Page 1

Naturstein - naturlig vakkert


Innhold side Stone wall smalstripet............................................ 4-7 Stone wall......................................................................... 8-9 Stone wall jazz................................................................. 10 Stone wall Norway Collection Nyhet............ 11-15 Stone wall hallingdal Nyhet............................... 16-17 Stone wall Hardanger........................................... 18-19 Stone wall Valdres................................................. 20-21 Stone wall trysil...................................................... 22-23 Stone wall lofoten................................................ 24-25 Stone wall Stryn..................................................... 26-27 Forblendingsstein skimmer........................... 28-29 Fasadetegl.................................................................... 30-31 Skifer................................................................................ 32-33 Bruddskifer.................................................................. 34-35 Trappeskifer................................................................ 36-37 Flammet granitt...................................................... 38-41 Brostein/kantstein............................................... 42-43 Takskifer........................................................................ 44-45 Jura fliser..................................................................... 46-47 Granitt fliser............................................................. 48-49 Riverstone........................................................................... 50 Behandlingsprodukter............................................. 51 Ferdige pipehjørner.............................................. 52-53 Montering av stone wall......................................... 54 Legging av brostein...................................................... 55 Prosjekter.................................................................... 56-63

Revidert utgave, nr. 4

2

3


Stone wall smalstripet Stone Wall smalstripet: Er et produkt til forblending av piper, brannmurer,

Med den slette baksiden er det enkelt å montere

kjøkkenøyer, over oppvaskbenker, grunnmurer,

steinene med vanlig fliselim.

forstøtningsmurer, inngangspartier etc. og er laget av

Deles/tilskjæres med vannsag eller vinkelsliper med

små skifer biter, limt sammen til et stykke. Stykkene

diamantblad. Produktet kan brukes både inne og ute.

legges kant i kant uten fuger. Produktet leveres også

Fargene og blandingsforholdet av Sort/Rust, Grågrønn

med innvendige og utvendige hjørner, samt stein med

og Hvit/Beige kan variere fra det som er vist på bildene

naturlig ende for rettveggsavslutninger.

og fra forsendelse til forsendelse.

Montering: Se monteringsanvisning side 54

Innvendig hjørne

Ende

Utvendig hjørne

Artikkel nr: 410084010 410084012 410084014 410084016

Farge: Lengde: Høyde: Tykkelse: Vekt pr kvm: Leveres: Sort/rust 40 cm 10 cm 2 cm 37 kg Eske/0,24 kvm Sort/rust ende 40 cm 10 cm 2 cm 37 kg Enkeltvis Sort/rust utv. hjørne 40,5 + 10,5 cm 10 cm 2 cm 37 kg Enkeltvis Sort/rust innv. hjørne 40,5 + 10,5 cm 10 cm 2 cm 37 kg Enkeltvis

41007419 41007421 41007423 41007425

Grågrønn Grågrønn ende Grågrønn utv. hjørne Grågrønn innv. hjørne

40 cm 40 cm 40,5 + 10,5 cm 40,5 + 10,5 cm

10 cm 10 cm 10 cm 10 cm

2 cm 2 cm 2 cm 2 cm

37 kg 37 kg 37 kg 37 kg

Eske/0,24 kvm Enkeltvis Enkeltvis Enkeltvis

410144010 410144012 410144014 410144016

Hvit/beige Hvit/beige ende Hvit/beige utv. hjørne Hvit/beige innv. hjørne

40 cm 40 cm 40,5 + 10,5 cm 40,5 + 10,5 cm

10 cm 10 cm 10 cm 10 cm

2 cm 2 cm 2 cm 2 cm

37 kg 37 kg 37 kg 37 kg

Eske/0,24 kvm Enkeltvis Enkeltvis Enkeltvis

Stonewall smalstripet kommer i følgende farger:

Sort/rust

4

410084010 Sort/rust

Grågrønn

Hvit/beige

5


410084010 Sort/rust

6

41007419 Grågrønn

410084010 Sort/rust

7


Stone wall Stone Wall: Skifer er et flott naturmateriale som gir liv og farge-

Stone Wall leveres i paneler på 60x15 cm med en

nyanser til flater det brukes på.

tykkelse på 2-3,5 cm. I tillegg har vi utviklet innvendige

I vår Stone Wall har vi brukt små biter av naturskifer

og utvendige hjørner, samt stein med naturlig ende

med en spennende rustikk overflate som materiale

for rettveggsavslutninger. Vi dekker dermed de fleste

limt sammen til paneler og laget et unikt “Gjør det selv”

ønskelige løsninger. De utvendige hjørnene passer

produkt til forblending inne og ute. Stone Wall er et

ypperlig som pipehjørner, legges enkelt rundt f.eks. en

produkt til forblending av piper, brannmurer,

standard Lecapipe.

kjøkkenøyer, grunnmurer, forstøtningsmurer, inngangspartier etc.

Montering: Se monteringsanvisning side 54 NB! Hvis Stone Wall Sort og Sort/rust skal brukes utendørs bør den settes inn med et impregneringsmiddel, da det ellers kan bli rustutslag ved fuktighet. Det bør påføres to strøk med impregnering.

Innvendig hjørne

Artikkel nr: Fire sider saget 410136015 410136005 410146015 410186015 410186005 En naturlig ende 410136017 410136007 410146017 410186017 410186007

Ende

Utvendig hjørne

Farge: Lengde: Høyde: Tykkelse: Vekt pr kvm: Leveres: Grå/rust Grå Hvit/beige Sort/rust Sort

60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm

2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm

ca 64 kg ca 64 kg ca 64 kg ca 64 kg ca 64 kg

Eske, 4 stk/0,36 kvm Eske, 4 stk/0,36 kvm Eske, 4 stk/0,36 kvm Eske, 4 stk/0,36 kvm Eske, 4 stk/0,36 kvm

Grå/rust Grå Hvit/beige Sort/rust Sort

ca 60 cm ca 60 cm ca 60 cm ca 60 cm ca 60 cm

15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm

2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm

ca 64 kg ca 64 kg ca 64 kg ca 64 kg ca 64 kg

Enkeltvis Enkeltvis Enkeltvis Enkeltvis Enkeltvis

Utvendig hjørne 410136020 410136010 410144515 410186020 410186010

Grå/rust Grå Hvit/beige Sort/rust Sort

40,5 + 10,5 cm 40,5 + 10,5 cm 40,5 + 10,5 cm 40,5 + 10,5 cm 40,5 + 10,5 cm

15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm

2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm

ca 64 kg ca 64 kg ca 64 kg ca 64 kg ca 64 kg

Enkeltvis Enkeltvis Enkeltvis Enkeltvis Enkeltvis

Innvendig hjørne 410136022 410136012 410144516 410186022 410186012

Grå/rust Grå Hvit/beige Sort/rust Sort

40,5 + 10,5 cm 40,5 + 10,5 cm 40,5 + 10,5 cm 40,5 + 10,5 cm 40,5 + 10,5 cm

15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm

2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm 2 - 3,5 cm

ca 64 kg ca 64 kg ca 64 kg ca 64 kg ca 64 kg

Enkeltvis Enkeltvis Enkeltvis Enkeltvis Enkeltvis

Stonewall vanlig kommer i følgende farger:

Stone Wall er et unikt “Gjør det selv” produkt til forblending inne og ute Grå/rust

8

410136015 Grå/rust

Grå

Hvit/beige

Sort/rust

Sort

9


Stone wall jazz

Stone wall Norway Collection

Nyhet!

Stone Wall Jazz: I vår Stone Wall Jazz har vi brukt små biter av granitt med en spennende rustikk overflate som materiale limt sammen til paneler og laget et unikt “Gjør det selv” produkt til forblending inne og ute. Stone Wall er et produkt til forblending av piper, brannmurer, kjøkkenøyer, grunnmurer, forstøtningsmurer, inngangspartier etc. Vi dekker dermed de fleste ønskelige løsninger. De utvendige hjørnene passer ypperlig som pipehjørner, legges enkelt rundt f.eks. en standard Lecapipe.

Innvendig hjørne

Artikkel nr: 410656015 410656017 410654010 410654012

Ende

Utvendig hjørne

Farge: Lengde: Høyde: Tykkelse: Vekt pr kvm: Leveres: Sort/hvit 60 cm 15 cm 2 cm ca 50 kg Eske, 4 stk/0,36 kvm Sort/hvit endestein 60 cm 15 cm 2 cm ca 50 kg Enkeltvis Sort/hvit utv. hjørne 40,5 + 10,5 cm 15 cm 2 cm ca 50 kg Enkeltvis Sort/hvit innv. hjørne 40,5 + 10,5 cm 15 cm 2 cm ca 50 kg Enkeltvis

Montering: Se monteringsanvisning side 54 10

11


12

Norway collection - Stone Wall Masi

Norway collection - Stone Wall Antique

Norway collection - Stone Wall Antique

Norway collection - Stone Wall Antique

13


Norway Collection: Norway Collection er Norsk SteinMiljø’s nye og

Norway Collection serien leveres i paneler på 60x15

eksklusive serie av Stone Wall.

cm med en tykkelse på 2-3,5 cm. I tillegg har vi utviklet

Produktet er produsert av Norsk stein fra Egersund,

innvendige og utvendige hjørner, samt stein med

Larviks distriktet og Finnmark og er noe av de mest

naturlig ende for rettveggsavslutninger. Vi dekker

ettertraktede steinsortene i verden.

dermed de fleste ønskelige løsninger.

Stone Wall Silver har farger av blått, sort og litt sølv,

De utvendige hjørnene passer ypperlig som pipehjørner

Masi grønn, hvit og sort, Emerald sort, blått og sølv,

og legges enkelt rundt f.eks. en standard Lecapipe.

Antique brun med sorte spetter og blå krystaller. Produktet er frostsikkert og kan brukes både ute og inne til forblending av fasader og vegger.

Montering: Se monteringsanvisning side 54

Norway collection - Stone Wall Silver

Innvendig hjørne Stone Wall Masi

Artikkel nr: Fire sider saget 418036015 418046015 418026015 418016015 En naturlig ende 418036017 418046017 418026017 418016017

Norway collection - Stone Wall Emerald

14

Ende Stone Wall Masi

Utvendig hjørne Stone Wall Masi

Farge: Lengde: Høyde: Tykkelse: Vekt pr kvm: Leveres: Silver Masi Emerald Antique

60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

15 cm 15 cm 15 cm 15 cm

2 2 2 2

ca 50 kg ca 50 kg ca 50 kg ca 50 kg

Eske, 4 stk/0,36 kvm Eske, 4 stk/0,36 kvm Eske, 4 stk/0,36 kvm Eske, 4 stk/0,36 kvm

Silver Masi Emerald Antique

ca 60 cm ca 60 cm ca 60 cm ca 60 cm

15 cm 15 cm 15 cm 15 cm

2 2 2 2

ca 50 kg ca 50 kg ca 50 kg ca 50 kg

Enkeltvis Enkeltvis Enkeltvis Enkeltvis

Utvendig hjørne 418036020 418046020 418026020 418016020

Silver Masi Emerald Antique

40,5 + 10,5 cm 40,5 + 10,5 cm 40,5 + 10,5 cm 40,5 + 10,5 cm

15 cm 15 cm 15 cm 15 cm

2 2 2 2

ca 50 kg ca 50 kg ca 50 kg ca 50 kg

Enkeltvis Enkeltvis Enkeltvis Enkeltvis

Innvendig hjørne 418036022 418046022 418026022 418016022

Silver Masi Emerald Antique

40,5 + 10,5 cm 40,5 + 10,5 cm 40,5 + 10,5 cm 40,5 + 10,5 cm

15 cm 15 cm 15 cm 15 cm

2 2 2 2

ca 50 kg ca 50 kg ca 50 kg ca 50 kg

Enkeltvis Enkeltvis Enkeltvis Enkeltvis

15


Stone wall hallingdal

Nyhet!

Stone Wall Hallingdal: Er et produkt til forblending av piper, brannmurer, grunnmurer, forstøtningsmurer, inngangspartier etc. og er laget av granitt støpt i armert sement til et stykke. Stykkene legges kant i kant. Med den slette baksiden er det enkelt å montere steinene med vanlig fliselim. Leveres også med ferdige utvendige hjørner og naturlige endesteiner i hel og halv størrelse. De utvendinge hjørnene er yppelige som pipehjørner til å forblende f.eks. en Lecapipe. Deles/tilskjæres med vannsag eller vinkelsliper med diamantblad. Produktet kan brukes både inne og ute. Fargene og blandingsforholdet av farger kan variere fra det som er vist på bildene.

Montering: Se monteringsanvisning side 54

Ende, halv

Ende, hel

Innvendig hjørne

Utvendig hjørne

Artikkel nr: Lengde: Bredde: Tykkelse: Vekt pr kvm: Leveres: 410255520 Hallingdal 4 sider saget 56 cm 20 cm 4 cm 85 kg Eske, 4 stk/0,34 kvm 410255120 Hallingdal utv. hjørne 40,5 + 10,5 cm 20 cm 4 cm 85 kg Enkeltvis 410254020 Hallingdal innv. hjørne 40,5 + 10,5 cm 20 cm 4 cm 85 kg Enkeltvis 410252056 Hallingdal hel endestein 56 cm 20 cm 4 cm 85 kg Sett av 2+2 stk 410252028 Hallingdal halv endestein 28 cm 20 cm 4 cm 85 kg Sett av 2+2 stk

16

17


Stone wall Hardanger Stone Wall Hardanger: Er et produkt til forblending av piper, brannmurer, grunnmurer, forstøtningsmurer, inngangspartier etc. og er laget av granitt støpt i armert sement til et stykke. Stykkene legges kant i kant. Med den slette baksiden er det enkelt å montere steinene med vanlig fliselim. Leveres også med ferdige utvendige hjørner og naturlige endesteiner i hel og halv størrelse. De utvendinge hjørnene er yppelige som pipehjørner til å forblende f.eks. en Lecapipe. Deles/tilskjæres med vannsag eller vinkelsliper med diamantblad. Produktet kan brukes både inne og ute. Fargene og blandingsforholdet av farger kan variere fra det som er vist på bildene.

Montering: Se monteringsanvisning side 54

Innvendig hjørne

Artikkel nr.: 410455615 Veggpanel 410454010 Utv hjørne 410454012 Innv. hjørne 410451556 Hel endestein 410451528 Halv endestein

18

Ende

Utvendig hjørne

Farge: Lengde: Høyde: Tykkelse: Vekt pr. kvm: Leveres: Grå/hvit 56 cm 15 cm 4 cm ca 75 kg Eske, 4 stk/0,34 kvm Grå/hvit 40,5 + 10,5 cm 15 cm 4 cm ca 75 kg Enkeltvis Grå/hvit 40,5 + 10,5 cm 15 cm 4 cm ca 75 kg Enkeltvis Grå/hvit 56 cm 15 cm 4 cm ca 75 kg Sett av 2+2 stk Grå/hvit 28 cm 15 cm 4 cm ca 75 kg Sett av 2+2 stk

19


Stone wall Valdres Stone Wall Valdres: Er et produkt til forblending av piper, brannmurer, grunnmurer, forstøtningsmurer, inngangspartier etc. og er laget av granitt støpt i armert sement til et stykke. Stykkene legges kant i kant. Med den slette baksiden er det enkelt å montere steinene med vanlig fliselim. Leveres også med ferdige utvendige hjørner og naturlige endesteiner i hel og halv størrelse. De utvendinge hjørnene er yppelige som pipehjørner til å forblende f.eks. en Lecapipe. Deles/tilskjæres med vannsag eller vinkelsliper med diamantblad. Produktet kan brukes både inne og ute. Fargene og blandingsforholdet av farger kan variere fra det som er vist på bildene.

Montering: Se monteringsanvisning side 54

Innvendig hjørne

Artikkel nr: 410485615 Valdres 56 x 20 410484010 Valdres utv. hjørne 410484017 Valdres innv. hjørne 410485620 Valdres hel endestein 410852028 Valdres halv endestein

20

Ende

Utvendig hjørne

Farge: Lengde: Høyde: Tykkelse: Vekt pr kvm: Leveres: Grønn/grå/rust 56 cm 20 cm 4 cm ca 85 kg Eske, 3 stk/0,33 kvm Grønn/grå/rust 40,5 + 10,5 cm 20 cm 4 cm ca 85 kg Enkeltvis Grønn/grå/rust 40,5 + 10,5 cm 20 cm 4 cm ca 85 kg Enkeltvis Grønn/grå/rust 56 cm 20 cm 4 cm ca 85 kg Sett av 2+2 stk Grønn/grå/rust 28 cm 20 cm 4 cm ca 85 kg Sett av 2+2 stk

21


Stone wall Trysil Stone Wall Trysil: Er et produkt til forblending av piper, brannmurer, grunnmurer, forstøtningsmurer,inngangspartier etc. og er laget av kvarts støpt armert sement til et stykke. Stykkene legges kant i kant. Med den slette baksiden er det enkelt å montere steinene med vanlig fliselim. Leveres også med ferdige utvendige hjørner (pipehjørner), og naturlige endesteiner i hel og halv størrelse. Deles/tilskjæres med vannsag eller vinkelsliper med diamantblad. Produktet kan brukes både inne og ute. Fargene og blandingsforholdet av farger kan variere fra det som er vist på bilden

Montering: Se monteringsanvisning side 54

Innvendig hjørne

Artikkel nr: 410405615 Trysil 410404010 Trysil utv. hjørne 410404015 Trysil innv. hjørne 410405612 Trysil hel endestein 410403015 Trysil halv endestein

22

Ende

Utvendig hjørne

Farge: Lengde: Høyde: Tykkelse: Vekt pr kvm: Leveres: Gul/beige 56 cm 15 cm 4 cm ca 75 kg Eske, 4 stk/0,34 kvm Gul/beige 40,5 + 10,5 cm 15 cm 4 cm ca 75 kg Enkeltvis Gul/beige 40,5 + 10,5 cm 15 cm 4 cm ca 75 kg Enkeltvis Gul/beige 56 cm 15 cm 4 cm ca 75 kg Sett av 2+2 stk Gul/beige 28 cm 15 cm 4 cm ca 75 kg Sett av 2+2 stk

23


Stone wall Lofoten Stone Wall Lofoten: Stone Wall lofoten er et produkt til forblending av piper, brannmurer grunnmurer, forstøtningsmurer, inngangspartier etc. Den er laget av skiferbiter som er lagt i sement, og støpt til et stykke. Stykkene legges kant i kant. Med den slette baksiden er det enkelt å montere steinene med vanlig flislim.

Montering: Se monteringsanvisning side 54

Innvendig hjørne

Ende

Utvendig hjørne

Artikkel nr.: Lengde: Bredde: Tykkelse: Vekt pr. kvm: Leveres: 410115615 Lofoten 56 cm 15 cm 4 cm 75 kg Eske, 4 stk/0,34 kvm 410114010 Lofoten utv. hjørne 40,5 + 10,5 cm 15 cm 4 cm 75 kg Enkeltvis 410114111 Lofoten innv. hjørne 40,5 + 10,5 cm 15 cm 4 cm 75 kg Enkeltvis 410115616 Lofoten hel endestein 56 cm 15 cm 4 cm 75 kg Sett av 2+2 stk 410115628 Lofoten halv endestein 28 cm 15 cm 4 cm 75 kg Sett av 2+2 stk

24

25


Stone wall Stryn Stone Wall Stryn: Stone Wall Stryn er et produkt til forblending av piper,

Deles/tilskjæres med vannsag eller vinkelsliper med

brannmurer grunnmurer, forstøtningsmurer, inngang-

diamantblad. Produktet kan brukes både inne og ute.

spartier etc. Panelene består hovedsaklig av skifer med mye rustinnslag. Den er laget av skiferbiter som er lagt i

Fargene og blandingsforholdet av farger kan variere fra

sement, og støpt til et stykke.

det som er vist på bildene.

Stykkene legges kant i kant. Med den slette baksiden er det enkelt å montere steinene med vanlig flislim.

Montering: Se monteringsanvisning side 54

Innvendig hjørne

Ende

Utvendig hjørne

Artikkel nr: Lengde: Bredde: Tykkelse: Vekt pr kvm: Leveres: 410205615 Stryn rett stein 56 cm 15 cm 3 - 4 cm 75 kg Eske, 4 stk/0,34 kvm 410204010 Stryn utv. hjørne 40,5 + 10,5 cm 15 cm 3 - 4 cm 75 kg Enkeltvis 410204111 Stryn innv. hjørne 40,5 + 10,5 cm 15 cm 3 - 4 cm 75 kg Enkeltvis 410205616 Stryn hel endestein 56 cm 15 cm 3 - 4 cm 75 kg Sett av 2+2 stk 410205628 Stryn halv endestein 28 cm 15 cm 3 - 4 cm 75 kg Sett av 2+2 stk

26

27


Forblendingsstein skimmer Forblendingsstein: Forblendingsstein er en skifer med glimmer. Steinene har fargenyanser, noen med innslag av rust som gir et flott liv sammen med forhøyningen i front. Dette til sammen gir en flott og livaktig overflate. Steinene kan brukes både innvendig og utvendig til forblending av murvegger, forstøtningsmurer, grunnmurer, utvendige fasader, peiser, branntavler etc.

Montering: Underlaget som steinene skal monteres på må være av ”dødt” materiale. Ved montering på utvendig vegg anbefaler vi helliming av hver stein. Innvendig kan limet legges på baksiden av stein i 2-3 punkter, men husk – bruk godt med lim. Legg steinene med ca. 1 cm fuger og fug ved bruk av fugebrett og smal fugeskje (”spekkes”) for å redusere søl på steinene.

401030010 Grå skimmer

401010001 Sort skimmer

28

401030010 Sort skimmer

Artikkel nr: 401010001 401020005 401030010 401040015

Farge: Lengde: Høyde: Tykkelse: Vekt pr kvm: Leveres: Sort skimmer 20 cm 10 cm 2-3 cm ca 50 kg Eske, 18 stk/0,36 kvm Grønn skimmer 20 cm 10 cm 2-3 cm ca 50 kg Eske, 18 stk/0,36 kvm Grå skimmer 20 cm 10 cm 2-3 cm ca 50 kg Eske, 18 stk/0,36 kvm Hvit skimmer 20 cm 10 cm 2-3 cm ca 50 kg Eske, 18 stk/0,36 kvm

401010003 401020007 401030013

Sort skimmer Grønn skimmer Grå skimmer

40 cm 40 cm 40 cm

20 cm 20 cm 20 cm

3-4,5 cm 3-4,5 cm 3-4,5 cm

ca 50 kg ca 50 kg ca 50 kg

Eske, 4 stk/0,32 kvm Eske, 4 stk/0,32 kvm Eske, 4 stk/0,32 kvm

401010004 401020008 401030014

Sort skimmer Grønn skimmer Grå skimmer

41 cm 41 cm 41 cm

21 cm 21 cm 21 cm

3-4,5 cm 3-4,5 cm 3-4,5 cm

ca 5 kg stk ca 5 kg stk ca 5 kg stk

Enkeltvis Enkeltvis Enkeltvis

29


Fasadetegl Fasadetegl på netting: Er et produkt til forblending av piper, brannmurer, grunnmurer, forstøtningsmurer, inngangspartier etc. og er laget av kvalitets sement fra Danmark. Steinene er gjennomfarget og er frostsikre. Fasadetegl på netting er et revolusjonerende produkt som er meget enkelt og raskt å montere med vanlig fliselim. Deles/tilskjæres med vannsag eller vinkelsliper med diamantblad. Produktet kan brukes både inne og ute. Fargene og blandingsforholdet av fargene kan variere fra det som er vist på bildene.

Artikkel nr:

Farge: Lengde: Høyde: Tykkelse: Vekt pr kvm: Leveres:

420146043 420606043 420206043 420406043

Hvit Rødmix Sennep Sahara

Utvendige hjørner 420141203 Hvit 420601203 Rødmix

60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

43 cm 43 cm 43 cm 43 cm

2 cm 2 cm 2 cm 2 cm

20 kg 20 kg 20 kg 20 kg

Eske/1,05 kvm Eske/1,05 kvm Eske/1,05 kvm Eske/1,05 kvm

12 + 3 cm 12 + 3 cm

6 cm 6 cm

2 cm 2 cm

20 kg 20 kg

Enkeltvis Enkeltvis

Fasadetegl kommer i følgende farger:

Hvit

Fasadetegl på netting - Brandstad Tønsberg

30

420606043 Rødmix

Rødmix

Sennep

Sahara

31


Skifer fliser Skifer fliser: Bruk av skifer har lange tradisjoner i Norge. Vår grå kvarts skifer har en rustikk overflate, er meget hard og slitesterk. Den er meget velegnet til utebruk. Kan ha innslag av rust. I tillegg så har vi en sort skifer som er en leirskifer. Denne er noe jevnere i overflaten og egner seg til bruk både ute og inne. Vi leverer også Brasil skifer som kun anbefales brukt inne. P.g.a. den jevne tykkelsen på 1 cm er Brasilskiferen meget lett å legge og egner seg godt til bruk i gang, på kjøkken og bad. peiser, branntavler etc.

Legging: Underlaget som steinene skal monteres på må være av ”dødt” materiale. Skifer flisene festes til underlaget med fliselim. Ved bruk på utvendige terrasser bør det være en helling på 0,5-1 cm pr. meter for avrenning av vann og flisene bør hellimes. Når skiferen er ferdig lagt og fuget, vaskes den godt. Den bør deretter behandles med et impregneringsmiddel for å redusere vannopptak og unngå flekker ved søl av fett, kaffe etc.

104006030 Sort brasiliansk

Artikkel nr: 104003030 100130025

Farge: Lengde: Høyde: Tykkelse: Antall stein/kvm: Leveres: Sort brasiliansk 30 cm 30 cm 1 cm ca 30 kg Eske, 11 stk/0,9 kvm Grå 30 cm 30 cm 1,1 - 1,5 cm ca 33 kg Eske, 11 stk/0,9 kvm

100120022 104006030 100130027

Sort Sort brasiliansk Grå

60 cm 60 cm 60 cm

30 cm 30 cm 30 cm

1,1 - 1,5 cm 1 cm 1,1 - 1,5 cm

ca 33 kg ca 30 kg ca 33 kg

Eske, 5 stk/0,9 kvm Eske, 6 stk/1,08 kvm Eske, 5 stk/0,9 kvm

Skifer kommer i følgende farger:

Sort

32

100130027 Grå

Sort brasiliansk

Grå

33


Bruddskifer Bruddskifer på netting: Skifer i uregelmessige størrelser (brudd) limt på et nett,

Dette produktet kan brukes både inne og ute, på vegg og

hvor hvert nett passer inntil hverandre i et mønster.

på gulv. Dette er ”Gjør det selv” bruddskifer som alle kan,

Bruddskifer på netting leveres i 3 forskjellige farger; grå,

og som gir et meget flott resultat.

hvit/beige/rust og sort/rust.

Montering: Underlaget som flisene skal monteres på må være av ”dødt” materiale. Ved utvendig legging på gulv bør det være et fall på ca. 1 cm pr. meter. Flisene bør hellimes for å unngå at vann kommer inn under flisene og gir frostspreng. Ved bruk på utvendig vegg anbefaler vi også helliming. Innvendig kan limet dras ut med f. eks. 10 mm tannsparkel, men husk – bruk godt med lim. Flisene kan fuges som vanlige fliser, men for å begrense søl av fugemasse på flisene, så anbefaler vi å ”spekke” fugene. Flisene deles med vinkelsliper med diamantskive eller vannsag. Utvendig bør flisene behandles med et impregnerings middel etter at lim/fuger har tørket godt. Dette for å beskytte mot flekker og for å hindre vannopptak i stein og spesielt fuger.

Artikkel nr: 11001310025 1100141002505 1100181002510

Farge: Grå Hvit/beige/rust Sort/Rust

Størrelse: Tykkelse: Vekt pr kvm: Leveres: 0,25 kvm pr nett 1 - 1.2 cm 30 kg Eske/1 kvm 0,25 kvm pr nett 1 - 1.2 cm 30 kg Eske/1 kvm 0,25 kvm pr nett 1 - 1.2 cm 30 kg Eske/1 kvm

Bruddskifer kommer i følgende farger:

Grå

34

11001310025 Grå

Hvit/beige/rust

Sort/rust

35


Trappeskifer Trappeskifer:

Legging:

Skifer til bruk i trapper, for tildekning, på terrasser etc.

Underlaget som steinene skal monteres på, må være av ”dødt”

Leveres i grå farge med rustikk overflate som er meget

materiale. Skiferen festes til underlaget med støp eller fliselim.

hard og slitesterk. Kan ha noe innslag av rust. Støpes eller limes fast.

Ved bruk på utvendige terrasser bør det være en helling på 0,5-1 cm pr. meter for avrenning av vann og skiferen bør hellimes. Når skiferen er ferdig lagt og fuget, vaskes den godt. Den bør deretter behandles med et impregnerings middel for å redusere vannopptak og unngå flekker ved søl av fett, kaffe etc.

På bildet er Trappeskifer kombinert med Stone Wall.

Artikkel nr: 800131203023 800131203223 800133006018 800133010018 80013408018 800134010018

36

Farge: Lengde: Bredde: Tykkelse: Vekt pr kvm: Leveres: Grå 120 cm 30 cm 2,1 - 2,4 cm ca 60 kg Enkeltvis Grå 120 cm 32 cm 2,1 - 2,4 cm ca 60 kg Enkeltvis Grå 60 cm 30 cm 1,7 - 2,0 cm ca 55 kg Enkeltvis Grå 100 cm 30 cm 1,7 - 2,0 cm ca 55 kg Enkeltvis Grå 80 cm 40 cm 1,7 - 2,0 cm ca 55 kg Enkeltvis Grå 100 cm 40 cm 1,7 - 2,0 cm ca 55 kg Enkeltvis

37


Flammet Larvikitt

Flammet Larvikitt: Norsk flammet Larvikitt til bruk på terrasser og trapper.

Legging: Underlaget som steinene skal monteres på, må være av ”dødt” materiale. Larvikitt festes til underlaget med støp eller fliselim. Ved bruk på utvendige terrasser bør det være en helling på 0,5-1 cm pr. meter for avrenning av vann og Larvikitt bør hellimes. Når Larvikitt er ferdig lagt og fuget, vaskes den godt. Den bør deretter behandles med et impregnerings middel for å redusere vannopptak og unngå flekker ved søl av fett, kaffe etc.

Lys Labrador

Lys Labrador

Artikkel nr: Farge: Lengde: Bredde: Tykkelse: Vekt pr kvm: Leveres: Terrasse granitt - flammet overflate: 800060302 Lys Labrador 60 cm 30 cm 2 cm ca 55 kg Enkeltvis 800120302 Lys Labrador 120 cm 30 cm 2 cm ca 55 kg Enkeltvis 801120302 Blue Antique 120 cm 30 cm 2 cm ca 55 kg Enkeltvis 801120402 Blue Antique 120 cm 40 cm 2 cm ca 55 kg Enkeltvis 802060302 Mørk Labrador 60 cm 30 cm 2 cm ca 55 kg Enkeltvis 802120302 Mørk Labrador 120 cm 30 cm 2 cm ca 55 kg Enkeltvis 863120323 Silver Pearl 120 cm 30 cm 2 cm ca 55 kg Enkeltvis Trapper i granitt - flammet overflate: 800120303 Lys Labrador 120 cm 30 cm 3 cm ca 90 kg Enkeltvis 801080303 Blue Antique 80 cm 30 cm 3 cm ca 90 kg Enkeltvis 801120303 Blue Antique 120 cm 30 cm 3 cm ca 90 kg Enkeltvis 802120303 Mørk Labrador 120 cm 32,5 cm 3 cm ca 90 kg Enkeltvis 803120323 Silver Pearl 120 cm 32,5 cm 3 cm ca 90 kg Enkeltvis

Noen av trappegranittene leveres flammet eller med leather finish på alle fire kortsider.

38

Lys Labrador

39


Larvikitt spesialbestilling: Vi leverer også spesielle løsninger i larvikitt til separat bruk eller i sammenheng med våre standard flammet larvikitt-heller. Unike steinmøbler som kan stå ute hele året uten vedlikehold leveres normalt i størrelser fra 1-3 meter (bordlengde), men vi kan også skaffe helt spesielle størrelser opp til 5-6 meter. Trappetrinn i standard bredde 100 cm og 120 cm leveres med dybde 40 cm og høyde 15 cm. Vi leverer også trinn i spesialstørrelser helt opp til 300 cm * 200 cm og kan tilpasse terrenget. Forstøtningsmurer av larvikitt med stående bordpiper leveres i alle størrelser fra 20 til 100 cm høyde og fallende lengder. Alle blokkker har saget topp og bunn så de er egnet til å sitte på.

40

41


Brostein/kantstein

- enkelt å legge, proft resultat Brostein på netting: Brostein av granitt er et eksklusivt produkt. Vi har lagt

Vi har også en med tykkelse på 5 cm. I tillegg så har vi

tromlet brostein på en netting matte slik at det å legge

sirkel med diameter på 155 cm som består av 8 deler.

brostein har blitt et ”Gjør det selv” produkt uten at det

Med brostein på netting er du garantert et perfekt

skal bli for kostbart. Dette er brostein - på en to tre. Bro-

resultat.

stein på netting leveres i fargene lys grå og koksgrå og hvert nett er 64x39 cm med en tykkelse på 3-3,5 cm.

Legging: Forarbeidene før legging av Brostein på netting bør være som ved legging av belegningsstein. Etter at området er avrettet, legges nettene ut fortløpende. Når ferdig lagt, kan en fuge med sand iblandet sement for så å vanne dette lett. Alternativt kan en fuge med steinmel/subus eller sand. Hvis steinene skal brukes i områder hvor det kjøres bil eller der det på andre måter er stor belastning, må steinene støpes forskriftsmessig fast i armert underlag. Nettet deles ved å klippe nettingen, steinene deles med vinkelsliper med diamantskive. Se side 51.

Brostein på netting er perfekt for uteplasser, pyntekant langs asfalt, gangstier, inngangspartier, kjøpesenter, rundkjøringer, midtrabatter etc.

346030050 Lys grå

Brostein på netting: Artikkel nr: 346030025 346030027

Farge: Lengde: Bredde: Tykkelse: Lys grå 64 cm 39 cm 3 - 3,5 cm Lys grå sirkel 155 cm 155 cm 3 - 3,5 cm

Vekt pr kvm: Leveres: ca 65 kg Brett á 0,25 kvm ca 65 kg Enkeltvis

346540025 346540027

Koksgrå Koksgrå sirkel

64 cm 155 cm

39 cm 155 cm

3 - 3,5 cm 3 - 3,5 cm

ca 65 kg ca 65 kg

Brett á 0,25 kvm Enkeltvis

346030050 346540050

Lys grå Koksgrå

64 cm 64 cm

39 cm 39 cm

5 cm 5 cm

ca 85 kg ca 85 kg

Brett á 0,25 kvm Brett á 0,25 kvm

Kantstein: Artikkel nr.: 346030007 346030003 45226474

Farge: Lengde: Bredde: Høyde: Vekt: Leveres: Lys grå 100 cm 8 cm 15 cm 33 kg/stk Enkeltvis Lys grå 100 cm 8 cm 20 cm 44 kg/stk Enkeltvis Lys grå 60 cm 7 cm 15 cm 20 kg/stk Enkeltvis

Kantstein: Kantstein i lys grå granitt med grovprikket overflate til bruk i oppkjørsler, langs med blomsterbed etc. Kan også brukes som trappetrinn.

Montering: Kan settes i jord/grus, men for best resultat bør den settes i støp/støpes i bakkant.

42

43


Takskifer Takskifer: Den sorte takskiferen er en leirskifer fra Kina med god hardhet som gjør at den absorberer mindre vann enn anbefalt av Sintef, for Norske forhold 0,04% standarden NS-EN 12326-02 (0,07%). Den har en glatt naturoverflate, flaker lite og ved normalt vedlikehold vil det ikke danne seg grønske, svartsopp eller annet i overflaten. Når det er behov, rengjøres takskiferen enkelt ved høytrykksspyling. Levetiden er beregnet til mer enn 90-100 år, den har god fargebestandighet og er frostsikker. Takskiferen har naturlig huggede kanter på alle sider og leveres ferdig med hull for spiker skifer stift (må ikke bruke skruer). Den deles enkelt ved bruk av vinkelsliper og diamantblad. Vi kan på bestilling også levere takskifer i andre farger og formater (se side 26 øverste bilde). Leveringstid 14-15 uker.

650184040 Takskifer

REF: Byggforsk publikasjon 544.102 www.sintef.no/byggforsk

22 cm

30 cm

Sort takskifer, 40 x 40 cm

45 cm

51 cm

Sort takskifer fotstein

Sort takskifer gavlstein

Lagerføres Artikkel nr: 650184040 Takskifer 650184030 Takskifer fotstein 650184020 Takskifer gavlstein

44

Farge: Tykkelse: Leveres: Sort 0,9 - 1,1 cm Lagerføres Sort 0,9 - 1,1 cm Lagerføres Sort 0,9 - 1,1 cm Lagerføres

45


Jura Fliser Jura Fliser Jura Limestone blir hentet ut fra Bavarian-området i

sandblåst alt etter ønske og bruksområde.

Tyskland, denne type stein daterer seg tilbake ca 140

Bestillingstiden er ca 3-4 uker.

millioner år, og produseres hovedsakelig i 2 typer farger, beige og grå.

Jura Limestone egner seg godt som fliser på gulv og vegger, ettersom det er mye fossiler. Den gir et godt

Norsk Steinmiljø kan levere denne etter tilpasset mål

fargespill og har den egenskapen å passe inn i et variert

fra 5x5 cm til 100x100 cm. Den er tilgjengelig i overflat-

fargevalg i interiør og eksteriør.

er som polert, slipt, tromlet, hamret, eller

Artikkel nr: 103003030 Jura 103006130 Jura 103013030 Jura 103016130 Jura

Farge: Lengde: Bredde: Tykkelse: Leveres: Beige 30,5 cm 30,5 cm 1 cm Lagerføres i polert overflate Beige 61 cm 30,5 cm 1 cm Lagerføres i polert overflate Gråblå 30,5 cm 30,5 cm 1 cm Lagerføres i polert overflate Gråblå 61 cm 30,5 cm 1 cm Lagerføres i polert overflate

Bestillingstiden på tilpasset mål er ca 3-4 uker.

46

346030050 Lys grå

47


Granitt Polerte granitt fliser: Vi leverer eksklusive Norske granitt fliser i Mørk Labra-

kjøkken/bad, i stue eller hall. Dette er fliser som gir liv,

dor fra Tjølling, Larvikitt (Lys Labrador) fra Helgeroa, og

nyanser og farger fra naturen.

Blue Antique fra Egersund. I tillegg har vi granitt fliser av høy kvalitet fra andre verdensdeler. Granitt fliser gir et

Granitt flisene har polert overflate, sagede sider/under-

eksklusivt inntrykk i alle hjem enten det er brukt på gulv

side.

eller vegg på

Montering: Underlaget som flisene skal monteres på må være ”dødt” materiale. Flisene limes på med fliselim og vi anbefaler fuger på maks 4 mm. Fuges på vanlig måte. 107006130 Black Galaxy

Artikkelnr: 106540002 106030003 108002515 108003010 108000005 108006130 108022515 108023010 108000006 108026130 108012515 108013010 108013030 108016130 107002515 107003010 107003030 107006130 107023030 107026030

Farge: Lengde: Bredde: Tykkelse: Vekt pr kvm: Leveres: Koksgrå 30,5 cm 30,5 cm 1 cm 30 kg Esker/0,93 kvm Gråhvit 30,5 cm 30,5 cm 1 cm 30 kg Esker/0,93 kvm Larvikitt 25 cm 15 cm 1 cm 30 kg Esker/0,75 kvm Larvikitt 30,5 cm 10 cm 1 cm 30 kg Enkeltvis Larvikitt 30,5 cm 30,5 cm 1 cm 30 kg Esker/0,93 kvm Larvikitt 61 cm 30,5 cm 1 cm 30 kg Esker/0,93 kvm Mørk Labrador 25 cm 15 cm 1 cm 30 kg Esker/0,75 kvm Mørk Labrador 30,5 cm 10 cm 1 cm 30 kg Enkeltvis Mørk Labrador 30,5 cm 30,5 cm 1 cm 30 kg Esker/0,93 kvm Mørk Labrador 61 cm 30,5 cm 1 cm 30 kg Esker/0,93 kvm Blue Antique 25 cm 15 cm 1 cm 30 kg Esker/0,75 kvm Blue Antique 30,5 cm 10 cm 1 cm 30 kg Enkeltvis Blue Antique 30,5 cm 30,5 cm 1 cm 30 kg Esker/0,93 kvm Blue Antique 61 cm 30,5 cm 1 cm 30 kg Esker/0,93 kvm Black Galaxy 25 cm 15 cm 1 cm 30 kg Esker/0,75 kvm Black Galaxy 30,5 cm 10 cm 1 cm 30 kg Enkeltvis Black Galaxy 30,5 cm 30,5 cm 1 cm 30 kg Esker/0,93 kvm Black Galaxy 61 cm 30,5 cm 1 cm 30 kg Esker/0,93 kvm Absolute Black 30,5 cm 30,5cm 1 cm 30 kg Esker/0,93 kvm Absolute Black 61 cm 30,5 cm 1 cm 30 kg Esker/1,12 kvm

Granittfliser på nett 9 stk á 10x10 cm = 30,5 x 30,5 cm. 108051010 Larvikitt 10 cm 10 cm 107001010 Black Galaxy 10 cm 10 cm 108061010 Mørk Labrador 10 cm 10 cm 108011010 B Blue Antique 10 cm 10 cm

1 cm 1 cm 1 cm 1 cm

30 kg 30 kg 30 kg 30 kg

9 stk på netting 9 stk på netting 9 stk på netting 9 stk på netting

Granittfliser på nett 47 stk á 4x4 cm = 30,5 x 30,5 cm. 10800404 Larvikitt 4 cm 4 cm 107000404 Black Galaxy 4 cm 4 cm 108020404 Mørk Labrador 4 cm 4 cm 108010404 Blue Antique 4 cm 4 cm

1 cm 1 cm 1 cm 1 cm

28 kg 28 kg 28 kg 28 kg

47 stk på netting 47 stk på netting 47 stk på netting 47 stk på netting

Granitt kommer i følgende farger:

Vi selger også fliser i 4x4 cm Black Galaxy

48

108000005 Larvikitt

Larvikitt Larvik

Blue Antique Egersund

Mørk Labrador Larvik

Koksgrå

Lys Grå

Absolute Black

49


Behandlinsgprodukter

Riverstone

Riverstone:

Stone Plus:

Riverstone er laget av små ”rullestein” som er skåret til

med andre typer fliser. Limes på med fliselim og fuges

Stone Plus er en akrylimpregnering til bruk som

tynne skiver og limt på netting.

som vanlige fliser. Dette er fliser som gir liv, nyanser og

stenkosmetikk for tegl, flis og naturstein som fremhever

Riverstone kan brukes på vegg eller gulv, på bad,

farger fra naturen.

naturlig fargespill og struktur. Motvirker forvitring og letter

i gang, over kjøkkenbenk og i kombinasjon

renhold. Kan brukes både inne og ute.

Selges i 0,5 og 2,5 liters kanner.

Riverstone passer perfekt i dusjhjørne og over oppvaskbenk.

10500083010 Multicolour

Stone Impregnering: Artikkel nr: 10500083010 10500083030

Farge: Lengde: Bredde: Tykkelse: Vekt: LEVERES: Multicolour 30,5 cm 10 cm 1 cm 1 kg/stk Selges enkeltvis Multicolour

30,5 cm

30,5 cm

1 cm

21 kg/pr kvm

Selges i esker á 5 stk/0,47 kvm

Stone Impregnering brukes på sugende underlag som

Brukes også til dypimpregnering av fasader, vegger, piper,

teglstein, betong, puss, fuger på bad, skifer, naturstein og

peiser og lignende av sugende mineralsk materiale.

alle typer interiørstein.

Stone Impregnering kan sprøytes eller kostes på

Kan også brukes på skifer over varmekabler. Stone

underlaget. Påføres fyldig i en operasjon slik at underlaget

Impregnering kan overmales, er usynlig etter opptørring

er mettet. Påføring i sterk sol eller regn frarådes. Det er

og kleber ikke. Letter renholdet og hindrer saltutslag.

viktig med god utlufting ved bruk i lukkede rom.

Stone Impregnering kan brukes inne og ute til vegg og gulv, våtrom og varmegulv.

50

51


Ferdige pipehjørner Ferdige pipehjørner Med ferdige hjørner av Stone Wall, er det nå enkelt å forblende en pipe. Lengdemålene på disse pipehjørnene er 40,5 x 10,5 cm som utgjør et total på 51 x 51cm rundt pipa. Tar man høyde for de 3 cm som er igjen, og legger på murpuss og flislim, passer de ferdige pipehjørnene perfekt rundt pipa. Legg annenhver høyde forbant så ikke skjøtene kommer ovenfor hverandre. Hvis nødvendig, trenger du kun ett kutt til å tilpasse pipehjørnet. Pipa primes og lim påføres med 10 mm tannsparkel både på pipa og på baksiden av pipehjørnet. Bruk vaterpass og kontroller hver høyde så slipper du å komme galt ut på toppen. Lykke til.

Pipehjørne av Stone Wall

40, 5 cm

Pipehjørne av Stone Wall smalstripet

10,5 cm

40, 5 cm

10 cm

15 cm

52

10,5 cm

53


Montering av stonewall

Legging av brostein på netting

Forarbeid på betong og pussunderlag: Overflaten må være fast og fri for løse partikler, støv og fett og bør primes. Primer blandes med rent vann i forholdet 1:3. Kost blandingen på veggen, dette gjøres gjerne dagen før montering av steinen. Alternativt kan overflaten forvannes grundig, gjerne i flere omganger, men det må ikke være fritt vann på overflaten

når monteringen starter. Underlag av lettklinker (Leca) må minimum slemmes. På veldig glatt betong kan det være en fordel å montere en lekt nederst på veggen som støtte for å hindre siging.

Bruksmåte: Bland ut egnet flislim/klebemørtel, som beskrevet på pakningen. Fukt steinens bakside med vann før den legges i limet. Alternativt så kan en lage en ”Gyseblanding” bestående av primer og vann blandet 1:1, og flislim som blandes til en ”vaffelrøre”. Mørtelen trekkes på veggflaten med brett, deretter slemmes baksiden av steinen med ”Gyseblandingen”, eventuelt fuktes, og steinen presses godt inn i klebemørtelen vått i vått. Da steinpanelene ikke skal fuges er det viktig at overskudd på kantene av steinen fjernes fortløpende, her er en liten firkantskje godt egnet.

Utvendig bør en montere ved å dobbeltklebe/dobbellime, det legges like mye klebemørtel/flislim på baksiden av steinen som på veggen og steinen presses mot underlaget på samme måte. NB: Bruk vaterpass under hele arbeidet, så slipper du å komme galt ut på toppen. Justèr eventuelt avvik med en fyrstikk eller pappbit, disse tar du bort når limet har tørket.

Før Brostein på netting legges, må underlaget være preparert på samme måte som ved belegningsstein, asfalt, osv. Hvor tykt lag med grus og singel man skal ha, avhenger litt av bruk og grunnforhold. Det viktigste er at det øverste laget med subbus er skikkelig komprimert og avrettet. Skal en kjøre på området, bør brosteinene støpes forskriftsmessig fast i en armert såle.

Når underlaget er ferdig avrettet og komprimert, legger man nettene enkelt rett ned på bakken inntil hverandre i det mønsteret man måtte ønske. Får å oppnå bedre stabilitet ved legging av 3 cm tykk brostein, kan det legges et lag på 1-2 cm med tørrsement på bakken før man legger steinene. Press nettene ned i sementen.

- Lykke til!

Brostein på netting legges rad for rad. Bruk en rettholt eller lignende til å avrette hver rad med brostein som legges. Dette er kjapt og enkelt. Legger 70-80 kvm om dagen.

Sugende underlag primes.

Fyll brettet med egnet flislim,

Flislimet trekkes på veggen med brett.

Dette trenger du: Flislim/klebemørtel Primer Kost Murskje Blandedrill med visp Vaterpass

Fuging gjøres ved å koste subbus ut over brosteinene. Etter at subbusen er børstet utover vannes det mye slik at subbusen setter seg godt imellom steinene. Som et alternativ kan man bruke tørrsement til fuging ved å børste den utover med kost. Det må deretter vannes forsiktig slik at sementen ikke renner bort og at man får vasket steinene rene for sementstøv. La herde i to-tre dager før bruk.

Etter fuging (gjelder ikke hvis en har brukt tørrsement som fugemasse) bør det komprimeres med f.eks. en komprimerings plate. Dette vil gjøre at brosteinene setter seg skikkelig. Med en komprimator vil man også få jevnet ut små humper. Regn med å måtte fuge en til to ganger etter komprimering. Smør og jobb flislimet utover

Baksiden på steinen slemmes

Steinenpanelen presses godt inn i

flaten.

med en ”Gyseblanding”.

flislimet.

NB! Les bruksanvisningen på flislimet og primer før du begynner. Ferdig resultat. Etter å ha kostet bort overflødig grus som ligger på brosteinene, vil man ha et resultat som vil kunne ligge i årevis. Noe etterfylling av fuger må påberegnes.

Steinpanelen skal ikke fuges.

54

Overskudd fjernes fortløpende.

Legg neste steinpanel forbandt.

55


Prosjekter

Norsk SteinMiljø AS er med på og skreddersy målene på produkter, til prosjekter for å gjøre det mer kostnadseffektivt ved montering. Dette er gjort med stor suksess på tidligere prosjekter.

Vi kan også levere granitt fliser på spesialmål. 8-12 ukers leveringstid. Takskifer kan bestilles på spesialmål får å lette arbeidet ved montering. 10-14 ukers leveringstid.

For mer info vedrørende spesialmål kontakt oss så kan vi i samarbeide finne de beste og mest kostnadseffektive løsningene for ditt behov.

56

57


Skihytta Trysil - Stone Wall, gr책/rust

Geilo - Stone Wall, gr책/rust

58

Privat, Tenvik - Brostein p책 netting

59


60 54

Bensinstasjon i Trondhjem - bruddskifer på nett, grå

Brattvågen - Stone Wall Hardanger

Engø Gård - Stone Wall, grå/rust

Brattvågen - Stone Wall Hardanger

55 61


Trysil mountain lodge - Stone Wall Trysil

Trysil mountain lodge - Stone Wall Trysil

62

Trysil mountain lodge - Stone Wall Trysil

63


Norsk SteinMiljø AS, Nordre Kullerød 25, 3241 Sandefjord Telefon: 33 42 92 23 – Faks: 33 42 92 24 – E-post: mail@norsk-steinmiljo.no Hjemmeside: www.norsk-steinmiljo.no

Forhandler:

Norsk SteinMiljø  

Steinkatalog

Norsk SteinMiljø  

Steinkatalog

Advertisement