Page 1

Primary 1 students made this book based on the fable “The Lion and the Mouse” Mouse” to celebrate Book Da Day 2014. The book is written in the three languages we speak at our school. Each language is written written in a different colour. • Blue: English • Green: Galician • Red: Spanish. ----Primaria ia fixeron este Os nenos e nenas do Primeiro curso de Educación Primar libro baseado na fábula “O león e o rato” rato” para conmemorar conmemorar o Día do Li Libro 2014. Esta escrito nas tres linguas linguas do centro. Cada lingua está escrita nunha cor cor diferente. • Azul: Inglés • Verde: Galego • Vermello: Español ----Los niños y niñas del Primer curso de Educación Educación Primaria hicieron este libro para conmemorar el Día del Li Libro 2014. El libro está está escrito en las tres lenguas del centro. Cada lengua está escrita en un color diferente. • Axul: Inglés • Verde: Gallego • Rojo: Español


The lion and the mouse  
The lion and the mouse  
Advertisement