Page 1

Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2012 - 2013 “C.V. De Knollentrekkers”

Aan:

Bestuur C.V. De Knollentrekkers, Bestuur J.C.V. De Pearse Köp, Raad van elf (RV11), Technische Commissie (TC), Oud Prinsen Commissie, Oud Sikken Commissie, Feest Commissie (FC), Optocht Commissie (OC), Jongeren Carnaval Commissie JCC, Vrienden van de Knollen, La Dolce Vita Dameskapel, Les Miezerables Herenkapel.

Van:

Hans Snijders

Datum:

04-12-2012

Kenmerk:

Draaiboek carnaval seizoen 2012-2013 versie 0.4

Onderwerp:

Diverse activiteiten carnavalsseizoen 2012-2013

__________________________________________________________________________________________________ Hans Snijders, voorzitter “C.V. De Knollentrekkers” Tel: 06 10 93 74 31 / e-mail: hfmsnijders@home.nl of info@deknollentrekkers.nl


Blad 2/13 05-12-2012

Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2012 - 2013

______________________________________________________________________________________________

Beheerder van dit draaiboek: C.V. De Knollentrekkers Startavond Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig club: Organisatie: Programma:

Activiteiten: Acties:

Welkom:

10 november 2012, zaterdag 20:00 uur Café Olffen Bestuur, RV11, Oud Hoogheden, kapellen, diverse commissies Oud Prinsen Aftreden Jeugdprins en Jeugdsik Aftreden Jonker en Sik de J.C.V. De Pearse Köp afscheid dansmarietjes Afscheid/bedankjes leden (JG van de Belt) Aftreden hoogheid en sik wordt ingevuld door oud hoogheden en Les Miezerables. Presentjes diverse personen, uitnodigingen opstellen en versturen, definitief schema opstellen van deze avond, zaal versieren RV11. Optochtcommissie uitreiken Buurtprijs. Mededeling Beukske Pauline Bruns iedereen?

Klootschieten J.C.V. De Pearse Köp tegen C.V. de Knollentrekkers Datum: 17 november 2012, zaterdag Aanvang: 15:00 Locatie: Café Van Olffen Aanwezig club: ? Organisatie: RV11 J.C.V. De Pearse Köp Activiteiten: Klootschieten Acties: ? Welkom: Niet Knollentrekken Datum: 08 december 2012, zaterdag Aanvang 13:30 uur Locatie: Voor-Café Ensink Aanwezig club: Bestuur, RV11, Oud Hoogheden, kapellen, diverse commissies, Bestuur J.C.V. de Pearse Köp en De Veurtrekkers Organisatie: Knollencommissie Acties: Knollencommissie, Bus Les Miezerables Welkom: Niet

__________________________________________________________________________________________________ Hans Snijders, voorzitter “C.V. De Knollentrekkers” Tel: 06 10 93 74 31 / e-mail: hfmsnijders@home.nl of info@deknollentrekkers.nl Aan dit draaiboek kunnen geen rechten worden ontleend en blijft ten aller tijde eigendom van de vereniging. Wijzigingen zullen via website, twitter, facebook of mail worden doorgegeven . Copyright ©.C.V. De Knollentrekkers - 2012

-2-


Blad 3/13 05-12-2012

Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2012 - 2013

______________________________________________________________________________________________

Prinsenbal Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Kapel: Programma:

Activiteiten: Acties:

Welkom:

15 december 2012, zaterdag 19:30 uur Partycentrum Ensink Bestuur, dansmarietjes, RV11, Oud Hoogheden en diverse commissies Les Miezerables en La Dolce Vita S’ochtends bij Plusmarkt Tijhuis de actie met Hofauto. Installatie Jeugdraad en dansmarietjes (20:00 uur) Opkomst Jeugdprins en Jeugdsik (20:11 uur) Installatie dansmarietjes (20:45 uur) Installatie nieuwe RV11 leden (20:45uur) Opnemen oud Hoogheden in de Prinsengarde en het Sikkenfonds (21:00 uur) Opkomst Hoogheid en Sik (21:19 uur) Organisatie jeugd door JCC. Organisatie opkomst Hoogheid en Sik door Prinsencommissie en het bestuur PR en mededelingen Beukske door Pauline Bruns Voorbereiding door JCC Voorbereiding door Prinsencommissie Versieren zaal door RV11 Elektrische knol in gereedheid brengen door TC Residentiebord ophangen door TC Muziek en geluid door firma Weiden / Mart Franken Volmerink Definitief schema/draaiboek opstellen van deze avond. Iedereen

Vergadering Bestuur Datum: 16 december 2012, zondag Aanvang 14:00 uur Locatie: Voor-café Ensink Aanwezig: Bestuur, Hoogheid en Sik Programma: kennismaking en bespreking programma Activiteiten: gezellig samen zijn Acties: PR voor de krant en diverse weekbladen door Pauline Bruns in samen spraak met het duo. Foto digitaal. Welkom: Niet Opkomst Jonker en Sik J.C.V. De Pearse Köp Datum: 16 december 2012, zondag Aanvang 15:00 uur Locatie: Café De Troll Aanwezig: J.C.V. De Pearse Köp, Bestuur, commissies en leden, Kapel: Les Miezerables Actie: C.V. de Knollentrekkers niet officieel. Programma: Opkomst Jonker & Sik Feest Welkom: Iedereen

__________________________________________________________________________________________________ Hans Snijders, voorzitter “C.V. De Knollentrekkers” Tel: 06 10 93 74 31 / e-mail: hfmsnijders@home.nl of info@deknollentrekkers.nl Aan dit draaiboek kunnen geen rechten worden ontleend en blijft ten aller tijde eigendom van de vereniging. Wijzigingen zullen via website, twitter, facebook of mail worden doorgegeven . Copyright ©.C.V. De Knollentrekkers - 2012

-3-


Blad 4/13 05-12-2012

Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2012 - 2013

______________________________________________________________________________________________

Opening Residentie en aanbieden hofauto Datum: 22 december 2012, zaterdag Aanvang 19:30 uur Locatie: Partycentrum Ensink Aanwezig: Bestuur, dansmarietjes, RV11, Oud Hoogheden, diverse commissies Kapel: La Dolce Vita Organisatie: RV11 Programma: Opening Residentie, sleutelontvangst, Overhandiging Hofauto door firma Auto Reinders Activiteiten: Wordt ingevuld door RV11. Acties: Uitnodigingen opstellen en verzenden door Pauline Bruns, Mededeling Beukske Pauline Bruns, Zaal versieren door RV11, Muziek en geluid Toronto, Foto en proclamatie door Vorst, Residentiebord volledig maken door TC, Definitief schema/draaiboek opstellen van deze avond. Welkom: Iedereen welkom Opening Residentie J.C.V. De Pearse Köp Datum: 23 december 2012, zondag Aanvang: 15:00 uur Locatie: Café De Troll Aanwezig: Bestuur, commissies en leden J.C.V. De Pearse Köp Kapel: Les Miezerables Organisatie: J.C.V. De Pearse Köp Programma: Opening residentie, sleutelontvangst Welkom Iedereen welkom Opening Boet’n verblief Datum: 5 januari 2013, zaterdag Aanvang 20:30 uur Locatie: Café Antje en Billy Aanwezig: Bestuur, dansmarietjes RV11, Oud Hoogheden, diverse commissies Kapel: Les Miezerables en La Dolce Vita Organisatie: La Dolce Vita Programma: Opening Boet’n verblief Activiteiten: Wordt ingevuld door La Dolce Vita. Acties: Uitnodigingen opstellen en verzenden door Pauline Bruns Mededeling Beukske Pauline Bruns Foto en Proclamatie door Vorst Bord ophangen door TC Definitief schema/draaiboek opstellen van deze avond. Speldje lid van verdienste?? Muziek ??? Welkom: Iedereen welkom

__________________________________________________________________________________________________ Hans Snijders, voorzitter “C.V. De Knollentrekkers” Tel: 06 10 93 74 31 / e-mail: hfmsnijders@home.nl of info@deknollentrekkers.nl Aan dit draaiboek kunnen geen rechten worden ontleend en blijft ten aller tijde eigendom van de vereniging. Wijzigingen zullen via website, twitter, facebook of mail worden doorgegeven . Copyright ©.C.V. De Knollentrekkers - 2012

-4-


Blad 5/13 05-12-2012

Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2012 - 2013

______________________________________________________________________________________________

Opening Boet’nverblief Kottelpeern Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig club: Programma: Noaberbal Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Kapel: Organisatie: Programma: Acties:

Welkom:

9 januari 2013, woensdag 20:30 uur Singraven Klein gevolg C.V. De Knollentrekkers Opening Residentie

12 januari 2013, zaterdag 20:00 uur (onder voorbehoud) vertrektijd volgt Rossum Bestuur, dansmarietjes RV11, Oud Hoogheden, diverse commissies Les Miezerables C.V. De Lesten Stuuver C.V. De Lesten Stuuver Mededeling Beukske Pauline Bruns Bus Les Miezerables aanwezig. Vervoer regelen. Presentatie voorbereiden Hoogheid Sik Dansmarietjes optreden instuderen Definitief schema opstellen van deze avond. Voorbereiding avond organisatie Vorst Muziek, beeld en geluid, C.V. De Lesten Stuuver Iedereen

Kaartverkoop Gala Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Programma: Activiteiten: Acties:

Welkom:

13 januari 2013, zondag 10:00 uur Café Van Olffen Bestuur. kaartverkoop kaartverkoop Mededelingen Beukske Pauline Bruns Donateurkaarten drukken, Donateurkaarten verkopen, (tweede week januari starten) Toegangskaarten drukken, Intekenlijsten zaal (5 stuks), Nummers voor afgifte a.d. deur, Sponsoren benaderen welke avond, Taakverdeling bestuur bij verkoop, Iedereen

__________________________________________________________________________________________________ Hans Snijders, voorzitter “C.V. De Knollentrekkers” Tel: 06 10 93 74 31 / e-mail: hfmsnijders@home.nl of info@deknollentrekkers.nl Aan dit draaiboek kunnen geen rechten worden ontleend en blijft ten aller tijde eigendom van de vereniging. Wijzigingen zullen via website, twitter, facebook of mail worden doorgegeven . Copyright ©.C.V. De Knollentrekkers - 2012

-5-


Blad 6/13 05-12-2012

Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2012 - 2013

______________________________________________________________________________________________

Opening Boet’nverblief J.C.V. De Pearse Köp Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Kapel: Programma: Acties: Welkom:

13 januari 2013, zondag 18:00 onder voorbehoud Restaurant De Weemhof J.C.V. De Pearse Köp, C.V. De Knollentrekkers Les Miezerables Opening Residentie, sleutelontvangst Niet

Gala Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Programma: Activiteiten: Acties:

Welkom:

18, 19, 23, 25 en 26 januari 2013, vr, za, wo, vr en za 20:00 uur, op 23 januari om 19.30 uur Café Van Olffen Bestuur, dansmarietjes RV11 Gala Gala Opbouw hoogzit en diversen door TC i.o.m. Galacomité Aankleden zaal/podium Galacomité Ontvangst, loper windlichten e.d. TC Inrichten artiestencafé Barbezetting door Raad van Commissarissen Intekenen nummering tafels Drager zilveren knol benoemen? Presentatie Sponsoren. Gasten met kaarten

Receptie Knoll’ntrekkers Bornebroek Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Kapel: Programma: Acties: Optie: Welkom:

20 januari 2013, zondag 14:30 uur vertrek bij Café Van Olffen Bestuur, RV11, Les Miezerables Receptie Bus Les Miezerables J.C.V. De Pearse Köp gaan mee naar Bornebroek Niet

Receptie J.C.V. De Pearse Köp Datum: Aanvang: Locatie: Aanwezig club: Programma: Acties: Welkom:

20 januari 2013, zondag 15:00 uur Café De Troll J.C.V. De Pearse Köp, Bestuur, commissies en leden Felicitaties aan Jonker & Sik C.V. de Knollentrekkers gaan officieel naar binnen! Leden J.C.V. De Pearse Köp?

__________________________________________________________________________________________________ Hans Snijders, voorzitter “C.V. De Knollentrekkers” Tel: 06 10 93 74 31 / e-mail: hfmsnijders@home.nl of info@deknollentrekkers.nl Aan dit draaiboek kunnen geen rechten worden ontleend en blijft ten aller tijde eigendom van de vereniging. Wijzigingen zullen via website, twitter, facebook of mail worden doorgegeven . Copyright ©.C.V. De Knollentrekkers - 2012

-6-


Blad 7/13 05-12-2012

Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2012 - 2013

______________________________________________________________________________________________

Gala Köttelpeern Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Programma: Welkom:

24 januari 2013, donderdag ??? Het Podium, Denekamp Klein gevolg C.V. De Knollentrekkers Opening Residentie

Prinsen verrassing Datum: Aanvang: Locatie: Aanwezig: Kapel: Organisatie: Programma: Welkom:

27 januari 2013, zondag Verrassing Verrassing Bestuur, dansmarietjes RV11, Oud Hoogheden, en diverse commissies, Les Miezerables Feest Commissie Organisatie feestcommissie i.s.m. Oud Sikken Familie, buren van Prins & Sik en andere genodigden.

Twentsprinsen Gala Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Programma: Acties: Welkom:

29 januari 2013, dinsdag 19:00 uur Weerselo ? Gala ? Niet

Jeugdgala Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Kapel: Programma: Activiteiten: Acties: Welkom:

30 januari 2013, woensdag Bepalen door JCC, middag om 14:00 uur en avond om 18:30 uur? Café Olffen Aantal mensen bestuur en RV11, ? Gala Gala Door JCC Kinderen en ouders

__________________________________________________________________________________________________ Hans Snijders, voorzitter “C.V. De Knollentrekkers” Tel: 06 10 93 74 31 / e-mail: hfmsnijders@home.nl of info@deknollentrekkers.nl Aan dit draaiboek kunnen geen rechten worden ontleend en blijft ten aller tijde eigendom van de vereniging. Wijzigingen zullen via website, twitter, facebook of mail worden doorgegeven . Copyright ©.C.V. De Knollentrekkers - 2012

-7-


Blad 8/13 05-12-2012

Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2012 - 2013

______________________________________________________________________________________________

Keintje Gala Datum: Aanvang: Locatie: Aanwezig: Programma: Acties: Opmerking: Optie: Welkom:

31 januari 2013, donderdag ? ? ? Gala ? Onder voorbehoud? ? Gasten met kaarten

Jeugdprinsenverassing Datum: Aanvang: Locatie: Aanwezig club: Programma: Acties: Welkom

??? 16:00 uur onder voorbehoud ? Klein gevolg C.V. de Knollentrekkers en J.C.V. De Pearse Köp ? ? Niet?

Carnavalsmis Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Kapel: Programma: Acties:

Welkom:

2 februari 2013, zaterdag 19:00 uur onder voorbehoud Kerk Bestuur, RV11, Oud hoogheden, dansmarietjes, JCC met de Jeugd en diverse commissies, J.C.V. De Pearse Köp La Dolce Vita? Mis Boekje mis door Pauline Bruns Uitnodigingen maken en verzenden door Pauline Bruns. Dit in combinatie met de receptie. Versiering kerk door de RV11 en ballonnen TC (Alex Assen regelt Helium) Foto en proclamatie vooraf bij Café De Café De Troll In de kerk Iedereen

__________________________________________________________________________________________________ Hans Snijders, voorzitter “C.V. De Knollentrekkers” Tel: 06 10 93 74 31 / e-mail: hfmsnijders@home.nl of info@deknollentrekkers.nl Aan dit draaiboek kunnen geen rechten worden ontleend en blijft ten aller tijde eigendom van de vereniging. Wijzigingen zullen via website, twitter, facebook of mail worden doorgegeven . Copyright ©.C.V. De Knollentrekkers - 2012

-8-


Blad 9/13 05-12-2012

Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2012 - 2013

______________________________________________________________________________________________

Receptie Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Kapel: Programma:

Acties: Welkom:

2 februari 2013, zaterdag 20:30 uur Partycentrum Ensink Bestuur, RV11, Oud hoogheden, dansmarietjes, JCC met de Jeugd en diverse commissies Les Miezerables 20:30 uur Welkomstwoord door de Voorzitter 20:45 uur Serenade Harmonie 21:00 uur Sprekers voor Jeugdprins en Jeugdsik (actie JCC) 21:15 uur Sprekers voor Prins en Sik (actie Bestuur) 21:30 uur gelegenheid tot felicitaties hoogheden(actie Vorst) 22:00 uur Kappellen 24:00 uur einde Versiering zaal RV11 Evt. passende muziek (Peter Löbker) Iedereen

Neugavond Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Kapel: Programma: Acties: Welkom:

3 februari 2013, zondag 17:00 uur onder voorbehoud Voor-Café Ensink en dan naar Peuleke Rossum Bestuur, RV11, Oud hoogheden. La Dolce Vita ? Bus aanwezig Miezerables Niet

Zatlappenfestival Les Miezerables Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Programma: Acties: Welkom:

?? 16:00 uur onder voorbehoud Café De Troll In overleg met Les Miezerables. ? ? Iedereen

__________________________________________________________________________________________________ Hans Snijders, voorzitter “C.V. De Knollentrekkers” Tel: 06 10 93 74 31 / e-mail: hfmsnijders@home.nl of info@deknollentrekkers.nl Aan dit draaiboek kunnen geen rechten worden ontleend en blijft ten aller tijde eigendom van de vereniging. Wijzigingen zullen via website, twitter, facebook of mail worden doorgegeven . Copyright ©.C.V. De Knollentrekkers - 2012

-9-


Blad 10/13 05-12-2012

Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2012 - 2013

______________________________________________________________________________________________

Versiering Jeugdprinsenwagen Datum: Aanvang: Locatie: Aanwezig: Organisatie: Programma: Acties: Welkom:

week voor carnavalsweekend datum volgt via JCC 19:00 uur Hal? JCC, Ouders jeugdprins & sik, genodigden JCC Versieren van de jeugd prinsen wagen Versier materiaal overleggen met TC of zelf regelen Uitgenodigde jeugd en ouders

Kinderoptocht Datum: 8 februari 2013, vrijdag Aanvang 12:00 uur Locatie: School -> Café Van Olffen Aanwezig club: Aantal mensen bestuur en RV11 Kapel: ? Organisatie: JCC, school Programma: Optocht Aandachtspunt: Kinderen buiten Weerselo Acties: Vergunning optocht Welkom: Schoolgaande jeugd, ouders, familie? Carnaval Basisschool instuif vrolijke vrijdag Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Kapel: Organisatie: Programma: Acties: Welkom:

8 februari 2013, vrijdag 13:30 uur Café Van Olffen Aantal mensen bestuur en RV11, Kapel ? JCC, School School ? Schoolgaande jeugd, ouders, familie?

Carnavalsvrijdag Sleuteloverdracht Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig club: Kapel: Organisatie: Programma: Acties: Welkom:

8 februari 2013, vrijdag 17:30 uur vertrek onder voorbehoud Gemeentehuis Dinkelland Bestuur, RV11, Oud hoogheden. Les Miezerables en La Dolce Vita Bestuur en gemeente Dinkelland Nader in te vullen door bestuur Sleutel dopen onder voorbehoud?? Iedereen? Eigen clubs, Familie, Buren, kennissen, enz

__________________________________________________________________________________________________ Hans Snijders, voorzitter “C.V. De Knollentrekkers” Tel: 06 10 93 74 31 / e-mail: hfmsnijders@home.nl of info@deknollentrekkers.nl Aan dit draaiboek kunnen geen rechten worden ontleend en blijft ten aller tijde eigendom van de vereniging. Wijzigingen zullen via website, twitter, facebook of mail worden doorgegeven . Copyright ©.C.V. De Knollentrekkers - 2012

-10-


Blad 11/13 05-12-2012

Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2012 - 2013

______________________________________________________________________________________________

Carnavalsvrijdag aanbieden Prinsen/RV11 wagen Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig club: Kapel: Organisatie: Programma: Acties: Welkom:

8 februari 2013, vrijdag 20:30 Hal Bestuur, RV11, Oud hoogheden, alle andere commissies, J.C.V. De Pearse Köp Les Miezerables en La Dolce Vita TC & Feestcommissie & J.C.V. De Pearse Köp ongeveer 22:30 binnentrekken hal C.V. De Knollentrekkers Wagen aanbieden door TC Feest Opruimen hal, iedereen die zich geroepen voelt van de club i.s.m. TC Uitnodigingen opstellen en verzenden Pauline Bruns (Buren, commissies, etc.) i.s.m. TC Iedereen? Eigen clubs, Familie, Buren, kennissen, enz

Carnavalszaterdag Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Kapel: Organisatie: Programma: Acties:

Welkom:

9 februari 2013, zaterdag 14:30 uur onder voorbehoud Optocht aansluitend Partycentrum Ensink Bestuur, RV11, Oud hoogheden, dansmarietjes, JCC met de Jeugd en diverse commissies Les Miezerables en La Dolce Vita Bestuur en Optochtcommissie Nader in te vullen door bestuur Versiering door de RV11 Muziekband regelen live voor zaterdag en zondag Gert Valk Eten regelen, tijdstip afhankelijk van optocht Optocht commissie Iedereen

Carnavalszondag Datum: Aanvang Locatie: Organisatie: Aanwezig club: Programma: Acties: Welkom:

10 februari 2013, zondag optocht Oldenzaal, Partycentrum Ensink vanaf 17.30 uur onder voorbehoud Oldenzaal, Partycentrum Ensink Vrienden van de Knollen Bestuur, RV11, La Dolce Vita, en Les Miezerables, Oud hoogheden, dansmarietjes, JCC met de Jeugd en diverse commissies, andere carnavalsverenigingen. Nader in te vullen Versiering door de RV11 Muziekband regelen live voor zaterdag en zondag Iedereen

__________________________________________________________________________________________________ Hans Snijders, voorzitter “C.V. De Knollentrekkers” Tel: 06 10 93 74 31 / e-mail: hfmsnijders@home.nl of info@deknollentrekkers.nl Aan dit draaiboek kunnen geen rechten worden ontleend en blijft ten aller tijde eigendom van de vereniging. Wijzigingen zullen via website, twitter, facebook of mail worden doorgegeven . Copyright ©.C.V. De Knollentrekkers - 2012

-11-


Blad 12/13 05-12-2012

Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2012 - 2013

______________________________________________________________________________________________

Carnavalsmaandag afsluiting jeugdcarnaval Datum: Aanvang Locatie: Organisatie

11 februari 2013, maandag 11:00 uur onder voorbehoud Café Van Olffen JCC

Carnavalsmaandag Rosenmontagparty Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Kapel: Programma: Acties: Welkom:

11 februari 2013, maandag 19:00 uur onder voorbehoud Café De Troll Bestuur, RV11, Oud hoogheden, dansmarietjes, JCC en diverse commissies, andere carnavalsverenigingen La Dolce Vita Invulling Bestuur Knol verbranden (TC) Knollenkearlke aankleden (TC) Muziek, drive-in Toronto Iedereen

Carnavalsdinsdag Stapmiddag Datum: Aanvang: Locatie: Organisatie: Aanwezig: Programma: Acties:

Welkom:

12 februari 2013, dinsdag 10:00 uur opruimactie, 13:30 uur Hal, Café Van Olffen TC, Bestuur Leden C.V. De Knollentrekkers & J.C.V. De Pearse Köp Nader in te vullen 10:00 verzamelen hal, broodjes, koffie 10:30 volgt nadere info voor opruimen versieringen en helpt iedereen Munten voor dweilen Bus voor vervoer, Les Miezerables en extern Afstemming cafe’s Eten & afsluiting Voor-Café Van Olffen. Niet

Algehele evaluatie afgelopen carnavalsseizoen Datum: Aanvang Locatie: Organisatie: Aanwezig: Programma: Acties: Welkom:

27 februari 2013, woensdag 20:30 uur onder voorbehoud Partycentrum Ensink Bestuur Leden, alle commissies? Evaluatie, bespreking afgelopen carnaval ? Niet

__________________________________________________________________________________________________ Hans Snijders, voorzitter “C.V. De Knollentrekkers” Tel: 06 10 93 74 31 / e-mail: hfmsnijders@home.nl of info@deknollentrekkers.nl Aan dit draaiboek kunnen geen rechten worden ontleend en blijft ten aller tijde eigendom van de vereniging. Wijzigingen zullen via website, twitter, facebook of mail worden doorgegeven . Copyright ©.C.V. De Knollentrekkers - 2012

-12-


Blad 13/13 05-12-2012

Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2012 - 2013

______________________________________________________________________________________________

Treffen Kadolstermenekes Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig club: Programma: Acties: Welkom:

12 februari 2012 15.30 uur onder voorbehoud Voor-Café Ensink Bestuur, RV11, Kapellen, Oud hoogheden. ? ? Niet

Opendag wagenbouw J.C.V. De Pearse Köp Datum: Aanvang: Locatie: Aanwezig club: Programma: Acties: Welkom

5 februari 2012 ? Hal J.C.V. De Pearse Köp, Bestuur, commissies en leden Presentatie wagenbouwactiviteiten Afstemming met feestcommissie hoe die middag in te vullen! Iedereen?

Freaky Friday, J.C.V. De Pearse Köp Datum: Aanvang: Locatie: Aanwezig club: Programma: Acties: Welkom: Bokkenzitting Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig club: Programma: Acties: Welkom:

10 februari 2012 ? Café De Troll J.C.V. De Pearse Köp, Bestuur, commissies en leden ? ? ?

20:00 uur (onder voorbehoud) vertrektijd volgt Oldenzaal Rouwhorst Bestuur, RV11, Oud Hoogheden, Oud Sikken Optredens van aanwezige clubs aanschouwen Bus Les Miezerables aanwezig. Vervoer regelen. Presentatie voorbereiden Hoogheid Sik Voorbereiding avond organisatie Vorst Niet

__________________________________________________________________________________________________ Hans Snijders, voorzitter “C.V. De Knollentrekkers” Tel: 06 10 93 74 31 / e-mail: hfmsnijders@home.nl of info@deknollentrekkers.nl Aan dit draaiboek kunnen geen rechten worden ontleend en blijft ten aller tijde eigendom van de vereniging. Wijzigingen zullen via website, twitter, facebook of mail worden doorgegeven . Copyright ©.C.V. De Knollentrekkers - 2012

-13-

Draaiboek carnaval Knollen 2012-2013 versie 4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you