Page 1

TEATRE PRINCIPAL DE PALMA. Dossier de premsa

(català)

TEATRE PRINCIPAL DE PALMA REFERÈNCIA DE LES ARTS ESCÈNIQUES El Teatre Principal de Palma (TPP) és la institució de referència de la lírica i les arts escèniques a Mallorca. Amb una tradició històrica dins del sector cultural balear, el TPP compta amb una àmplia i variada programació escènica que atreu cada any a més de 50.000 espectadors. L'emblemàtic recinte, amb més de quatre segles d'història, es troba en una ubicació privilegiada en el centre neuràlgic de la ciutat. Després d'una àmplia remodelació en 2007, el teatre compta actualment amb els darrers avançaments escènic-tècnics, la qual cosa li permet acollir amb professionalitat i solvència qualsevol tipus d'espectacle. El TPP està constituït legalment com una Fundació, entitat sense ànim de lucre, i depèn del Consell Insular de Mallorca.

HISTÒRIA El Teatre Principal de Palma es va inaugurar el 27 d’agost de 1667, amb el nom de Casa de les Comèdies, amb una capacitat per a 800 persones. Abans, s’havia reunit una junta de teòlegs per a determinar si la representació de comèdies era lícita. En acabar la guerra de Successió, el 1715, el Teatre es convertí en caserna de les forces partidàries del Felip V. Després de passar diverses penalitats, l’edifici entrà en decadència.

1


TEATRE PRINCIPAL DE PALMA. Dossier de premsa

El 1854 comencen les obres del nou teatre, que durà el nom de Teatre de la Princesa i, a més, s’amplia el solar en el qual s’ubicarà. La decoració interior és del mestre francès Fèlix Cagé. S’inaugurà el 19 de novembre de 1857 amb l’assistència de la Reina i de la Princesa d’Astúries. Tan sols un any després, després d’una funció de Macbeth, el 12 de juny de 1858, un incendi destruí completament el Teatre. Un cop reconstruït, amb el mateix decorador i els mateixos planells, es va tornar a obrir, ara com a Teatre del Príncep d’Astúries, el 14 de setembre de 1860. La representació elegida per a l’ocasió fou La campana de la Almudaina, i hi va assistir la reina Isabel II. A conseqüència de la revolució de 1868, el Teatre tornà a canviar de nom i passà a denominar-se Teatre Principal. Des de llavors se li han fet diverses reformes i modificacions. La primera fou el 1932 i canvià de manera important la fesomia interna del Teatre. Entre 1975 i 1978, es recuperà la seva explotació pública. Es reformà la zona de l’auditori, per a dotar-lo de més cabuda. També se reformà la zona dels camerins. Des de 1980, depèn del Consell de Mallorca. A la primavera de 2007 acabaren les obres que el mantingueren tancat durant sis anys i s’inaugurà un edifici modern que, sense perdre el seu caràcter històric, s’adapta a les necessitats de les arts escèniques actuals.

UNA PROGRAMACIÓ VARIADA I DE QUALITAT El TPP compta amb una àmplia programació que acull tots els gèneres escènics: teatre, dansa, sarsuela, música i espectacles familiars. Destaca especialment la seva Temporada d'Òpera, que aquest any 2013 arriba a la seu vintè-setena edició després d'haver produït els títols més destacats de la lírica internacional. El TPP ofereix una mitjana de 100 espectacles per temporada i fins a 150 funcions a l'any, amb una assistència anual que supera els 50.000 espectadors.

2


TEATRE PRINCIPAL DE PALMA. Dossier de premsa

ORGANITZACIÓ El TPP és regit per un equip de direcció encapçalat per Margalida Moner, la directora gerent, que té al seu costat a José María Moreno, director artístic, i a Pablo López, adjunt a la direcció artística. A més, el TPP està constituït legalment com a fundació, una fundació que té com a màxim òrgan decisori una junta de patrons integrada per representants dels diferents grups polítics que integren el Consell de Mallorca i que és presidida per Maria Salom, presidenta de la institució insular.

DADES PRÀCTIQUES Adreça Teatre Principal: Carrer de la Riera, 2, 07003, Palma Telèfon: 971 21 97 00 Horaris d’oficina: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Horaris de taquilla: de dimarts a dissabte de les 11 a 14 hores i de 17 a 21 hores. Diumenges i festius una hora abans de les funcions.

www.teatreprincipal.com

3


TEATRE PRINCIPAL DE PALMA. Dossier de premsa (castellano)

TEATRE PRINCIPAL DE PALMA

REFERENCIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS El Teatro Principal de Palma (TPP) es la institución de referencia de la lírica y las artes escénicas en Mallorca. Con una tradición histórica dentro del sector cultural balear, el TPP cuenta con una amplia y variada programación escénica que atrae cada año más de 50.000 espectadores. El emblemático recinto, con más de cuatro siglos de historia, se encuentra en una ubicación privilegiada en el centro neurálgico de la ciudad. Después de una amplia remodelación en 2007, el teatro cuenta actualmente con los últimos adelantos escénico-técnicos, lo cual le permite acoger con profesionalidad y solvencia cualquier tipo de espectáculo. El TPP está constituido legalmente como una Fundación, entidad sin ánimo de lucro, y depende del Consejo Insular de Mallorca.

HISTORIA El Teatro Principal de Palma se inauguró el 27 de agosto de 1667, con el nombre de Casa de las Comedias, con una capacidad para 800 personas. Antes, se había reunido una junta de teólogos para determinar si la representación de comedias era lícita. Al acabar la guerra de Sucesión, en 1715, el Teatro se convirtió en cuartel de las fuerzas partidarias de Felipe V. Después de pasar varias penalidades, el edificio entró en decadencia.

4


TEATRE PRINCIPAL DE PALMA. Dossier de premsa

El 1854 empiezan las obras del nuevo teatro, que llevará el nombre de Teatro de la Princesa y, además, se amplía el solar en el cual se ubicará. La decoración interior es del maestro francés Fèlix Cagé. Se inauguró el 19 de noviembre de 1857 con la asistencia de la Reina y de la Princesa de Asturias. Solamente un año después, después de una función de Macbeth, el 12 de junio de 1858, un incendio destruyó completamente el Teatro. Una vez reconstruido, con el mismo decorador y los mismos planos, se volvió a abrir, ahora como Teatro del Príncipe de Asturias, el 14 de septiembre de 1860. La representación elegida para la ocasión fue La campana de la Almudaina, y asistió la reina Isabel II. A consecuencia de la revolución de 1868, el Teatro volvió a cambiar de nombre y pasó a denominarse Teatre Principal. Desde entonces se le han hecho varias reformas y modificaciones. La primera fue el 1932 y cambió de manera importante la fisionomía interna del Teatro. Entre 1975 y 1978 se recuperó su explotación pública. Se reformó la zona del auditorio, para dotarlo de más capacidad. También se reformó la zona de los camerinos. Desde 1980, depende del Consejo de Mallorca. En la primavera de 2007 acabaron las obras que lo mantuvieron cerrado durante seis años y se inauguró un edificio moderno que, sin perder su carácter histórico, se adapta a las necesidades de las artes escénicas actuales.

UNA PROGRAMACIÓN VARIADA Y DE CALIDAD El TPP cuenta con una amplia programación que acoge todos los géneros escénicos: teatro, danza, zarzuela, música y espectáculos familiares. Destaca especialmente su Temporada de Ópera, que este año 2013 llega a la sede vigésimo-séptima edición después de haber producido los títulos más destacados de la lírica internacional. El TPP ofrece una media de 100 espectáculos por temporada y hasta 150 funciones al año, con una asistencia anual que supera los 50.000 espectadores.

5


TEATRE PRINCIPAL DE PALMA. Dossier de premsa

ORGANIZACIÓN El TPP está gestionado por un equipo de dirección encabezado por Margalida Moner, la directora gerente, que tiene a su lado a José María Moreno, director artístico, y a Pablo López, adjunto a la dirección artística. El TPP está constituido legalmente como fundación, una fundación que tiene como máximo órgano decisorio una junta de patrones integrada por representantes de los diferentes grupos políticos que integran el Consejo de Mallorca y que es presidida por Maria Salom, presidenta de la institución insular.

DATOS PRÁCTICOS Dirección Teatre Principal: Calle de la Riera, 2, 07003, Palma Teléfono: 971 21 97 00 Horarios de oficina: de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Horarios de taquilla: de martes a sábado de las 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Domingos y festivos una hora antes de las funciones.

www.teatreprincipal.com

6

Dossier de Premsa del Teatre Principal de Palma  

Versión bàsica del Dossier de Premsa del TPP en catalán y castellano.

Advertisement