Feeri -käsiohjelma

Page 1

Työryhmälähtöinen työskentelytapa – eli kuinka näytelmä tehtiin? Alussa oli ajatus. Muutaman lauseen mittainen mahdollinen alku, ja mahdollinen loppu. Kolme näyttelijää (Maija Rissanen, Kolina Van den Berg, Minerva Kautto) ja ohjaaja (Otso Kautto) aloittivat improvisoimisen. Improvisaatiot käytiin läpi ohjaajan kanssa ja niistä löydetyt toimivat asiat ja oivallukset otettiin mukaan seuraaviin improvisaatioihin. Tällä tavoin edeten kehittyivät esityksen näyttämökieli ja puhuttu kieli yhtä aikaa. Lopullinen käsikirjoitus syntyi vasta myöhemmin, improvisoidun materiaalin pohjalta. Esitys on kahdelle näyttelijälle, mutta harjoitusvaiheessa oli mukana kolme näyttelijää, jotka kaikki opettelivat näytelmän molemmat roolit molemmilla kielillä (suomi, ruotsi). Näin syntyi todellisuudessa kuusi eri esitystä!

QUO VADIS on ammat­titeatteri, joka on vuo­desta 1985 lähtien luonut omaa estetiikkaa ja näyttämökieltä. Ryhmästä on kolmannesvuosisadan aikana kehittynyt monissa yhteyksissä palkittu, ympäri maailmaa esiintyvä teatteri. QUO VADIS är en professionell teater som sedan 1985 skapat en egen estetik och ett eget scenspråk. I över 30 år har gruppen utvecklats och fått flera pris i olika sammanhang runt om i världen.

Kolina

Pjäsen gjordes inom ramen för en arbetsgrupp. I början fanns en idé, några meningar och ett möjligt slut. Tre skådespelare (Maija Rissanen, Kolina Van den Berg, Minerva Kautto) och regissören (Otso Kautto) började improvisera. Tillsammans med regissören bearbetade gruppen materialet för att se vad som fungerade inför nästa improvisation. Sålunda utvecklades scenspråket och det talade språket samtidigt. Utgående från det improviserade materialet föddes det slutliga manuskriptet. Föreställningen är skriven för två skådespelare men under repetitionsprocessen fanns tre skådespelare med som lärde sig båda rollerna på båda språken (finska, svenska). Man fick sex olika föreställningar!

TEATTERI SYDÄNKÄPY on Ruotsissa toimiva ruotsinsuomalainen ammattimainen lastenteatteri, joka kiertävänä teatterina tavoittaa kaksikielisiä lapsia ympäri Ruotsin. Quo Vadis ja Sydänkäpy aloittivat yhteistyön lastennäytelmän ”Pelastetaan Äiti” ruotsinkielisen version kanssa. TEATTERI SYDÄNKÄPY är en professionell sverigefinsk fri barnteatergrupp som når tvåspråkiga barn runt om i Sverige. Quo Vadis och Sydänkäpy började sam­arbeta med barnföre­ställningen ”Mamma ska räddas”.

Unta ja totta – seikkailusatu ystävyydestä Dröm på riktigt – ett sagoäventyr om vänskap

Minerva

Maija

www.quovad

is.fi/feeri

TEATTERI

Sydän käpy


OHJAUS REGI Otso Kautto

Unta ja totta – seikkailusatu ystävyydestä Dröm på riktigt – ett sagoäventyr om vänskap Feeri tutkii valveen ja unen välistä eroa, etsii toden, unen ja mielikuvituksen rajoja ja liikkuu lasten kanssa uniin ja mielikuvitukseen liittyvien kysymysten parissa. Tarina ystävyydestä ja kvanttifysiikasta ravistelee lasten käsityksiä siitä, mikä onkaan mahdollista. Feeri undersöker skillnaden mellan sömn och vaka samt gränserna mellan verklighet, dröm och fantasi. Föreställningen handlar om att med barnen gå in i drömmar och fantasiliv. Berättelsen om vänskap och kvantfysik ruskar om barnens uppfattning av det möjliga. Esityksen kesto on n. 45 minuuttia Längd ca 45 min Suositusikä 4–8 vuotta Målgrupp 4–8 år Kantaesitys 3.1.2019 Skinnskattebergissä, Ruotsissa. Suomen kantaesitys Tampereen Työväen Teatterissa 8.2.2019. Urpremiär den 3 januari 2019 i Skinnskatteberg, Sverige. Finsk urpremiär den 8 februari 2019 på Tampereen Työväen Teatteri i Tammerfors, Finland. KIITOS Tampereen Työväen Teatterin puvustamo, lavastamo ja muu henkilökunta! VI TACKAR syateljén, snickeriet och den övriga personalen vid Tampereen Työväen Teatteri!

KÄSIKIRJOITUS MANUS Minerva Kautto, Otso Kautto, Maija Rissanen ja Kolina Van den Berg RUOTSINKIELINEN KÄÄNNÖS ÖVERSÄTTNING Linnéa Gustafsson ROOLEISSA PÅ SCEN Minerva Kautto / Maija Rissanen (Quo Vadis) / Kolina Van den Berg (Sydänkäpy) PUKUSUUNNITTELU KOSTYM Marjaana Mutanen (TTT) LAVASTUS SCENOGRAFI Per Van den Berg MUSIIKKI MUSIK Pierre Fourmeau KUVITUS ILLUSTRATION Ilja Karsikas KÄSIOHJELMA PROGRAMBLAD Krista Mäkinen, Minerva Kautto, Sonja Österberg & Gerd Söderholm VALOKUVAT FOTO Työryhmä Arbetsgruppen TUOTTAJAT PRODUCENTER Krista Mäkinen (Quo Vadis) ja Anne Sofia Ojala (Sydänkäpy) YHTEISTUOTANTO SAMPRODUKTION Teatteri Sydänkäpy, Teatteri Quo Vadis, Tampereen Työväen Teatteri Esityksen toteuttamista ovat tukeneet Föreställningen är producerad med stöd av Svenska Kulturrådet, Region Västmanland, Kulturfonden för Sverige och Finland / Suomalais-ruotsalainen Kulttuurirahasto.