Page 1

Den nære fortid Lokalhistorisk ­Senter er en av de største ­ dugnadene i Horten på mange år. Den tidligere Sykestua til Marinen er omgjort til et bymuseum og arkiv for bilder og doku­ menter. Horten kommunen eier lokalene senteret hold­ er til i. Flere tusen dugnadstimer ut­ føres hvert år. Uten denne innsatsen ville det vært umulig å drive Lokal­historisk senter. Tilskudd fra bedrifter, kommunen og enkeltperson­ er er nødvendig for å drifte senteret. Vårt hovedmål er å gjøre Lokalhistorisk Senter til et sentralt møtested for ­kommunens inn­byggere. Det er vi i ferd med å få til. Vi vil skape aktivitet og interesse for lokal­historie. ­Gjennom Kafe Breda forsøker vi å ­gjøre senteret til et stoppe­ sted også for dem som i ut­ gangspunktet ikke var opp­ tatt av fortid og h­ istorie. Vi kan bruke lokalene våre til forskjellige kulturopp­levelser i tillegg til historie­formidling.

lokalhistorisk senter, KJV, Horten


1

2

1. Kafe Breda, hvor vi kan holde møter og selskaper for inntil 70 personer. 2. Gammel kontorpult med skrive­ maskin og et utvalg gamle telefon­ apparater.

4

3. Brannavdelingen med en hydrant i forgrunnen. 4 Slike brannmeldere var utplas­ sert mange steder i byen. 5. Slipeapparat for brukte barber­ blader.

3

5

6. Gjenstander fra nær fortid, varmtvannsbereder, vaskemaskin, vaskestell.

6


1. Huskefjel for daglige innkjøp. 2. Fylkesmann Erling Lae er en god venn av Lokalhistorisk Sen­ ter. Her er han på plass i sports­ forretningen. 3. Utskårne fugler som russiske krigsfanger brukte til å bytte til seg mat med fra sivilbefokningen.

3

4. Gimsekloss, typisk fiskeredk­ skap fra Horten – og vår logo. 5. Turndrakt fra omkring 1900. 6. Hortensbygd sykkel fra jern­ handler Leif Eriksen.

1

4

2

5

6


1 – 2. Flere filmfolk har gjort opptak i vüre loka­ ler. Her skytes en scene i smia. 3. Tyske etterlatenskaper fra annen verdenskrig. 4. Reisegrammofon.

1 2

4 3


Her er vi: Besøksadresse: Kommandørkaptein Klicksvei 2, Karljohansvern Postadresse: Postboks 9 3191 Horten epost: info@lhs.no normalt åpent ­søndager fra 11 til 15

Lokalhistorisk Senter, Horten  

Brosjyre fra museet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you