Page 1

sensibilització

escola de dansa

És l’etapa inicial del Centre de Formació Artística (CFA). És un espai en què els infants experimenten i descobreixen per ells mateixos disciplines artístiques com la música, la dansa, el teatre i les belles arts d’una manera lúdica i divertida i a partir d’un centre d’interès. Es potencia l’aprenentatge a través del joc, la imaginació i la creació. Sensibilització éstambé un espai de participació i de treball conjunt entre les famílies i els infants, per tal de compartir la vivència d’una mateixa experiència.

L’escola de dansa, de nivell elemental, té entre els seus objectiu la sensibilització i l’aproximació dels alumnes cap a aquesta matèria, la dansa; al mateix temps que promou el coneixement i el control corporal. Amb tot plegat, s’incrementen les possibilitats expressives i creatives, ja que la dansa s’entén de manera global, com quelcom que necessita de la construcció d’un llenguatge.

nascuts entre el 2012 i el 2015

nascuts fins el 2011. | grups per edats

[+] teatreclave.cat/cfa/sensibilitzacio

escola de música

DISCIPLINES | Dansa clàssica, contemporània, espanyola i flamenc. També es duen a terme tallers de creació entesos com un espai per a l’observació i la investigació del moviment des de diferents perspectives. L’escola de dansa també s’ofereix als adults l’opció de formar-se en aquesta matèria, sense necessitat de tenir-ne coneixements previs. [+] teatreclave.cat/cfa/escoladansa

nascuts fins el 2011

LLENGUATGE MUSICAL | L’escola de música, de nivell elemental, té el propòsit d’incentivar la passió per la música entre els alumnes. El llenguatge musical és l’eix vertebrador de totes les activitats, realitzat en classes col·lectives dedicades a afinació i percepció auditiva; lectura de notes i llenguatge rítmic; dictats, anàlisi auditiu i creativitat; i cant coral. INSTRUMENT | Paral·lelament, l’escola ofereix l’opció de cursar instruments en classes individuals: violí, violoncel, guitarra, piano o cant; a la vegada que es potencia la pràctica instrumental conjunta a través de formacions musicals com el conjunt de guitarres, el combo flamenc, el combo rock, les orquestres infantil i juvenil, etc. Un cop acabat el nivell elemental, els alumnes tenen la possibilitat de realitzar les proves d’accés a un dels Conservatoris de Grau Mitjà de Catalunya.

aula de teatre

nascuts fins el 2011 | grups per edats L’aula de teatre compta amb diversos grups d’alumnes que cursen expressió dramàtica, teatre, interpretació i/o clown. És una espai en què es potencia el desenvolupament de les possibilitats expressives del cos i la veu; es treballen habilitats relacionals i empàtiques cap a un mateix i cap els altres; s’explora la creativitat personal i col·lectiva, es descobreixen les eines de la improvisació i s’aprofundeix en el coneixement dels ingredients del llenguatge teatral. [+] teatreclave.cat/cfa/aulateatre

aula de belles arts

nascuts fins el 2011 | grups per edats

ALUMNES FORA DE PLA | A l’escola de música els adults tenen l’opció de realitzar llenguatge musical per a adults i qualsevol dels instruments que s’ofereixen a l’escola. Quant als conjunts, es recomanen especialment els combos, així com la coral d’adults.

Des de fa diversos cursos, el CFA impulsa la fórmula mixta belles arts i expressió dramàtica adreçada especialment a infants i joves. Una combinació que pretén beure d’aquests dos llenguatges artístics amb l’objectiu d’aconseguir un procés d’aprenentatge més enriquidor per als alumnes que els doti de més eines i recursos creatius.

[+] teatreclave.cat/cfa/escolamusica

[+] teatreclave.cat/cfa/aulabellesarts


El centre de formació artística El Centre de Formació Artística (CFA) és la columna vertebral del projecte del Teatre Clavé, creat molt abans de la inauguració del nou equipament. És un espai formatiu en el sentit ampli de la paraula: ofereix formació en música, teatre, dansa i belles arts, però també formació per la creació de personalitat i pel desenvolupament personal i col·lectiu dels alumnes. Tot plegat, sense deixar mai de banda el rigor i la qualitat, dos eixos bàsics i fonamentals en totes les activitats del CFA. Al llarg dels prop de 20 anys de trajectòria, el CFA s’ha anat adaptant a les noves realitats i ho segueix fent, amb la intenció d’oferir-vos el màxim d’opcions i oportunitats per participar del fet cultural i artístic.

INSCRIPCIONS OBERTES curs 2018/2019

centre de formació artística

Plaça de Miquel Martí i Pol, s/n. Tordera Tel. 937650572 | clave@teatreclave.cat

TEATRE CLAVÉ

Segueix-nos a les xarxes!

teatreclave.cat/cfa

facebook.com/CFAteatreclave

#CFAteatreclave @CFAteatreclave

#CFAteatreclave @teatreclave

Fotografia de portada: Xavi Palomera Fotografies

Profile for Teatre Clavé

Centre de Formació Artística curs 2018/2019  

El Centre de Formació Artística (CFA) del Teatre Clavé està integrat per l'escola de música, l'escola de dansa, l'aula de teatre, l'aula de...

Centre de Formació Artística curs 2018/2019  

El Centre de Formació Artística (CFA) del Teatre Clavé està integrat per l'escola de música, l'escola de dansa, l'aula de teatre, l'aula de...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded