Page 1

6.-7. klasses afdeling

I det følgende har vi (afdelingens lærere) forsøgt at beskrive året , som 6. - 7. klassernes elever vil opleve det. Indholdsfortegnelse

     

Klassernes placering P-fag Morgensamlinger Realuger Lejrskole Opholdsregler

     

Musical Juleklip Lucia-optog Gallafest Forårskoncert Særlige arrangementer


6.-7. klasses afdeling

Klassernes placering: General oversigt over Haderslev Realskole bygninger

Afdelingen er placeret på afsatsen i gammel sal og i lokale 24, beliggende i den gamle sal, samt på grund at udvidelsen til 4 7. klasser , er 7d placeret i skolegården.

7b med 20 elever i nr.24 Ved den gamle sal

7d med 21 elever i nr. 1 Ved skolegården . (tæt på administrationsbygningen)

6a med 20 elever i nr. 27 6b med 20 elever i nr. 29 7a med 19 elever i nr. 26 7c med 21 elever i nr. 28


6.-7. klasses afdeling

6a med 20 elever i nr. 27

6b med 20 elever i nr. 29


6.-7. klasses afdeling

7a med 20 elever i nr. 26

7b med 20 elever i nr. 24

7c med 21 elever i nr. 28

7d med 21 elever i nr. 1


6.-7. klasses afdeling

P– fag: I hvert semester tilbydes eleverne P-fag i år følgende:  Cykling de skal obligatorisk  Billedkunst vælge 2 og 3 ske EDB mamoduler, fordelt  Smykker over de 2 seme Finere madlavning stre. (efterår og forår)  Træ—metalsløjd P-fag starter normalt 2. uge i skoleåret.

Introtur:

For nye 7. klasserne er der introtur med 2 overnatninger som regel i august og september. Pris idé ca. 300-400 kr.

Morgensamlinger:

Ugentlige morgensamlinger, hvor klasserne mødes 1. gang ugentlig, i starten af 2. time i den gamle sal med sang— indslag og information. Større fællesamlinger med tema. (gæstelærer—SSP)


6.-7. klasses afdeling

Realuger:

Skolen har 3 Realuger, heraf en læseuge. I skoleåret 2010/11 er det følgende uger.

Uge nr.

48

4

14

Emne

Læse uge

Gys og gru

Haderslev— din by

Musical: Onsdag i musical uge, uge nr. xx, Fælles spisning i klassen. Luciaoptog: 6. kl's piger øver luciaoptog og gåt på hospice, sygehus og på skolen.

Forårskoncert: Caféer med servering af kaffe , sodavand og brød Brød laves af 6. klasserne /pfagsholdene i hjemkundskab 7. klasserne bemander caféerne Evt. overskud går til 7. klassernes kommende lejrtur. Koncerterne afholdes 2 dage sidst i april.


6.-7. klasses afdeling

Gallafest: 7. klasserne i foråret, tidligere i efteråret. Dato fremkommer senere. Klassen laver  Borddækning  Les Lanciers  Eventuelt balkort  Undervisning i takt og tone  Pæn påklædning— ingen dresscode  Madlavning (koordineres af klasselærerne med flere)

Biologi/ geografi

Fag/ klasse

Klasse lærer

Dansk

Matematik

Engelsk

Tysk

6.a

KL

KL

MO

LT

AR

6.b

OK

LC

OK

LC

AG

7.a

NPM

Pia

NPM

LR

KP

NPM

NPM

7.b

JIM

JIM

K

LC

BL

NPM

7.c

F

K

IC

IC

F

7.d

IC / PB

PB

IC

IC

BL

Natur/ Teknik

Geografi

Fysik

Idræt

Historie

MO

MO

AR

OK

MJ

LC

PB

JES

UH

JIM

HE

LC

JIM

LM

F

LM

OK

F

LM

HS

LM

IC

HS


6.-7. klasses afdeling

Afdelinsteam 6. - 7. kl.  

6. - 7. klasse på Haderslev Realskole

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you