Page 1

Formació de formadors: experts en Wordpress (Edició 1)

Modul 0 Presentació • •

Presentació Funcionament de l'aula i del curs ◦ Estructura del curs per temes, amb recursos i activitats ◦ Notícies del curs, Fòrum social, Missatges directes amb els tutors/ores, Avaluacó ◦ Guia docent del curs ◦ Calendari del curs Compromís d’alumnes i tutors/ores

Modul 1 Primeres passes/Pas Previ 1. Que és Wordpress? On comença i a on acaba... 2. Què és un bloc i que és important tenir en compte abans de començar... Una nova estratègia comunicativa. 2.1 Prestacions i funcionalitats bàsiques del bloc. 2.2 Com cal organitzar la informació. 3. Posar en marxa el nostre propi bloc. 3.1 Donar-nos d’alta. Activació del nostre compte. 3.1.1 Administració del nostre Perfil. 3.1.2 Opcions personals. 3.2 Gestió d’usuaris/es. Plataforma multiusuari, perfils i permisos diferents 3.2.1 Comptes d’usuaris.

Pàgina 1 de 3


Formació de formadors: experts en Wordpress (Edició 1)

Modul 2 Estructura i contingut del nostre espai 4. Radiografia dels elements principals. Prestacions i funcionalitats bàsiques del bloc. 4.1 Taulell/Escriptori 4.1.1 Entrades. 4.1.2 Pàgines. 4.1.3 Capçalera. 4.1.4 Barres laterals. 4.1.5 Widgets.

5. Estructura de les Pàgines. 5.1 Personalització. 5.2 La Mediateca.Com podem inserir elements externs. 5.2.1 Inserir vídeos al bloc. 5.2.2 Inserir arxius al bloc. 5.2.3 Integrar àudio al bloc. 6. Els Menús de Navegació. 6.1 Modificar la barra lateral mitjançant Widgets. 7. Post: creació del contingut dinàmic. 7.1 Com organitzar el contingut. 7.1.1 Categories. 7.1.2 Etiquetes.

Modul 3 Continent del nostre espai 8. Disseny gràfic del nostre bloc. Configuració de l’estructura mitjançant les plantilles de temes. 8.1 Temes/Aparença. 8.1.1 Opcions exhaustives dels Temes. Personalització. 8.2 Capçalera. 8.2.1 Opcions per a personalitzar la capçalera. 8.3 Pluggins/Eines i Extensions. 8.3.1 Activar i desactivar Pluggins. 8.3.2 Configuració de Pluggins i Extensions de funcionalitats. 8.3.3 Treballar amb Widgets i integració amb eines 2.0.

Pàgina 2 de 3


Formació de formadors: experts en Wordpress (Edició 1)

Modul 4 9. Eines 2.0. Periodisme digital i Associacionisme. 9.1 La Societat 2.0 9.1.1 La importància del concepte web 2.0 expressat al bloc i la importància d’aquests. 9.1.2 Exemples d’aplicacions pràctiques.

Modul 5 10. Avaluació.

Pàgina 3 de 3

Guia docent del curs  

Formació de formadors: experts en Wordpress (Edició 1)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you