Page 1

INŽINERINĖS KONSULTACIJOS IR PROJEKTŲ VALDYMAS


TEC GRUPĖ

TIESIAUSIAS KELIAS PASIEKTI GERIAUSIUS REZULTATUS Esame vieni iš Baltijos šalių rinkos lyderių infrastruktūros, pramonės ir energetikos konsultavimo srityse. Mūsų įmonės sėkmingą veiklą vykdo nuo 2000 metų. Per šį laikotarpį suburta ilgametę patirtį turinčių profesionalų komanda: įmonėje dirba apie 100 aukštąjį inžinerinį išsilavinimą turinčių ir nuolat savo kvalifikaciją keliančių specialistų. Teikiame tik aukščiausios kokybės paslaugas taikydami inovatyvius darbo metodus ir priemones. Užtikrinti aukščiausią paslaugų kokybę pasitelkiame naujausias projektavimo technologijas: „Bentley“, „Autodesk“, „MIDAS“, „SOLIDWORKS“, „NEMETSCHEK“, „GEO5“. Bendradarbiaujant su Vilniaus Gedimino Technikos Universitetu ir kitomis mokslo įstaigomis dalyvaujame studijų programose ruošiant naujus inžinierius, rengiame paskaitas, vedame ekskursijas.

UAB TEC INFRASTRUCTURE

UAB TEC INDUSTRY


ISTORIJA TEC VEIKLOS PRADŽIA BIOPROJEKTO ISO SERTIFIKAVIMAS 2003

PIRMIEJI KONTRAKTAI SU VALDŽIOS INSTITUCIJOMIS (TILTŲ PROJEKTAVIMAS, GALIMYBIŲ STUDIJOS IR INVESTICINIAI PROJEKTAI)

2004

PIRMIEJI TEC KONTRAKTAI SU LIETUVOS GELEŽINKELIAIS

2005 ĮKURTAS TEC STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PADALINYS

PIRMIEJI KONTRAKTAI SU LIETUVOS KELIŲ DIREKCIJA

2006

2007

2008

2009

DALYVAVIMAS DIDŽIAUSIUOSE GELEŽINKELIŲ PROJEKTUOSE SU VOKIETIJOS GELEŽINKELIŲ STATYBOS ĮMONE EPG

2010 KATILINĖS MODERNIZAVIMAS RUSIJOJE, UFOS MIESTE 2011

2012

PIRMIEJI RAIL BALTIKA PROJEKTO VYSTYMO KONTRAKTAI

2013 BIOMASĖS ELEKTRINĖS ESTIJOJE, TALINE PROJEKTAS 2014

TEC ISO SERTIFIKAVIMAS 2015 „LANDMARK CAPITAL“ ĮSIGIJO 100% TEC AKCIJŲ

2016

PIRMIEJI BIM ŽINGSNIAI TILTŲ EKSPERTŲ CENTRAS ĮSIGIJO BIOPROJEKTĄ

2017

2018

TILTŲ EKSPERTŲ CENTRAS TAPO TEC INFRASTRUCTURE, BIOPROJEKTAS TAPO TEC INDUSTRY


PASLAUGOS

PROJEKTŲ VALDYMAS

KONSULTAVIMAS Konsultuojame statybų valdymo, projektavimo ir techninės priežiūros klausimais. Rengiame galimybių studijas, finansinį-ekonominį vertinimą bei preliminarių sąmatų parengimą.

Padedame kontroliuoti statybos procesą nuo projektinės dokumentacijos parengimo, tiekėjų bei rangovų parinkimo iki statybos užbaigimo.

TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRA

PRAMONĖ IR ENERGETIKA Konsultuojame energetikos, techniniais ir verslo klausimais. Ruošiame galimybių studijas, projektinius pasiūlymus ir energetinių sistemų auditus.

Konsultuojame, tyrinėjame, projektuojame: automobilių ir pėsčiųjų tiltus, viadukus ir estakadas, kelius, gatves, greitkelius ir geležinkelius.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

VANDENTVARKA Konsultuojame vandentiekio ir nuotekų tinklų klausimais, parenkame vandentvarkos įrenginius, projektuojame bei vykdome projektų priežiūrą.

Atliekame kelių, geležinkelio, uostų transporto, pramonės, energetikos, komercinių bei gyvenamųjų pastatų, kitų ypatingų statinių techninės priežiūrą bei kontrolę. Teikiame FIDIC inžinieriaus paslaugas.

TERITORIJŲ PLANAVIMAS

TYRINĖJIMAI Atliekame inžinerinio bei geologinius grunto tyrinėjimus, ruošiame topografinį planą su inžineriniais požeminiais tinklais ir žemės sklypų ribomis.

Teikiame konsultacijas teritorijų planavimo klausimais. Ruošiame specialiojo plano dokumentus, brėžinius, planus ir aiškinamuosius raštus.

APLINKOSAUGA Konsultuojame poveikio aplinkai vertinimo klausimais susijusiais su planuojamomis arba vykdomomis ūkinėms veiklomis.


UŽIMAMA RINKOS DALIS (LIETUVA)

TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRA

PRAMONĖ IR ENERGETIKA

15%

20% PROJEKTAI (VISO)

~800 SUPROJEKTUOTŲ OBJEKTŲ VERTĖ

€2+ BIL


VALDYMAS IR ATSAKOMYBĖ

Sertifikato numeris: 6 3 5 62-2009-AE-LTU-FINAS

P irminio s ertifikavimo data: 2 0 0 9 m. lapkrič io 0 3 d.

G alioja iki: 2017 m.gruodžio 27 d.-2020 m. gruodžio 31 d.

Šiuo sertifikatu pažymima, kad vadybos sistema organizacijoje

UAB TEC Industry Pramonės pr. 6, LT-51267 Kaunas, Lietuva ir kitose veiklos vietose, nurodytose šio sertifikato priede

Sertifikato numeris: 6 3 5 63-2009-AHSO -LTU-FINAS

P irminio s ertifikavimo data: 2 0 0 9 m. lapkrič io 0 3 d.

G alioja iki: 2 0 1 7m. gruodžio27d.- 2 020m.gruodžio 3 1d.

UAB TEC Industry

Pramonės pr. 6, LT-51267 Kaunas, Lietuva

Pramonės pr. 6, LT-51267 Kaunas, Lietuva ir kitose veiklos vietose, nurodytose šio sertifikato priede pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartą:

ISO 9001:2015

pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartą:

OHSAS 18001:2007

Šis sertifikatas galioja žemiau pateiktai taikymo sričiai:

V ieta ir data: Kaunas, 2017 m. gruodžio 27 d.

I š davusio padalinio vardu: DNV GL Business A ssurance Finland Oy A b Keilasatama 5, 02150 Espoo, Finland

Sertifikato N r .: 6 3 5 61CC1-2009-AQ -LTU-FINAS

P irminio s ertifikavimo data: 2 0 1 7m. gruodžio 2 7d.

Šis sertifikatas galioja žemiau pateiktai taikymo sričiai:

Šis sertifikatas galioja žemiau pateiktai taikymo sričiai: BŪSTO, VIEŠOSIOS PASKIRTIES, PRAMONĖS STATINIŲ IR KATILINIŲ, ŠILUMOS, GARO IR KARŠTO VANDENS GAMYBOS, TIEKIMO IR ELEKTRINĖS DALIES BEI TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ AUTOMATIZAVIMO SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS, KONSULTAVIMO PASLAUGOS. STATYBŲ VALDYMAS. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA.

BŪSTO, VIEŠOSIOS PASKIRTIES, PRAMONĖS STATINIŲ IR KATILINIŲ, ŠILUMOS, GARO IR KARŠTO VANDENS GAMYBOS, TIEKIMO IR ELEKTRINĖS DALIES BEI TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ AUTOMATIZAVIMO SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS, KONSULTAVIMO PASLAUGOS. STATYBŲ VALDYMAS. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA.

V ieta ir data: Kaunas, 2017 m. gruodžio 27 d. V ieta ir data: Kaunas, 2017 m. gruodžio 27 d.

I š davusio padalinio vardu: DNV GL Business A ssurance Finland Oy A b Keilasatama 5, 02150 Espoo, Finland

I š davusio padalinio vardu: DNV GL Business A ssurance Finland Oy A b Keilasatama 5, 02150 Espoo, Finland

A udrius Šileika V adovybės atstovas

A udrius Šileika V adovybės atstovas

A udrius Šileika V adovybės atstovas

Jei netinkamai vykdomos sertifikavimo sutartyje nurodytos sąlygos, sertifikato galiojimas gali būti sustabdytas. AKREDITUOTAS PADALINYS: DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB, Keilasatama 5, 02150 Espoo, Finland. TEL:+358 10 292 4200. assurance.dnvgl.com

G alioja iki: 2017 m. gruodžio 27d. -2020 m. gruodžio 31 d.

G alioja iki: 2017 m. gruodžio 27 d.-2020 m.gruodžio 31 d.

UAB TEC Industry

pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartą:

BŪSTO, VIEŠOSIOS PASKIRTIES, PRAMONĖS STATINIŲ IR KATILINIŲ, ŠILUMOS, GARO IR KARŠTO VANDENS GAMYBOS, TIEKIMO IR ELEKTRINĖS DALIES BEI TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ AUTOMATIZAVIMO SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS, KONSULTAVIMO PASLAUGOS. STATYBŲ VALDYMAS. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA.

P irminio s ertifikavimo data: 2 0 0 3 m. birželio 0 8 d.

Šiuo sertifikatu pažymima, kad vadybos sistema organizacijoje

ir kitose veiklos vietose, nurodytose šio sertifikato priede

ISO 14001:2015

Sertifikato numeris: 6 3 5 61-2009-AQ -LTU-FINAS

Šiuo sertifikatu pažymima, kad vadybos sistema organizacijoje

Jei netinkamai vykdomos sertifikavimo sutartyje nurodytos sąlygos, sertifikato galiojimas gali būti sustabdytas. AKREDITUOTAS PADALINYS: DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB, Keilasatama 5, 02150 Espoo, Finland. TEL:+358 10 292 4200. assurance.dnvgl.com

Jei netinkamai vykdomos sertifikavimo sutartyje nurodytos sąlygos, sertifikato galiojimas gali būti sustabdytas. AKREDITUOTAS PADALINYS: DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB, Keilasatama 5, 02150 Espoo, Finland. TEL:+358 10 292 4200. assurance.dnvgl.com

Sertifikato N r .: 6 3 5 63CC1-2009-AHSO -LTU-FINAS

Sertifikato N r.: 6 3 5 62CC1-2009-AE-LTU-FINAS

P irminio s ertifikavimo data: 2 0 1 7 m. gruodžio 2 7 d.

G alioja iki: 2017 m.gruodžio 27d. - 2020 m.gruodžio 31 d.

P irminio s ertifikavimo data: 2 0 1 7 m. gruodžio 2 7 d.

G alioja iki: 2 0 1 7m.gruodžio 2 7d.-2020m.gruodžio 3 1d.

P agrindinio s ertifikato N r.: 6 3 5 62-2009-AE-LTU-FINAS

P agrindinio s ertifikato N r .: 6 3 5 61-2009-AQ -LTU-FINAS

P agrindinio s ertifikato N r .: 6 3 5 63-2009-AHSO -LTU-FINAS

Šiuo sertifikatu pažymima, kad vadybos sistema organizacijoje

Šiuo sertifikatu pažymima, kad vadybos sistema organizacijoje

Šiuo sertifikatu pažymima, kad vadybos sistema organizacijoje

UAB TEC Infrastructure

UAB TEC Infrastructure

UAB TEC Infrastructure

T. Ševčenkos g. 16A, LT-76256 Vilnius, Lietuva

T. Ševčenkos g. 16A, LT-76256 Vilnius, Lietuva

T. Ševčenkos g. 16A, LT-76256 Vilnius, Lietuva

pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartą:

ISO 9001:2015

pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartą:

Šis sertifikatas galioja ž emiau pateiktai taikymo sričiai: TILTŲ, VIADUKŲ, GATVIŲ, KELIŲ, GELEŽINKELIŲ, TRANSPORTO INŽINERINIŲ STATINIŲ IR PASTATŲ, VANDENTVARKOS STATINIŲ PROJEKTAVIMAS; PROJEKTAVIMO VALDYMAS BEI STATOMŲ AR REKONSTRUOJAMŲ ŠIŲ OBJEKTŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA; LABORATORINIAI TYRIMAI IR BANDYMAI; DARBŲ PRIEŽIŪRA BEI PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS PAGAL FIDIC IR EUROPOS SĄJUNGOS REIKALAVIMUS; PLANIMETRINIO TINKLO IR AUKŠČIŲ TINKLO SUDARYMAS; NEKILNOJAMŲ DAIKTŲ KADASTRO DUOMENŲ NUSTATYMAS; TOPOGRAFINIŲ PLANŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ SUDARYMAS; INVESTICINIŲ PROJEKTŲ GALIMYBIŲ STUDIJŲ IR KITOS DOKUMENTACIJOS, SUSIJUSIOS SU REGIONŲ TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR PROJEKTŲ VYKDYMO PROCEDŪROMIS RENGIMAS; APLINKOSAUGINIŲ PROJEKTŲ RENGIMAS BEI MOKSLO TIRIAMŲJŲ DARBŲ ATLIKIMAS. MELIORACIJOS STATINIŲ PROJEKTAVIMAS, VYKDYMO PRIEŽIŪRA, STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA. STATINIO PROJEKTO DALIES EKSPERTIZĖ IR STATINIO DALIES EKSPERTIZĖ. V ieta ir data: Kaunas, 2017 m. gruodžio 27 d.

I š davusio padalinio vardu: DNV GL Business A ssurance Finland Oy A b Keilasatama 5, 02150 Espoo, Finland

OHSAS 18001:2007

pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartą:

Šis sertifikatas galioja ž emiau pateiktai taikymo sričiai:

Šis sertifikatas galioja žemiau pateiktai taikymo sričiai:

TILTŲ, VIADUKŲ, GATVIŲ, KELIŲ, GELEŽINKELIŲ, TRANSPORTO INŽINERINIŲ STATINIŲ IR PASTATŲ, VANDENTVARKOS STATINIŲ PROJEKTAVIMAS; PROJEKTAVIMO VALDYMAS BEI STATOMŲ AR REKONSTRUOJAMŲ ŠIŲ OBJEKTŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA; LABORATORINIAI TYRIMAI IR BANDYMAI; DARBŲ PRIEŽIŪRA BEI PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS PAGAL FIDIC IR EUROPOS SĄJUNGOS REIKALAVIMUS; PLANIMETRINIO TINKLO IR AUKŠČIŲ TINKLO SUDARYMAS; NEKILNOJAMŲ DAIKTŲ KADASTRO DUOMENŲ NUSTATYMAS; TOPOGRAFINIŲ PLANŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ SUDARYMAS; INVESTICINIŲ PROJEKTŲ GALIMYBIŲ STUDIJŲ IR KITOS DOKUMENTACIJOS, SUSIJUSIOS SU REGIONŲ TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR PROJEKTŲ VYKDYMO PROCEDŪROMIS RENGIMAS; APLINKOSAUGINIŲ PROJEKTŲ RENGIMAS BEI MOKSLO TIRIAMŲJŲ DARBŲ ATLIKIMAS. MELIORACIJOS STATINIŲ PROJEKTAVIMAS, VYKDYMO PRIEŽIŪRA, STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA. STATINIO PROJEKTO DALIES EKSPERTIZĖ IR STATINIO DALIES EKSPERTIZĖ.

TILTŲ, VIADUKŲ, GATVIŲ, KELIŲ, GELEŽINKELIŲ, TRANSPORTO INŽINERINIŲ STATINIŲ IR PASTATŲ, VANDENTVARKOS STATINIŲ PROJEKTAVIMAS; PROJEKTAVIMO VALDYMAS BEI STATOMŲ AR REKONSTRUOJAMŲ ŠIŲ OBJEKTŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA; LABORATORINIAI TYRIMAI IR BANDYMAI; DARBŲ PRIEŽIŪRA BEI PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS PAGAL FIDIC IR EUROPOS SĄJUNGOS REIKALAVIMUS; PLANIMETRINIO TINKLO IR AUKŠČIŲ TINKLO SUDARYMAS; NEKILNOJAMŲ DAIKTŲ KADASTRO DUOMENŲ NUSTATYMAS; TOPOGRAFINIŲ PLANŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ SUDARYMAS; INVESTICINIŲ PROJEKTŲ GALIMYBIŲ STUDIJŲ IR KITOS DOKUMENTACIJOS, SUSIJUSIOS SU REGIONŲ TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR PROJEKTŲ VYKDYMO PROCEDŪROMIS RENGIMAS; APLINKOSAUGINIŲ PROJEKTŲ RENGIMAS BEI MOKSLO TIRIAMŲJŲ DARBŲ ATLIKIMAS. MELIORACIJOS STATINIŲ PROJEKTAVIMAS, VYKDYMO PRIEŽIŪRA, STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA. STATINIO PROJEKTO DALIES EKSPERTIZĖ IR STATINIO DALIES EKSPERTIZĖ.

V ieta ir data: Kaunas, 2017 m. gruodžio 27 d.

A udrius Šileika V adovybės atstovas

ISO 14001:2015

V ieta ir data: Kaunas, 2017 m. gruodžio 27 d.

I š davusio padalinio vardu: DNV GL Business A ssurance Finland Oy A b Keilasatama 5, 02150 Espoo, Finland

A udrius Šileika V adovybės atstovas

A udrius Šileika V adovybės atstovas

Jei netinkamai vykdomos sertifikavimo sutartyje nurodytos sąlygos, sertifikato galiojimas gali būti sustabdytas. AKREDITUOTAS PADALINYS: DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB, Keilasatama 5, 02150 Espoo, Finland. TEL:+358 10 292 4200. assurance.dnvgl.com

I š davusio padalinio vardu: DNV GL Business A ssurance Finland Oy A b Keilasatama 5, 02150 Espoo, Finland

Jei netinkamai vykdomos sertifikavimo sutartyje nurodytos sąlygos, sertifikato galiojimas gali būti sustabdytas. AKREDITUOTAS PADALINYS: DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB, Keilasatama 5, 02150 Espoo, Finland. TEL:+358 10 292 4200. assurance.dnvgl.com

Jei netinkamai vykdomos sertifikavimo sutartyje nurodytos sąlygos, sertifikato galiojimas gali būti sustabdytas. AKREDITUOTAS PADALINYS: DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB, Keilasatama 5, 02150 Espoo, Finland. TEL:+358 10 292 4200. assurance.dnvgl.com

APLINKOS APSAUGA IR TVARUMAS

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ Įmonių grupė nuolatos tobulina darbo aplinką, ugdo darbuotojų įgūdžius ir kvalifikaciją. Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis leidžia dalyvauti bendruomenės veikloje, ugdyti talentus ir įdarbinti gabiausius projektuotojus.

ISO 14001 padeda įmonių grupei tausoti gamtos išteklius jos naudojant efektyviau, sumažinant atliekas, įgyjant konkurencinį pranašumą ir suinteresuotųjų pusių pasitikėjimą.

DARBO SAUGA OHSAS standartas padeda įmonėms sumažinti riziką; pagerinti egzistuojančią darbo saugos ir sveikatos valdymo sistemą. Standartas akcentuoją kruopštumą, garantijų užtikrinimą.


AUKŠČIAUSIA KOKYBĖ IR PATIKIMUMAS ĮMONIŲ GRUPĖS PARTNERIAI - VALSTYBINĖS IR VIETINĖS VALDŽIOS INSTITUCIJOS, KOMERCINĖS KOMPANIJOS. LYDERIAUJANČIOS VIETINĖS IR TARPTAUTINĖS KOMPANIJOS PASITIKI AUKŠTA MŪSŲ PASLAUGŲ KOKYBE.

Projektas buvo sustabdytas, kadangi statybos metu kilo įtarimas, kad tiltas gali būti kultūros paveldo objektas. Kartu su TEC projektuotojų komanda operatyviai išsprendėme problemą. Noriu padėkoti už supratingumą ir gerai parengtus darbo projekto brėžinius, kurių dėka projektas buvo įgyvendintas laiku, nepaisant atsiradusių trukdžių. Objektas: Tiltas per Veiveržą.

Mums visada malonu dirbti su profesionalia TEC tiltų projektavimo komanda, siekiant įgyvendinti užsakovo norus ir betarpiškai patenkinti rangovo lūkesčius. Projektavimo darbai atlikti laiku ir kokybiškai. Objektai: Intermodalinis terminas, Žiežmarių viadukas. Tadas Daškevičius Technikos direktorius

Julius Linda Projektų vadovas

Džiaugiamės, kad bendromis pastangomis buvo priimti sprendiniai, kurie padėjo išsaugoti senąsias istorines Tiltų atramas. Parengti projekto sprendiniai leido išsaugoti senąsias tilto atramas darant minimalią invaziją į gamtą. Objektai: Tiltas per Nemuną, Tiltas per Merkį.

Labai džiaugiuosi, kad mano studentai, kurių magistro laipsnio baigiamųjų darbų kuratoriumi buvau paskirtas, sėkmingai panaudoja universitete įgytas žinias praktikoje, bendradarbiauja su universitetu ir kuria inovatyvius tiltus. Objektas: Alytaus tiltas.

Viktoras Filatovas Technikos direktorius

Algirdas Juozapaitis Vilnius Gedimino Technikos universitetas, statybos fakulteto dekanas


PROJEKTAI

TILTAI

GELEŽINKELIAI

ENERGETIKA IR PRAMONĖ

KELIAI

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

NESTANDARTINIAI SPRENDIMAI

VANDENTVARKA


2008

VIETA TEC PASLAUGOS UŽSAKOVAS ILGIS / TARPAS TARP ATRAMŲ KONSTRUKCIJA

KELIAS IŠ KLAIPĖDOS Į MAŽEIKIUS PLATFORMOS PROJEKTAVIMAS, TILTŲ PERVAŽIAVIMO KONSULTAVIMAS UAB „ARIJUS“ 58 M / 20 M SURENKAMA IŠ SEGMENTŲ PLIENINĖ KONSTRUKCIJA

2012

VIETA TEC PASLAUGOS UŽSAKOVAS ILGIS / PLOTIS PROJEKTO TIPAS

KLAIPĖDA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA LAKD. INVESTICINĖ VERTĖ 24,3 MLN EUR ESTAKADOS ILGIS – 317,24 M, PLOČIAI – 10 IR 13,5 M. ESTAKADOS STATYBA

2012

VIETA TEC PASLAUGOS UŽSAKOVAS PROJEKTO TIPAS

ŠIAULIAI NAUJA STATYBA. ŠIAULIŲ TERMOFIKACINĖ ELEKTRINĖ. AB “ŠIAULIŲ ENERGIJA”. INVESTICINĖ VERTĖ 29 MLN. EUR INŽINERIJA IR PROJEKTAVIMAS


2014

PANEVĖŽYS KATILINĖS REKONSTRUKCIJA, VAMZDINIS KONVEJERIS SU DIRŽU AB „AMILINA“. INŽINERIJA IR PROJEKTAVIMAS

VIETA BIOPROJEKTO PASLAUGOS UŽSAKOVAS PROJEKTO TIPAS

2014

MARIJAMPOLĖ REKONSTRUKCIJA, 16 MW BIOKURO KATILINĖS SU KURO TALPYKLA IR 2,5 MWE TURBINOS ĮRENGIMAS. UAB „LITESKO“ INŽINERIJA IR PROJEKTAVIMAS

VIETA BIOPROJEKTO PASLAUGOS UŽSAKOVAS PROJEKTO TIPAS

2014

TAIKOS PR. 104B, KAUNAS 20 MW BIOKURO KATILO PROJEKTAVIMAS UAB „SSPC-TAIKA“ INŽINERIJA IR PROJEKTAVIMAS

VIETA BIOPROJEKTO PASLAUGOS UŽSAKOVAS PROJEKTO TIPAS


2014

VIETA TEC PASLAUGOS UŽSAKOVAS PROJEKTO TIPAS

TALINAS, ESTIJA 76,5 MW BIOKURO KATILO, 21 MW TURBO GENER. PROJEKTAVIMAS OÜ “AURAGEN”. INVESTICINĖ VERTĖ 65 MLN. EUR INŽINERIJA IR PROJEKTAVIMAS

2015

VIETA TEC PASLAUGOS UŽSAKOVAS ILGIS / TARPAS TARP ATRAMŲ KONSTRUKCIJA

A2 GREITKELIS, PRIE ŽEMAITKIEMIO TECHNINIS IR DARBO PROJEKTAS LAKD. INVESTICINĖ VERTĖ 21,4 MLN. EUR 70 M / 58 M SAVE VERŽIANTI ARKA

2015

VIETA TEC PASLAUGOS UŽSAKOVAS TIPAS

KLAIPĖDA TECHNINIS PROJEKTAS, DARBO PROJEKTAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA KVJUD / KLAIPĖDOS SAVIVALDYBĖ. IVESTICINĖ VERTĖ 87 MLN. EUR MIESTO INFRASTRUKTŪRA, GATVĖS


2015

KLAIPĖDA DETALUS PROJEKTAVIMAS, BRĖŽINIAI GAMYBAI KVJUD. INVESTICINĖ VERTĖ 4 MLN. EUR 330,6 M / 36,7 M KOMPOZITINIS PLIENO-BETONAS VIADUKAS

VIETA TEC PASLAUGOS UŽSAKOVAS ILGIS / TARPAS TARP ATRAMŲ KONSTRUKCIJOS TIPAS

2015

KAUNAS TECHNINIS PROJEKTAS, DARBO PROJEKTAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA LIETUVOS GELEŽINKELIAI. INVESTICINĖ VERTĖ 25,4 MLN. EUR INTERMODALINIS KROVINIŲ TERMINALAS

VIETA TEC PASLAUGOS UŽSAKOVAS PROJEKTO TIPAS

2016

KĖDAINIAI BIRIŲ MEDŽIAGŲ SANDĖLIO REKONSTRAVIMAS (PRAPLĖTIMAS) AB „LIFOSA“. INVESTICINĖ VERTĖ 1,3 MLN. EUR INŽINERIJA IR PROJEKTAVIMAS

VIETA TEC PASLAUGOS UŽSAKOVAS PROJEKTO TIPAS


2016

VIETA TEC PASLAUGOS UŽSAKOVAS PROJEKTO TIPAS

KLAIPĖDA GELEŽINKELIO NAFTOS PRODUKCIJOS IŠKROVIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS UAB “KLAIPĖDOS NAFTA”. INVESTICINĖ VERTĖ 9 MLN. EUR INŽINERIJA IR PROJEKTAVIMAS

2016

VIETA TEC PASLAUGOS UŽSAKOVAS ILGIS / TARPAS TARP ATRAMŲ KONSTRUKCIJA

ALYTUS DETALUS PROJEKTAVIMAS, BRĖŽINIAI GAMYBAI ALYTAUS SAVIVALDYBĖ. INVESTICINĖ VERTĖ 8,2 MLN. EUR 240,5 M / 92 M PASPYRINIS, KOMPOZITINIS PLIENO-BETONO TILTAS

2016

VIETA TEC PASLAUGOS UŽSAKOVAS PROJEKTO TIPAS

MARIJAMPOLĖ KONCEPCIJA, TECHNINIS IR DARBO PROJEKTAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ. INVESTICINĖ VERTĖ 1,27 BIL. EUR MIESTO INFRASTRUKTŪRA, GATVĖS


UAB TEC INFRASTRUCTURE T. Ševčenkos g. 16a Vilnius LT-03111, Lietuva Įmonės kodas 226148570 PVM kodas LT261485716 Tel. (+370) 5 210 5319 (+370) 5 210 5318 Faks. (+370) 5 234 3002 El. p. infrastructure@tec.lt

UAB TEC INDUSTRY Pramonės pr. 6, Kaunas LT-51267, Lietuva Įmonės kodas 166093084 PVM mokėtojo kodas LT660930811 Tel. (+370) 37 309613, Faks. (+370) 37 309614 El. p. industry@tec.lt

© 2017 TEC Technology Engineering Consulting

TEC brošiūra  

Įmonių grupės pristatymo leidinys

TEC brošiūra  

Įmonių grupės pristatymo leidinys

Advertisement