Page 1

ciutat subterrània.02 RESIDÈNCIA DE JOVES CREADORS. TORDERA_MAS PANELLA 2014


PARTICIPANTS SARA CASTILLO Castelló de la Plana [Espanya] GABRIELA GALVÁN Mèxic DF [Mèxic]

Del 15 al 28 de gener de 2015

CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona Montalegre, 5 08001 Barcelona Tel. 93 306 41 00 www.cccb.org

Març de 2015 Teatre Clavé

Plaça de Miquel Martí i Pol, s/n 08490 Tordera Tel. 93 765 05 72 www.teatreclave.cat

DIANA LONDOÑO Bogotà [Colòmbia] LUISA MARINHO Rio de Janeiro [Brasil] JULIA MARTOS Còrdova [Espanya]


PRESENTACIÓ El projecte Ciutat subterrània neix amb la voluntat de proposar la ciutat de Tordera com una plataforma per difondre l’obra de joves creadors que, després de conviure durant dos mesos en una residència artística a Mas Panella, les seves mirades sobre la ciutat subterrània convergeixin en una exposició que permeti visualitzar en una mateixa narració òptiques, identitats i realitats diferents. En aquesta segona edició del projecte, la voluntat és consolidar aquesta idea com un eix de noves maneres de relacionar art i realitat. Futur i joves creadors. Perifèria i centralitat. Per compartir un mateix escenari en el qual diverses institucions aposten per crear juntes noves estratègies que vagin a l’encontre de nous assoliments. Noves sinèrgies. Abraçar l’eficàcia i l’eficiència com a motor per creure que un model de treball basat en la transversalitat –universitat, institucions públiques i institucions privades- serà capaç de superar les adversitats que l’art i la cultura han d’esquivar en aquests primers compassos del segle XXI. Configurant així un escenari d’oportunitat per l’art, per la promoció de joves creadors i per consolidar el perfil de territoris que des de la perifèria puguin incidir en la creació de valors, aparentment contradictoris, com són conjugar la proximitat amb la ciutadania, el cosmopolitisme i l’excel·lència artística. Joan Carles Garcia Cañizares Alcalde de Tordera i president de la Fundació Teatre Clavé

Promoure la interacció entre els diversos agents que participen de la cultura i intervenir i facilitar la possibilitat de la creació són sempre dos motius de celebració per a la Facultat de Belles Arts. Perquè aquestes són dues de les funcions a les quals la Universitat no vol deixar de contribuir activament. Si com a element de qualitat, a més, compten amb l’entusiasme de la Fundació Teatre Clavé que ens ha convidat a col·laborar en el projecte, tindran la clau d’aquesta publicació que tenen entre mans: confluència de tarannàs i d’objectius comuns per tirar endavant la residència artística a Mas Panella. Per aquells que gaudim la docència, no hi ha res més satisfactori que tenir l’oportunitat d’acompanyar el procés de treball que desenvolupa un estudiant d’art en reflexionar, desxifrar i interpretar el món que l’envolta. En acollir la iniciativa, la Facultat contribueix a incentivar i preservar un dels llocs que ens fan avançar com a individus/persones/ciutadans: el lloc de l’art, on hi és natural el dret a pensar, a imaginar i a proposar futurs potencials. En l’exposició, doncs, es mostra la tasca feta per les joves artistes residents, es pot reconèixer la traça de les docents de la Facultat que hi han participat així com l’empremta dels organitzadors de la residència, el lema de la qual és la Ciutat Subterrània. Les obres són motiu de gaudi, però també ens inspiren a obrir el nostre camp de visió projectat al món: la superfície i la fondària de les múltiples realitats properes. La mostra pública dels resultats d’aquest llarg procés interactiu encoratja, de ben segur, a l’alumnat d’art a no defallir, a treballar amb confiança i responsabilitat per poder projectar-se i esdevenir futurs artistes ciutadans/individus/persones. Per a la Facultat de Belles Arts, la tant preuada transferència del coneixement té molt a veure amb el que celebrem avui: poder contemplar el resultat de les recerques d’un grup d’artistes que es presenta al públic en un espai públic, en un espai de la ciutat. En aquests moments en què al nostre entorn li cal tant la cultura i l’acció, per a Belles Arts és important establir ponts amb entitats com la Fundació Teatre Clavé. Perquè permeten enfortir els engranatges del període formatiu amb l’inici de la professionalització dels nostres estudiants. I perquè uneixen a tothom qui es proposa impulsar la creativitat i la recerca en la producció artística rigorosa. Deganat de la Facultat de Belles Arts Universitat de Barcelona


CIUTAT SUBTERRÀNIA 02

La representació de les formes és un acte essencial en el tarannà humà perquè aquestes són una extensió de la persona que l’ubiquen en el seu temps. D’aquí la importància de la mirada, el saber veure. Això és el que va haver d’aprendre primer l’homo visualis abans de ser homo sapiens que alliberà la mà de la seva rudesa natural, produint un traç producte de la voluntat i el gest i que, juntament amb la capacitat d’abstracció, ens revelà una forma d’art visualitzat com a línia i comprès com una marca delerosa de comunicació. Però l’art, com deia Paul Klee, no reprodueix només allò que és visible, sinó que fa visible allò que no sempre ho és. Aquesta capacitat de l’home per fer que les coses absents siguin presents en el temps real i per operar amb elles fent possible la transmissió d’allò vist, d’allò fet i d’allò pensat és una de les eines més preuades de tot artista. Si entenem que tant significatiu és el que s’assenyala com el que se silencia, crear esdevé una forma de memòria que ens permet veure de nou una cosa que ja no hi és. Allò visible està sustentat per allò invisible. Aquesta veritat pitagòrica alimenta el projecte artístic Ciutat Subterrània.02 que, a través del tema de la ciutat, permet cada any a una sèrie d’artistes treure a la llum allò que està latent en ells i en la seva particular mirada. En aquesta segona edició, la Sara Castillo, la Gabriela Galván, la Diana Londoño, la Luisa Marinho y la Julia Martos, a través dels seus projectes artístics estretament vinculats a un assentament local, ens revelen una realitat molt més amplia que re-defineix i dota de nou significat l’entramat social i polític de Tordera. Donar visibilitat a aquesta trama soterrada, que connecta realitats diverses i que es troba sempre en tota ciutat, permet a aquestes artistes travar vincles entre el món visible i l’invisible.

La Diana Londoño, jove artista colombiana, presenta sota el títol Underlined una sèrie de tres dibuixos a través dels quals elucubra sobre la idealització del món subterrani, una idealització que no es fonamenta tant en el motiu d’una representació com en la ment de qui l’emprèn. Sobre una particularitat local concreta, la Julia Martos planteja la proposta fotogràfica Tordera ParK. Una proposta que parteix de la configuració urbanística actual del terme municipal de Tordera: una multitud d’urbanitzacions, construïdes entre els anys 60 i 70, voregen el nucli urbà original i conformen dues terceres parts del terme. L’artista captura aquests escenaris per manipularlos a posteriori i ressaltar, encara més si és possible, el factor escenogràfic que tenen implícit, fer més invisible allò visible, tant en el pla de l’escena com en el de la representació fotogràfica. L’artista mexicana Gabriela Galván, en el projecte Oficio de zahorí, ens proposa endinsar-nos en el subsòl a través de les deus subterrànies de Tordera. Prèvia exploració d’alguns clàssics de la literatura, la Gabriela Galván recorre la localitat, com si fos un saurí, a la recerca de pous. El recorregut no se cenyeix únicament a un itinerari físic, sinó que també es nodreix de l’arxiu de la ciutat, interroga els propietaris dels pous i els usufructuaris. Tot plegat per tal de confeccionar la cartografia dels accessos al món subterrani i que a Tordera, com en tants altres llocs locals, posa de relleu la vida, agrícola i industrial, que hi transcorre. Nicole Melo és el nom de la identitat impostada per l’artista brasilera Luisa Marinho en la proposta InstantPositions i que emfatitza l’altra identitat, subterrània potser, que adoptem en traslladar-nos a un altre lloc, en ocupar una posició estranya a la que normalment habitem. Els nous trets identitaris de la Nicole es van conformant en les successives trobades de –fins llavors- la Luisa amb les diferents persones amb qui es creua durant l’experiència. La Sara Castillo, a través del projecte Loading City, ens planteja reflexionar sobre la representativitat de les realitats locals a la xarxa. Prenent com a punt de partida la projecció de Tordera a Google Earth, la Sara Castillo la re-edita (re-valida) i ens proposta transitar-la (habitar-la) en un doble sentit: online i offline. Habitar un lloc virtual per fer-lo real. I viceversa, una residència d’artistes i l’esdeveniment de l’exposició al CCCB sumats per re-valoritzar un lloc virtual, posant en correlació el món de la superfície i el subterrani. Montse López Páez i Eva Vila Pou Comissàries Ciutat Subterrània.02


SARA CASTILLO

LOADING CITY 2014

Instal·lació

Loading City és una instal·lació que busca reflexionar sobre com les noves tecnologies i Internet estan canviant la forma en què percebem el món que ens rodeja. A partir de la simulació virtual d’una ciutat real, Loading City parla de la fricció entre realitat i ficció en el terreny digital, explorant les realitats alternatives que sorgeixen de la xarxa i la manera com aquestes realitats replantegen els límits entre allò material i allò virtual.

cargocollective.com/saracastillo


GABRIELA GALVÁN

OFICIO DE ZAHORÍ 2014

Tinta xina, ploma estilogràfica i transfer sobre paper de cotó

Oficio de zahorí és un trajecte subterrani amb porta en forma de pou, en el qual s’ha indagat històricament el desenvolupament, ús i valor de dos aspectes essencials de la vida del poble de Tordera: l’aigua i la indústria tèxtil. La discreta presència de desenes de pous adverteixen sobre la complexa xarxa de camins entramats en les profunditats d’aquesta terra, en els quals és possible dipositar-hi èpoques històriques, símbols, tecnologia, abusos de recursos i narracions.

http://gabrielagalvanh.wix.com/gabriela-galvan-hdez


DIANA LONDOÑO UNDERLINED 2014

Tinta sobre paper

La sèrie Underlined està formada per tres dibuixos realitzats a mà que es conjuminen per parlar de l’experiència en un desplaçament espai temporal. El dorado té els seus orígens en l’experiència vivencial d’una ciutat com Bogotà (Colòmbia). Concatenaciones virtuales transoceánicas s’ubica en un espai ambigu en què el pensament que el genera es trasllada a Espanya i a l’imaginari creat pels espais comuns propis de la virtualitat. Finalment, Criptografías oscilantes s’emmarca en la seva totalitat en l’experiència perceptiva adquirida durant el viatge i l’estada a Tordera, en un intent per desvelar-ne l’esperit propi de l’arquitectura i la forma de vida dels seus habitants.

dianalondonoarias.blogspot.com


LUISA MARINHO INSTANTPOSITIONS 2014

Impressió digital sobre paper / vídeo

InstantPositions és una performance site specific de llarga duració desenvolupada durant la residència a Mas Panella. Durant l’estada, s’ha interpretat el personatge de Nicole Melo, un caràcter generat aleatòriament per una pàgina web. A través d’aquest àlter ego s’han adquirit característiques gestuals i de personalitat a partir del contacte amb persones i hàbits de l’entorn, arribant fins i tot a crear una obra artística paral·lela. www.luisamarinho.com instantpositions.wordpress.com

NICOLE MELO

INQUIRICIÓN DE PARADIGMAS

2014 Fotografia digital sobre paper

Inquirición de paradigmas és un retrat subjectiu de les tradicions catalanes a partir d’una mirada estrangera. En una recerca per la identitat dins del context cultural i imaginari de Tordera, l’àlter ego se submergeix en els hàbits festius i esportius del municipi, creant imatges amb elements subtilment surrealistes. Els paradigmes assumeixen una nova forma a través del seu cos, creant una sensació d’estranyesa i desconnexió.

instantpositions.carbonmade.com


JULIA MARTOS TORDERA PARK 2014

Fotografia i retoc digital

Tordera Park és una sèrie fotogràfica que retrata una part de les urbanitzacions de Tordera. Barrejant el muntatge digital amb imatges reals, presenta fragments d’aquest paisatge que pretenen generar dubtes sobre la veracitat de la imatge. Segones residències o escenografies d’una ciutat model. Ficció i realitat conflueixen en aquests barris residencials que cobreixen més de la meitat del territori habitat del municipi.

www.juliamartos.com


CAST PRESENTACIÓN El proyecto Ciudad subterránea nace con la voluntad de proponer la ciudad de Tordera como una plataforma para difundir la obra de jóvenes creadores que, después de convivir durante dos meses en una residencia artística en Mas Panella, sus diferentes miradas alrededor de la ciudad subterránea converjan en una exposición que permita visualizar en una misma narración ópticas, identidades y realidades diferentes. En esta segunda edición del proyecto, la voluntad es consolidar esta idea como un eje de nuevas maneras de relacionar arte y realidad. Futuro y jóvenes creadores. Periferia y centralidad. Para compartir un mismo escenario en el cual instituciones diferentes apuestan para crear juntas nuevas estrategias que vayan al encuentro de nuevos logros. Nuevas sinergias. Abrazar lo eficaz y lo eficiente como motor para creer que un modelo de trabajo basado en lo transversal –universidad, instituciones públicas e instituciones privadas- será capaz de superar las adversidades que el arte y la cultura tienen que sortear en estos primeros compases del siglo XXI. Configurando así un escenario de oportunidad para el arte, para la promoción de jóvenes creadores y para afianzar el perfil de territorios que desde la periferia puedan incidir en la creación de valores, aparentemente contradictorios, como es conjugar la proximidad con la ciudadanía, el cosmopolitismo y la excelencia artística. Joan Carles Garcia Cañizares Alcalde de Tordera y presidente de la Fundación Teatre Clavé

Promover la interacción entre los distintos agentes que participan de la cultura e intervenir y facilitar la posibilidad de la creación son siempre dos motivos de celebración para la Facultad de Bellas Artes. Porque estas son dos de las funciones a las que la Universidad no quiere dejar de contribuir activamente.

Para la Facultad de Bellas Artes, la tan preciada transferencia del conocimiento tiene mucho que ver con lo que celebramos hoy: poder contemplar el resultado de las investigaciones de un grupo de artistas que se presenta al público en un espacio público, en un espacio de la ciudad.

Si como elemento de calidad, además, cuentan con el entusiasmo de la Fundación Teatre Clavé que nos ha invitado a colaborar con el proyecto, tendrán la clave de esta publicación que tienen entre manos: confluencia de talantes y objetivos comunes para llevar adelante la residencia artística en Mas Panella.

En estos momentos en los que a nuestro entorno le hace tanta falta la cultura y la acción, para Bellas Artes es importante establecer puentes con entidades como la Fundación Teatre Clavé. Porque permiten fortalecer los engranajes del periodo formativo con el inicio de la profesionalización de nuestros estudiantes. Y porque unen a todos aquellos que se proponen impulsar la creatividad y la investigación en la producción artística rigurosa.

Para aquellos que gozamos de la docencia, no hay nada más satisfactorio que tener la oportunidad de acompañar el proceso de trabajo que desarrolla un estudiante de arte en reflexionar, descifrar e interpretar el mundo que le rodea. Al acoger la iniciativa, la Facultad contribuye a incentivar y preservar uno de los lugares que nos hacen avanzar como individuos/ personas/ciudadanos: el lugar del arte, donde es natural el derecho a pensar, a imaginar y a proponer futuros potenciales.

Decanato de la Facultad de Bellas Artes Universidad de Barcelona

CIUDAD SUBTERRÁNEA 0.2

En la exposición se muestra la tarea hecha por las jóvenes artistas residentes, se puede reconocer la traza de las docentes de la Facultad que han participado en el proyecto así como la huella de los organizadores de la residencia, cuyo lema es la Ciudad subterránea. Las obras son motivo de gozo, pero también nos inspiran a abrir nuestro campo de visión proyectado al mundo: la superficie y la profundidad de las múltiples realidades cercanas.

La representación de las formas es un acto esencial en el talante humano porque estas son una extensión de la persona que la ubican en su tiempo. De aquí la importancia de la mirada, el saber ver. Esto es lo que tuvo que aprender primero el homo visualis antes de ser homo sapiens que liberó la mano de su rudeza natural, produciendo un trazo producto de la voluntad y el gesto y que, junto con la capacidad de abstracción, nos reveló una forma de arte visualizado como línea y comprendido como una marca deseosa de comunicación.

La muestra pública de los resultados de este largo proceso interactivo anima, de seguro, al alumnado de arte a no desfallecer, a trabajar con confianza y responsabilidad para poder proyectarse y llegar a ser futuros artistas ciudadanos/individuos/personas.

Pero el arte, como decía Paul Klee, no reproduce sólo aquello que es visible, sino que hace visible aquello que no siempre lo es. Esta capacidad del hombre para hacer que las cosas absentes sean presentes en el tiempo real y para operar con ellas

haciendo posible la transmisión de lo visto, de lo hecho y de lo pensado es una de las herramientas más preciadas de todo artista. Si entendemos que tan significativo es lo que se señala como lo que se silencia, crear se convierte en una forma de memoria que nos permite ver de nuevo una cosa que ya no está. Aquello visible está sustentado por aquello invisible. Esta verdad pitagórica alimenta el proyecto artístico Ciudad subterránea.02 que, a través del tema de la ciudad, permite cada año a una serie de artistas sacar a la luz aquello que está latente en ellos y en su particular mirada. En esta segunda edición, Sara Castillo, Gabriela Galván, Diana Londoño, Luisa Marinho y Julia Martos, a través de sus proyectos artísticos estrechamente vinculados a un asentamiento local, nos revelan una realidad mucho más amplia que re-define y dota de nuevo significado el entramado social y político de Tordera. Dar visibilidad a esta trama soterraña, que conecta realidades diversas y que se encuentra siempre en toda ciudad, permite a estas artistas trabar vínculos entre el mundo visible y el invisible. Diana Londoño, joven artista colombiana, presenta bajo el título Underlined una serie de tres dibujos, a través de los cuales elucubra sobre la idealización del mundo subterráneo, una idealización que no estriba tanto en el motivo de una representación como en la mente de quien la emprende. Sobre una particularidad local concreta, Julia Martos plantea su propuesta fotográfica Tordera Park. Ésta parte de la configuración urbanística actual del término municipal de Tordera: una multitud de urbanizaciones, construidas entre los años 60 y 70, bordean el núcleo urbano original conformando dos terceras partes del término. La artista captura estos escenarios para manipularlos a posteriori y resaltar, todavía más si cabe, lo escenográfico en ellas implícito, de hacer


más invisible lo visible, tanto en el plano de la escena como en el de la representación fotográfica. La artista mexicana Gabriela Galván, en su proyecto Oficio de Zahorí, nos propone adentrarnos en el subsuelo a través de los manantiales subterráneos de Tordera. Previa exploración de algunos clásicos de la literatura, Gabriela Galván recorre la localidad, como si de un zahorí se tratase, en busca de los pozos de la localidad. El recorrido no se ciñe únicamente a un itinerario físico, sino que también se nutre del archivo de la ciudad, interroga a los propietarios de los pozos y a sus usufructuarios. Todo ello a fin de confeccionar la cartografía de los accesos al mundo subterráneo y que en Tordera, como en tantos otros lugares locales, pone de relieve la vida agrícola e industrial que por ella transcurre. Nicole Melo es el nombre de la identidad impostada por la artista brasileña Luisa Marinho en su propuesta InstantPositions y que enfatiza la otra identidad, subterránea quizás, que adoptamos al trasladarnos a otro lugar, al ocupar una posición extraña a la que de normalmente habitamos. Los nuevos rasgos identitarios de Nicole se van conformando en los sucesivos encuentros de -hasta entonces- Luisa con las distintas personas con las que se cruza durante la experiencia. Sara Castillo, a través de su proyecto Loading City, nos plantea reflexionar sobre la representatividad en la red de las realidades locales. Tomando como punto de partida la proyección de Tordera en Google Earth, Sara Castillo la re-edita (re-valida) y nos propone transitarla (habitarla) en un doble sentido: online y offline. Habitar un lugar virtual para hacerlo real. Y viceversa, una residencia de artistas y el propio evento de la exposición en el CCCB sumados para re-valorizar un lugar virtual, poniendo en correlación el mundo de la superficie y el subterráneo. Montse López Páez y Eva Vila Pou Comisarias Ciudad Subterránea.02

SARA CASTILLO LOADING CITY 2014 Instalación

DIANA LONDOÑO UNDERLINED 2014 Tinta sobre papel

NICOLE MELO INQUIRICIÓN DE PARADIGMAS 2014 Fotografía digital sobre papel

Loading City es una instalación que busca reflexionar sobre cómo las nuevas tecnologías e Internet están cambiando la forma en la que percibimos el mundo que nos rodea. A partir de la simulación virtual de una ciudad real, Loading City habla de la fricción entre realidad y ficción en el terreno digital, explorando las realidades alternativas que surgen de la red y el modo en el que estas replantean los límites entre lo material y lo virtual.

La serie Underlined está constituida por tres dibujos realizados a mano que se conjugan para hablar de la experiencia en un desplazamiento espacio-temporal. El dorado encuentra sus orígenes en la experiencia vivencial de una ciudad como Bogotá (Colombia). Concatenaciones virtuales transoceánicas se ubica en un espacio ambiguo en el que el pensamiento que lo genera se traslada a España y al imaginario creado por los espacios comunes propios de la virtualidad. Finalmente, Criptografías oscilantes se enmarca en su totalidad en la experiencia perceptiva adquirida durante el viaje y la estancia en Tordera, en un intento por desvelar el espíritu propio de su arquitectura y la forma de vida de sus habitantes.

Inquirición de paradigmas es un retrato subjetivo de las tradiciones catalanas a partir de una mirada extranjera. En una búsqueda por la identidad dentro del contexto cultural e imaginario de Tordera, el álter ego se sumerge en los hábitos festivos y deportivos del municipio, creando imágenes con elementos sutilmente surrealistas. Los paradigmas asumen una nueva forma a través de su cuerpo, creando una sensación de extrañeza y desconexión.

cargocollective.com/saracastillo GABRIELA GALVÁN OFICIO DE ZAHORÍ 2014 Tinta china, pluma estilográfica y transfer sobre papel de algodón

Oficio de zahorí es un trayecto subterráneo con puerta en forma de pozo, en el que se ha indagado históricamente el desarrollo, uso y valor de dos aspectos esenciales de la vida del pueblo de Tordera: el agua y la industria textil. La discreta presencia de sus decenas de pozos advierten sobre la compleja red de caminos entramados en las profundidades de esta tierra, en los que es posible depositar épocas históricas, símbolos, tecnología, abusos de recursos y narraciones. http://gabrielagalvanh.wix.com/gabriela-galvan-hdez

www.dianalondonoarias.blogspot.com LUISA MARINHO INSTANTPOSITIONS 2014 Impresión digital sobre papel / Vídeo InstantPositions es una performance site especific de larga duración desarrollada durante la residencia en Mas Panella. Durante la estancia, se ha interpretado el personaje de Nicole Melo, un carácter generado aleatoriamente por una página web. A través de este álter ego, se han adquirido características gestuales y de personalidad partiendo del contacto con personas y hábitos del entorno, llegando incluso a crear una obra artística paralela. www.luisamarinho.com www.instantpositions.wordpress.com

http://instantpositions.carbonmade.com JULIA MARTOS TORDERA PARK 2014 Fotografía y retoque digital Tordera Park es una serie fotográfica que retrata parte de las urbanizaciones de Tordera. Mezclando el montaje digital con imágenes reales, presenta fragmentos de este paisaje que buscan provocar la duda sobre la veracidad de la imagen. Segundas viviendas o escenografías de una ciudad modelo. Ficción y realidad confluyen en estos barrios residenciales que cubren más de la mitad del territorio habitado del municipio. www. juliamartos.com


ENG PRESENTATION The “Ciutat subterrània” (Underground City) project was born with the will of proposing the city of Tordera as a platform to spread the work of some young artists who, after living together for two months in an artist residency in Mas Panella, put their eyes on the underground city to converge in an exhibition that allows viewing in the same narration different viewpoints, identities and realities. The intention of this second edition of the project is to consolidate this idea as the focal point of new ways to link art and reality, future and young creators, periphery and centrality; to share one same stage on which different institutions bet for creating together new strategies that go seeking new achievements, new synergies. Embracing the effectiveness and the efficiency as motor to believe in a model of work based on the mainstreaming -university, public and private institutions- will be able to overcome the adversities that art and culture must dodge in these first compasses in the 21st century. Setting up a stage of opportunity for art, for the promotion of young artists and to consolidate the profile of territories that from the periphery can bear on the creation of values, seemingly contradictory, such as combining the proximity to citizens, cosmopolitanism and the artistic excellence. Joan Carles Garcia Cañizares Mayor of Tordera and president of Teatre Clavé Foundation

TThe promotion of interactive relationships between the different fields of the world of culture and the furthering of creative activity, these are both motives for celebration by the Faculty of Fine Arts. Because these are two of the areas to which the University always wishes to make a positive contribution. If, as an added quality, we can count on the enthusiasm of the Teatre Clavé Foundation in inviting us to co-operate with the project, we have the key to this publication: the combination of characters and common objectives to further the development of the project Residencial Artistic Centre, Mas Panella. For those of us who enjoy teaching, there is nothing more satisfying than to have the opportunity to accompany the development of the work of an art student in reflecting upon, deciphering and interpreting the environment. In welcoming this initiative, the Faculty aims to encourage and preserve one of the areas which allows us to develop as individuals: the place of art where the right to think, to imagine and to propose a potential future, is accepted as natural. The exhibition then, shows off the work of the young artists in residence, it allows for the recognition of the skill of the participating teachers from the Faculty, as also the imprint of the organizers, the theme of which is the Underground City. The works are there to enjoy but they also widen our field of vision of our world: the surface and the depths of the multiple realities close to us. The public exhibition of the results of this long interactive process will surely encourage the art student not to become disheartened, to work with confidence and responsibility. For the Faculty of Fine Arts, the infinitely valuable transmission of understanding is clearly connected with what we celebrate today: the

ability to contemplate the results of the investigations of a group of artists who present their work to the public, in a public area, an area of the city. At the time in which both culture and action are required, it is important for the Faculty of Fine Arts to build bridges with institutions such as the Teatre Clavé Foundation, because this facilitates the strengthening of the formative process and the professionalization of our students. And also because it invites all those who aim to encourage creativity and research in rigorous artistic production. Faculty of Fine Arts University of Barcelona

UNDERGROUND CITY.02 The representation of the forms is a crucial event in human nature because they are an extension of the person that locate him in time. Hence the importance of the look, to be able to see. This is what the homo visualis had to learn before being homo sapiens that let loose the hand of its natural rudeness, producing a trace resulting from the will and the gesture and which, together with the capacity for abstraction, revealed an art form viewed as a line and understood as an eager media brand. But art, as Paul Klee said, not only reproduces the visible, but it also makes visible what is not always. Man’s ability to make missing things present in realtime and to operate with them enabling the transmission of what is seen, done and thought is one of the most prized tools of all artist. If we understand that it is as meaningful what is pointed as what is silenced, creating becomes a way of memory that allows us again to see something that is not there anymore.

The visible is supported by the invisible. This Pythagorean truth feeds the Underground City.02 artistic project that, through the theme of the city, allows every year a number of artists to bring to light what is latent in them and their particular look. In this second edition, Sara Castillo, Gabriela Galván, Diana Londoño, Luisa Marinho and Julia Martos, through their artistic projects closely linked to a local settlement, reveal us a much more wide reality that redefines and provides again meaning to the social and politic network of Tordera. Giving visibility to this buried plot, that connects different realities and that is always in every city, allows to these artists to create links between the visible and the invisible world. Diana Londoño, a young Colombian artist, presents under the title Underlined a series of three pictures through which she lucubrates about the idealization of the underground world, an idealization that is essential neither in the reason of a representation nor in the mind of who undertakes it. About a local concrete particularity, Julia Martos plans the photographic proposal Tordera Park. This is a proposal that comes from the current urban configuration of the town: several neighborhoods, built between the 60s and the 70s, border the original urban center and are two-thirds of the township. The artist captures these stages to manipulate them later and highlight, still more if it is possible, the scenographic factor that is implicit, making more invisible the visible, both in the scene and the photographic representation. The Mexican artist Gabriela Galván, in the Oficio de Zahorí project, proposes us to get into the subsoil through the underground springs of Tordera. With a previous exploration of some literature classics, Gabriela Galván wanders through the town, as if she was


a water diviner, looking for wells. The tour is limited not only to a physical journey, but it also draws from the archives of the city and the well owners and their usufructuaries are interviewed. And all of that to make the mapping of the access to the underground world and that in Tordera, like in many other local places, highlights the agricultural and industrial life that takes place there. Nicole Melo is the identity name taken by the Brazilian artist Luisa Marinho in the proposal InstantPositions and that emphasizes the other identity, underground maybe, that is adopted to be moved to another place, occupying a strange position different from the one we normally have. The new identity features of Nicole are created throughout the different meetings of -until that moment- Luisa with the different people with whom gets across during the experience. Sara Castillo, through the Loading City project, proposes to think about the representativity of the local network realities. Taking the projection of Tordera in Google Earth as the starting point, Sara Castillo rewrites it (confirms it) and she proposes us to journey it (live it) in a double sense: online and offline. Living a virtual place to make it real; and vice versa, an artist residence and the event of exposure in the CCCB added to revalue a virtual place, linking the surface world and the underground. Montse López Páez i Eva Vila Pou Curators of Underground City.02

SARA CASTILLO LOADING CITY

DIANA LONDOÑO UNDERLINED

NICOLE MELO INQUIRICIÓN DE PARADIGMAS

Loading City is a creation which aims to reflect on how new technologies and internet are changing the way in which we perceive the world which surrounds us. From a virtual simulation of a real city, Loading City speaks of the friction between reality and fiction in the digital fields, exploring the resulting alternatives which grow out of the network and the way in which these realities make us look again at the limits between what is real and what is virtual.

The series Underlined is composed of three handdrawn sketches, which combine to relate a timespace displacement experience. El Dorado has its origins in the experience of life in the city of Bogota (Colombia). Concatenaciones virtuales transoceánicas places itself in an ambiguous space where the thoughts generated are transposed to Spain and the imagination built from common links are virtually related. Criptografías oscilantes is framed in its totality in the perceptual experience acquired during the journey to and the stay in Tordera, in an attempt to reveal the individual spirit of the architecture and the way of life of its inhabitants.

Inquirición de paradigmas is a subjective portrait of Catalonian traditions as seen through the eyes of an outsider. In the search for the identity within the cultural context of Tordera, the alter ego submerges itself in the cultural and sporting activities of the town, building images with subt’ly surrealistic aspects. The subjects assume a different form through the body, creating a sensation of uneasy disconnection.

cargocollective.com/saracastillo GABRIELA GALVÁN OFICIO DE ZAHORÍ

www.dianalondonoarias.blogspot.com Oficio de zahorí is a subterranean route with a wellshaped entrance, an enquiry into the historical development and the use and value of two of the essential aspects of life in the town of Tordera: water and the textile industry. The discrete presence of dozens of wells hint at the complex grid of hidden water courses in the depths of the earth, in which it is possible to set down historical periods, symbols, technology, fables and the mis-use of natural resources. http://gabrielagalvanh.wix.com/gabriela-galvan-hdez

LUISA MARINHO INSTANTPOSITIONS InstantPositions is a long term performance site specific developed during the stay in Mas Panella. Whilst there, Luisa adopted the computer generated character of Nicole Melo acquired from a web page. Through this alter ego, she acquired a personality and body language as a consequence of the contact with the people and customs of the environment, to the extent of creating a parallel artistic work. www.luisamarinho.com www.instantpositions.wordpress.com

http://instantpositions.carbonmade.com

JULIA MARTOS TORDERA PARK Tordera Park is a photographic portrait of some of the urbanisations (speculative rural housing estates) of Tordera. Mixing digitally created images with untouched shots, it presents glimpses of the scenery in such a way as to induce doubt regarding the veracity of the perceived image. Second homes or scenes from a model city. Fiction and reality unite in these residential suburbs which cover more than half of the built-up area of the municipality. www.juliamartos.com


Comissàries Montse López Páez i Eva Vila Pou Coordinació Mas Panella Marta Dalmau Coordinació residència artística Josep Navarro Mar Redondo Anna Dalmau Marta Dalmau Traducció textos anglès John i Eleanor Copestake Verònica Muñoz Disseny gràfic Enric Garrido Impressió catàleg Stilgraf

Agraïments Família Panella, Club esportiu Patinatge Artístic Tordera, Colla de diables de Tordera, Colla de geganters i grallers de Tordera, Colla sardanista Antaviana, Maduixots Castellers de l’Alt Maresme, Cal Terrassà, Bar La Colla, Xavier Fernández, Glòria Prunera, Antonio Vergés, Mireia Fernández, Jaume Peinado, Enric Lleonart, Jordi Ciurana, Marc Unió, Joan Pera, Jesús González, Georgina Torres, Xavier Palomera, Camilo Andrés Suarez, Georgina Cuenca, Andreu Foz, Javier Monroy, Àngel Pous


Organitzen:

AJUNTAMENT DE TORDERA

Amb el suport:

Profile for Teatre Clavé

Ciutat subterrània.02  

Catàleg que recull els projectes de la residència de joves creadors_Tordera_MasPanella 2014.

Ciutat subterrània.02  

Catàleg que recull els projectes de la residència de joves creadors_Tordera_MasPanella 2014.

Advertisement