

•30

Termoreactive

-----

-----

Plastic armat

-----

-----

Cement

<550

<1700

Grafit standard

-----

-----

Ulei de a¿chiere de mare performan¡å

Pre¡urile sunt valabile pe durata stocului ¿i nu con¡in TVA 24%. Se aplicå condi¡iile comerciale Metal Star SRL

- Lubrifiazå tarodul în procesul de filetare - Cre¿te durabilitatea tarozilor - Cre¿te calitatea suprafe¡ei filetului - Utilizabil la: o¡eluri, o¡eluri inox - Ambalare la flacoane de 250 ml

M2000.25NR.3 GREEN 22

technomarket – februarie - martie 2014

PU 5.36€

Pentru mai multe informa¡ii, contactati S.C. METAL STAR SRL 510109 Alba Iulia, str. Traian nr. 43-45 Tel: +40 258 819046; Fax: +40 258 819104 info@mstar.ro; www.mstar.ro


automatizåri

Demaror electronic pentru motor (EMS) cu SmartWire-DT, pentru o instalare mai simplå, mai rapidå ¿i fårå erori

Manufacturers of machines and systems strive to achieve a balance between the maximum level of functionality and cost optimisation. SmartWire-DT is a communication system for industrial switchgear based on the concept of continued development in the control panel and peripherals: From control through to protection and switching, extending to driving, operation and monitoring. A technology that will benefit you, both now and in the future.

Compania de management energetic Eaton oferå acum demarorul electronic multifunc¡ional EMS pentru motoarele din gama 0,06 - 3 kW cu control integrat al comunica¡iei ¿i conexiunii, utilizând tehnologia inovativå SmartWire-DT. Aceasta face conectarea demarorului motorului la mediul de automatizare, mai u¿or, mai rapid ¿i mai pu¡in expuså erorilor, ¿i astfel mai eficientå din punct de vedere al costurilor. EMS oferå utilizatorului toate func¡iile importante ale unui circuit reversibil, care folose¿te contactori, într-un singur dispozitiv - ¿i acest lucru cu o lå¡ime de montare de doar 30 mm: pornire DOL a motorului, pornire a motorului reversibil ¿i o protec¡ie a motorului de IEC 60947-4-1, precum ¿i o oprire de siguran¡å a dispozitivului de ac¡ionare de categoria 3 (EN 13849-1). Datoritå conexiunii la SmartWire-DT, cablarea este påstratå la nivelul minim necesar. Atât cablurile de control, care în mod normal conecteazå demarorul prin nivelul I/O la PLC, cât ¿i cablurile de alimentare la dispozitive nu mai sunt acum necesare ¿i sunt înlocuite cu un cablu verde de la Eaton. Nici nivelul I/O nu mai este necesar pentru cå demaroarele pot comunica cu PLC-urile Eaton direct prin SmartWire-DT. Utilizatorii pot astfel optimiza numårul de componente din sistem, precum ¿i cerin¡ele de instalare. În acela¿i timp, ei pot beneficia de faptul cå conexiunea simplå a secundarelor (slaves) la sistemul SmartWireDT previne posibilitatea de apari¡ie a erorilor de cablare chiar de la început. Deoarece demarorul electronic pentru motor este prevåzut deja cu un numår mare de func¡ii (contact de oprire de urgen¡å, protec¡ia motorului, contact în sens orar ¿i invers orar), precum ¿i cu circuite interne de sarcinå ¿i interblocare într-un model foarte compact, se asigurå o economie de spa¡iu valoros în interiorul cabinetului, precum ¿i reducerea timpului ¿i efortului de instalare ¿i punere în func¡iune. EMS este prevåzut cu o tehnologie hibrid de comutare pentru controlul motorului.

Aceasta se bazeazå pe combina¡ia dintre tehnologia semiconductorului fårå uzurå de microprocesor controlat ¿i contactul rezistent al releului, permi¡ând astfel o comutare cu uzurå reduså. Durata de via¡å a dispozitivelor este astfel de 10 ori mai lungå fa¡å de componentele pur mecanice, ¿i având 30 de milioane de opera¡ii de comutare, dispozitivele asigurå o duratå de via¡å pentru contacte considerabil de mare fa¡å de dispozitivele conven¡ionale de comutare. Toate variantele de demaroare electronice pentru motor sunt prevåzute cu o protec¡ie electronicå într-o gamå largå împotriva suprasarcinilor cu o op¡iune integratå de detectare a cåderii fazei conform IEC 60947. Aceasta permite dispozitivului de comutare så acopere gamele de curent de 0,18 la 6,5 A (AC-53a) ¿i 9 A (AC-51) cu doar douå dispozitive, simplificând astfel selectarea dispozitivului ¿i administrarea pieselor de schimb. Protec¡ia împotriva suprasarcinilor este implementatå în cele douå clase diferite de declan¿are CLASS10 ¿i CLASS10A. Demarorul electronic pentru motor asigurå o protec¡ie pentru motoare cu un curent nominal de maximum 4 A, cu caracteristicå de declan¿are întârziatå de CLASS10, ce permite pornirea frecventå a motorului fårå nicio declan¿are de la protec¡ie. Pentru curen¡i ai motorului mai mari de 4 A, acesta este protejat de caracteristica CLASS10A. Utilizatorul poate seta curentul motorului direct de la dispozitiv. În combina¡ie cu siguran¡e, demarorul electronic are o capacitate de protective la scurt-circuitare de pânå la 50 kA, cu coordonare de tip 1. Acest lucru asigurå compatibilitatea pentru utilizarea universalå în aplica¡iile industriale ¿i de construc¡ii de ma¿ini. Demarorul este proiectat în special pentru utilizarea în cadrul manipulårii materialelor ¿i în cadrul sistemelor logistice, precum ¿i pentru utilajele de ambalare, produc¡ie ¿i ma¿ini-unelte.  Pentru a afla mai multe despre Eaton, vizita¡i www.eaton.eu. Pentru cele mai noi informa¡ii, urmåri¡i-ne pe Twitter cu @Eaton_EMEA sau cåuta¡i pagina companiei Eaton EMEA pe LinkedIn. Sectorul Electric al Eaton este un lider global cu expertizå în protec¡ia ¿i distribu¡ia energiei electrice; alimentare de rezervå ¿i de siguran¡å; control ¿i automatizåri industriale; sisteme de iluminat ¿i securitate; solu¡ii de cablare structuratå; solu¡ii pentru medii de lucru severe ¿i periculoase ¿i servicii de inginerie. Datoritå solu¡iilor sale globale, Eaton råspunde cu succes celor mai importante provocåri actuale privind managementul energiei electrice. Eaton este o companie specializatå în managementul energiei cu vânzåri de 22 miliarde de dolari în anul 2013. Eaton oferå solu¡ii eficiente energetic care îi ajutå pe clien¡ii no¿tri så gestioneze efectiv energia electricå, hidraulicå ¿i mecanicå mai eficient, mai sigur ¿i mai durabil. Eaton are circa 102.000 de angaja¡i ¿i vinde produse în peste 175 de ¡åri. Pentru mai multe informa¡ii, accesa¡i www.eaton.eu februarie - martie 2014 – technomarket

23


automatizåri

Capabilitå¡i tehnologice Trieurodata Group Research and Development is the key driver of Trieurodata’s technological leadership. The role of R&D is not limited to the development of new technologies and processes, it is also essential in the co-development of solutions and applications alongside our customers.

Cercetarea ¿i Dezvoltarea este cuvântul cheie care define¿te capabilitatea tehnologicå a Grupului Trieurodata. Rolul Cercetårii ¿i Dezvoltårii nu este limitat doar la dezvoltarea de noi tehnologii ¿i procese, el fiind de asemenea esen¡ial în co-generarea de solu¡ii ¿i aplica¡ii dedicate clien¡ilor no¿tri.

Crearea de valoare adaugatå pentru clien¡ii no¿tri Ceea ce ne diferen¡iazå de concuren¡ii no¿tri este un înalt nivel al inovårii, gândit pe nevoile specifice ale clien¡ilor no¿tri. Pentru fiecare aplica¡ie, noi utilizåm ¿i oferim propriul nostru know-how avansat, experien¡a, materialele ¿i componentele high-tech, contribuind în acest fel la crearea de valoare adaugatå pentru clien¡ii no¿tri. Ascultarea cu aten¡ie a problemelor clien¡ilor no¿tri ¿i în¡elegerea modului cum pot solu¡iile noastre så ajute ¿i så func¡ioneze în cadrul liniilor lor de produc¡ie, este cheia dezvoltårii de solu¡ii dedicate, de tip “fit-for-use”. Mai mult, obiectivul nostru este de a fi operativi în proiectarea ¿i execu¡ia solu¡iilor, reducând la maximum posibil timpii de implementare.

24

technomarket – februarie - martie 2014


automatizåri

Profilul companiei Activitatea de bazå: realizarea de solu¡ii customizate pentru o largå paletå de aplica¡ii precum transportul produselor, paletizare, manipulare materiale, robotizare ¿i automatizåri, solu¡ii pentru industria petrolului ¿i gazelor, solu¡ii software. Anul înfiin¡årii: 2005 Numår angaja¡i: peste 80 Certificare ISO 9001 din anul 2007

Clien¡ii no¿tri

Valoarea adaugatå datå de inginerie Departamentul propriu de inginerie al Trieurodata proiecteazå, asambleazå ¿i instaleazå echipamente complexe în fabrici ¿i facilitå¡i de produc¡ie din toatå ¡ara dar ¿i din zona Balcanilor, contribuie la dezvoltarea de noi produse ¿i asigurå necesarul de piese de schimb printr-un management adecvat. Gra¡ie expertizei proprii a Trieurodata, precum ¿i cuno¿tin¡elor ¿i în¡elegerii cerin¡elor de fabrica¡ie, cu ajutorul propriei platforme de achizi¡ii, departamentul nostru de produc¡ie este echipat cu cele mai avansate unelte ¿i infrastructurå. Aceasta permite metodelor noastre de produc¡ie så fie perfect compatibile cu practicile clien¡ilor nostri. Sunte¡i în cåutarea unui partener care så poatå så vå proiecteze solu¡ii customizate pentru o largå gamå de aplica¡ii precum sisteme de transport, paletizare, manipulare materiale, roboticå ¿i automatizåri, infrastructurå pentru petrol ¿i gaz, solu¡ii ¿i programe software? Ne dorim så devenim partenerul dumneavoastrå preferat în dezvoltarea de produse noi ¿i/sau îmbunåtå¡ite. Suntem nerabdåtori så vå în¡elegem nevoile ¿i procesele. Consideråm aceasta drept componentå esen¡ialå în stabilirea de parteneriate strânse, care så aibå ca rezultat dezvoltarea de solu¡ii care så func¡ioneze ¿i så lucreze pentru compania dumneavoastrå.

Ce avem de oferit Trieurodata este lider de pia¡å în tehnologie în dezvoltarea de solu¡ii avansate bazate pe automatizåri, cercetare ¿i proiectare. Avem o experien¡å solidå în a transforma cerintele dumneavoastrå în solu¡ii bazate pe tehnologiile noastre. Ne angajåm så fim un partener de valoare în furnizarea de produse ¿i solu¡ii particularizate nevoilor dumneavoastrå. Membrii echipei noastre au câ¿tigat încrederea clien¡ilor din peste 7 ¡åri.

Suntem specializa¡i în proiectarea ¿i produc¡ia de solu¡ii dedicate, în urmåtoarele domenii industriale: • industria automotive; • båuturi: ape minerale, råcoritoare, sucuri naturale, vin, bere; • lactate; • industria alimentarå; • industria farmaceuticå; • industria tutunului; • industria de petrol ¿i gaze; • construc¡ii ¿i alte industrii. Oferim proiectare, planificare ¿i management pentru variate feluri de linii de productie. Clien¡ii no¿tri ne-au ales ca parteneri deoarece: • suntem de încredere, • furnizåm solu¡ii complete pentru nevoile lor, • suntem dinamici ¿i inovativi, • suntem flexibili, • producem produse de înaltå calitate, • producem produse de înaltå fiabilitate, • avem pre¡uri competitive. Unde ne pute¡i gåsi Dori¡i så afla¡i mai multe? Vreuna din solu¡iile noastre se potrive¿te profilului dumneavoastrå? Sunte¡i interesa¡i de produsele sau serviciile noastre? Vå rugam så nu ezita¡i så ne contacta¡i cât mai curând. Vom fi încânta¡i så discutåm despre cum v-am putea fi de folos.

S.C. TRIEURODATA S.R.L. Drumul Gårii nr 38-44; Otopeni, 075100 Ilfov, România Tel/Fax: 021-255.71.74 021-255.71.75 www.trieurodata.ro

Ce putem face pentru dumneavoastrå Cerin¡ele dumneavoastrå stimuleazå dorin¡a noastrå de inovare. Drept urmare, Trieurodata depune un efort sus¡inut în dezvoltarea de noi produse. Aceasta are ca rezultat o constantå înnoire ¿i extindere a portofoliului propriu de produse. Mare parte din aceste dezvoltåri au fost rezultatul parteneriatelor pe termen lung ¿i cooperårii care caracterizeazå rela¡ia cu clien¡ii no¿tri. Ne dorim så gândim împreunå cu dumneavoastrå dezvoltarea de noi produse ¿i aplica¡ii. Cu un singur scop: îmbunåtå¡irea proceselor ¿i asigurarea unei durate de via¡å îndelungatå a produselor dumneavoastrå, proprietå¡i superioare ale acestora, cu costuri totale de operare reduse ¿i cu impact redus asupra mediului înconjuråtor. februarie - martie 2014 – technomarket

25


automatizåri

Noul Panel PC XP500 cu ecran capacitiv multitouch

Compania Eaton î¿i extinde portfoliul larg de HMI sofisticate cu seria XP500 de panouri tectile industrial foarte puternice. Noile dispozitive satisfac cererea în continuå cre¿tere a constructorilor de ma¿ini ¿i sisteme în ceea ce prive¿te solu¡iile HMI de precizie ¿i eficiente din punct de vedere costuri, cu tehnologie multi-tactilå capacitivå. Panel-ul XP500 func¡ioneazå cu sistemul de operare deschis Windows 7 ¿i sunt oferite pe pia¡å cu ecrane late în trei dimensiuni 10,1», 15,6» ¿i 21,5». Modelul delicat, fårå ventilator ¿i cu fa¡a frontalå din sticlå oferå un aspect modern ¿i reduce cerin¡ele de spa¡iu. Panourile HMI sunt montate în tablouri electrice sau în console operator ¿i pot fi folosite pentru aplica¡iile standard de construc¡ii de ma¿ini, practic în toate sectoarele industriale. Panel PC-ul XP500 simplificå operarea pentru utilizator, iar tehnologia cu senzor tactil fin asigurå detectarea preciså a comenzilor de control.Imagine: noile PC-uri industriale cu ecran tactil XP500 de la Eaton îmbunåtå¡esc considerabil siguran¡a echipamentelor deoarece func¡iunile critice pot fi activate doar prin apåsarea simultanå a câtorva câmpuri de operare. Seria XP500, special proiectatå pentru cerin¡ele sectoarelor construc¡iilor de ma¿ini ¿i echipamente, permite firmei Eaton så transfere cele mai noi structuri operative ¿i practici din tehnologia consumatorilor în domeniul automaticii. Tehnologia PCT (projected capacitive touch) asigurå HMI-ului o func¡ionare intuitivå. Datoritå func¡ii multitouch, utilizatorii pot folosi câmpurile de pe ecran cu mai multe degete ale unei mâini sau cu ambele mâini. Similar touchpad-urilor ¿i telefoanelor inteligente, operatorul poate måri ¿i derula cu douå degete elementele de tipul documentelor din sistemul salvat de Asisten¡å. Senzorul de precizie al sistemului previne erorile de func¡ionare ¿i pornirile accidentale ale ma¿inii. Func¡iile critice pot fi astfel activate atingând simultan mai multe câmpuri de operare, îmbunåtå¡ind semnificativ siguran¡a echipamentelor - comparativ ¿i cu panourile cu o singurå atingere.  Geamul de siguran¡å fin ¿i fårå reflexii al ecranului este prevåzut cu un aspect special ¿i u¿or de între¡inut, cu o fa¡å frontalå netedå ¿i fårå margini, ce permite curå¡area completå, chiar ¿i cu agen¡i puternici de curå¡are. XP500 se distinge prin deschiderea sa maximå ¿i specifica¡iile deosebite de eficien¡å:CPU-urile AMD 1.65

26

technomarket – februarie - martie 2014

GHz Dual Core cu placå graficå integatå Radeon asigurå o capacitate înaltå de prelucrare, precum ¿i o graficå deosebitå. Dispozitivele func¡ioneazå cu sistemele de operare Windows 7 ¿i Windows Embedded 7. Astfel, ele sunt compatibile cu o gamå largå de programe diferite ¿i pot fi folosite ¿i cu programele de vizualizare de la Eaton. Modelul plat al ecranului cu suprafa¡å mare oferå seriei XP500 un aspect foarte elegant. În acela¿i timp, carcasa din aluminiu este robustå - cu fa¡a frontalå ce oferå grad de protec¡ie IP65/Nema 4X ¿i dispozitive prevåzute cu certificat UL Clasa I, Divizia 2. Acest lucru determinå utilizarea convenabilå a panel PCurilor în medii industriale grele de lucru, precum ¿i în aplica¡ii periculoase în industria prelucråtoare. Dispozitivul este prevåzut cu douå interfe¡e Ethernet ¿i USB, precum ¿i cu o interfa¡å RS232 ¿i RS485. Suplimentar fa¡å de memoria internå, mai poate fi folosit un card de memorie deta¿abil CFast pentru operare sau pentru date. Pentru a afla mai multe despre Eaton, vizita¡i www.eaton.eu. Pentru cele mai noi informa¡ii, urmåri¡i-ne pe Twitter prin @Eaton_EMEA sau gåsi¡i-ne pe pagina companiei noastre Eaton EMEA de pe LinkedIn. Sectorul Electric al Eaton este un lider global cu expertizå în protec¡ia ¿i distribu¡ia energiei electrice; alimentare de rezervå ¿i de siguran¡å; control ¿i automatizåri industriale; sisteme de iluminat ¿i securitate; solu¡ii de cablare structuratå; solu¡ii pentru medii de lucru severe ¿i periculoase ¿i servicii de inginerie. Datoritå solu¡iilor sale globale, Eaton råspunde cu succes celor mai importante provocåri actuale privind managementul energiei electrice. Eaton este o companie specializatå în managementul energiei, cu mai bine de un secol de experien¡å în oferirea de solu¡ii eficiente care îi ajutå pe clien¡ii no¿tri så gestioneze efectiv energia electricå, hidraulicå ¿i mecanicå. Lider global pe pia¡a tehnologiei, Eaton a achizi¡ionat Cooper Industries plc în luna noiembrie a anului 2012. Venitul pe anul 2012 al celor douå companii a fost de 21,8 miliarde dolari pe bazå proformå. Eaton are circa 103.000 de angaja¡i ¿i vinde produse în peste 175 de ¡åri. Pentru mai multe informa¡ii, accesa¡i www.eaton.eu.


Aplica¡ia easyParameter Crearea interfe¡elor individuale personalizate pentru operatori în vederea unui control u¿or al ma¿inilor ¿i utilajelor

Noua aplica¡ie easyParameter pentru releul de control easy800, de la Eaton, asigurå o operare mai u¿oarå ¿i mai convenabilå a ma¿inilor ¿i utilajelor. Aplica¡ia easyParameter pentru telefoanele mobile inteligente/tablete (Android de la versiunea 2.2) cu Bluetooth permite producåtorilor de ma¿ini ¿i utilaje crearea propriilor interfe¡e cu utilizatorul pentru controlul dispozitivelor. Interfe¡ele individuale personalizate pentru utilizatori îmbunåtå¡esc vizualizarea ¿i simplificå controlul utilajului. Acestea reduc erorile operatorului, mårind astfel disponibilitatea ma¿inilor ¿i utilajelor. Aplica¡ia easyParameter este prevåzutå în câteva limbi op¡ionale: englezå, germanå, francezå, olandezå, italianå, polonezå ¿i spaniolå. Pot fi utilizate ¿i alte limbi pentru interfe¡ele operatorului.Imagine: Aplica¡ia easyParameter: crearea interfe¡elor individuale personalizate pentru operatori în vederea unui control u¿or al ma¿inilor ¿i utilajelor. Folosind aceastå aplica¡ie, creatorul interfe¡ei poate defini parametrii (datå, timp, valori efective ¿i de referin¡å, ceas anual, ceas såptåmânal, starea bi¡ilor marcatorului) ce pot fi citi¡i sau scri¿i. Datele de intrare ¿i ie¿ire pot fi doar citite. Pot fi create ¿i interfe¡e cu utilizatorii cu drepturi diferite de acces la ma¿ini ¿i utilaje. Comunicarea cu releul de control easy800 este implementatå printr-un adaptor Bluetooth (EASY800BLT-ADP). Acesta are o razå de ac¡iune de pânå la 10 m ¿i este caracterizat de un cod de identificare personalå de siguran¡å format din 8 cifre, pentru a preveni accesul neautorizat la releul de control. Descårcarea ¿i instalarea sunt u¿oare: descårca¡i ¿i instala¡i aplica¡ia gratuit de pe play.google.com cu ajutorul cuvântului cheie »easy800». Fi¿ierul Excel (easyParameter_Configuration_Vxx.xlsm) trebuie ¿i el descårcat, fiind disponibil pe

www.eaton.eu/easy. Fi¿ierul poate fi folosit apoi pentru a crea interfa¡a operatorului.  Utilizatorul aplica¡iei poate specifica exact parametrii care trebuie citi¡i sau scri¿i, de tipul valorilor individuale (text simplu în orice limbå), unitatea în care valorile trebuie specificate ¿i în care pa¿i trebuie modifica¡i, valoarea limitelor superioare ¿i inferioare, ¿i parola de deschidere a aplica¡iei. Producåtorii de ma¿ini ¿i utilaje pot genera astfel pânå la 25 de pagini diferite ale operatorului con¡inând pânå la 250 de elemente. Pentru a afla mai multe despre Eaton, vizita¡i www.eaton.eu. Pentru cele mai noi informa¡ii, urmåri¡i-ne pe Twitter prin @Eaton_EMEA sau gåsi¡i pagina companiei noastre Eaton EMEA pe LinkedIn. Sectorul Electric al Eaton este un lider global cu expertizå în protec¡ia ¿i distribu¡ia energiei electrice; alimentare de rezervå ¿i de siguran¡å; control ¿i automatizåri industriale; sisteme de iluminat ¿i securitate; solu¡ii de cablare structuratå; solu¡ii pentru medii de lucru severe ¿i periculoase ¿i servicii de inginerie. Datoritå solu¡iilor sale globale, Eaton råspunde cu succes celor mai importante provocåri actuale privind managementul energiei electrice. Eaton este o companie specializatå în managementul energiei, cu mai bine de un secol de experien¡å în oferirea de solu¡ii eficiente care îi ajutå pe clien¡ii no¿tri så gestioneze efectiv energia electricå, hidraulicå ¿i mecanicå. Lider global pe pia¡a tehnologiei, Eaton a achizi¡ionat Cooper Industries plc în luna noiembrie a anului 2012. Venitul pe anul 2012 al celor douå companii a fost de 21,8 miliarde dolari pe bazå proformå. Eaton are circa 103.000 de angaja¡i ¿i vinde produse în peste 175 de ¡åri. Pentru mai multe informa¡ii, accesa¡i www.eaton.eu.


echipamente de control

Palpatorul OSP60 SPRINT™ RENISHAW

ing. Seceleanu Cezar CISIMPEX SRL

The SPRINT™ OSP60 Renishaw system, incorporates a new generation of on-machine scanning technology that will deliver a step-change in the benefits of process control, enabling fast and accurate form and profile data capture from both prismatic and complex 3D components.

Renishaw plc, a prezentat de curând un nou sistem de scanare cu contact, de mare vitezå, pentru ma¿ini-unelte SPRINT™. Acesta încorporeazå o nouå genera¡ie de tehnologie de scanare, direct pe ma¿inå , cu beneficii de control al procesului ¿i care va permite „captura” rapidå ¿i preciså a formelor 3D, atât prismatice cât ¿i complexe. Bazându-se pe parteneriate în sectoare industriale cheie, sistemul de scanare pentru ma¿ini-unelte SPRINT™ a fost conceput pentru a oferi o nouå valoare proceselor CNC. Pentru repara¡ia paletelor de turbinå, sistemul SPRINT™ oferå posibilitå¡i noi de recondi¡ionare a vârful paletei cât ¿i a pår¡ii de prindere. Måsurarea cu mare vitezå, în sec¡iuni diferite, împreunå cu captura preciså a datelor (atât pe fe¡e cât ¿i pe muchii) asigurå o evaluare preciså a formei, în vederea prelucrårii precise, ulterioare recondi¡ionårii. Subrutine automate, cum ar fi de centrare, aliniere paletå, scanare ¿i capturå date, reduc semnificativ timpul de procesare, cu avantaje economice evidente. Pentru aplica¡ii de prelucrare diverse, sistemul de scanare pentru ma¿ini-unelte SPRINT™ oferå utilizatorilor capabilitå¡i complet noi de control al procesului, inclusiv cicluri de måsurare cu repeta-

bilitate excep¡ionalå. Prin folosirea unor etaloane de compara¡ie, sistemul SPRINT™ devine un sistem de control "activ", ce permite ca procesele de a¿chiere så fie automatizate în vederea ob¡inerii toleran¡elor prescrise, chiar ¿i pentru piese de mari dimensiuni. Aceastå capacitate poate conduce la ob¡inerea unor diametre mari chiar ¿i cu toleran¡e de câ¡iva microni. Capacitå¡ile de måsurare a dimensiunilor, dar ¿i a båtåii radiale sau a abaterii de la circularitate, sporesc semnificativ productivitatea ma¿inilor-unelte moderne. În plus, func¡ionalitå¡i suplimentare oferite de sistemul SPRINT™, asigurå o verificare rapidå, în câteva secunde, a „sånåtå¡ii” ma¿ini-unelte CNC în ceea ce prive¿te deplasarea pe axele liniare sau rotative, fåcând posibilå punea în aplicare a unui regim zilnic de monitorizare a ma¿inii, fårå implicarea operatorului. Fiecare implementare SPRINT™ este sus¡inutå de un pachet software dedicat unei sarcini industriale specifice, de exemplu, pentru recondi¡ionarea paletelor de turbinå. Pachetul de programe include instrumente de analizå, direct pe ma¿inå, ce „supervizeazå” datele în timp real astfel încât este posibilå ob¡inerea unui feedback, imediat ¿i direct, cåtre CNC. La baza sistemului SPRINT™ stå palpatorul revolu¡ionar, OSP60. Palpatorul OSP60 are un senzor analogic, cu rezolu¡ie 3D de 0,1microni, oferind atât o precizie excep¡ionalå dar ¿i o mare capabilitate de “în¡elegere” a formei. Senzorul analogic al palpatorului oferå o ie¿ire continuå de date privind deplasarea punctului de contact, corelatå cu citirea datelor privind pozi¡ia realå a axelor ma¿inii, astfel încât este posibilå ob¡inerea loca¡iei reale a suprafe¡ei scanate. Având o ratå de e¿antionare a datelor de 1000 puncte 3D pe secundå, ¿i capabilitå¡i analitice superioare, sistemul oferå oportunitå¡i de neegalat pentru måsurarea pieselor precum ¿i de control adaptiv al procesului de a¿chiere, direct pe ma¿inå, cu implica¡ii importante asupra calitå¡ii ¿i eficien¡ei produc¡iei. Aceasta nouå tehnologie de scanare, deschide noi cåi de control pentru procesul de a¿chiere, imposibil ob¡inut cu metodele anterioare. În paralel cu måsurarea 3D, extrem de rapidå ¿i preciså, sistemul de scanare SPRINT™ a fost conceput ¿i pentru a facilita procesul de control automat, fårå nici o interven¡ie a operatorului. SPRINT™ încorporeazå mai multe tehnologii brevetate, ce permit ob¡inerea unor viteze mari în captura de date dar ¿i colectarea lor cu înaltå precizie. Datele ob¡inute prin scanarea suprafe¡elor 3D sunt analizate ¿i corectate pentru compensarea erorilor volumetrice, statice ¿i dinamice, ce sunt adesea asociate cu mi¿carea ma¿inii-unelte cu mare vitezå. SPRINT™ este un sistem inovator, de mare vitezå ¿i precizie, cu o gamå excep¡ionalå de largå de aplica¡ii poten¡iale, cu posibilitå¡i diverse de måsurare ¿i control al procesului de a¿chiere, reducând rebuturile ¿i remanierile.

Pentru mai multe informa¡ii, contacta¡i distribuitorul RENISHAW pentru România:

Orange: 0740-270.399 Vodafone: 0724-539.370 Fax: 021.346.44.33 E-mail: cezar.seceleanu@yahoo.com www.cisimpex.ro 28

technomarket – februarie - martie 2014


echipamente de control

NOUA VERSIUNE A SOFTWARE-ULUI IN-SIGHT OFERÅ DISPOZITIVE AVANSATE PENTRU DETECTAREA DEFECTELOR Cognex Corporation designs, develops, manufactures and markets machine vision and industrial ID systems, or devices that can "see." Cognex is the world's leader in the machine vision and industrial ID industries; its vision and ID systems are used around the world for a wide range of inspection, identification and guidance applications throughout the manufacturing and distribution process. Key markets are the Automotive, Food & Beverage, Pharma and Logistics industries, as well as OEMs. Headquartered in Massachusetts, USA, Cognex has regional offices and distributors located throughout North America, Europe, Asia, Japan and Latin America. Also in Eastern Europe, Cognex is constantly expanding its local presence, offering now technical support and classroom trainings in its offices in Wroclaw, Poland, and Budapest, Hungary. For details, visit Cognex on-line at www.cognex.com.

„Cel mai nou software al companiei Cognex demonstreazå capacitatea de a le simplifica clien¡ilor no¿tri detectarea defectelor produselor. Dispozitivul de detectare a defectelor de suprafa¡å ¿i filtrul de corectare a scenei u¿ureazå semnificativ instalarea interfe¡ei care controleazå defectele de pe suprafa¡a pieselor sau produselor,“ explicå Herb Lade, vicepre¿edintele ¿i managerul unitå¡ii comnerciale a sistemelor de viziune pe calculator al companiei Cognex.

Integrare perfec¡ionatå pentru automatizarea nivelurilor fundamentale de produc¡ie

Compania Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), firmå ce se numårå printre furnizorii de frunte din sistemelor de viziune pe calculator a anun¡at lansarea software-ului In-Sight® Explorer 4.9, care oferå o serie mai mare de dispozitive de inspectare cu setul de comunicare lårgitå Cognex Connect™ pe baza re¡elei iQ Sensor Solution (iQSS).

Tehnologie avansatå de inspectare Aceastå versiune, cea mai recentå a software-ului In-Sight Explorer, include un dispozitiv de detectare a defectelor de suprafa¡å ¿i un filtru pentru corectarea scenei. Dispozitivul de detectare a deteriorårilor de suprafa¡å faciliteazå descoperirea defectelor de suprafa¡å, cum sunt zgârieturile, colorarea, locurile arse/înnegrite, încre¡irea etichetelor, zgârieturi mårunte, cråpåturi sau în¡epåturi. Noul filtru pentru corectarea scenei echilibreazå imaginile cu iluminare inegalå, pentru ca instrumentelor de detectare a defectelor så le fie prezentate imagini iluminate egal. În combina¡ie cu dispozitivele de inspectare fabricate anterior pentru detectarea marginilor ¿i verificara flexibilå a defectelor software-ul In-Sight Explorer 4.9 le oferå clien¡ilor din industria automobilisticå, la fabricarea bunurilor de consum, a electronicii ¿i alimentelor o serie de instrumente de control care reduc cheltuielile, ajutând la protejarea imaginii mårcilor lor.

30

technomarket – februarie - martie 2014

La uzina Cognex Connect setul de procese verbale pentru comunicare asigurå ca sistemele de viziune pe calculator In-Sight så poatå comunica u¿or cu o gamå mlargå de instala¡ii la nivelul fundamental de produc¡ie. Lansarea software-ului In-Sight Explorer 4.9 måre¿te aceastå capacitate cu seria PLC Mitsubishi L-Series, ¿i aceasta datoritå includerii procesului verbal iQSS. O altå cerin¡å criticå a architecturii de automatizare îl constituie asigurarea protec¡iei aplica¡iei la nivelul fundamental de produc¡ie. Software-ul In-Sight Explorer 4.9 coopereazå cu sistemul Cognex Directory Server (CDS), care centralizeazå conducerea autorizårii ¿i autentificårii pentru to¡i utilizatorii sistemului de viziune pe calculator In-Sight pe toatå re¡eaua ca parte integrantå a arhitecturii complete a asigurårii informa¡iilor întreprinderilor. Datoritå completårii software-lui CDS compania Cognex oferå cel mai complet set de software accesibil pentru administrarea sistemelor de siguran¡å de viziune pe calculator. Software In-Sight Explorer 4.9 este acum disponibil pentru platforma de calcul tabelar ¿i platforma EasyBuilder®. Pentru informa¡ii suplimentare sau pentru a descårca de pe internet versiunea de probå a software-ului, vizita¡i pagina www.cognex.com/insightexplorer. Studii suplimentare legate de compania Cognex le pute¡i citi pe site-ul http://www.industrymedia.eu/ro/. Contact la vânzåtor: Råzvan Titu, Sales Engineer, România, info.ro@cognex.com


echipamente de control

prezintå o nouå tehnologie roboticå ghidatå cu viziune pe calculator Sistemul de Viziune pe calculator al companiei ABB ofera o mai mare fiabilitate pentru aplica¡iile ghidate cu viziune pe calculator, configurarea lor durând doar 25% din timp în compara¡ie cu solu¡iile tradi¡ionale.

• Integrare u¿oarå: Colaboreazå cu software-ul ABB RobotStudio bazat pe PC ¿i oferå platforma pentru crearea facilå ¿i rapidå a sarcinilor pentru viziunea pe calculator • Programare u¿oarå: Operatorii pot alege automat func¡ii, instala parametri ¿i deservi în condi¡ii reale • Tehnologie flexibilå: Oferå o putere de calcul mai mare, înaltå rezolu¡ie, instrumente performante de viziune pe calculator, conectivitate ¿i interfa¡a de operator • Instalare rapidå: Integrare perfectå între software bazat pe PC ¿i software bazat pe elementul de control pentru prima conexiune ("plug-and-produce")

ABB Integrated Vision este un sistem eficient de aparate de fotografiat inteligente cu ajutorul cåruia introducerea de aplica¡ii robotice-ghidate cu viziune pe calculator så fie mai rapidå ¿i mai u¿oarå decât oricând înainte. Cu ajutorul ghidårii cu viziune de calculator 2D producåtorii pot urmåri produsele cu mai mare precizie, pot îmbunåtå¡i managementul lan¡ului de aprovizionare, måri calitatea, pentru a elimina lacunele la liniile ¿i procesele problematice, ¿i pot extinde semnificativ utilizarea automatizårii robotizate. Combinate, beneficiile roboticii ghidate cu viziunea pe calculator pot îmbunåtå¡i în mod semnificativ rezultatele economice ale firmei, economisind ¿i timp, bani ¿i resurse. „Pe lângå mårirea calitå¡ii ¿i flexilbilitå¡ii, sistemul ABB Integrated Vision optimizeazå ¿i calitatea produc¡iei, maximizând inspec¡ia ¿i controlul prin faptul cå le oferå robo¡ilor posibilitatea de a vedea“ a precizat Klas Bengtsson, director de productie al companiei ABB. „Firmele pot utiliza eficient sistemele robotice ghidate de viziunea pe calculator, care pot måri volumul produc¡iei, reducând în acela¿i timp costurile de produc¡ie, îmbunåtå¡ind calitatea produselor ¿i reducând ¿i necesitatea de prelucrare ¿i numårul de rebuturi.” Sistemul ABB Integrated Vision, care utilizeazå elementele companiei Cognex®, folose¿te tehnologii sofisticate de ecranizare, cum

ar fi algoritmul PatMax® patentat de compania Cognex ¿i destinat localizårii perfec¡ionate a pieselor. Rezultatul îl reprezintå o inspec¡ie de mare precizie, detectarea defectelor, ghidarea ¿i måsurarea, asigurându-se astfel ca produsele fabricate îndeplinesc cele mai înalte norme. Toate aceste abilitå¡i sunt utile numai în cazul în care sunt u¿or de configurat, de implemenat ¿i de men¡inut. RobotStudio, un instrument puternic dar simplu al companiei ABB, bazat pe PC, oferå acum o platformå pentru a crea mai rapid ¿i mai u¿or sarcini pentru viziunea pe calculator. Operatorii pot selecta func¡ii, seta parametri, deservi în condi¡ii reale ¿i alege dintr-o bibliotecå de aplica¡ii comune de viziune de calculator. Camera inteligentå oferå cea mai largå gamå de protocoale de comunicare integrate, care comunicå direct cu robotul. Punerea în func¡iune a robotului în lumea virtualå este deosebit de facilå. „Utilizarea aplicårii ABB integrated Vision este u¿oarå atât pentru utilizatorii începåtori cât ¿i pentru cei avansa¡i", spune Bengtsson. “Operatorii conecteazå pur ¿i simplu aparatul foto la elementul de control al robotului ¿i sunt gata de lucru." Toate produsele companiei ABB Robotics sunt pe deplin sus¡inute de organizatia de vânzåri ¿i de servicii la nivel mondial ABB Robotics în 53 de ¡åri ¿i în peste 100 de loca¡ii. Pentru mai multe informa¡ii, vå rugåm så vizita¡i pagina web www.abb.com/robotics. Compania ABB Robotica este un lider în furnizarea de robo¡i industriali. Ea furnizeazå, de asemenea, software-ul pentru robo¡i, echipamente periferice, celule de produc¡ie modulare ¿i de servicii pentru sarcini, cum ar fi sudura, manipularea, asamblarea, vopsirea ¿i finisarea, prinderea, paletizarea ¿i îngrijirea ma¿inilor. Pie¡ele cheie includ industria de autoturisme, produc¡ia de materiale plastice, confectii metalice, de turnåtorie, electronicå, ma¿ini-unelte, industria farmaceuticå ¿i alimentarå ¿i a båuturilor. Concentrarea pe solu¡ii puternice îi ajutå pe producåtori så måreascå productivitatea, så îmbunåtå¡eascå siguran¡a lucråtorilor ¿i calitatea produselor. Compania ABB a instalat la nivel mondial peste 200.000 de robo¡i. februarie - martie 2014 – technomarket

31


prototipare rapidå

Turnarea cu modele fuzibile a catedralei Lambertus All of Europe laments the destruction of the Lambertus Cathedral during the Lüttich Revolution, which lasted from 1794 to 1820. Now the building, which was once one of Europe's largest cathedrals, is celebrating its rebirth: as a bronze model at a scale of 1:100. The lost model for the investment casting came directly from voxeljet's service center.

Toatå Europa deplânge distrugerea Catedralei Lambertus în timpul revolu¡iei Lüttich, care a durat din 1794-1820 . Acum, cladirea care a fost odata una dintre cele mai mari catedrale din Europa, î¿i sårbåtore¿te rena¿terea printr-un model de bronz la o scarå de 1:100. Modelul pierdut a fost realizat de centrul de servicii voxeljet. Chiar dacå coloanele clådirii pot fi våzute în Pia¡a Lambertus, amintindu-ne de pere¡ii exteriori, nu ne putem da seama de arhitectura adevaratå a catedralei Lüttich, ce a dominat odata palatul episcopal ¿i orasul. Aceasta va fi schimbatå cu modelul complet din bronz, cea mai apropiatå de realitate reproducere a vechii catedrale, ¿i va fi ridicatå în piata Lambertus, permi¡ând vizitatorilor så aibå o imagine de ansamblu a impresionantei constructii. Modelul din bronz stå pe o platformå ce måsoarå 1.35m înål¡ime, 1m în adâncime si 2m în lungime. Cântåre¿te aproximativ 600kg. Constructorul ¿i designer-ul responsabil, Pierre Jacob, s-a bazat pe tehnologia de ultimå orå pentru a produce aceastå macheta. „Am realizat o scanare tridimensionalå a unui model existent din lemn. Pentru a ob¡ine cea mai fidelå copie a originalului, am interpretat ¿i reprodus ulterior dimensiunile cu ajutorul programelor software ¿i le-am completat ¡inând seama de elementele istorice, acestea nemaifiind disponibile.

32

technomarket – februarie - martie 2014


prototipare rapidå

Folosind datele reconstruite, departamentul de servicii voxeljet a realizat un model din plastic. Pas cu pas, imprimantele 3D de precizie, au construit diverse matri¡e ale clådirii din plastic PMMA, un material proiectat special pentru turnarea de precizie cu modele u¿or fuzibile. Aceste modele sunt procesate în acela¿i fel ca modelele de cearå. Fårå modele scumpe ¿i consumatoare de timp, acest proces de fabricare livreazå matri¡a finitå într-un timp mult mai scurt decât metodele tradi¡ionale. Turnåtoria „Fonderie dárt Harzé“ a fost foarte impresionatå de calitatea ¿i detaliile modelului din plastic PMMA, la fel ¿i designer-ul proiectului, Pierre Jacob. Matri¡a din bronz a fost realizatå perfect, astfel încât bijuteria istorica a “Cité ardente”, catedrala Lambertus, a devenit iar un obiect de admirat, cel pu¡in la o scara de 1:100. Voxeljet este un producåtor de frunte pentru sisteme de printare 3D industriale ¿i administreazå unul dintre cele mai mari centre de servicii din Europa pentru "produc¡ia la cerere" de matri¡e ¿i modele pentru turnare din metal. Voxeljet SYSTEMS Business Division se axeazå pe dezvoltarea, produc¡ia ¿i distribu¡ia de cele mai rapide ¿i mai puternice sisteme de imprimare 3D de pe pia¡å. Voxeljet SYSTEMS Business Custom Parts Service creeazå modele de nisip ¿i modele de plastic pe baza datelor CAD la cerere. Baza de clien¡i a companiei include bine-cunoscu¡ii producåtorii de automobile ¿i furnizorii lor, turnåtorii, precum ¿i companii inovatoare din domeniul artelor ¿i industriei de design.

Mai multe informa¡ii despre companie sunt disponibile la www.voxeljet.com februarie - martie 2014 – technomarket

33


soft industrial

a înregistrat în 2013 cea mai mare cifrå de afaceri din istoria Missler Software! Ing. Cezar Seceleanu – CISIMPEX SRL

Missler Software is very happy to announce that in 2013 it achieved its highest ever turnover in company history!. Exceeding the €27m the company has well surpassed its expectations for 2013 in a not so easy worldwide economic context. International sales have been the main driver behind the company’s excellent 2013 results. 3 countries can be singled out for outstanding results: China, Germany and USA.

Missler Software Fran¡a, fondatå în 1984, a înregistrat în 2013 vânzåri importante. Vânzårile s-au dublat în 2 ¡åri: China ¿i SUA. În Germania, Missler Software are o re¡ea importantå de distribuitori care au crescut vânzårile cu 20% aducând ponderea Germaniei la 10% din total. 2 alte ¡åri au avut vânzåri importante: Japonia ¿i Fran¡a. Numai în Japonia distribuitorul Kodama are peste 2000 de clien¡i. Cre¿terile importante de anul trecut reflectå încrederea clien¡ilor în noua solu¡ie software TopSolid v7. Motivele sunt întemeiate. TopSolid 7, este o solu¡ie integratå CAD/CAM/ERP, care oferå capabilitå¡i superioare de proiectare, analizå ¿i fabrica¡ie a unei game largi de produse. TopSolid v7 are performan¡e îmbunåtå¡ite datoritå noului cod ce oferå pânå la 30% mai multå vitezå decât solu¡iile CAD de tehnologie mai veche. Acest lucru se ob¡ine prin folosirea celor mai noi tehnologii hardware (procesoare multi-core, plåci video, RAM, etc) ¿i software (OS 64bits, motoare de randerizare RedWay 3D, C#, .net) dar ¿i prin solu¡ii proprii cum ar fi „încårcarea” numai la cerere a informa¡iilor. În acest fel nu numai cå viteza cre¿te, dar se pot încårca ansamble mari (cu peste 10.000 de repere) ¿i se pot face foarte rapid proiec¡ii 2D. Actualizarea se face automat. De câte ori o conexiune Internet este disponibilå, TopSolid cautå dacå existå noutå¡i ¿i dacå existå, se actualizeazå automat. Noua interfa¡å utilizator este foarte u¿or de utilizat ¿i învå¡at. Fa¡å de vechile variante, se estimeazå un ciclu de învå¡are redus cu 50%. Utilizatorul are la îndemânå func¡ii precum Drag & Drop, Copy/Paste, Undo/Redo care ac¡ioneazå mai eficient datoritå eliberårii memoriei. Dialogul se face pe document astfel cå se pot crea entitå¡i „on the fly”. Foarte importantå este introducerea PDM (Product Data

34

technomarket – februarie - martie 2014

Management) integrat în interfa¡å, nu ca produs adi¡ional! PDM permite gåsirea rapidå a informa¡iilor administrate de TopSolid, managementul versiunilor, managementul direct al activitå¡ilor precum ¿i managementul informa¡iilor non-TopSolid. PDM permite lucrul simultan al colaboratorilor, folosind aceia¿i bazå de date, prin definirea de drepturi administrator ¿i utilizator. Ideea de bazå este: oricine, oriunde, poate lucra pe acela¿i proiect folosind PDM Messenger! TopSolid v7 folose¿te “Pack-In-Tree” pentru organizarea informa¡iilor (schi¡e, opera¡ii, etc) ceea ce conduce la “standardizarea” proiectårii. Astfel, lucrurile sunt mai u¿or de în¡eles de cåtre colaboratori care pot analiza ¿i face modificåri rapide în istoric. Interac¡ionarea cu partea graficå este intuitivå, permite folosirea extensivå a mouse-ului, utilizarea de ac¡iuni de tip drag & drop, etc…Este posibilå proiectarea Top-Down & Bottom-Up, pe baze cronologice, folosind metode performante de „In-Place Design”. Orice modificare a unui reper este automat repercutatå în ansamblu. Optimizarea performan¡elor se poate face ¿i prin reprezentåri simplificate, atunci când cele de detaliu nu sunt necesare. Nu existå restric¡ii privind metodele de asamblare astfel cå pot fi definite diverse articula¡ii cu gradele lor de libertate gen pivot, pinion / cremalierå etc… Se pot face determinåri de încårcare a acestor articula¡ii, defini condi¡ii dinamice (gravita¡ie, încårcare externå, etc). Rezultatele pot fi vizualizate cu imbricarea de grafice diverse. TopSolid v7 este “unealta” perfectå pentru industria mecanicå deoarece folose¿te toate elementele geometrice necesare: gåuri,


soft industrial

filete, lamaje, etc. Proiectarea pieselor din tablå folose¿te elemente specific acestora. Acela¿i lucru se poate spune despre ansamblele mecano-sudate. Este posibilå folosirea de elemente “client”. Experien¡a anterioarå în domeniu a companiei Dvs nu va fi pierdutå! Este posibil importul de modele 3D de pe site-uri specializate cum ar fi TraceParts, Cadenas, etc. Este posibil importul/exportul din ¿i cåtre cele mai cunoscute soft-uri concurente Parasolid, AutoCAD (*.dwg, *.dxf) ACIS, IGES, Step, Catia v4, v5, Pro/E, UG,SW, SE, Inventor, etc. Ca ¿i solu¡ie integratå, TopSolid v7 oferå module pentru diverse domenii: TopSolidCAM, TopSolidWire, TopSolidSheetMetal. TopSolidCAM este destinat prelucrårilor prin a¿chiere. Bazat pe recunoa¿terea automatå a formelor, TopSolidCAM identificå ¿i

sugereazå cea mai bunå metodå de prelucrare pentru aceasta. Este posibilå simularea 3D a mediului de lucru, verificarea eventualelor coliziuni, sincronizarea axelor, actualizarea materialului în diverse stadii de prelucrare precum ¿i vizualizarea modului de îndepårtare a acestuia. Dupå întocmirea tehnologiei de prelucrare, aceasta poate fi optimizatå automat. Alte module sunt TopSolidMold, TopSolidElectrode ¿i TopSolidProgress. TopSolidMold este un modul pentru proiectarea matri¡elor ¿i permite calcularea automatå a planului de separa¡ie, alegerea blocurilor necesare, accesul la cataloagele furnizorilor consacra¡i de elemente standardizate, generarea circuitelor de temperare, controlul coliziunilor, crearea de desene ¿i tabele de componen¡å precum ¿i simularea cinematicii matri¡ei. Este posibil importul/exportul IGES, DXF, Catia, STEP, SAT, Parasolid, etc. Întrucât existå o legåturå strânså cu partea de Design, orice modificare fåcutå pe pieså se repercuteazå ¿i asupra matri¡ei. Pentru simularea injec¡iei, se oferå CADMould.

Pentru mai multe informa¡ii, contacta¡i distributorul TopSolid pentru România:

Orange: 0740-270.399 Vodafone: 0724-539.370 Fax: 021.346.44.33 E-mail: cezar.seceleanu@yahoo.com www.cisimpex.ro februarie - martie 2014 – technomarket

35


fabricat în România

EUROLASER EXPLOITATION EUROLASER is a recognized partner respected by his partner for its reliability and its reactivity. The company owes its references to its potential humans associated with technical capabilities in constant improvment. We have a strong commitment for "total quality" and work hard to give you the very best service at all times, from the order to the delivery

Parte a grupului francez BRETAGNE LASER, SC EUROLASER EXPLOITATION SRL este în ziua de aståzi un partener recunoscut pentru reactivitatea ¿i fiabilitatea cu care trateazå cerin¡ele clien¡ilor. Resursele principale ale SC Eurolaser sunt poten¡ialul uman asociat cu poten¡ialul tehnic în continuå inova¡ie. Calitatea Absolutå este exigen¡a cotidianå de la comandå pânå la livrare. În 2006 SC Eurolaser construie¿te uzina în comuna Ciorogârla, pe o suprafa¡å de 20000 m2, birouri 600 m2, atelier 900 m2 ¿i tot atunci este instalat parcul de utilaje necesar produc¡iei – Laser TRUMPH 3040 cu o maså de 4000x2000 ¿i o putere a rezonatorului de 4 KW. De atunci ¿i pânå aståzi, Eurolaser a continuat så-¿i îmbunåtå¡eascå parcul de utilaje cu tot ce e nou ¿i mai calitativ ajungând azi så aibå în portofoliu:

Echipamente de debitare laser: TRUMPH LASER 3040 – putere 4000W, format 2000x4000mm TRUMPH LASER 3050 – putere 5000W, format 1500x3000mm

Echipament îndoire – Abkant TRUMPH V170 –170to, format 4000mm

36

technomarket – februarie - martie 2014

Surse sudare: MIG/MAG SAF-FRO SAFMIG400 – 230/400V TIG SAF-FRO SAXOTECH 220 – 230V

KNOW HOW Începând cu oferta de pre¡ ¿i pânå la livrare, Eurolaser aplicå toate posibilitå¡ile tehnice ¿i umane pentru a asigura o servire de primå calitate fiind recunoscut aståzi pentru reactivitatea ¿i fiabilitatea cu care î¿i deserve¿te clien¡ii, din portofoliul Eurolaser fåcând parte azi majoritatea liderilor interni din industria auto, agro-alimentarå, electronicå, a constructorilor de echipamente ¿i nu numai. Datoritå utilajelor performante, bine între¡inute ¿i în aceela¿i timp a stocului important de o¡el inox ¿i aluminiu, asiguråm competitivitatea pe pia¡å ¡inând cont de cei mai riguro¿i termeni de livrare încercând så ne pliem ¿i så råspundem tuturor cerin¡elor ¿i necesitå¡ilor clien¡ilor no¿tri. Faptul cå dispunem de un sistem de produc¡ie integrat care intervine din momentul cererii de ofertå pânå la livrare care asigurå gestiunea cumpåråturilor, stocurilor ¿i a calitå¡ii, ne permite optimizarea timpului, calitå¡ii ¿i pre¡ului în scopul de a servi cât mai bine clien¡ii no¿tri.


fabricat în România

La capitolul Proiectare, Eurolaser pune la dispozi¡ia clientului un post de programare (software RADAN) specializat în debitarea 2D prin intermediul cåruia pot fi programate programme CN pe baza fi¿ierele electronice de tip DXF, DWG, IGS. În ceea ce prive¿te stocul, Eurolaser dispune de 200 tone de stoc permanent pentru a-¿i putea deservi clien¡ii.

Iatå câteva dintre tipurile ¿i formatele de tablå disponibile pe stoc: • • • •

1000 1250 1500 2000

x x x x

2000 2500 3000 4000

OºEL: • de la 0,5 la 25 mm • tip: S 235 – S 355 – ElectroZincate – GALVA ...

INOX: • de la 0,5 la 20 mm • aspect Laminate la rece/Periat … • tip: 4307 – 4404

ALUMINIU: • de la 0,5 la 10 mm • tip: 5754 Înså cu siguran¡å CALITATEA, PROMPTITUDINEA ¿i TERMENUL de EXECUºIE sunt aspectele prin care Eurolaser face diferen¡a pe pia¡a româneascå. La acestea s-ar mai adåuga ¿i permanenta deschidere la tot ce e nou ¿i conteazå în acest domeniu participând la târgurile de specialitate din ¡arå ¿i stråinåtate – HANOVRA MESSE, MIDEST, TIB.

SC EUROLASER EXPLOITATION SRL ªos. Bucure¿tiului nr. 26B, comuna Ciorogârla, Jud Ilfov Tel: 021 311 55 34/35 Fax: 021 311 55 39 E-mail: info@eurolaser.ro februarie - martie 2014 – technomarket

37


marketing industrial

DESIGN-ul vinde marfa ¿i transmite încredere! Interviu cu Marius Buiculescu, Director General ATIP Design T.M. De ce DESIGN-ul genereazå încredere?

T.M. Vå referi¡i la brand-ul fabricantului sau al beneficiarului?

M.B. Pentru cå satisface o condi¡ie nouå unui consumator. Oamenii nu sunt ma¿ini ¿i asta provoacå o permanentå schimbare de gusturi ¿i percep¡ii. Oamenii aleg så cumpere obiecte dupå propria experien¡å senzorialå a momentului. Când avem de ales între mai multe lucruri cu aceea¿i func¡ie, îl alegem pe cel care ne place, este diferit sau face parte din noua modå.

M.B. Må refer la amândoi. Fabricantul produce ceva sus¡inut de brand-ul propriu pentru ca beneficiarul final så se bucure de o imagine adaptatå profilului såu. Så zicem cå un producåtor de echipamente CNC dore¿te så vândå unui fabricant din zona de automotive. Prospectul este nou intrat pe pia¡å. Promisiunea lui de valoare va fi mai nou - mai repede – mai ieftin ¿i se bazeazå pe tehnologie de ultimå genera¡ie. Evident cå pentru asta va alege utilajele care satisfac ¿i transmit acest concept. Fabricantul de componente de automotive porne¿te activitatea ¿i la rându-i o så-¿i curteze clien¡ii. Fiind nou pe pia¡å va trebui så învingå concuren¡a. Mesajul sau va fi ceva de genul „Am pornit, veniti så vå convinge¡i!“ Multe afaceri se încheie dupå o vizitå la fa¡a locului în care aspectul echipamentelor, ordinea ¿i impresia generalå conferå sau nu încrederea pentru o nouå rela¡ie de business.

T.M. De ce ATIP Design ¿i de când activa¡i?

M.B. De vreo 15 ani, dorim ca în fiecare zi så facem ceva atipic. Aståzi suntem o echipa de 15 atipici care se luptå în fiecare zi cu provocårile la care suntem supu¿i de clien¡i. Ne pozi¡ionåm ca furnizori de servicii personalizate pentru Imagine ¿i Identitate. Concret, pentru cititorii revistei Technomarket, producem panouri frontale ¿i etichete industriale de mare fine¡e ¿i acurate¡e. T.M. Pare ca activa¡i mai degrabå pe pia¡a de advertising. În numele cititorilor nostri am dori så vå cunoa¿tem mai bine profilul tehnic.

M.B. Cred cå trecem printr-o perioada de tranzi¡ie între domenii prin care lucrurile migreazå de la o disciplinå la alta. De aceea speciali¿tii din domenii diferite sunt nevoi¡i så comunice ¿i så se informeze mai mult. Dacå revista dumneavoastrå comunicå preponderent cåtre corpul ingineresc - tehnic, doresc så comunic punctul de vedere al unui practician de solu¡ii pentru aspectul utilajelor ¿i al comunicårii lor non verbale. Tråim vremuri în care se pare cå forma conteazå mai mult decât fondul ¿i de aceea invit producåtorii români så se adapteze.

T.M. Så revenim la ce anume poate oferi compania pe care o conduce¡i. Care este promisiunea dumneavoastrå de valoare ¿i cum vå pozi¡iona¡i fa¡å de concuren¡å?

M.B. Func¡ionam prin tehnologii de ultimå genera¡ie ¿i onorarea comenzilor în termenul promis. Din fericire pentru noi, avem cu ce ¿i avem cu cine. Ne-am pozi¡ionat pe produc¡ie ¿i servicii de serie micå încå din perioada de prosperitate. Când spun cå avem cu ce, må refer mai ales la tehnologiile digitale de ultimå orå iar când spun cå avem cu cine må refer la colegii mei operatori tineri ¿i pricepu¡i. Ne-am påstrat o imagine bunå prin comportamentul de zi cu zi fa¡å de clien¡i, furnizori ¿i colegii de echipå. De aceea, am vândut mai bine produse pentru imagine. Primul impact fa¡å de un produs industrial sau de larg consum pleacå de la eticheta producåtorului. Asta aratå întotdeauna cu cine ai de a face ¿i transmite ceva. Vorba ceea „niciodatå nu vei avea a doua ¿anså pentru o primå impresie bunå“ T.M. Cine vå sunt clien¡ii cei mai importan¡i? M.B. Cei mai mari ¿i seriosi clien¡i sunt doi, o firmå româno–germanå ¿i o firmå romano–elve¡ianå. Ambii au deschis capacitå¡i de productie în România ¿i au fost bucuro¿i så gåseascå solu¡ii locale pentru inscrip¡ionarea echipamentelor.

T.M. Så se adapteze la ce? M.B. La ce vor clien¡ii ¿i pia¡a. Generic spus ceva mai plåcut, mai comod, mai confortabil. Pânå ¿i un panou electric poate fi adaptat estetic la nivelul anului în care tråim. Må refer la design exterior, textura suprafe¡elor, culoare ¿i mesaj. Toate aceste elemente provoacå emo¡ii ¿i fac diferen¡a.

38

technomarket – februarie - martie 2014

T.M. De unde vå inspira¡i? M.B. Din douå surse, calåtoriile ¿i comunicarea. Cålåtoresc mult în stråinåtate la diferite târguri ¿i expozi¡ii ¿i comunic deschis cu partenerii mei despre succes ¿i dificultå¡i. În parteneriate orice problemå poate fi depå¿itå cu pu¡inå iste¡ime ¿i empatie reciprocå.


marketing industrial T.M. Cum vede¡i anul 2014?

T.M. Concret, ce v-a¡i dori mai mult de la pia¡å?

M.B. 2014 va fi ultimul an de recesiune ca ¿i perceptie. Dacå pia¡a de consum nu va cre¿te apreciabil din 2015, vom spune deja cå acesta este ritmul normal. Poate cå perioada anilor de prosperitate 2006 – 2008 au fost doar o excep¡ie. Asociez succesul nu doar cu consumul ci mai ales cu diversitatea. Noi mizåm pe diversitate.

M.B. Ca antreprenor, vreau lucruri simple, acces ¿i libertate. Dacå acum o problemå serioaså sunt lichiditå¡ile, mi-a¿ dori mai mult acces pe pia¡a bancarå europeanå. Sunt sigur cå într-o zi pia¡a liniilor de credit ale båncilor se va schimba. Mi-ar place så am mai mult acces la orice bancå din Europa chiar dacå pentru ei, acum sunt un client mic. Så nu uitåm cå esen¡a capitalismului constå în capital, liberå ini¡iativå ¿i competi¡ie. În prezent, capitalul, banii sunt o materie primå deficitarå în mâinile antreprenorilor, lucru anormal. Sunt convins cå în perspectiva apropiatå ¿i aceastå materie primå va fi mai accesibilå, ba chiar abundentå. Sunt sigur cå ¿i båncile se vor reinventa iar garan¡iile exclusiv imobiliare vor fi înlocuite ¿i de alte criterii de încredere ¿i de siguran¡å a recuperårii banilor.

T.M. Dupå opinia dumneavoastrå, pia¡a de consum poate cre¿te prin diversitate?

M.B. Cu siguran¡å! Diversitatea, design-ul ¿i calitatea experien¡ei senzoriale pot modifica ceva esen¡ial în comportamentul global de consum.

T.M. Constat cå nu sunte¡i genul critic la adresa regimului economic sau politic ci dimpotrivå cåuta¡i solu¡ii constructive pe cont propriu. Ce a¿teptåri ave¡i la nivel institu¡ional? M.B. Via¡a ¿i pia¡a le regleazå pe toate. Cred într-o pia¡å liberå care î¿i va regla interesele pe parcurs. Totul evolueazå. În ultimii ani ne-a fost mai greu ¿i prin asta ne-am ascu¡it sim¡urile. Când am început så sim¡im ¿i noi cå oferta a depå¿it cu mult cererea, ne-am îndreptat aten¡ia cåtre mårimea pie¡ii ¿i posibilitå¡ile ei de absorb¡ie. În viitor, periculoaså poate fi doar limitarea unor drepturi pe o pia¡å. Prosperitatea ¡ine doar de accesul pe pie¡e cât mai mari ¿i mai libere. Cel mai mult må bucur când pot så cumpår ¿i så vând orice ¿i de oriunde, fårå limite sau condi¡ii.

T.M. Inten¡ionam ca în acest an så dezvoltåm în revista noastrå subiecte de marketing ¿i branding industrial. Vå invitåm la o serie de întâlniri pe aceastå temå. A¡i fi de acord så råspunde¡i ¿i în urmåtoarele edi¡ii unor interviuri? M.B. Aprob ini¡iativa dumneavoastrå. Pânå la urmå ¿i noi românii va trebui så ne gåsim o identitate proprie, un stil, o etichetå, un panou frontal. Cand nu dai suficientå aten¡ie acestor lucruri, o fac al¡ii etichetându-te cum vor ei. Via¡a ¿i pia¡a aratå cå ¿i noi românii putem så facem multe lucruri competitive. Ne lipse¿te o etichetå mai bunå ¿i atractivå måcar de dragul inova¡iei ¿i nu doar a pre¡ului mic. Doar printr-o mai bunå imagine ne vom putea vinde produsele mai profitabil…

februarie - martie 2014 – technomarket

39


marketing industrial

NOUL LOGO

Technomarket Odatå cu dezvoltarea sa, orice produs suportå modificåri sau ajuståri de formå sau con¡inut, pentru a deveni mai bun, mai competitiv, mai reprezentativ, mai atractiv. “Tråim vremuri în care se pare ca forma conteaza mai mult decat fondul,” dupa cum ne spune domnul Marius Buiculescu în interviul acordat revistei, iar noi dorim så fim cât mai reprezentativi în domeniile cåtre care ne adresåm ¿i, prin forma ¿i con¡inutul revistei, så devenim o emblemå a acestora. Din punct de vedere vizual ¿i totodatå pentru a se apropia mai mult de industrie, TECHNOMARKET – Sisteme de fabrica¡ie î¿i actualizeazå imaginea cu un nou logo. Gama de culori råmâne aceea¿i: galben ¿i gri-metal, reflectând valorile de bazå ale brandului: încredere, optimism, energie, creativitate, siguran¡å, stabilitate, maturitate ¿i succes. O culoare a luminii ¿i a vie¡ii, galbenul este cea mai caldå, cea mai expansivå ¿i poate cea mai insufle¡itå culoare. Galbenul intens, amplu ¿i orbitor este ca un ¿uvoi de metal topit, fiind greu de stins el se revårsa mereu, este culoarea ve¿niciei, tot a¿a cum aurul este metalul nemuririi. Galben este o culoare încarcatå de optimism, luminå ¿i fericire, insuflând gânduri creative, energie, succes. Huangdi, cunoscut sub numele de Impåratul Galben, este considerat a fi fondatorul civiliza¡iei chineze, datoritå numårului imens de inven¡ii care au avut loc în timpul domniei lui. În timpul “Råzboiului Dinastiilor” din 1357, råzboinicii japonezi purtau o crizantemå galbenå ca un însemn de curaj. Culoarea gri este culoarea specificå bancherilor, finan¡i¿tilor ¿i a celor din domeniul asigurårilor, fiind culoarea care sugereazå sprijin financiar ¿i putere. Reprezintå neutralitate, siguran¡å, stabilitate, maturitate, succes ¿i abunden¡å, este culoarea în¡elepciunii ¿i a cuno¿tiin¡elor. Acestå culoare este consideratå clasicå, demnå, fårå vârstå ¿i chiar asociatå cu elegan¡a ¿i rafinamentul. Schimbarea de imagine vine în contextul maturizårii pe care am dobândit-o în cei 7 ani de existen¡å ¿i cre¿tere pe care îi sårbåtorim în aceastå primåvarå. Noua imagine Technomarket este rezultatul unor cercetåri derulate în ultimii ani, cititorii revistei fiind cu precådere speciali¿tii din industria de prelucrare a metalului, industria constructoare de ma¿ini ¿i ramurile conexe, persoane active ¿i implicate în meseriile lor, cu timp limitat ¿i cu interes crescut în a cunoa¿te tot ceea ce este nou ¿i deosebit în breaslå. Schimbarea identitå¡ii vizuale a TECHNOMARKET – Sisteme de fabrica¡ie va avea ca aplicabilitate edi¡ia aprilie-mai a revistei.

40

technomarket – februarie - martie 2014


evenimente

februarie - martie 2014 â&#x20AC;&#x201C; technomarket

43


maÂżinideunelte talon abonament

44

&

&

technomarket â&#x20AC;&#x201C; februarie - martie 2014


Technomarket nr 42  

Technomarket Industrie