Page 1

Тайни за по-добър стил на живот! Изключителни открития за здравето ни! Как да печелим от БУМА НА СТВОЛОВОКЛЕТЪЧНОТО ХРАНЕНЕ Ние сме хармония от 50 трилиона клетки в съвършен и лечението е постоянна хемодиализа. баланс! Науката откри и доказа, че притежаваме обновителна система, която е отговорна за всички останали системи. Науката за стволовите клетки откри, че зрелите стволови клетки от костния мозък са клетките “майки” и са основата на обновителната ни система. Докато четете това 30 000 клетки загиват ... и се раждат нови! Кристиан Драпо е канадски учен, неврофизиолог, магистър на медицинските науки. Той е научен директор и съосновател на СтемТек Интернешънал “Най-вероятно това е най-голямото откритие на нашето време” Кристиан Драпо, водещ учен в науката за стволовите клетки. “Всеки миг в тялото се осъществява регенеративен процес и се ражда нов начин да гледаме на здравето и формирането на болестите. Когато орган или тъкан имат проблем, те секретират цитокини - молекули, които привличат клетки... И по-точно привличат стволови клетки и ги карат да мигрират към болната тъкан. Когато стволовите клетки достигнат тъканта, те бавно се трансформират в клетки на тази тъкан. Количеството на стволовите клетки, циркулиращи в кръвния поток, е един от най-важните показатели за отлично здраве ... повече циркулиращи стволови клетки означава повече стволови клетки да са на разположение да мигрират в различни органи и тъкани. Доказана беше връзка между недостатъчното количество стволови клетки и развитието на различни болести. Науката откри, че хора с по-малко циркулиращи стволови клетки имат по-малка способност за възстановяване на тъканите. Следователно те са с по-висок риск да развият болести вследствие загуба на клетки. По-малкият брой циркулиращи стволови клетки се свързва с развитието на сърдечни болести, aртрит, диaбет. И развитието на хронични обструктивни белодробни болести (COPD), белодробни артериални болести, и също развитието на бъбречна недостатъчност, мускулна дистрофия, дори мигрена, и дори ... дисфункция на ерекцията. Хора с по-малко стволови клетки са по-податливи да развиват тези болести! Ражда се нов модел на здраве и благосъстояние, основан на стволовите клетки! Досега сме приемали болестите като загуба на специфични видове клетки, като третирането се състои в компенсиране на тази загуба. ... диабетът е загуба на клетки на панкреаса, синтезиращи инсулин и лечението се състои в инжектиране на инсулин. ... Паркинсон е загуба на клетки, произвеждащи допамин в мозъка, и лечението се състои в приема на съставки като Лдопа (L-dopa), които увеличават нивата на допамин в мозъка. ... недостатъчност на бъбреците е загуба на функциите им

... или палиативни, спомагателни мерки като инвaлиден стол за някой с мускулна болест или травма на гръбнака. За всяка болест проблемът е загуба на функции в орган или тъкан, вследствие на специфична загуба на клетки, като третирането не е регенерация или тъканно обновяване и по този начин решаване на причината, а подкрепяне или компенсиране. Раждащата се Наука на стволовите клетки доказва, че ние можем също да се обновяваме и регенерираме. Формирането на болестите не е толкова резултат от загуба на клетки, а по-скоро резутат от дисбаланс между загубата на клетки и регенерацията им. Ние губим клeтки всeки ден, но те се обновяват и тъканите ни се “ремонтират” също всeки ден. Всъщност имаме нужда да обновяваме клетките толкова бързо, колкото ги губим. Всяка тъкан или орган в тялото минава през обновяване или процес на кръговрат всеки ден … И така цял живот! ... имаме нова лигавица на червата всeки 5 дни, ... имаме нов черен дроб всеки 3-4 години, ... нови бели дробове всеки 2 години, ... имаме ново сърце всеки 15-20 години, и вероятно дори нов мозък! Губим клетки като част от нормалния процес на живота! Но също се обновяваме с оглед тялото да поддържа тъканните функции през целия ни живот. И тук е ролята на костномозъчните стволови клетки, които осъществяват обновителния процес. В заключение можем да кажем, че всичко, което увеличава броя на циркулиращите стволови клетки, подкрепя способността на тялото да се обновява самò по естествен начин, накланяйки бaланса към цялостно възстановяване и потенциално забавяне на всеки проблем, причинен от загуба на клетки. Този възглед ражда цялостно нов подход към здравето и уелнес индустрията, освен лечението и превенцията: поддържането на здравето. Tози подход предлага за първи път нова платформа за преминаване от модел за здраве, основан на болестта към модел, основан на здравето. Единствено като поддържаме естественото, ежедневно стволовоклетъчно обновяване на тъканите! A когато болестта вече е започнала своя процес, можем да компенсираме и да облекчим състоянието, но можем също и да подкрепим природните ни способности да се възстановяваме, за да поддържаме бaланса към обновяване на тъканите по естествен начин, без интервенции! “ (източник – www.christiandrapeau.com )


Какво е СтемЕнханс ? СтемЕнхансTM е патентован природен ботанически екстракт 5:1 на АФА. Грижи се за благосъстоянието ни, като помага на тялото да поддържа здравословна физиологията на стволовите клетки. Това е първият и единственият научно доказан продукт от най-новата фитоцевтична продуктова категория, наречена “активатори на стволовите клетки”. СтемЕнханс е хранителна добавка от 60 капсули по 500мг. Употреба: 2 капсули 1-2 пъти на ден. TM

Зрелите стволови клетки присъстват в тялото от момента, в който се раждаме и се произвеждат по естествен начин в костния ни мозък. Въпреки, че за зрелите стволови клетки няма толкова много реклама, колкото за ембрионалните, скорошните научни изследвания доказаха, че зрелите са крайъгълният камък на обновителната система в човешкото тяло. Защо ми е необходим този продукт? - С възрастта обикновено над 25 годишна възраст, стреса (физически, емоционален и този от околната среда) и нездравословното хранене, физиологията на стволовите ни клетки се влошава и причинява спад в обновяването на тялото … И тук започват процесите на стареене ... Как действа СтемЕнханс? - Приемът на 2 капсули увеличава средно с 25% естественото отделяне на зрели стволови клетки в кръвния поток. Това е еквивалент на около 3-4 милиона нови стволови клетки, превръщайки СтемЕнханс в едно от най-големите уелнес открития на нашето време! Най-новите открития в изследванията на стволовите клетки насочват към един новаторски подход относно формирането на болестите. Всички ние сме чували, че всеки 2, всеки 5 или 12 години, имаме напълно ново тяло. Истината обаче е, че не е възможно да се определи с точност това време и че то варира при различните органи и хора. Принципът обаче остава валиден. Лигавицата на тънките черва се обновява всеки 5 дни, черният дроб се обновява всеки 2 години, белите дробове - всеки 4 години, дори мозъкът се обновява за около 20 - 30 години. Важно е да разберем, че ако тялото губи клетки в такава степен, че да остане здраво и функционално, то трябва да се обновява в същата такава степен, за да се запази равновесието ... Тук е ролята на стволовите клетки от костния мозък, които пътуват и заместват ден след ден клетките, които загиват ежедневно, осигурявайки по този начин подържането на съвършено здраве. Като се има предвид, че клетките умират непрекъснато и че това е естествен процес, следва в противовес на това клетките непрекъснато да се обновяват от стволови клетки, мигриращи към тъканите. И в този смисъл, развитието на болестите ще се дължи не толкова на загубата на клетки, колкото до дисбаланса между дегенерацията и регенерацията чрез стволови клетки. Ако клетките могат да се обновяват по-бързо отколкото загиват, налично е здраве!

Ако клетките на панкреаса умират по-бързо, отколкото могат да се възстановяват, постепенно се развива диабет. Ако клетките на мозъка умират по-бързо, отколкото могат да се възстановяват, постепенно се развива паркинсон или други болести на мозъка. Ако стволовите клетки могат да пътуват и обновяват тези органи в степен еднаква или по-бързо от процеса на умиране на клетките, здравето се подържа. “Тази информация носи ново разбиране за процесите на формиране на болестите. Досега, основният подход към здравето беше да се взимат антиоксиданти и витамини, за да се предпазим от различни болести, или различни лекарства и терапии да се прилагат, след като болестта вече е диагностицирана. Това ново развитие на стволовоклетъчните изследвания сочат към изцяло нов подход към подържането на здравето. Той се състои в подкрепяне на клетъчното обновяване чрез стволови клетки. Като се увеличава количеството на циркулиращите стволови клетки, повече стволови клетки ще са на разположение да пътуват до черния дроб, до панкреаса, до мозъка, до сърцето и до други органи, допринасяйки за предпазването от болести.” Д-р Драпо и екип проведоха тройно-сляпо, рандомизирано, плацебо-контролируемо проучва-не за ефекта на СтемЕнханс (екстракт от Афанизоменон флос-акве, АФА от езерото Кламат) върху броя на циркулиращите стволови клетки при хора. Приемането на СтемЕнханс доведе до увеличаване броя на циркулиращите клетки CD34+, докато приемането на плацебо не доведе до никакъв статистически значим ефект. Настоящото проучване доказа, че СтемЕнханс е ефикасно средство при стимулиране освобождаването на стволови клетки от костния мозък, като увеличава до 30% броя на циркулиращите стволови клетки (CD34+ клетки). Патенти: САЩ 6,814,961 и 7,651,690

Изследването за косата

“Когато пуснахме продукта, много хора ни споделиха, че след месец и през следващите от ползването на продукта, са започнали да възстановяват цвета на косата си. В началото си мислех, че техните свидетелства са безпочвени. Казвах на хората, да не преувеличават каквото и да било, това е нереално. Придържайте се към истината, достатъчно силно е това, което сме открили и доказали. Не отивайте към преекспониране на ефекта. И тогава един приятел дойде при мен и ми каза, че това наистина се случва и с неговата коса. После започна да се случва и с моята коса. И така сключих

договор с лаборатория по козметология. Първото, което направих е да вляза в националната библиотека за публикации на научни изследвания, изписах следните ключови думи – стволови клетки и меланоцити, клетките, отговорни за образуване цвета на косата. И открих, че има документация,


доказваща, че стволовите клетки могат да се превръщат в меланоцити и има база за такива проучвания. Върнах се в лабораторията и проследихме 6 случая чрез много изтънчени, фини методи, чрез снимки на косата им, беше анализиран цвета и най-вече наситеността на белите им коси. Проследихме процеса в продължение на няколко месеца с приема на СтемЕнханс. На снимката във филма е мой познат, чиято коса беше изцяло побеляла. Сега вече не е напълно побеляла, а като го погледнете отзад има в основата на косата нови косми с естествения им цвят. Случаи, като този, ни привлякоха вниманието и ги проследихме съвсем сериозно, защото те просто съществуваха. Това, което установихме след 6 месеца, със снимки на косата на тила, беше че има 15% намаляване дела на побелелите коси и в такава степен потъмняване на косата. Снимахме косата отстрани на главата и в този случай установихме 20% намаляване на белите коси при различните снимки. Като говорим за косата, цветът на косата не е релевантен, същностен показател за здравето. Цветът на косата не е нещо важно, когато говорим за здраве. Но е един наистина удивителен символ. Какво друго имаме в тялото, което да ни говори за подмладяване? Какво нещо прието орално може да преобърне естествения процес и да ни подмладява и да върне цвета на косата ни? Нищо! Да приемате нещо толкова мощно, което да работи в тялото така, че да възвърне цвета на косата ви – това е много силно послание. На всичкото отгоре, цветът на косата не е болест! Побеляването на косата не е болест. И ние можем да използваме това послание без какъвто и да било проблем с Еф-Ди-Ей /FDA/ Администрацията по храните и лекарствата на САЩ. Не говорим за болести и затова направихме това изследване. И можем спокойно да твърдим, че СтемЕнханс

СтемЕнханс и изследването за спорта

Бегачът, който следваше Нина Крафт, беше на повече от 2 мили зад нея, когато тя прекоси финиша в триатлона Айрънмен в Хавай на 16 октомври 2004 г. Но вместо да се почувства триумфално, тя стоеше с наведена глава и едва поглеждаше към ликуващата тълпа. Няколко седмици след това резултатите показаха, че тя е дала положителна проба за рекомбинант еритропойетин, медикамент който повишава издържливостта. “Провалих се” – каза тя пред пресата. “Никога не съм се радвала на победата си в Хавай. Беше ме срам през цялото време, особено пред моето семейство. Играх нечестно.” Оттогава допингът стана все по-голям проблем в състезанията и олимпийските спортове. Сега, когато на някой спортист му бъде представен StemEnhance, първият му въпрос е: “Съдържа ли стимулант? Ще покаже ли нещо при допинг проба?” Преди няколко години бяха направени допинг тестове върху коне с Афанизоменон флос-акве (АФА) след като някои треньори забелязаха как големи количества АФА помагат на конете на състезателната писта. Но тъй като много внимание бе отделяно на допинг проблема през последните няколко години, издържаването на допинг теста от коне не беше достатъчно доказателство за топ спортистите. Затова

е единственият продукт, който приет орално може да преобърне процеса и да възвърне цвета на косата ви. Мисля, че е силно послание. Затова го осъществихме.

Изследването за рака

“В пресата и в литературата има множество твърдения, че стволовите клетки могат да бъдат причина за рак. Отговаряйки на това с различни аргументи, нямаше да ни отведе напред, затова ние направихме и това изследване. Много простичко изследване, което изясни въпроса. Ние заложихме в мишки човешки клетки на рак на гърдата. Разделихме групата на 2 – на едната група не давахме нищо, контролната, а на другата давахме СтемЕнханс. Три неща можеха да се случат: 1. давайки Стеменханс да се увеличат стволовите клетки и така да се увеличат раковите и да се предизвика растеж на тумора; 2. да няма никакъв ефект; 3. или да се получи намаляване. Защото има нещо, за което хората рядко говорят и то е, че когато стволовите клетки достигнат до тъканта, те спират да се размножават, освобождават съставки, които успокояват всички останали клетки наоколо и спират процеса на деление, нещо като “... обновихме тъканта, сега спираме да се умножаваме”! И може чрез този процес да подтиснат растежа на тумора. Направихме изследването и на графиката във филма се вижда, че след 6 седмици има 30% намаляване на растежа на тумора. Не направихме това изследване, за да доказваме, че Стеменханс има противотуморни свойства, такова заключение не мога да направя. Заключението е ясно, че Стеменханс със своето действие да мобилизира стволовите клетки от костния мозък, не насърчава по какъвто и да било начин растежа на тумора, по някакъв начин го предпазва.” ----------------------------------------------------------------наскоро ние се свързахме с международни агенции, провеждащи допинг проби, и изследвахме StemEnhance. Резултатът е: StemEnhance е безопасен за спортисти! Но защо един здрав спортист да се заинтересува от StemEnhance? Ние сме свикнали да мислим за понятието добро здраве само ако липсват болести, а спортистите са идеалният ни образ за здраве. За да разберем защо спортистите приветстват StemEnhance, трябва да започнем да възприемаме понятието здраве като оптимално състояние на организма с цел достигане върховни постижения. От тази гледна точка поддържащите стволови клетки са съставна част на уникалната стратегия при тренировки и достигане на физически постижения. Преди по-малко от година получих писмо от две студентки във Флорида – Хана и Илайза Лий, които ме питаха дали бих проявил интерес да им помогна по един проект на местния Научен панаир. В писмото си те поставиха въпроса дали след като стволовите клетки могат да достигнат до мускулите и да ги възстановят по-бързо след физически упражнения, кондицията при физически упражнения на следващия ден след интензивни тренировки да е много добра. Следователно ежедневно трениращи спортисти могат да засилят тренировките си и да стигнат до по-големи постижения. Спортистите, които приемат StemEnhance би трябвало да се възстановяват много по-бързо. Аз бях впечатлен. Тези две млади момичета са схванали всичко! Аз ги помолих да ми предоставят подробен протокол и след това подписахме договор. (Мотивацията ми за подписване на договор беше, че исках те да приемат проекта сериозно. Сериозният подход


беше това, което най-сполучливо би провокирало развитието на тези две млади момичета в науката. Техният проект беше една прекрасна възможност за тях да изпитат удовлетворението от научните изследвания). Те започнаха работа по проектa и постигнаха невероятен резултат. Документираха как гребците от Университета на Флорида са постигнали много повече по време, приемайки StemEnhance, в сравнение с тези от отбора, които не са вземали StemEnhance. Научният проект на Хана и Илайза приключи и стана базисен за предварителната работа по по-задълбочено контролирано проучване, което в момента се провежда от специалист по тренировъчна физиология. Сега нека разгледаме поподробно употребата на StemEnhance от спортисти. Как теоритично StemEnhance допринася за това спортистите да стигнат по-високо ниво? За да разберем каква е връзката, ние трябва да разгледаме физиологичната страна на спортната тренировка. Когато един спортист осъществява силова тренировка с максимални усилия, в мускулите, сухожилията и лигаментите се появяват множество микроскопични лезии. Микроскопичните лезии на тези места бързо създават неприятно чувство. Реакцията на тялото към това неприятно чувство е да произведе молекули, които предизвикват лек локален оток в опита им да усилят кръвообращението, хранителна наситеност и клетъчна циркулация, както и лимфатичен дренаж за елиминиране на клетъчните остатъци. Този процес обаче създава и молекули, които посредничат при дискомфорта, а целта на дискомфорта е да ограничи движението на човек, за да се максимализира възстановителния процес. Процесът на дискомфорт е много интересен, тъй като е създаден да ограничи излагането на по-дълбок стрес. Мускул, който има микролезии няма да се свие до крайна степен, защото тялото по нервен път предизвиква мускулна контракция, за да се предпази от задълбочаване на дискомфорта. Ако обаче човекът е трениращ спортист, той или тя ще вземат обезболяващи медикаменти и ще продължат на следващия ден, създавайки допълнителни лезии. Тъй като този процес продължава ден след ден, спортистът постепенно развива хронично състояние, което ограничава напълно тренировъчната му способност. Като част от реакцията на тялото към стреса от

СтемЕнханс и спортните резултати

«Разбих рекорда на САЩ с 10 секунди на една миля бягане на открито. Предишният рекорд не беше подобряван цели 37 години!» - Джан и Франк Кондон, Калифорния Джан и Франк Кондон са изключителна двойка спортисти в Клас Старши майстори. Две години по-късно Франк добави още няколко много важни рекордни постижения в леката атлетика към впечатляващия си списък от рекорди. “Миналата година” – казва той – “аз разбих рекорда на САЩ с 10 секунди на една миля бягане на

тренировките, микро-лезиите изпускат също така смеси, за да привличат стволови клетки, тъй като стволовите клетки играят важна роля при ежедневния възстановителен процес. Колкото по-голям е броят на циркулиращите стволови клетки, толкова по-голям е броят на стволовите клетки, които са налице при миграцията им към възстановяващите се мускули. Тъй като стволовите клетки отиват в мускула и стават мускулни клетки, те могат да ускорят процеса на възстановяване след интензивно натоварване. От това следва, че на другия ден след тренировка мускулите на спортиста, който приема StemEnhance, са по-готoви за допълнително натоварване и той може да тренира много по-интезивно. Разликата може да е малка при ежедневно проследяване, но тази разлика акумулира. В крайна сметка възможността да се тренира прогресивно всеки ден води с времето до значим напредък. StemEnhance не стимулира изграждането на поголяма мускулна маса, не дава по-голяма сила и не поддържа никакъв хормонален процес. Той просто поддържа мускулите, лигамента, сухожилията и съединителната тъкан във възстановителния процес след интензивни натоварвания, позволявайки на спортистите да тренират пълноценно всеки ден така че да извлекат по-ефективно собствения си потенциал. Спомням си преди години, когато нямах познания за ефекта на АФА върху стволовите клетки, Дан О'Брайън, златен медалист в десетобоя през 1996 г., сподели в едно интервю, че единствената добавка която приема е голямо количество АФА. Той каза: “Това, с което АФА ми помага е да постигам по-добро ниво с всеки ден.” Той може би не знаеше как действа АФА в тялото, но знаеше, че АФА вероятно му помогна да стане световен шампион. В днешно време все повече спортисти включват StemEnhance в стратегията си за побеждаване. При постоянния контрол, на който са подложени спортистите, с цел продължаване ожесточената състезателна битка без употребата на забранени стимулиращи медикаменти, StemEnhance (концентрация 5:1 на АФА) се налага като уникален продукт, който съпътства интензивните тренировки с цел постигане на състезателни върхове. Следствие на това броят на спортистите, които го използват непременно ще се увеличи, тъй като StemEnhance се пoявява официално в списъците на безопасните добавки за спортисти. Ние очакваме с голямо нетърпение резултатите от проучването, което изследва ефекта на StemEnhance върху постиженията им. Значителните положителните резултати от това проучване, което се провежда от специалист в областта на тренировъчната физиология, ще потвърдят както доказателствата събрани от Хана и Илайза, така и резултите от опита на много спортисти, приемащи StemEnhance ежедневно като част от техния тренировъчен режим. открито. Предишният рекорд не беше подобряван цели 37 години!” Франк редовно печели и подобрява рекорди в състезания по бягане в САЩ и в други страни в Клас Старши майстори, състезавайки се както в зала, така и на открито. Той говори за плановете си през тази година: “Ще пренапиша историята на рекордите на една миля бягане, ще постигна нов рекорд на 800м бягане в зала и ще съкратя времето в 4х400 м щафета”. Той и тримата негови съотборници вече са носители на световния рекорд по бягане с щафета, но “ние можем повече”. Работата на Джан като трудотерапевт по домовете на инвалидизирани пациенти не й оставя време за състезания, но


тя все още поддържа спортния си режим. “Аз упражнявам Раджа йога самостоятелно по три-четири пъти седмично и правя Хатха йога в група”, - казва тя и добавя – “Също така бягам по две, може и повече мили три-четири пъти седмично.” Джан казва, че никога не се е възприемала като атлет от световна класа, но “бях добра и издържлива състезателка на 200м и 400м бягане.” В момента в който й остане повече време за тренировки, смята да се върне към бягането. “Когато се пенсионирам, ще започна отново” – казва тя. И Франк и Джан приемат СтемЕнханс като неразделна част от всеки атлетичен режим. Франк казва: “Откакто вземам СтемЕнханс времето за възстановяване ми е наполовина… и това го чувам от всички състезатели от Старшия кръг, които приемат СтемЕнханс. Те не биха тренирали без него.” *** “ СтемЕнханс е незаменим за един бегач. Не бих тренирала без него.” - Кристин Асадурян, Масачузетс Доста голямо предизвикателство е да тренираш и да участваш в два престижни маратона за една година, но това е целта, която Кристин си постави преди две години. Когато споделила със зет си Марк Парсекян, че й се подуват колената след бягане, Марк се позовал на собствения си опит на бегач и я посъветвал да опита СтемЕнханс. “Живях над две години с хронично неразположение след тренировки,” – каза Марк на Кристин – “но със СтемЕнханс отново тичам.” Кристин се вслушала в съвета на Марк и добавила СтемЕнханс към ежедневния си тренировъчен режим. “След месец усетих ефекта.” – казва тя – “Сега мога да тренирам по-дълго без да изпитвам дискомфорта, който изпитвах преди СтемЕнханс”. Кристин участва и в двата маратона в Бостън и Ню Йорк първата година, а през следващата бяга и в маратоните в Лонг Бийч, Лос Анджелис и Ванкувър – и всичко това без какъвто и да било дискомфорт в колената, какъвто имаше преди да започне със СтемЕнханс. “Бих казала, че СтемЕнханс е незаменим за един бегач. Не бих тренирала без него.” *** “Трябва да е СтемЕнханс. Той ми даде сила… отново!” - Нолан Шахийд, Калифорния Сигурно сте виждали или чували как Нолан Шахийд свири на тромпета си заедно с велики личности като Марвин Гей, но може би не знаете, че той е бегач и носител на спортни титли, който обича СтемЕнханс. Днешно време, когато не свири в нощен клуб или не записва музикални парчета в студиото, Нолан е навън на пистата и тренира за следващото състезание. Той е световен рекордьор в зала на 800м, 1500м и на миля с мъжките отбори на 55+ и 50+ години. През 2007 г. той беше обявен за Майстор-атлет на годината. “Тренирам всеки ден.” – обяснява Нолан – “Бягам по дванайсет мили на ден, като повтарям 200м и милята – това е доста интензивно.” Той използва СтемЕнханс две години, но през последните осем месеца му се посветил повече. “Предстоеше ми тежко състезание в Националния шампионат” – казва той. “А аз обикновено не се справям добре в такива надбягвания, затова твърдо реших да взема СтемЕнханс” На голямото състезание той каза: “Бягах бързо, по-бързо от всякога и си казах: Какво различно направих? Трябва да е СтемЕнханс!” Но историята не приключва тук…

На Световния шампионат Нолан взе два златни и един сребърен медал, печелейки второто си надбягване само час след като беше поставил рекорд в дисциплината на 3000м. Нолан беше удивен. “Не е възможно да постигна такъв двоен успех.” – каза той и добави – “Това трябва да е то – СтемЕнханс. Той ми даде сила… отново!”

Вече виждам и имам енергия

- Марийка Пармакова от София на 77 години “През 2009 ми откриха глаукома, за която знаех, че е бавно и сигурно ослепяване. През месец май дойде една приятелка и ми съобщи да не се тревожа, защото вече има продукт за стволовокле-тъчно хранене и на 1 юни ми донесе тези вълшебни хапчета. Още на 12-тия ден получих първата реакция и започнах да виждам по-ясно, на 25-тия ден нямах търпение да разбера дали има някакво подобрение. След 3 месеца от ползването на продукта отново отидох на изследване и за моя изненада периметърът беше още подобър. След това лекарката ми каза, че вече може да не ползвам капките за очи. С чисто сърце мога да кажа, че се чувствам много добре, вече виждам по-ясно и съм много жизнена за възрастта си. Благодаря на тези хора, които са го открили и могат да помагат на такива тежки случаи като моя. Както върви процесът, след няколко месеца сигурно няма да има и следа от болестта.”

“Мога да дишам отново!“ - Сандра Кливланд

“От 15 години страдам от хронична кашлица, следствие на дългогодишни алергии. През алергичния сезон не можех да ходя на църква или други събития, защото хората щяха да си мислят, че съм заразно болна. Кашлицата беше толкова тежка, че не можех да присъствам на срещи. Често, ако не прила-гах лечението, можеше да се усложни състоянието ми в бронхит или бронхиална пневмония в рамките на 24 до 48 часа. Имунната ми система се срина напълно, тресеше ме и през цялото време получавах мехури по лигавицата на носа и устата. Нямах никаква енергия. Докторът ме подложи на кортизон и противо-алергични инжекции, за да не изпадне в колапс дихателната ми система. След 3 години здравето ми не се подобри. Наскоро чух за стволово-клетъчното хранене и реших да опитам. След 3 дни забелязах, че вече не кашлям. Не мога да опиша радостта си, че вече дишах, а не както преди, сякаш някой ме душеше. Сега вече чувствам как вдишвам въздух до дъното на дробовете. Мога да спя спокойно, без да се задушавам. Имам повече енергия и това ми позволява да се движа повече и да оправя фигурата си, защото мога да се движа по-лесно. Чувствам се великолепно! Учудих моите лекари! - Бари Джонс Докато работех в строителството, паднах от 5-тия етаж. Гърбът ми се нарани тежко на 2 места, счупих 4 ребра и нараних гръдния кош. Най-големите органи бяха разместени, включително сърцето. Бог спаси живота ми и лекарите казаха, че това е чудо. Казаха ми, че левият крак ще остане парализиран и ще се прилага противоболково лечение поне 1 година. Оперираха ме и продължих с терапиите, за да се предотврати обща парализа. Майка ми ми донесе стволовоклетъчно хранене, намалявах противоболковите лекарства докато почувствах, че вече няма никаква болка. Продължих физиотерапията и лекарите бяха учудени от бързото ми възстановяване, особено, когато започнах да стъпвам и на двата си крака без подкрепа. Аз наистина се чувствам благословен, че научих за стволовоклетъчното хранене. Сега гледам напред към пълното си възстановяване,


нещо за което не бях дори мечтал в началото!

СТВОЛОВОКЛЕТЪЧНО ХРАНЕНЕ

„Артритът ми остана в миналото“ “Имах ужасни проблеми с артрита, по-специално с раменете, лактите, бедрата и колената. Болката беше ужасяваща. Почувствах се отчаян, когато ми казаха, че трябва да живея с болката до края на живота си. Имах щифт в бедрото си. Биеха ми инжекции в колената, но това не ми помагаше много. Евентуално трябваше да ми подменят лявата колянна става. Докторите казаха, че хрущялът в тазобедрената става го няма. Ренгеновата снимка показа, че има триене кост в кост и препоръчаха подмяна на бедрената става също. По същото време получих възпаление на синовиалното сухожилие и на двата палеца, наричано „trigger finger” (щракащи пръсти). Палците ми започнаха да се схащат от напрежение, бяха постоянно сгънати все едно натискаш спусък, понякога се изправяха с щракане. Спазмите бяха агонизиращи. Неотдавна, левият ми палец изцяло се скова, така че даже при мисълта да го помръдна, чувствах болка все едно е смазан. Докторите препоръчаха инжекции в двата палеца, за да върнат обратно нормалното им движение. Приятел ми сподели за стволовоклетъчното хране-не и какво е направило то за неговото семейство. Препоръча да го пробвам и аз започнах. След 10 дни изведнъж забелязах, че използвам левия си палец да прелиствам страниците на телефонната книга. Имаше завършено движение. Десният ми палец мърдаше по-малко, без болка. Реших да кажа на доктора да не ми бие повече инжекции, защото нещо се случваше. След малко повече от 3 седмици имах пълно движение на двата палеца. Това беше невероятно! Последният път, когато посетих доктора, използвах или патерици или бастун. Той ме попита за тях и аз му разказах за стволовоклетъчното хранене. Обясних му как артритът ми изчезна и нямам вече болка като ходя. Той се съгласи, че трябва да отложим операцията и да изчакаме и да наблюдаваме. Също вземах предписано лекарство, като превантивна мярка против спазмите. Лекарството ме направи чувствителен към температурните промени. Не можех да понасям температура под 21ºС или над 26ºС. Сега мога да спя удобно завит с чаршаф, даже при температура по-ниска от 19ºС или дори по-висока от 38ºС. Стволовоклетъчното хранене ми донесе цялостно облекчение и отдих в последствие. Майка ми имаше инсулт, причина устата й от лявата страна да е провиснала надолу и лявото й око да бъде отворено наполовина. Горещо й препоръчах да започне стволовоклетъчно хранене. Много бързо устата й се върна в нормално поло-жение, окото също. Стволовоклетъчното хранене е дар от Бог и аз го подкрепям!”- Петер Е. Кнудсон “Вече виждам 100%” “Преди известно време претърпях много сериозен инцидент, при който пострада дясното ми око. Бяха разкъсани всички пластове и имаше изместване на очното дъно. Докторите казаха ,че ще трябва смяна на роговицата, като крайният

резултат не е ясен или е 50% загуба на зрението. Тогава ми предложиха да вземам микроводорасли AFA, които в големи количества стимулираха отделянето на зрели стволови клетки от костния мозък. След като започнах приемането им, усетих възстановителен процес и зрението ми започна да се подобрява със всеки изминал ден. След няколко седмици беше почти възстановено, което беше невероятно при дадените диагнози! След кратко време разбрах, че е открит концентрат на базата на AFA, стимулиращ отделяне на стволови клетки от костния мозък. Заинтересувах се за него и веднага си го поръчах. При започване на приема му, за мое голямо учудване процесът на възстановяване на окото продължи и вече виждам на 100%, даже ходих на преглед при лекар, който не знаеше за инцидента и той каза, че зрението ми е отлично! Имах много сериозни проблеми със ставите също!Като клекнех не можех да се изправя. Трябваше да си намествам колената при ставане, иначе блокираха и много болеше. Този проблем вече го няма и съм много щастлив за това! Събирах си границите на кръвното. Сега е вече нормално и нямам никакви проблеми с него. Имам и други проблеми, които наблюдавам, защото и те започнаха да се оправят, но засега са в процес на изчистване. Стволовоклетъчното хранене е нашето бъдеще! То ни спасява от лекарствата и страничните им ефекти! Щастлив съм че го има, за да помага на организма да се саморегенерира! Младен Илков, Стара Загора, Извадки от Патент № 6,814,961, Стр.12, пример 7: Мъж на 65 години, с компрометирана имунна система от години, (прекарал 5 пъти дребна шарка като дете) и множество възпалителни симптоми на артрит, показва обновяване на тъканите на няколко места по тялото, 2 седмици след като включва стволовоклетъчно хранене. Обновяването на тъканите се наблюдава при мускулите, кожата на челото, долната част на гърба и дясното коляно. Той е претърпял операции на гърба, когато е бил на възраст 45г. и на 15г. на коляното. Когато е бил на 25г. мъжът претърпява тежка операция на челото, вследствие автомобилна катастрофа. Това нараняване е включвало и многобройни парченца стъкло, заседнали в мускулите и кожата на предната част на главата. След 2 седмици стволово-клетъчно хранене и близо 40 години след катастро-фата, се появяват около 30 малки лезии на челото му. След като парченцата стъкло са извадени, зоната оздравява и белезите изчезват. Стр. 13, пример 8: Жена на 52 г., страдала от остри алергии и фибромиалгия, е наблюдавана в продължение на 4 години, докато приема по 1,5 грама АФА през първите 3 години, а през четвъртата стволовокле-тъчно хранене. Наблюдавани са симптомите на алергии, интензивна мускулна болка, свързана с фибромиалгията, и микробни форми, свързани с червените кръвни клетки. Има връзка между фибромиалгията/синдромът на хроничната умора и опаразитените червени кръвни телца. През 4-те години консумацията на АФА, тя е увеличила поносимостта към храни, които преди това са предизвиквали анафилактична реакция. Консумацията на АФА е увеличила броя на неопаразитените кръвни телца спрямо опаразитените, като така се е подобрил преноса на кислород до мускулната тъкан и се е намалила болката в мускулите. Стволовоклетъчното хранене активира хематопоетичните клетки да произвеждат червени кръвни телца.


СТВОЛОВОКЛЕТЪЧНО ХРАНЕНЕ - ШАНС ЗА ХОРАТА С ДИАБЕТ!

Захарният диабет е едно от най-разпространените заболявания в света, като заема 3º място след сърдечносъдовите и онкологичните заболявания. Той отнема живота на над 2 милиона души годишно, като главна причина са сърдечно-съдовите заболявания и напредналите бъбречни усложнения, появили се в резултат на диабета. В света има над 246 млн. диабетици. Ежегодно се регистрират около 7 милиона заболели от диабет. Предполага се, че до 2025 г. те ще достигнат 380 милиона. В България диагностицираните са около 350 000 човека. Над 50% от диабетиците не подозират за заболяването си. Пациентите с преддиабетно състояние в България са около 387 хиляди. Това всъщност са 2 състояния – едното е нарушена гликемия на гладно, когато кръвната захар е между 6,1 и 6,9, докато при второто е нарушен глюкозният толеранс, когато кръвната захар е между 7 и 8, и над 11,1 е налице захарен диабет. При повече от 70% от диабетиците едно от най-честите усложнения е диабетната невропатия, невропатия която възниква постепенно и поразява нервните влакна за допир и болка, най-често на долните, по-късно и на горните крайници. Първите й прояви са нечувствителност на кожата, често болният усеща студ вместо топлина. Други симптоми са парене, мравучкане, тръпнене, болка. Опасността е в намалената болкова сетивност. В резултат, едно инцидентно нараняване може да доведе до тежки увреждания на крайниците. Диабетната невропатия засяга и вегетативните нерви и това се проявява с различни симптоми - потене, запек, диария и др. Диабетната невропатия води и до развитие на т. нар. диабетно стъпало – липса на защитни рефлекси, поява на трудно заздравяващи рани, често водещи до ампутации. От 40 до 70% от всички ампутации са свързани с диабетното стъпало. Диабетната ретинопатия е друго тежко усложнение от диабета. Тя е една от водещите причини за слепота сред населението в работоспособна възраст (между 20 и 74 години). Тя е причина за 12% от новооткритите случаи на слепота годишно. Тя е на 5º място като причина за слепота в света глобално. Извадка от новата книга на Кристиан Драпо “РАЗГАДАВАНЕ КОДА НА СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ”: “2 капсули стволовоклетъчно хранене увеличава с 3-4 млн. циркулиращите стволови клетки в кръвния поток. Така се подобрява проводимостта на нервните влакна и мускулния тонус в засегнатия участък при невропатия. Изследванията показват, че стволовите клетки от костния мозък имат способността да мигрират към панкреаса и да се диференцират във

Международна Бизнес-възможност със Стемтек

функционални, произвеждащи инсулин панкреатични Бета-клетки, произвеждат се също и нови кръвоносни съдове в панкреаса, регулира се кръвната захар и в някои случаи на инсулинозависими, се спира инсулина. За диабет тип 1 се смята, че е резултат от автоимунна реакция срещу Бета-клетките. Когато количеството им остане само 20%-40%, което е недостатъчно, за да секретира нужния инсулин, се прибягва до инжекти-рането на инсулин. Панкреасът всъщност постепенно деградира. Нова хипотеза предполага, че диабет тип 1 е стволовоклетъчна болест! Друг резултат от стволовоклетъчното хранене и мобилизацията на стволовите клетки от костния мозък към раните, е увеличаването нивото на колагена в областта на раните, а оттам и заздравявавнето им. Мобилизацията на стволовите клетки подпомага възстановяването на диабетичните рани по ходилата много бързо.” - из новата книга на Кристиан Драпо, която стана бестселър в Amazon.com в 3 категории – Наука, Здраве и Технологии. Изчезна дискомфорта в ставите! Ползвам АФА от 1996. Успях да преодолея свръхнапрежението в работата, храносмилателните проблеми и нестабилната имунна система. От тогава не боледувам и грип не ме хваща. Супер-храната АФА има видим козметичен ефект, кожата ми е свежа и лъчезарна. Имам отлична концентрация, издръжливост и бистрота на ума. От края на 2008 ползвам само новия активатор на стволовите ни клетки. Мислех, че след толкова години на АФА няма да имам никакви резултати, но грешах. Още първите дни започна сериозна дълбока кашлица и около 10 дни мъчително изчистване на белите дробове, което заглъхна така внезапно, както се беше появило. Самият Кристиан Драпо ми обясни, че ако съм прекарала пневмония на крак, както се е случвало при мен, продуктът е започнал да действа именно там, където има най-голяма нужда. Имам шипове на лявата пета и дясното коляно и ходенето и клякането бяха болезнени близо 3 години. След 3-тия месец на стволовоклетъчно хранене вече нямах дискомфорт в петата и така е до ден днешен. Сега се чувствам много добре. Наскоро през февруари в поледицата се подхлъзнах и изкълчих десния глезен. Включих по 2 капсули през 6 часа. На третия ден можех вече да стъпвам спокойно, без да чувствам острата болка и отокът спадна за броени дни. Стволовклетъчното хранене действа много по-бързо и ефективно! Стемтек промени моя живот и ми даде възможност да живея с ново качество на живот! Руми Стефанова, София ваш спонсор

Стемтек не продава продуктите си в магазините, а плаща на независими дистрибутори като нас, да споделят с другите за продуктите и възможността. Нашият международен екип от дистрибутори включва хора с всякакви професии. Със Стемтек имаме собствен бизнес, но не сме сами! Нямаме нужда от специални умения или опит, за да успеем, защото имаме осигурени пълна гама от професионални маркетинг и обучителни материали за работа. На наше разположение също е и отделът за връзка с дистрибуторите, който подкрепя усилията ни. Материали: DVD-та, брошури, „Ръководство за успех”, описващо стъпките по пътя към успеха, професионално разработени електронни страници с видео-материали и онлайн количка за пазаруване. Лесно можем да споделяме информацията за Стемтек с нашите познати, независимо къде са по света чрез персонализирана интернет страница www._______ .stemtech.com За новини, промоции и представяния: www.stemtech.com За повече информация се обърнете към вашия спонсор или се свържете с мен ✆ 02-865 9039, 0889-493363, 0898-493363, 0879-483363

Science Stem Cell Enhancer  

Активатор на стволови клетки,

Science Stem Cell Enhancer  

Активатор на стволови клетки,