Page 26

Team Succes Vejle har i år valgt at flytte til nye lokaler, som passede bedre til afdelingens behov. Flyttearbejdet var en hård proces, og med hjælp fra afdelingens medlemmer lykkedes det at komme i mål med flyttearbejdet i løbet af sommerferien. Team Succes Vejles nye lokaler blev istandsat og kunne byde gamle såvel som nye medlemmer velkommen til aktiviteter fra august måned.

sigte at øge afdelingens medlemsantal og at nå ud til flere unge i Vejle by. Dette blev udmøntet via en målrettet rekrutteringsstrategi. Endvidere har Team Succes Vejle indgået et samarbejde med Vejle Midtbyskole om udbydelse af 10 fripladser til Vejle Midtbyskoles elever. Disse 10 elever fra Vejle Midtbyskole kan gøre brug af Team Succes’ lektiecafe, hvor formålet er at give disse elever et bogligt løft.

Afdelingen har i år valgt en ny bestyrelse for en toårig periode. Bestyrelsen blev valgt før sommerferien, og umiddelbart efter sommerferien igangsatte bestyrelsen flere initiativer med det

Team Succes Vejle har udviklet sig meget i 2016, og dette har givet gode erfaringer og yderligere knowhow til at fortsat kunne udvikle unge i 2017.

TEAM SUCCES HOLBÆK Team Succes Holbæk har i år udbudt de konceptbaserede aktiviteter. Lokalafdelingen har endvidere i 2016 valgt en ny bestyrelse, der skal lede afdelingen for en toårig periode. Dette skete ved en ekstraordinær generalforsamling onsdag den 13. januar. Efter fejringen af udnævnelserne med sociale aktiviteter og bowling for at sammentømre de nyudvalgte trak den nye bestyrelse hurtigt i arbejdstøjet og organiserede det kommende skoleårs aktiviteter. Dette mundede ud i et årshjul, som skulle sikre et tydeligt overblik over alle afdelingens aktiviteter. Team Succes Holbæk fik i år fint besøg af den daværende social- og indenrigsminister Karen Ellemann mandag den 23. maj. Ministeren fik en rundvisning i Team Succes Holbæks lokaler og blev præsenteret for lokalafdelingens indsatser og aktiviteter. Ministeren udviste begejstring for Team Succes Holbæks indsatser og aktiviteter. Team Succes Holbæk kunne i år fejre hele fem af sine medlemmer, som blev studenter.

24

Profile for Team Succes

Team Succes Aarsrapport 2016  

Team Succes Aarsrapport 2016  

Advertisement