Page 1

! y b e n n o R l l i t V채lkommen


Ronneby Företagsgrupp är en ideell företagarförening med medlemsföretag från många branscher. Vi har stora arbets­givare som medlemmar, men också många små företag. Föreningen har tre syften med sin verksamhet. Vi ska: • Verka för ett förbättrat företagsklimat och att kommunen bidrar till bästa möjliga förutsättningar att driva företag • Öka samverkan mellan universitet/högskola och företagen • Öka samarbetet mellan företagen i föreningen I denna broschyr kan du som funderar på om- eller nyetablering av ditt företag se vad ett urval av Ronnebys 2300 företag tycker om att vara etablerade här i kommunen. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss. Du hittar oss på www.ronnebyforetagsgrupp.com Välkommen! Ronneby Företagsgrupp


Ron Plastic AB

Ron Plastic har 5 anställda och omsätter ca 5 mkr. Företaget startade verksamheten i Ronneby 1994. Produktionen är inriktad på bl a badtunnor, sandlådor, flaggstänger och legotillverkning.

Vi valde Ronneby som etableringsort därför att kommunikationerna med frakter fungerar väl här. Vi ligger bara några meter från E22 och har lätt att nå affärspartner i Estland och Litauen. Dessutom har vi fått bra service från Ronneby kommun när det gäller t ex byggfrågor. Vi har ett bra nätverk med företag som hjälps åt vid behov.

lund. Ägare Kjell och Fredrik Hed

Som boendemiljö fungerar Ronneby mycket bra, med bra blandning av friskolor och kommunala skolor. Friluftslivet är fantastiskt med fyra fullstora sporthallar, elljusspårskidspår med konstsnö, uteisyta, nytt ridstall, stort nytt äventyrsbad etc. Skärgårdsmiljön är också mycket fin.

Areff Systems AB Areff har 8 anställda och omsätter ca 13 mkr. Företaget startade 2000 och flyttade till Ronneby 2010. Vi producerar t ex busskort, ID-kort och passagekort, printade och programmerade.

Det passar oss utmärkt att finnas i Ronneby eftersom vi fick perfekt anpassade lokaler till rätt pris. Vår hyresvärd har mött våra önskemål på alla punkter och vi har fått ett mycket bra välkomnande av kommunen. Vi använder en del flygfrakt, och då är det bra att flygplatsen ligger bara några minuters väg bort. Även frakterna på vägen går snabbt och smidigt. Vi deltar i flera affärsnätverk, och eftersom man på 20 minuters bilresa når ca 120 000 människor finns här många möjligheter till kontakter. Livskvaliteten är hög med bland annat en fantastisk skärgård.

Bernt Karlsson, CEO


Projet System

Projet System har 25 anställda i Sverige, Tyskland och ­England. Företaget erbjuder produkter och tjänster åt ­kunder med vattenskärningssystem.

Då vår verksamhet är starkt exportinriktad, är en väl fungerande infrastruktur viktig. I Ronneby har vi tillgång till flygplats, närhet till Kastrup, både med järnvägsförbindelser och via E22:an, samt bra förbindelser till Östeuropa, främst då Polen, vilket ger oss goda möjligheter att nå våra kunder snabbt. Vi kan i stort sett på en dag vara på plats hos våra kunder i Europa oavsett i vilket land de finns lokaliserade.

Jim Johansson, CEO

Vi har också i Ronneby funnit en mycket bra hyresvärd i form av det kommunala fastighets­ bolaget ABRI som är både lyhörda och tillmötesgående för våra behov när det gäller de lokaler vi bedriver vår verksamhet i.

Novacast

Novacast har 10 anställda och omsätter ca 18 mkr. Vi levererar kunskap och teknik till metallgjuterier World Wide.

Vi finns på Soft Center, och eftersom vår verksamhet är global är vi beroende av bra kommunikationer med omvärlden. Tågförbindelserna till framför allt Kastrup är bra, och går fort. Vi är också beroende av att kunna erbjuda bra miljö för övernattning och upplevelser, och här finns en fantastisk brunnspark och flera bra hotell inom gångavstånd. Konferenser är lätta att arrangera, i närområdet finns både stora och små konferenslokaler. Som boendemiljö är Ronneby mycket bra med olika idrottsaktiviteter och satsningar både på kultur och boendemiljöer.

Håkan Fransson, CEO


Swede Matic

Swede Matic har 12 anställda och omsätter ca 12 mkr. Företaget startade 1995 och arbetar med automation och vattenskärning

Vi har bra och väl anpassade lokaler för vår verksamhet här. Det är nära till många av våra kunder, och vi har en erfaren personalkår. Kostnadsläget i regionen är bra. Vi har ganska mycket transporter, och de fungerar utmärkt. Bil, tåg och flyg finns nära. Vår hyresvärd är ett kommunalt bolag och samarbetet med dem fungerar utmärkt.

Leif Persson, VD

Vi engagerar oss också i olika nätverk för företag, ett exempel är Tech Network som har med­ lems­företag inom tillverkning och där vi samverkar för bättre utveckling tekniskt och affärs­ mässigt. Det geografiska läget här är helt rätt för marknaden i Östeuropa som är jättestor. En fördel är också att här finns bra boende i en fin skärgårdsmiljö.

Humankapitalet Humankapitalet har ca 15 anställda och omsätter ca 4,5 mkr Företaget startade 2007 och säljer hushållsnära tjänster.

Ronneby är en bra plats att bo och verka i. Här finns en stor potential, och kommunen går från bruksmiljö till entreprenörskap och självständighet. Här finns bra tåg och flygförbindelser, och det är nära till Malmö/Köpenhamn. Den kommunala verksamheten präglas av positivt bemötande och snabb återkoppling. Nät­ verken har kopplingar till både stad och landsbygd och är både företagsmässiga och personliga. Samarbetet företag emellan fungerar bra, vi stödjer och rekommenderar varandra. En fördel är närhet till all service,vi har cykelavstånd till allt, och här är lätt att påverka beslut.

Birgitta Björk, VD och ägare


Skandia

Skandia är ett svenskt bolag som erbjuder ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Företaget har ca 45 kontor i landet.

Ronneby är en intressant kommun, det händer mycket med företagsklimatet här. Det är lätt att etablera kontakter med företagen, och man kan lätt få ett bra personligt nätverk som b­ idrar till bättre affärer. Kommunikationerna med Stockholm är mycket bra, man kan komma dit lika snabbt som om man bor där. Kommunen arrangerar välbesökta frukostmöten för företag månads­vis, där kan man knyta bra kontakter och få aktuell information om olika företag och den kommunala planeringen. re. Per Jonsson, Rådgiva

istent

Nina Wihlborg, Ass

Våra lokaler på Soft Center är mycket bra, och här finns all service vi behöver med reception och posthantering som exempel.

OGMA

OGMA har 3 anställda och omsätter ca 2,2 mkr. Vi levererar transportemballage i kundanpassade serier och övriga grafiska tjänster

Vår försäljning sker till stora delar över nätet, och logistiken här fungerar bra. Vi har flera åkerier nära oss, och tillgången till flygplatsen inom några minuters avstånd är ovärderlig. Vi har affärs­samarbete med t ex Samhall som finns inom gångavstånd. Den kommunala servicen är utmärkt, och för oss har tillgången på perfekt anpassade lokaler varit en viktig faktor. Som miljö för boende är Ronneby en bra ort, alla känner alla och tillgången till olika fritids­ aktiviteter som t ex bandybana, ridhus och äventyrsbad är mycket bra. Rolf Berg, VD och äga re


TOOLS/Gamla Jernboden TOOLS/Gamla Jernboden har 18 anställda och omsätter ca 60 mkr. Vi förser lokal industri med verktyg och förnödenheter.

Vi är ett familjeföretag i andra generationen och upplever det positivt att verka i en lagom stor kommun som Ronneby. Här är nära till E22 och därmed lätt att transportera gods i alla riktningar. De lokala åkerierna ger bra service, och här finns flera aktörer på nära håll. Kommunen handlar så långt det är möjligt av lokala leverantörer och det gynnar företagen här. Genom våra kundrelationer har vi ett väl utvecklat nätverk. Vi besöker varandra på plats i personliga möten och genom nätverket hjälps vi åt att lösa problem. Anders Nöjd, Ägare

Boendemiljön här är fantastisk, nära till många fritidsaktiviteter för både vuxna och barn och en fin skärgård. Vi rekryterar våra medarbetare lokalt och det fungerar utan problem.

Industripartner LW AB Företaget har 4 anställda och omsätter ca 8 mkr. Vi förbättrar och nyutvecklar produktionslinjer samt tillverkar och monterar byggnadssmide.

Som relativt nystartat företag hittade vi bra och prisvärda lokaler i Ronneby. Vi har haft en kraftig expansion sedan starten, och här finns också lokaler som täcker våra nya behov. Ronneby ligger strategiskt rätt för oss, mitt i länet och nära till kunder och leverantörer. En stor fördel för oss och en förutsättning för att vi kunnat växa snabbt är samarbetet vi har med flera kollegor i närheten. Vi lånar personal av varandra, och genom denna lösning kan vi snabbt genomföra stora projekt åt våra kunder. Vi fick bra stöd och hjälp av Nyföretagarcentrum vid uppstarten, och på de frukostmöten för företagare som kommunen arrangerar underlättas möjligheterna att knyta nya kontakter.

Daniel Wahlgren, Jon

as Ljunggren. Ägare


STAC

STAC har 5 anställda plus 5 inhyrda och omsätter ca 4 mkr. Vi erbjuder ett unikt individuellt koncept inom träning, nutrition, livsstil och idrottsmedicin.

Ronneby är en mycket lämplig miljö för STAC med tanke på hälsoprofilen. Dricka brunn och miljön i brunnsparken är välkänt för många. I kommunen drivs också många framgångsrika projekt som stödjer utvecklingen både av företagsledning och affärer. Kommunikationerna med Stockholm är lysande, det går utmärkt att bo i Stockholm och arbeta i Ronneby. Vi har fått ett utmärkt bemötande från kommunen, och ABRI som är vår hyresvärd har en stark vilja att lösa våra lokalproblem. tner, VD Cecilia Wulfing Det

Vi deltar i nätverk med andra företag och kan genom samarbete erbjuda våra kunder bra boende och rätt kost. Vi har lätt att rekrytera, folk flyttar gärna till Ronneby när man varit här.

Byggteknik Blekinge AB Företaget har 2 anställda och omsätter ca 3 mkr. Vi genomför ny- om och tillbyggnad för företag och privatpersoner.

Vi har vårt kontaktnät i Ronneby och är kända lokalt. Ronneby är en liten ort, och risken att oseriösa aktörer kommer in på marknaden är liten eftersom sådan information sprids snabbt. Vi samarbetar med andra leverantörer här, såväl inom bygg som mark och rörarbeten. Genom denna samverkan kan vi erbjuda kunden helhetslösningar inom bygg. Ronnebys centrala läge är bra för oss, vi når Karlskrona och Karlshamn snabbt. Vi fick mycket bra bemötande från kommunen när vi startade, och Nyföretagarcentrum har bemött oss mycket bra med råd och tips vi haft stor nytta av.

Gillis Sundahl, Fred rik Gilbertsson. Äga re


Sörby Autocenter AB Sörby Autocenter AB/Mekonomen Bilverkstad har 6 anställda och ­omsätter ca 9 mkr. Företaget startade 1989 och levererar bilservice och reparationer till företag och privatpersoner .

Genom att vi funnits länge i Ronneby har vi en väl etablerad kundstock här. Våra kunder kommer också från grannkommunerna Karlskrona och Karlshamn, och genom vårt centrala läge i regionen är det lätt att ta sig hit. Våra nya lokaler har ett perfekt skyltläge och syns väl från E22. Vid vårt nybyggnadsarbete har Näringslivschefen i kommunen gjort ett mycket bra arbete med att stödja oss.

ägare Per Hansson, VD och

I Ronneby finns bra tomtmark för etablering och bra lokaler för den som vill hyra. Tillgången på arbetskraft är också bra. Idrottsföreningarna här är viktiga och vi sponsrar deras verksamhet. De gör en viktig insats för ungdomarna.

NORDIC Industries & Technology Företaget har 16 anställda och omsätter ca 35 mkr. Vi gör elektronik­ tillverkning främst mot den svenska marknaden.

Företaget startade 1997 i nuvarande lokaler. I Ronneby kommun finns mycket kunskap om elektronik, flera stora aktörer har bedrivit produktion här. Att hitta personal med rätt kompetens och få tillgång till anpassade lokaler var viktigt när företaget startade, och vår hyresvärd har hjälpt till med lokalanpassningen på ett bra sätt. Placeringen här är bra med tillgång till E22 och med flygplatsen i kommunen. För kunder från Stockholm underlättar flyget de personliga kontakterna. I kommunen är omkostnaderna för produktionen låga jämfört med större regioner. Det gäller också boendekostnaden.

Håkan Svensson, VD och ägare


MABI Hyrbilar Ronneby MABI Hyrbilar Ronneby har 3 anställda och omsätter ca 2 mkr. Vi hyr ut vanliga och ovanliga bilar privat och till företag och försäkringskunder

Ronneby är en trivsam och mysig kommun som är belägen mitt i Blekinge. Härifrån är det lätt att nå kunder i Karlskrona och Karlshamn. Närheten till tåg och flygplatsen är viktig för oss, vi kan se till att kunder härifrån kan ha bil när de kommer till Stockholm, och vi förser kommande resenärer med bil här. Våra kunder i kommunen är trogna oss, och vi har lärt känna väldigt många trevliga människor här.

Jance Svensson, VD

Närheten till allt, service, fritidsaktiviteter och kultur gör Ronneby till en mycket bra bostadsort. Vi har en fantastisk skärgård som inbjuder till båtliv och fiske.

FSG AB

FSG har 30 anställda och omsätter ca 10 mkr. Vi är en ­problemlösare för facility-service i företag, allt från städning till vaktmästeri och catering.

Vi startade företaget för fyra år sedan och har vuxit kraftigt. Våra kunder finns i södra Sverige och från Ronneby är det lätt att nå de orter vi behöver. Vi samverkar här med flera bra lokala leverantörer av tjänster i våra segment, och genom detta samarbete kan vi ge kunden en bra helhetsservice. Vi har fått ett bra bemötande från kommunen, och genom vår fastighetsägare har vi fått perfekt anpassade lokaler för vår verksamhet. Etableringen här har också lett till att övriga hyresgäster här i stor utsträckning använder våra tjänster.

Marcus Fridolfsson, Lars Fridolfsson. Äga re


Karl-Oskarskolan Karl-Oskarskolan har ca 150 anställda och finns på 8 orter. Omsättningen är ca 130 mkr. Vi driver fristående grund- och förskolor.

Ronneby är en intressant ort, mitt i Blekinge och med goda kommunikationer både i länet och norrut. Vi har mötts av ett stort engagemang här, och de vi möter har en positiv inställning. Från kommunen har vi fått bra bemötande från både tjänstemän och politiker. Kompetensen i våra frågor är hög, och det finns en äkta vilja att se till att skolan fungerar med elevernas bästa för ögonen. Vi har bra lokaler, och fastighetsägaren har på ett mycket bra sätt hjälpt oss i etableringen med sitt stora nätverk av kontakter. Bengt Eriksson, VD

Villa FloraViola/Mandeltårtan Villa FloraViola B&B har 26 rum med hotellstandard och självhushålls­kök. Café Mandeltårtan möter gästen med gamla anor från brunnsparks­ epoken.

Ronneby ligger strategiskt mitt i Blekinge, och dessutom finns här regionens stora dragare, brunnsparken och Ronneby Brunn. Miljön är fantastisk, och i kulturen blandas gammalt och nytt. I Ronneby arrangeras många aktiviteter och kulturutbudet med Kulturcentrum som nav är mycket bra. Vi samverkar med andra företag i besöksnäringen, och hjälps åt med att ha ett brett utbud av service och tjänster, kulturellt, kulinariskt och med ett bra boende för besökare. Våra gäster kan lätt ta sig hit med flyg, tåg och bil.

Angelica Ragnar, Ann a-Lena

Mattsson. Ägare


TNS-Sifo Ronneby TNS-Sifo Ronneby har 50 anställda plus ca 250 timanställda. Vi levererar bl.a undersökningsresultat som kunden kan använda för sin verksamhetsutveckling.

Det finns en stor potential i Ronneby som företagsort, med en väl utvecklad företagsanda som ofta inte syns utåt. Här är det många gånger lättare att rekrytera medarbetare och vi har en lägre personalomsättning än i storstäderna. För oss är närheten till flygplatsen nödvändig, vi har täta relationer med Stockholm. Den direkta tågförbindelsen med Kastrup är också viktig, vi kan lätt nå Europa.

t Ulf Karlsson, Accoun

Manager

Den årliga företagsmässan som arrangeras här ger oss möjligheter att utveckla samarbetet med andra företag. Våra lokaler är väl anpassade för verksamheten, och vi har en lyhörd och tillmötesgående hyresvärd.

Office Dokument Office Dokument i Ronneby har 7 anställda. Vi levererar allt inom dokumenthantering, från hårdvara till konsulttjänster till företag.

Eftersom v i har en verksamhet som sträcker sig över hela länet är Ronneby en bra ort att vara etablerad i för oss. Närheten till E22 gör att vi snabbt kan ta oss till alla kunder i länet. Här är en trevlig miljö, och det är lätt att skapa affärsrelationer. Vi har också haft lätt att hitta rätt kompetens när vi har rekryterat medarbetare. Vår hyresvärd är tillmötesgående, och lokalhyran är prisvärd. Att finnas i en mindre kommun som Ronneby ger bättre möjligheter att lära känna människor, både privat och som företagare. Boendet här är bra, man kan bo för betydligt lägre kostnader än i många andra kommuner.

Mikael Olsson. Deläga re/pla

tschef


Etableringsbroschyr Ronneby  

I denna broschyr kan du som funderar på om- eller nyetablering av ditt företag se vad ett urval av Ronnebys 2300 företag tycker om att vara...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you