Dziennik ludzi podróży

Page 1

teatr powszechn Teatr, któr się wtrąca

Dziennik ludzi podróży

Wyróżnione prace w ramach konkursu Podróż jako droga w głąb siebie


https://www.youtube.com/watch?v=OoRdh7iThas&ab_channel=TeatrPowszechny

I miejsce

Natalia Wrońska, 18 lat


II miejsce

Filip Sokół, 19 lat


W walizce Spuszczaj Czesz pu (w nich m

* Dziewczyny z obrazu Dziewczyny z przed luster Wlewane spojrzenia Spotykaj oka t uste (powiedzia abym, e puste) Ramy horyzontu To granice odzwierciedlenia Tam j drne mi so cia a Przeznaczone do jedzenia (brak g osów przyzwolenia) Dziewczyny z obrazów W walizce zamknione losy Spuszczaj przekrwione oczy Czesz puszyste w osy (w nich ma e chaosy)

Koleje mojego losulosu Koleje mojego Koleje w moim ciele Koleje w moim ciele Rurki, pompy, systemy Rurki, pompy, irygacyj Koleje mojego losusystemy Koleje mojego losu irygacyjne Wagony na w giel, szyny, tunele Wagony na w giel, szyny, tunel Koleje w moim ciele Koleje w moim ciele Rurki, pompy, systemy irygacyjne Rurki, pompy, systemy irygacyj Gdy jeden si wykolei Gdy jeden wykolei Wagony na w giel, szyny, tunele Wagony na si w giel, szyny, tunel Rozsypi si si w afekcie motyla Rozsypi w afekcie motyla Wywrócona na stron beznadz na drug

stron bezn Gdy Wywrócona jeden si drug

wykolei Gdy jeden si wykolei Zakopi

mnie w wagonie, gdy posta Zakopi

w wagonie, gdy po Rozsypi si mnie motyla Rozsypi si afekcie afekcie motyla przera liwie szczera i stron ywa przera liwie szczera i beznadz ywa Wywrócona na drug

stron Wywrócona na drug

bezn Zakopi

mniemnie w wagonie, gdy gdy posta Zakopi

w wagonie, po przera liwie szczera i ywa przera liwie szczera i ywa

* Koleje mojego losu Koleje w moim ciele Rurki, irygacyjne Koleje pompy, mojego systemy losu Wagony w giel, szyny, tunele Koleje na w moim ciele Rurki, pompy, systemy irygacyjne Gdy jeden wykolei Wagony na si w giel, szyny, tunele Rozsypi si w afekcie motyla Wywrócona stron beznadziei Gdy jeden na si drug

wykolei Zakopi

gdy postanowi zosta Rozsypi mnie si w wagonie, afekcie motyla przera liwie szczera i ywa Wywrócona na drug

stron beznadziei Zakopi mnie w wagonie, gdy postanowi zosta przera liwie szczera i ywa


amknione losy przekrwione oczy yste w osy Koleje mojego losu e chaosy)Koleje w moim ciele Rurki, irygacyjne Koleje pompy, mojego systemy losu Wagony w giel, szyny, tunele Koleje na w moim ciele Rurki, pompy, systemy irygacyjne Gdy jeden wykolei Wagony na si w giel, szyny, tunele Rozsypi si w afekcie motyla Wywrócona stron beznadziei Gdy jeden na si drug

wykolei Zakopi

gdy postanowi zosta Rozsypi mnie si w wagonie, afekcie motyla przera liwie szczera i ywa Wywrócona na drug

stron beznadziei Zakopi mnie w wagonie, gdy postanowi zosta przera liwie szczera i ywa

iziei wi zosta anowi zosta iziei wi zosta anowi zosta

*

Przepraszam Pana, Panie Włóczykiju Usłyszałam wołania, ominęłam łukiem A w ciemnej dżungli alejek parkowych Ciszy i drogi stanę się wnukiem Przepraszam Pana, Panie Włóczykiju Że tak minęłam Pana bez słowa Ludzie się boją kolorowych węży Bo telewizja jest kolorowa Przepraszam jeszcze, że chciał Pan zapukać A ja myślałam, że mi się wydaje Z wielkimi ptakami odlatywałam na południe By przekwitać nowo w tym szarym kraju

III miejsce

Maja Rokicka, 16 lat


III miejsce

Zuzanna Araszkiewicz, 19 lat


wyróżnienie

Alicja Wąsak, 18 lat


wyróżnienie Amelia Nowak, 16 lat wyróżnienie Amelia Nowak, 16 lat


wyróżnienie

Andżelika Sadowska, 17 lat


wyróżnienie

Jakub Sztandera, 14 lat


SRGUyĪ D GURJD MHVW QDV GZLH WD QD FR G]LHĔ L SRGUyĪQLF]ND WHM SLHUZV]HM QLH OXELĊ MHVW V]DUD L ]LPQD EH] SU]HUZ\ GąĪ\ GR GHILQLFML VXNFHVX SLHUZV]D QLH OXEL GUXJLHM MHVW ]E\W VSRQWDQLF]QD ]E\W ZROQD F]HJR MHM SLHUZV]D ]D]GURĞFL SRGF]DV VLHG]HQLD Z SUDF\ Z FLąJá\P VWUHVLH EH] F]DVX QD SU]\MHPQRĞü D QDZHW UHIOHNVMĊ MHVW GDQą VWDW\VW\F]Qą QDZHW GOD VDPHM VLHELH QLH QLH]EĊGQD QLH QLH]Z\NáD GUXJLHM QLF QLH ]DWU]\PXMH ]DPLHQL WRUEĊ QD SOHFDN VS\WD SU]HFKRGQLD R GURJĊ QDSLMH VLĊ ] ORNDOQHJR VWUXP\ND SRGUyĪXMH VDPRWQLH DOH QLJG\ WDND QLH MHVW DOERZLHP ]DZV]H WRZDU]\V]ą MHM P\ĞOL Ä7\OH ZLHP\ R VRELH LOH QDV VSUDZG]RQR´ D WR ZáDĞQLH SRGUyĪ SR]ZDOD VSUDZG]Lü VLHELH JG\ VLĊ SU]HJDSL VDPRORW VWUDFL QRFOHJ ]JXEL GURJĊ L FR WHUD] SRGUyĪQLF]NR" SLHUZV]D W\ONR MHVW D GUXJD Ī\MH

wyróżnienie

Maria Gorczyca, 17 lat