Page 1

TrekronerFestival .DK/2011: Lørdag d. 3/9 (kl. 12.03-03.33) + Søndag. d. 4/9 (kl. 11.00-15.03) Søger nu : TEATER MUSIK og DANS unikum performance talenter - med innovationskultur stjerne potentialer! Hej talent! Vi som er i gang med at forberede årets samarbejdsbegivenhed i Trekroner, vores TrekronerFestival.dk med Teater, Musik og Dans workshops & optræden, er nu i løbet af juli, interesserede i at få tilbud om optrædener fra talentfulde Teater, Musik og Dans udøvende personligheder. Så hvis du/i har lyst til at sponsorere en performance af mellem 7 og 27 minutters varighed (med mindre andet ønskes og aftales) så send os en mail om hvad i kan tilbyde! Gerne evt. med link til steder hvor man kan opleve noget af jeres kunst på nettet. * Hvis nogen har en hel teater forestilling, et koncert koncept, eller den sejeste danseforestilling - modtager vi naturligvis også gerne dette med TAK! - Og vi vil så prøver at skabe plads, i vores unikke multi-performance T/M/D scene & gade performance program til jeres ”act”! Da vi ikke har noget budget og er i opstartsfasen med alle dele af konceptet, er samarbejdsfestivalen et ”det bliver hvad vi selv gør det til” - fundraising projekt, hvortil enhver kan bidrage med de ressourcer man ønsker at investere i vores fælles projekt. - Det er et eksperiment ifht. hvor meget vi sammen kan skabe med lidt, og et eventuelt økonomiske overskud vil gå ubeskåret til opsparingen til et basis budget, for kommende års livsglæde begivenheder, i regi af det samarbejds-konsortium, der arrangerer årets TrekronerFestival.dk. Så vidt muligt vil alle ”acts” blive lyd/video optaget + evt. fotograferet for senere PR samarbejds-brug, via en portal der søges oprettet via foreningen Kulturagenterne.dk Festivalen er en medlemsfestival hvor alle deltagende allerede er med i, eller indmelder sig i vores Trekroner.Samarbejdsforening.dk. Som performere får du/i et års gratis medlemskab (værdi af 30,-) og en personlig VIP-billet (værdi af 50,-), der giver adgang til vores 3. sals tagterrasse Stjerne Lounge. - Desuden tilbyder vi at du kan skrive 2 venner på din personlige gæsteliste, så de også får et gratis festivalarmbånd (entré), blot de ved indgangen melder sig ind i vores samarbejdsforening. Vi skal dog kende de optrædendes gæstelister inden arrangementet afholdes, hvorfor vi senere vil bede de bookede optrædende sende os en mail med nærmere info herom. Vores teltlejer åbner Fredag d. 2/9 Kl 18. For de heldige der har nået at bestille en teltplads :-) En uformel/åben scene ” GLOBAL Teater/Musik/Dans Camping-JAM-stage”, er en mulighed vi iværksætter, hvis nogen ønsker at optræde der. Der kan desuden blive tale om frie rum i programmet hvortil multi-kunst JAM- performances kan opstå - og opføres. Program: Trekroner festival.dk er p.t. = en 1-døgns festival ( dvs. 33 timer er festival døgnet inkl. opsætning og oprydning) Festivalen afvikles i år d. 3-4 september. 1. del Lørdag: 12.-03.33, 2. del: Søndag 11-15.03 . det vil være i de tidsrum i kommer til at optræde - Vi vil inddele programmet i 3 timers sæt, der evt. får et


overordnet tema, og forhåbentligt med repræsentation fra både Teater, Musik og Dans områderne på skift. Skriv hvis i har særlige ønsker, måske kan vi imødekomme dem. - PA-anlæg og minimum3 mikrofoner vil være der + Evt. samarbejdsforeningens ”basis” trommesæt. Detaljer omkring evt. øvrigt udstyr arbejdes der p.t. stadig på. Vi tager gerne mod al den hjælp nogle vil sponsorere, mht. udlån af gear, grej, lys, lyd, røg, mm.

Retningslinier for engagement: Som udgangspunkt TrekronerFestival.dk - en medlems begivenhed, af og for de arrangerende foreningers medlemmer, og en chance for hver sensommer at vise og bevise, hvad man kan ”høste” af det forgange års samarbejde, værings & læringsrum. Derfor skal enhver der ønsker at være ”på plakaten” som performer på vores2011. TrekronerFestival.dk - med et planlagt ”act”, være personligt medlem af vores nydannede interesse landsforening for Teater Musik og Dans medmennesker. Dette også fordi vi i de kommende år, ønsker at skabe et stærkt og gensidigt gavnligt fællesskab, imellem vi der ser TMD aktivhed, som suveræne døre til social og individuel livsglæde. - Både begyndere, semi såvel som top professionelle udøvere, inviteres her, til at tage del i udviklingen af hver deres niveau i: TMDnet.dk (Vores kommende online forum, administreret af Talent-fokus) Foreningen - TeaterMusikDans.DK I skal desuden alle være vel ankommet til kollegiehave-festivalpladsen, lørdag formiddag hvor vi åbner for ”tjek ind” mellem 10.03-11.53. Da vi ellers vil kunne vælge at tilbyde scene tiden til kunstnere fra ventelisten. Årsagen til dette er dels praktiske, dels at vi ønsker at optrædende tager del i hele festivalen på lige fod med de der arbejder i vores frivillige Team-3kr arrangør-crew og de der ”optræder” som landets bedste og smukkeste publikum. Kortsagt for at vi alle kan bidrage mest muligt til festen. ( I særlige tilfælde, kan vi evt. dispensere for dette). Da vi i første runde inviterer bredt vil det fremme chancerne for at komme med på festivalen, hvis i hurtigt kan svare tilbage, med et klart budskab angående jeres evt. deltagelse. Vi booker den første 1/3 af programmets ”acts” ud fra ”først til mølle” princippet. - Alle der skriftligt tilbyder festivalen en planlagt performance, vil modtage svar inden udgangen af juli mht. om de er blevet tildelt en plads i programmet. Samtidig medsender vi en gensidigt forpligtigende samarbejdsaftale, mellem jer og TMDbooking@Trekronerfestival.dk som bedes returneret til os hurtigst muligt, og hvis man vil med på plakaten i hvert fald inden d. 7. August, hvor vi designer vores plakat, der vil være klar til opsætning straks derefter. Organisation: Trekroners.dk/ FestivaLKonsortiet Vores festival skabes i år af et unikt samarbejdskonsortium der består af fire frivillige foreninger hvis bestyrelsers formandskaber, i fællesskab tegner TrekronerFestival.dk’s arrangements ledelsen. Foreningerne er: • Trekroner.Samarbejdsforening.dk (Praktisk afvikling, forplejning, sikkerheds service, samaritter, sanitet.) Koordinerer frivillige medarbejdere via super-samarbejdshold ”Team3Kr”. Trekroner Samarbejdsforening blev grundlagt 22/8 2008, men er først rigtigt blevet videreudviklet i det forløbne år. Med sine mere end 300 medlemmer, og det seneste års mange gode sociale arrangementer (inkl.


2010`s eksklusive Trekroner.Kollegie-Festival og ugentlige torsdag caféer), er T.SAF den primære aktør og erfarings-ressource for årets sensommer samarbejds-begivenhed. TrekronerKollegiet og Havekollegiet, hvor omkring festivalen foregår, er p.t. af kollegianer foreningernes bestyrelser indmeldt i Trekroner.Samarbejdsforening.dk. - Med tiden håber vi at få mange flere boligafdelinger og relevante aktører med i vores fælles forening for udvikling af vedvarende forbedringer af det sociale og innovative miljø i Trekroner - for en fremtids gavnlig forbedret kreativ samarbejdskultur. • mm.)

CampusInnovation.dK (økonomi, administration, Innovative-workshops, koncept-udvikling,

Campus innovation er en frivillig forening grundlagt 10/11 2010, der arbejder for etablering af en tænketank og et investerings-fællesskab som med udgangspunkt i campus Trekroner/ Roskilde/ RegionSjælland, vil kunne rådgive, træne, uddanne og investere i de bedste campus-innovatørers fremtidsforbedrende etablerings projekter. • Teater Musik Dans.dK (Booking, Shows , åben-scene & Performance/Talent workshops, scenografi & dekoration) Grundlagt i juni 2011 er TeaterMusikDans.dk, den nyeste forening i selskabet. Den bygger dog direkte videre på erfaringerne fra etableringen af RUCs samlende kulturforening for Teater Musik og Dans (9/3 2000) - og vi forventer at dens unikke 3-i-1 gade/ scenekunst koncept, i samarbejde med relevante aktører, vil blive udviklet meget spændende i de kommende år. • Kulturagenterne.dk (Projektledelse, Dokumentation (tekst, foto, audio, video) webudvikling, special-opgaver, event-innovation, pr-rettigheds-sikring mv.) Kulturagenterne.dk blev grundlagt i Trekroner d. 9/3 2009, efterfølge en ”projektstations” koncept konkurrence på Islandsbrygge kulturhus. Foreningen ønsker at blive et akademi & praktik træningscenter for de virkelig ambitiøse multi-talentfulde kreative intellektuelle ideal-idè-realister med i-kultur-aktions-agent potentiale, der seriøst ønsker sparring på fokusering og professionalisering - af deres personligheds talent(er). Vores gode sponsor ! net: Desuden håber vi på sponsorater fra, og samarbejde med, ressourcestærke og gode virksomheder og finansielle aktører, der ønsker at profilere sig som støtter af fremtidens campus-kultur-multi-samarbejds-kunst-event-koncepter… som f.eks. vores ”skab en festival selv!” : trekronerfestival.dk

Mange venlige hilsner fra TrekronerFestival.dk Gruppen / - & TMD-Booking.

NB! - Det er bedst at kontakte os via: tmdbooking@trekronerfestival.dk , men vi kan også lægges besked til på Tlf: 52 90 - 8226 (Som vi i det omfang vi har tid til det, vil have ”kontor tider” på i ugerne inden festivalen)

Trekroner Festival Invitation  
Trekroner Festival Invitation  

Hej talent! Vi som er i gang med at forberede årets samarbejdsbegivenhed i Trekroner, vores TrekronerFestival.dk - med Teater, Musik og Dan...

Advertisement