Page 1

Naših 50 godina

1959. - 2009.


Impressum

NAKLADNIK: OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO ESTER“ ZA NAKLADNIKA: mr. Sanja Prelogović

Mario Kolar Saša Špoljarić Vjekoslav Nemec Blaženka Androlić-Pošta Marko Ivandić Dijana Lukačić GRAFIČKA PRIPREMA:

UREDNIŠTVO:

Ana Matijević Jasminka Fanuko-Polančec Dubravka Vajdić mr. Sanja Prelogović Sanja Kapusta Jasna Relja Željka Đurkan Veronika i Mato Čordaš Nada Betti Dubravka Bijelić Nikolina Sabolić Zoran Pintarić

Đurđica Lucek

TISAK: BALTAZAR d.o.o. NAKLADA:

1000 primjeraka Koprivnica, 30. listopada 2009.


Riječ ravnateljice

Dragi učenici, poštovani roditelji, nastavnici, umirovljenici, prijatelji škole! Velika mi je čast i zadovoljstvo što vam svima mogu čestitati pedesetu godišnjicu postojanja naše škole. S iznimnim poštovanjem obraćam vam se u ime svih djelatnika škole kao i svih ravnatelja koji su vodili ovu školu od 1959. godine. Svi sadašnji djelatnici škole s mnogo pažnje i ljubavi pripremali su ovaj list kojim smo se željeli prisjetiti djelatnika škole koji su svojim radom pisali povijest punih 50 godina, čiji su rezultati rada vrijedni naše zahvalnosti. Svaki od njih predstavlja živu spomenicu i svaki bi mogao ispisati knjigu o svom životu i radu u našoj školi. List Naših 50 godina prikazuje samo djelić rada djelatnika iz bogate povijesti naše škole, te osnovne značajke i obilježja po kojima je škola danas prepoznatljiva u svojoj sredini i šire. U našoj školi radile su generacije vrijednih učitelja koji su svojim radom promicali vrijednosti učiteljske profesije. Svojim su radom svi zaposlenici škole pronalazili u sebi snagu za nove rezultate i radosti na dobrobit svakog djeteta koje je ovu školu polazilo. Dopirali su do uma i srca svakog učenika, razumjeli ih, svojim postupcima budili u njima ono što je lijepo, razvijali odgovornost za učenje i stjecanje znanja, bili im bliski prijatelji i drugi roditelji. Pola su stoljeća učitelji i ostali djelatnici škole znali da je osobni primjer najvažnije sredstvo odgoja i obrazovanja. Shvaćali su, da su osim stručnosti, učiteljeva strpljivost, usklađenost njegovih stavova i ponašanja, njegova briga za napredak svakog pojedinog učenika, otvorenost i spremnost na suradnju, snošljivost na razlike u razredu, jednak pristup svim učenicima, poštivanje dostojanstva i kulturnog podrijetla učenika kao i svojih kolega i uprave škole, najvažniji poticaji i izvori učenja u školi. Dragi čitatelji, čitajući ove retke prisjetite se svoje prve učiteljice ili učitelja. Sjetite se osobe koja vas je naučila čitati i pisati, osoba koje su vas

uvele u svijet znanja, novih spoznaja i otkrića. Učitelji su najodgovorniji pojedinci u društvu jer oni svakodnevno oblikuju budućnost. Znanje koje učenici dobiju od svojih učitelja postaje doživotni dar koji utječe na njihove živote, ali i na društvo u kojem ti mladi ljudi žive. Učitelji svojim radom nastoje pridobiti učenike da zavole učiti, da cijene znanja i umijeća, shvate što je odgovorno djelovanje i da se tako ponašaju prema sebi i drugima. Svojim radom dopiru do srca i uma svojih učenika. Zbog toga utjecaj učitelja na učenike ne prestaje onog trenutka kada se oproste sa svojim učenicima, već traje zauvijek. Učitelj je svjestan da sije sjeme koje će jednog dana obilno uroditi plodom. Učitelji, ali i svi djelatnici škole, žele svojim radom pomoći roditeljima u odgoju njihove djece, žele s roditeljima podijeliti odgovornost za uspjeh djeteta. Suradnjom škole i obitelji želi se utjecati na ostvarivanje kontinuiteta u odgoju te unapređivanje kvalitete djetetova življenja u obitelji i školi, a s nakanom poticanja djetetovog cjelokupnog razvitka i školskog uspjeha. Za realizaciju toga cilja učiteljima i roditeljima pomaže uža i šira lokalna zajednica. Zajedničkim naporima sviju želi se svakom djetetu omogućiti razvitak u sredini u kojoj će se osjećati prihvaćeno i voljeno, sigurno, zadovoljno i sretno, u sredini koja će djelovati poticajno na razvitak svih njegovih potencijala i u kojoj će se voditi briga o djetetovim specifičnostima kao pojedinca. Želja svih učitelja, ravnatelja i djelatnika koji su radili i koji rade u našoj školi je da i budući naraštaji učitelja, koji će nastavljati tamo gdje smo mi stali, rade u skladu s tekstom koji je napisan za izradu nacionanih učiteljskih prisega, a on glasi:

„Izvršit ću svoju obvezu savjesno i ponosno.

Moji učenici bit će ne samo učenici nego i djeca, i neću nikada zaboraviti da za njihovu sudbinu i sam snosim dio odgovornosti. Sačuvat ću svim mogućim raspoloživim sredstvima čast nastavničkog poziva. Moje kolege bit će uvijek moji prijatelji. U suradnji s njima nastojat ću stalno usavršavati putove kojima škola ide u smislu djelotvornog priznavanja svima prava na odgoj i socijalnu pravednost u obrazovanju. Ovo svečano obećanje dajem potpuno slobodno i časno.” (R. Dottrens 1966. za potrebe UNESCO – a) Ravnateljica: mr. Sanja Prelogović

3


Prigodna riječ Vinko Filipović, prof., ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, ing. građ.

Osnovna škola Đure Estera u Koprivnici svojom je otvorenošću za suradnju s Agencijom za odgoj i obrazovanje pokazala da ne djeluje samo lokalno već i puno šire. Djelatnici Škole entuzijazmom i spremnošću na suradnju dugi niz godina aktivno sudjeluju u osmišljavanju, organizaciji i izvedbi projekata i aktivnosti koje pokreće Agencija za

Danas promjene u društvu pomiču granice moralnih načela i priznatih vrijednosti. Iznimnu ulogu u tom previranju imaju upravo osnovnoškolske ustanove. One već odavno shvaćaju jednako ozbiljno svoju odgojnu i obrazovnu zadaću. To načelo je ugrađeno i u svaki segment Osnovne škole “Đuro Ester”. Škole, koja je postigla visoke rezultate u svom radu na gradskim, županijskim i državnim razinama, ali je ostala ugodno i poticajno okružje za svako dijete. Veliki trud koji je uložen u rad s roditeljima, uključivanje u project UNICEF-a te razvoj multimedijalne komunikacije dokazi su da je ova škola prototip škole 21. stoljeća. Osnovna škola “Đuro Ester” uspjela je, uz sve predviđene standarde, nametnuti i neke nove, onima kojima bismo svi trebali težiti. Zato vam kao čovjek i kao župan Koprivničko-križevačke županije čestitam ovaj pedeseti rođendan i želim vam još mnogo obilježenih godišnjica, jednako uspješnih kao što su bile i ove do sada.

Gradonačelnik Koprivnice Zvonimir Mršić, prof.

Osnovnoškolsko obrazovanje temelj je stjecanja širokog općeg odgoja i obrazovanja. U osnovnoj školi učenici dobivaju temeljna znanja koja su im potrebna za život, u njoj se permanentno i sistemski razvijaju sposobnosti i podiže motivacija učenika da kroz rad i igru usvajaju znanja, vještine i navike te razviju pozitivan stav prema učenju. Osnovna škola „Đuro Ester“ jedna je od gradskih škola Grada Koprivnice koja svojim odgojno-obrazovnim ciljevima doprinosi razvoju učenikovih kompetencija važnih za cjeloživotno učenje. Svojim načinom rada škola povezuje učenike i roditelje s lokalnom zajednicom stvarajući mogućnosti da svako dijete bude uspješno, da razvije svoje talente i koristi ih na dobrobit svoje zajednice. Veliki je doprinos učiteljica i učitelja i svih radnika u školi na obrazovanju i odgoju brojnih generacija naših sugrađana. Rezultati Vašeg rada ugrađeni su u razvoj i prosperitet našeg grada i kvalitetu života u njemu. Učenici OŠ «Đuro Ester» radeći dali su ogromni doprinos svojoj zajednici u kojoj žive. Svim učiteljicama i učiteljima, sadašnjim i budućim učenicima čestitam 50-tu obljetnicu škole i želim vam i nadalje mnogo uspjeha u životu i radu!

4

odgoj i obrazovanje te predano rade kao voditelji županijskih stručnih vijeća ili predavači na stručnim skupovima. Otvorenost za suradnju, podrška sustavnim promjenama i dobri primjeri proizišli iz svakodnevne prakse načela su na kojima su djelatnici Škole temeljili svoju suradnju sa savjetnicima Agencije. Na taj su način pokazali ozbiljnost u težnji da sustavno i trajno podižu razinu kvalitete obrazovanja svojih učenika i kompetencije učitelja te utemelje centar izvrsnosti u svojoj zajednici i šire. Rezultati učenika Škole na natjecanjima županijske i državne razine potvrđuju kvalitetan rad učitelja, od prepoznavanja nadarenosti do razvijanja posebnih sposobnosti učenika. Škola Đure Estera primjer je uspješnog rada i suradnje na svim razinama, od lokalne zajednice do državnih institucija. Svaka je škola u Republici Hrvatskoj zajednica u malom. Ona nije samo mjesto u kojem se ostvaruju propisani nastavni planovi i programi, odnosno obrazuju učenici, već i mjesto u kojem se promiču odgojne, životne, tradicijske i kulturne vrijednosti nekoga kraja. Odgojno-obrazovne ciljeve, načela, vrijednosti i stavove promiču uz učitelje, stručne suradnike i ravnatelje i roditelji te svi članovi zajednice u kojoj se živi i radi. Cilj zajedničkoga djelovanja uvijek je odgoj i obrazovanje budućih odgovornih graditelja hrvatskog društva, a to su naša djeca. Mreža škola u kojima rade odgovorni i savjesni odgojno-obrazovni radnici, pokretači promjena i procesa osigurat će da napori koje ulažemo u Agenciji urode boljim i kvalitetnijim obrazovanjem, a time i boljim društvom u cjelini. Zahvaljujemo svim djelatnicima Osnovne škole Đure Estera što nam u tome pomažu.

Dubravka Vajdić, prof. Predsjednica Školskog odbora

Biti predsjednica i član Školskog odbora škole koja obilježava 50-tu obljetnicu djelovanja čast je, ali i velika odgovornost. Ispunjavajući povjerenje učitelja, a na temelju dosadašnje uspješnosti škole, potrebno je danas donositi odluke koje moraju osigurati stvaranje uspješne budućnosti.


Prigodna riječ Kako bi se to ostvarilo, potrebno je surađivati i osluškivati potrebe učenika, učitelja, roditelja i lokalne sredine te zajedno s ravnateljicom gledati u budućnost. Pri tom je potrebno postavljati i ostvarivati takve ciljeve i zadatke koji će omogućiti odgajanje i obrazovanje generacija sposobnih ljudi spremnih unapređivati svojim znanjem, radom i idejama sredinu u kojoj djeluju, a time i društvo u cjelini. Školski odbor je samo jedna stepenica na tom putu ostvarenja temeljnih načela rada ove škole koja su joj i osigurala uspješnost u pola stoljetnom djelovanju. Nastojanje Školskog odbora je da na tim načelima vrata uspješnosti i dalje budu širom otvorena.

Dragica Horvat-Fuček Predsjednica Vijeća roditelja

Nada Čolak Predsjednica Vijeća radnika Mnogo je stvari o kojima nije potrebno govoriti ni pisati, njih samo treba činiti. Lijepa riječ, otvoreno srce za svakoga, ljubav, iskrenost, pravednost, međusobno poštovanje i uvažavanje neka i dalje budu odlike

našeg kolektiva kako bismo odgajali sretne i zadovoljne mlade ljude i time pridonijeli napretku, ne samo našeg grada, nego i cijele domovine.

Ivan Orehovec Dječji gradonačelnik Već punih pedeset godina učenici polaze Osnovnu školu “Đuro Ester“. Škola je drugi dom naše djece jer djeca provedu veliki dio svojega života u školi. U školu kreću maleni sedmogodišnjaci još zaigrani, u školi nauče prva slova, čitati, pisati i računati. U školi rade vrijedni učitelji koji se maksimalno trude da učenici nauče što više i postignu što bolje rezultate u učenju. Nama roditeljima velika je pomoć što su naša djeca u sigurnim i stručnim rukama za vrijeme boravka u školi. U školi su organizirane mnoge izvannastavne aktivnosti koje pomažu učenicima da steknu što više znanja i sposobnosti. Mi roditelji, sve više se uključujemo u razne programe i projekte u koje je uključena škola. Ostvaruje se sve veća suradnja škole i nas roditelja, što je nova pojava u sadašnjem obrazovanju. Smatram da takvo uključivanje roditelja treba i dalje još više prakticirati. Učenici škole sudjeluju na brojnim školskim, županijskim i državnim natjecanjima i postižu odlične rezultate. U takvim aktivnostima, koje su sastavni dio odgojno-obrazovnog procesa, djeca moraju i trebaju imati potpunu potporu nas roditelja. Školu krasi nekoliko plaketa UNICEF-a „Škola bez nasilja“. Ovim su projektom svi djelatnici škole, učenici i roditelji naučili kako se suprotstaviti nasilju. Veliki ponos škole je i zelena zastava jer je Osnovna škola „Đuro Ester“ međunarodna EKO-škola. Ovim projektom učenici uče kako očuvati prirodu i zaštititi je od zagađenja. Zaključujemo da škola vrlo uspješno surađuje s roditeljima. Organizira mnogo radionica za roditelje na koje se roditelji vrlo rado odazivaju. Ja kao roditelj, ponosna sam što su moje kćeri učenice Osnovne škole „Đuro Ester“.

Drago mi je što sam baš ove godine, 50. obljetnice naše škole, postao dječji gradonačelnik. U ovoj sam školi stekao prva znanja koja su mi čvrsta osnova za daljnje školovanje. OŠ „Đuro Ester“ mi je od 1. razreda bila drugi dom jer sam u njoj provodio najveći dio vremena. Ovu školu ne vidim samo kao ustanovu u kojoj se uči, nego i kao mjesto gdje se stječu nova prijateljstva koja mogu trajati mnogo godina. Zahvaljujem svim nastavnicima koji su nas strpljivo poučavali i prenosili svoja znanja na nas. Ovo je bila moja prva škola i nikada ju neću zaboraviti.

Lucija Sović Predsjednica Vijeća učenika Veoma mi je drago što ove godine obilježavamo 50tu obljetnicu škole. Polazim 7. razred i imam lijepa iskustva vezana uz školu. Naša škola organizira mnogo aktivnosti u koje se možemo uključiti i mnogi učenici postižu odlične rezultate na natjecanjima. U ime svih učenika želim zahvaliti učiteljima na njihovom trudu i strpljenju u radu s nama učenicima. Pružaju nam različita znanja, ali i potiču na međusobno poštivanje i pomaganje. Sviđa mi se što smo uključeni i u različite projekte, posebno Projekt Škole za Afriku gdje svi sudjelujemo i pomažemo djeci koja žele učiti, a nemaju uvjete za to kao mi. Vjerujem da će naša škola i dalje napredovati, a mi učenici biti ponosni što smo dio te škole. Čestitam 50-ti rođendan svojoj Školi!

5


Riječ bivših ravnatelja Čast mi je i zadovoljstvo, kao dugogodišnjem nastavniku biologijekemije u ovoj školi te ravnatelju u zadnjih deset godina ove velike, lijepe i kvalitetne gradske škole, a sada umirovljeniku, od srca čestitti svim zaposlenicima i učenicima pedesetu obljetnicu postojanja ove školske ustanove. U proteklih pedeset godina u ovoj odgojnoobrazovnoj ustanovi stjecali su temeljna znanja danas brojni i ugledni intelektualci, profesori, liječnici, inženjeri, privrednici, sportaši, znanstvenici. Oni svojim zalaganjem, znanjem i radom doprinose razvoju našega grada Koprivnice, naše Županije pa i cijele nam Lijepe naše. Svim kolegicama i kolegama učiteljima želim još mnogo boljih odgojno-obrazovnih rezultata, želim da zadržite visoki nivo znanja kako bi učenici koji završe ovu školu mogli i dalje lako nastaviti srednje i visoko obrazovanje potrebno im za život. Dosadašnji ravnatelj: Ivan Petras

Poštovani prijatelji, drage kolegice i kolege, poštovana ravnateljice. Ja vam se zaista zahvaljujem u svoje ime na svom uloženom trudu koji ste nesebično davali od sebe jer smo uvijek imali jedan cilj, a to je uspjeh djece da ih što bolje pripremimo za daljnje školovanje, a kasnije i na život koji ih ne će maziti. Prije nego što završim svoje kratko razmišljanje, a u vezi vaše i naše 50-te obljetnice života i rada škole koja je kroz svoju povijest mijenjala ime od Treće osnovne škole preko OŠ „Branko Jambrešić-Zriko“ do konačno današnjeg naziva „Đuro Ester“, želim vam doista da nastavite gdje smo mi stali, da nadograđujete i rad i rezultate rada, da se škola i dalje može ponositi vašim radom, uspjesima učenika na natjecanjima, ali i da razvijate međuljudske odnose, da škola pod novim vodstvom, ali i sa mladim snagama ide dalje u osvajanje novih zadaća koje pred

6

vas, školu kao ustanovu, a i one koji dolaze, postavlja društvo. Budite ponosni što ste odabrali zvanje koje spada među najhumanija zvanja jer naučiti dijete kako se uči, kako se spreman ulazi u život bez kasnijih trauma i stresova nešto je najsvetije. Još jednom čestitam obljetnicu škole. Vaš bivši ravnatelj Vjekoslav Horvatić

Cijenjenoj ravnateljici, nastavničkom i tehničkom osoblju OŠ „Đuro Ester“ upućujem najiskrenije čestitke uz 50-tu obljetnicu škole. Prošlo je pola vijeka od osnutka škole i u meni kao nastavniku, ravnatelju i penzioneru te škole bude se divna sjećanja i uspomene. Zato sam ponosan što sam radio u toj školi sa sposobnim stručnim suradnicima koji su svojim odgojno-obrazovnim radom dali zajednici mnogo istaknutih radnika, športaša i intelektualaca. Dragi učenici/ce želim da nastavite tradiciju uspjeha prethodnih generacija i da budete još uspješniji kad ulazite u školsku zgradu, učionice, kabinete. Znajte da vam je to novi dom pa se i tako vladajte. Na vama je da učite, pažljivo slušajte nastavnike, razvijate prijateljstva s učenicima susjednih zemalja. Budite veseli, radosni, bavite se športom i nadasve volite svoju domovinu. Poštovani kolege nastavnici, cijenim vaš rad i vjerujem da će biti izvrsnih rezultata jer ste veoma sposobni i relativno mladi. Zato učenicima prenosite suvremena znanja i metode rada iz nastavnih programa, ali isto toliko posvetite pažnju odgoju učenika. Ne dijelite učenike po nacionalnosti, vjeri, boji kože, već po izvrsnosti. Ako bude obostranog razumijevanja i poštovanja, bit će i rezultata. Puno sreće! Vaš bivši ravnatelj Vinko Zember


Zapisi prema Spomenici Škole

Od osnivanja do preseljenja u vlastitu školsku zgradu Naša škola ove godine obilježava 50. obljetnicu svog postojanja. 30. listopada 1959. godine Općinska skupština Općine Koprivnica donijela je odluku br. 9800/59. kojom se osniva III. osnovna škola Koprivnica. Ona u svom sastavu ima matičnu školu u Koprivnici, a pripojena su joj i dva područna odjeljenja: Donja Velika i Vinica. Na prvoj stranici Spomenice zapisano je:

Popis prvih učitelja škole

Od samog početka škola se susreće s mnogim poteškoćama kao što je nedostatak školskog prostora, oskudijeva školskim inventarom i nastavnim sredstvima. 1. stranica Spomenice

Ovi ciljevi i zadaci, upisani na 1. stranici, Spomenice bili su temeljna načela rada u ovoj ustanovi tijekom svih 50 godina njezina djelovanja. Škola je nastala izdvajanjem iz I. osnovne s kojom dijeli zgradu i školski prostor sve do preseljenja u vlastitu (današnju) zgradu 1975. godine. Prva školska godina započela je 1.12.1959., a sva radna mjesta u novoosnovanoj školi popunjena su prema odluci Savjeta za prosvjetu Narodnog odbora Općine Koprivnica. Za prvog vršitelja dužnosti upravitelja imenovan je učitelj Franjo Vedriš, a 1960. godine postavljen je stalni upravitelj škole, profesorica Ljubica Rubeša.

Upraviteljica Ljubica Rubeša

Zajednička zgrada I. i III. osnovne škole

Ipak, i u tako otežanim uvjetima počinje s radom školska knjižnica, nabavljena su nastavna sredstva iz kemije, geografske karte, a 100000 dinara utrošeno je za opremu kompletnog foto-laboratorija. S radom počinje i školska kuhinja u kojoj se hrani 240 učenika, a 39 siromašnijih hrani se besplatno. U školi je osnovano Kulturno-umjetničko društvo, Đačko sportsko društvo i Klub mladih tehničara. Ova društva bila su okviri i rasadnici za nove sekcije i aktivnosti tijekom svih sljedećih godina, u njima cvatu i bujaju raznovrsne izvannastavne aktivnosti . Učenici su vrlo aktivni u radu društava i njihovih sekcija te u radu pionirske i omladinske organizacije. Sudjeluju na priredbama u školi i gradu povodom državnih praznika. Pjevački zbor je sudjelovao na

7


Zapisi prema Spomenici Škole muzičkoj smotri, održavao koncerte u gradskom parku, a muzička sekcija u svom sastavu, osim zbora, ima tamburaški orkestar, harmonikaše i limenu glazbu. Dramska sekcija uvježbala je igrokaz „Ponovni susret“ koji je izvodila devet puta pred učenicima koprivničkih i drugih škola u općini.

društveno korisnom radu u školskoj zadruzi, a podmladak Crvenog križa ističe se u prikupljanju pomoći za siromašnije učenike.

Ženska rukometna ekipa škole(1967./68.) osvojila je 2. mjesto na republičkom natjecanju Pjevački zbor iz 60-tih godina

1962./63. izlazi 1. broj školskog lista „Krijesnice“ koji uglavnom objavljuje literarne radove učenika. 1964. u školi je, posredstvom „Malih novina“, održan književni susret učenika s piscima Gustavom Krklecom i Brankom Ćopićem. Berba feferona na Podravkinim poljima

Deseta godišnjica obilježena je sa željom da škola dobije vlastiti krov nad glavom, a posebno je izražena zahvalnost prosvjetnim radnicima koji su od prvog dana sebe ugrađivali u rad škole vršeći svoju dužnost predano i humano.

Gustav Krklec i Branko Ćopić na književnom susretu

Od samog početka u radu je vrlo aktivna i likovna grupa koja je ručnim tiskom otisnula 579 naslovnih stranica za Krijesnice, izložila oko 180 radova na panoima i školskim hodnicima te pripremila oko 200 radova reproduktivne grafike za izložbu na kraju školske godine. Školsko sportsko društvo organizira sportska natjecanja u školi, a sudjeluje i na svim javnim sportskim priredbama u gradu. Zanimljivo je spomenuti da je 1963./64. u školi osnovana skijaška sekcija s 20 članova. U to vrijeme u školi s radom počinju i naučne grupe iz matematike, geografije, kemije i biologije. U radu s učenicima puno se pažnje posvećuje

8

Popis djelatnika 1969./70.


Zapisi prema Spomenici Škole

Od 1975.- 1991. – Preseljenje u novu školu 1975. godina vrlo je značajna za školu jer joj je dodijeljena zgrada bivše Gimnazije Ivo Marinković pa je nova 1975./76. školska godina započela u današnjoj zgradi matične škole koja je prije useljenja obnovljena. Tada s radom počinje i produženi boravak za učenike od 1. do 4. razreda. Otkupljeni su i vrtovi oko škole za školsko igralište za što je sredstva osigurao SIZ za osnovno obrazovanje.

Uz redovni rad u nastavi i izvannastavnim aktivnostima početkom 80-ih dolazi do suradnje naše škole s drugim školama u zemlji i inozemstvu. U proljeće 1980. učenici su ugostili 30 učenika Jugoslavenske dopunske škole iz Ingoldstata (djecu naših radnika na privremenom radu u SR Njemačkoj). 1981. posjet je uzvraćen, a u delegaciji je bilo 50 učenika te nekoliko nastavnika s ravnateljem Vinkom Zemberom.

Preseljenje u novu školu

Posjet zloglasnom logoru Dachau 1982. uspostavljena je suradnja i bratimljenje s OŠ Olga Meglič iz Ptuja, a Povelja bratimljenja potpisana je 18. veljače 1982. u našoj školi.

Pred novom školskom zgradom

Od 1. siječnja 1978. škola u svoj sastav prima 7 odjeljenja osnovnog muzičkog obrazovanja koji su do tada bili u sastavu Muzičke škole u Varaždinu. 1979. u mirovinu odlazi direktorica škole Ljubica Rubeša, za vršitelja dužnosti upravitelja izabran je pedagog Vjekoslav Kovačić, a u siječnju 1980. za direktora škole izabran je učitelj tjelesnog odgoja Vinko Zember.

Kolektiv pred školom na kraju 1979./80.

Svečana sjednica bratimljenja

Bista Branka Jambrešića Zrike

9. lipnja 1984. škola mijenja naziv u OŠ Branko Jambrešić– Zriko, a ime je dobila po istaknutom članu SKOJ-a i sudioniku NOB-e. Te je godine u okviru sportskih susreta uspostavljena prijateljska suradnja i sa školom Berzence u Mađarskoj, a biološka i kemijska grupa postižu zapažene rezultate na republičkim natjecanjima (1. i 2. mjesto).

9


Zapisi prema Spomenici Škole Ludbregu, Čazmi, Bjelovaru, Virovitici, Čakovcu, Berzencu, Ptuju… Iste je godine učenik naše škole Goran Matiša osvojio sa svojim programom iz informatike 1. mjesto na republičkoj i 3. mjesto na saveznoj smotri u Novom Sadu. 1989. obilježena je 30. godišnjica škole, uručena su priznanja radnicima za 30 godina rada, a u školi je, uz bogat program, priređena i izložba učeničkih radova. S rukometnog turnira u Berzencu

U izvannastavnim aktivnostima radom se ističe dramska grupa koja sa svojim scenskim ostvarenjima redovito nastupa na školskim i gradskim priredbama, a nekoliko su puta vrlo uspješno sudjelovali na regionalnim i republičkim dramskim smotrama.

30. obljetnica škole

Dramska grupa

Kulturna i javna djelatnost škole vrlo je bogata i raznolika, osnivaju se nove sekcije: literarnonovinarska, lutkarska, recitatorska, ritmička grupa, povijesna, modelari, maketari, informatičari itd. 70-tih i 80-tih godina redovito se održavao kros u kojem su sudjelovali učenici od 1. do 8. razreda.

Zbornica 1990. godine - predmetna nastava

Kros u šumi Crna gora

1987./88. učenici nižih i viših razreda te glazbenih odjeljenja imali su 105 javnih nastupa, susreta, posjeta, izložbi u školi, gradu i mjestima izvan Koprivnice: 10

Zbornica 1990. godine – razredna nastava


Zapisi prema Spomenici Škole

OŠ „Ðuro Ester“ od 1991. do danas Školsku godinu 1991./1992. obilježio je Domovinski rat pa se i naša škola morala prilagoditi novonastaloj situaciji. Zbog ratnih uvjeta kasnio je početak nastave, a do 19.11.1991. nastava je 35 puta prekidana zbog zračnih opasnosti. U podrumu su uređena skloništa za zbrinjavanje učenika. Prema odluci Kriznog štaba radilo se prema ratnom planu i programu od 70%. Nastavni satovi skraćeni su na 35 minuta s tim da zadnji sat poslije podne završava najkasnije u 16 h. Dosadašnji ravnatelj Vinko Zember odlazi u mirovinu, a na njegovo mjesto dolazi učitelj matematike i fizike Vjekoslav Horvatić.

Vijeće učitelja 1991.

Tu je ratnu godinu obilježio i dolazak većeg broja učenika prognanika i izbjeglica (jedno vrijeme bilo ih je čak 80). Škola je počela dobivati donacije pa je organizirala dobrotvorni rad dijeleći prognanim i izbjeglim učenicima odjeću, obuću, hranu i školski pribor. Organizirala je i slanje učeničkih pisama kao potporu braniteljima na bojišnicu među kojima su bili i roditelji učenika, ali i bivši učenici škole. I dalje su u sklopu škole Osnovna glazbena odjeljenja i produženi boravak, a uvodi se i vjeronauk kao izborni predmet.

Đuro Ester rođen je 2. ožujka 1844. u Koprivnici, kojoj je posvetio gotovo sav svoj život. Pučku školu završio je u svom rodnom gradu; gimnaziju u Zagrebu, Varaždinu i Senju a pedagoške nauke u Beču i Zagrebu. Posvetivši se učiteljskom zvanju, počeo je službovati godine 1865. Đuro Ester u Koprivnici, gdje se posvetio djeci radeći u školi sve do svoje smrti, gotovo punih 27 godina. Umro je kao ravnajući učitelj 29. ožujka 1892. u dobi od 48 godina. Koprivnička javnost 19. stoljeća upoznala ga je i kao kulturnog djelatnika. Bio je komediograf. Njegove najpoznatije komedije bile su: «Šoštar i ašešor» (1882.), «Redateljske neprilike» (1884.) «Penzionatkinja» (1884.) i «Pravnički ples» (1885.). Komedije Đure Estera odaju beskrajnu ljubav za hrvatski jezik, nastojanje da se očuva od germanizacije i mađarizacije kojima su Koprivničanci bili prvi na udaru. Osim komedija Ester je napisao niz šaljivih scena koje je uglazbio Tomo Šestak. To su «Međimurska kuga», «Nos selskog suca» i «Mlinar i dimnjačar». Uvjeti rada u školi početkom devedesetih godina prošlog stoljeća nisu bili teški samo zbog rata. Najakutniji problem bila je sama zgrada škole koju je trebalo obnoviti. Dotrajale instalacije i sanitarni čvorovi, vlaga u podrumu, neupotrebljiv namještaj, grijanje na stare kamine i peći bili su dio svakodnevice. Grad se obvezao financirati izgradnju, a Ministarstvo prosvjete i športa školsku opremu.

Na prijedlog Vijeća učitelja škola mijenja naziv i sada se zove OŠ „Đuro Ester“ po koprivničkom učitelju, pedagogu i komediografu iz druge polovice XIX.st. 3. razred 1993./94.

11


Zapisi prema Spomenici Škole

Članak iz lokalnih novina

S otvorenja obnovljene škole (14. 2. 1996.)

Školska zgrada u vrijeme građevinskih radova 1995. godine

Unatoč svim poteškoćama vrijedni učitelji i učenici i dalje ostvaruju brojne uspjehe. Na natjecanjima tih je godina posebno uspješna biološka grupa sa svojim projektima, zbor glazbene škole, mladi tehničari, sportaši (rukomet, nogomet, streljaštvo, košarka)...

Školska zgrada nakon adaptacije

Od prijašnje zgrade ostali su praktički samo vanjski zidovi. Iako i dalje nema adekvatnu sportsku dvoranu, uvjeti rada u mnogome su poboljšani. Prenamjenom prostora škola je dobila specijalizirane kabinete i učionice, uvedeno je centralno grijanje, postavljena nova plastična stolarija, novo krovište, uređeni sanitarni čvorovi te suvremeno opremljena kuhinja. U to je vrijeme bila jedna od najmodernijih škola u Hrvatskoj. Uspješni rukometaši

Adaptacija školske zgrade započela je početkom 1995. godine. Nastava se od drugog polugodišta odvijala na više lokacija. Viši razredi preselili su u bivšu zgradu OŠ „Braća Radić“ (osim tehničkog odgoja i fizike koji su bili u Domu tehnike). Pola nižih razreda putuje u OŠ „Braća Radić“, a pola u OŠ „A. N. Gostovinski“. Glazbena škola dijelom radi uz više razrede, a dijelom u Otvorenom sveučilištu. Radovi su trajali oko godinu dana, a svečano otvorenje obnovljene škole upriličeno je na blagdan sv. Valentina 1996. godine kada školu službeno otvara ministrica prosvjete i športa gđa Ljilja Vokić.

12

Nova učionica


Zapisi prema Spomenici Škole Rad se i dalje odvija u dvije smjene, ali sad u parnoj i neparnoj. Glazbena odjeljenja nastavljaju rad u staroj „II. osnovnoj“ i dalje u sastavu OŠ „Đuro Ester“. Ukinut je produženi boravak. Škola i dalje predano radi s učenicima koji svake godine nastupaju na natjecanjima, smotrama, sportskim susretima različitih razina i ostvaruju lijepe rezultate. S otvorenja Glazbene škole

Početkom studenog 1999. u sklopu Dana grada svečano je proslavljena i 40. obljetnica postojanja škole.

Državno natjecanje iz geografije 1996.

Proslava 40. obljetnice škole

Krajem 1998. u mirovinu odlazi ravnatelj Vjekoslav Horvatić, a na mjesto vršiteljice dužnosti ravnatelja imenovana je učiteljica Veronika Čordaš, do travnja 1999. Nakon nje na mjesto ravnatelja izabran je nastavnik kemije i biologije Ivan Petras koji će tu dužnost obnašati do rujna 2009. godine. Nastup učenika prigodom proslave

Od početka novog tisućljeća i naša škola doživljava promjene čija je svrha napredak odgoja i obrazovanja na različitim poljima. Posebna se pažnja pridaje informatizaciji škole i obučavanju učitelja informatičkoj pismenosti. Otvorena je i informatička učionica jer se i za učenike uvodi informatika i to najprije kao izvannastavna aktivnost, a kasnije i kao izborni predmet.

ONI SU VODILI NAŠU ŠKOLU: Ivan Petras, Vinko Zember, Vjekoslav Kovačić, Veronika Čordaš, Franjo Vedriš,Vjekoslav Horvatić

U svibnju 1999. svečano je otvorena i nova zgrada Glazbene škole u Svilarskoj ulici čime su učenici glazbenih odjeljenja napokon dobili vlastiti prostor i neusporedivo bolje uvjete za rad.

S otvorenja informatičke učionice

13


Zapisi prema Spomenici Škole Obnavlja se knjižni fond, zaposlen je i stručni školski knjižničar. Po prvi se put organizira obuka neplivača za učenike 3. razreda, uveden je besplatni prijevoz za učenike putnike, a HAK u suradnji sa školom organizira i ispite za vožnju bicikla. Uvodi se drugi strani jezik kao izborni predmet od 4. razreda, a od 2003./2004. engleski jezik počinje se učiti od 1. razreda, dok škola za drugi strani jezik nudi izbor između njemačkog ili francuskog. Ravnatelji škola O. Meglić i Đ. Ester u Koprivnici

Također je postalo tradicionalno sudjelovanje naše škole na brojnim manifestacijama u toku godine kao što su Dan grada, Dan Drave, Europski tjedan kretanja, Dani kruha i plodova zemlje, priredbe za sv. Nikolu, Božić, Majčin dan i mnoge druge.

Kolektiv 2005.

2006. Glazbena se škola osamostalila i otad djeluje kao zasebna škola s novim imenom “Fortunat Pintarić”. Posljednjih nekoliko godina škola se može pohvaliti i vlastitim radijem. Radio “Đuro” razveseljava učenike glazbom, zanimljivostima i školskim vijestima pod velikim odmorima i u međusmjeni. Unatrag desetak godina obnovljeni su i prijateljski odnosi sa slovenskom školom Olga Meglič, te se nastavlja tradicija posjećivanja, druženja i razmjene iskustava prigodom proslava Dana škole.

Učitelji i učenici u Ptuju

14

Nastup tamburaškog orkestra za Dan grada

Prilikom tih događanja nastupaju članovi brojnih izvannastavnih aktivnosti. Između ostalih, mora se istaknuti foto-grupa, likovna grupa, lutkarsko-dramska, tamburaški orkestar škole i pjevački zbor, ritmička skupina, recitatori, a posebno su simpatični i mali folkloraši koji su osvajali nagrade na „Kajkavijadama“.

Mali folkloraši


Zapisi prema Spomenici Škole Redovito je i sudjelovanje na natječajima kao što je „Volim Hrvatsku“ gdje se postižu zapaženi rezultati u likovnom i literarnom izričaju. Iako škola ni danas nema pravu sportsku dvoranu svih godina bilježili smo uspješne nastupe sportaša u gotovo svim sportovima. U posljednje vrijeme izdvajamo uspjehe na državnoj razini u streljaštvu, stolnom tenisu, a posebno u šahu u kojem su naši učenici I. Orehovec, J. Srbiš, M. Ostović, P. Frčko tri godine za redom bili državni prvaci (2007., 2008., 2009.).

Učenici u kuhinji

Učitelji i ostali djelatnici škole druže se na raznim prigodama: zajedničkim sindikalnim izletima, „Kestenijadi“ u PŠ Vinica, proslavi Dana škole, a također su uobičajene i novogodišnje fešte uz glazbu i ples.

Državni prvaci u šahu

Svake godine učenici iz nekoliko nastavnih predmeta i slobodnih aktivnosti sudjeluju na državnim natjecanjima i smotrama, ali po prvi put ove je godine učenik naše škole Antun Turk sudjelovao i na Europskom natjecanju „Sigurno u prometu“ u Finskoj!

Kestenijada

Učenik Antun Turk, sudionik Europskog natjecanja “Sigurno u prometu” sa mentoricom

Ne smijemo zaboraviti ni školsku kuhinju u kojoj se redovito hrane gotovo svi učenici škole, a koja od 2008. ima i HACCP-ov certifikat određen zakonom o hrani, a cilj mu je osigurati zdravstveno ispravnu hranu kroz čitav tehnološki proces.

S ekskurzije djelatnika na Krku i Cresu

15


Zapisi prema Spomenici Škole Tijekom svog postojanja škola je u svom djelovanju njegovala kontinuitet vršeći časno i pošteno ulogu zasnovanu na načelima upisanim na prvoj stranici Spomenice. Danas škola živi duhom vremena, prilagođava se novim zahtjevima i potrebama koje suvremeni život traži od osnovnog obrazovanja. Iako se stalno bori s materijalnim i drugim problemima, trudom i zalaganjem svojih učitelja, ravnatelja, stručnog osoblja i svih djelatnika škole postiže izvrsne rezultate na svim područjima svoga djelovanja.

Povodom proslave... Povodom proslave 50. obljetnice Osnovne škole „Đuro Ester“ 25. rujna 2009. ugostili smo naše umirovljene djelatnike. Rado su se odazvali na zajedničku proslavu Jubileja škole jer su i oni zaslužni za sve ovo što danas imamo. Izveli su mnoge generacije i osobe koje su danas uspješni ljudi i članovi našega kolektiva.

Bivši učenici - sada djelatnici škole

Lijepo je ponovno se vratiti u ove prostore i prisjetiti se dana provedenih u ovoj školi – rekao nam je nam jedan od bivših kolega. Kolektiv na kraju 2008./2009. Sadašnji zaposlenici škole: Androlić – Pošta Blaženka, Antolić Sanja, Banek Božena, Betti Nada, Bijelić Dubravka, Bobovčan Ana-Marija, Bogadi Lidija, Bregović Stjepan, Ciber Sanja, Čolak Nadica, Damjanić Željka, Dijanošić Nevenka, Đurkan Željka, Fanuko-Polančec Jasminka, Glavica Tanja, Grđan Kata, Hižman-Perošić Vesna, Ivandić Marko, Ivandić Rozalija, Jerčinović Maja, Jurenec Sonja, Kapusta Sanja, Katalenić Tomislav, Kenđel Kristinka, Kerovec Letica Andreja, Kivač Mihael, Knez Biserka, Kolar Mario, Kolenko Dragana, Kovačić-Orehovec Mihaela, Kozjak Marina, Kraljić Tomislava, Lazar Nada, Lilek Vesna, Lokotar Mišela, Lončar Marija, Lucek Đurđica, Lukačić Dijana, Martić Tijana, Matijević Ana, Mihočka Snježana, Mikulan Jelena, Nemec Vjekoslav, Nemet Jasnica, Ninković Slađana, Novak Vladimir, Obranović Mihajlo, Patrčević Stanko, Pintarić Zoran, Pivar Nevenka, Podunajec Ana-Marija, Posedi Josip, Rehorović Željka, Relja Jasna, Rušak Matija, Sabolić Nikolina, Sabolović Lana, Sinjeri Maja, Smolec Vesna, Sočev Petra, Strnad Đurđica, Šarko Stjepan, Škrobot Ljiljana, Šostaric Ljiljana, Špoljarić Saša, Šušenj Ružica, Tkalčec Jasna, Tulek Vesna, Vajdić Dubravka, Valdec Marina, Vedriš Mirjana, Veh Dijana, Vitanović Barbara.

Od 1. rujna 2009. godine ravnateljica naše škole je Sanja Prelogović, diplomirana učiteljica razredne nastave, a od srpnja ove godine i magistrica odgojnih znanosti.

16

Bivši djelatnici u posjetu školi

Tijekom ugodnog razgovora sa sadašnjm kolegama i članovima Novinarske grupe sa sjetom su se vraćali u školske klupe među djecu. Bilo je tu uzbudljivih, tužnih i šaljivih trenutaka. Svatko je od njih imao potrebu podijeliti s nama trenutke sjećanja. Zajedničkom fotografijom ispratili smo naše kolege i zakazali novi susret koji će se održati 30. listopada 2009. kada službeno obilježavamo 50. obljetnicu u prostorima Domoljuba.


Zapisi prema Spomenici Škole

Područna škola Vinica Početak rada Područne škole Vinica vezan je uz početak školstva na području Močila. 1943. godine počinje raditi Pučka škola Močile u kojoj se nastava održavala u četverorazrednoj kombinaciji. Škola je započela s radom na inicijativu samih mještana u privatnoj kući R. Grujza u sadašnjoj ulici Dr. Nikole Sertića jer je na tom području bilo najviše djece.

S otvorenja obnovljene škole 2003. godine

Škola u privatnoj kući na Vinici

Uvjeti rada u školi time su znatno poboljšani, ali još nedostaje kuhinja za prehranu učenika i dvorana za TZK. Ipak, i uz manjak radnog prostora i druge probleme koji nas prate, nastojimo našim učenicima omogućiti stjecanje novih znanja primjenom različitih oblika suvremene nastave. Izvannastavnim aktivnostima pratimo događanja u školi i gradu, u čemu nas podržava naša matična škola «Đuro Ester» i Grad Koprivnica.

Kako se uz Močile sve više naseljavalo brežuljkasto područje Vinica, nazvano po vinogradima, ukazala se potreba za vlastitim školskim prostorom. 1949. godine na samom brežuljku Vinice uz veliku je pomoć mještana izgrađena školska zgrada sa stanom za učitelje. Krajem 50-tih i 60-tih godina to se područje počinje znatnije naseljavati pa stoga ubrzano raste i broj učenika. Od kombiniranih razrednih odjela nastaju čisti razredni odjeli s više od trideset učenika.

1. razred 2002./03. u učionici

Učenici PŠ Vinica - 1962./63

80-ih godina mještani izdvajaju samodoprinos i započinju s proširenjem školskog prostora, ali do 90-ih on ostaje nedovršen. Slijedom toga, Grad Koprivnica vrši prenamjenu jednog dijela za vrtić i dovršava radove, a Škola dobiva gradski plin i vodu. Školska je zgrada 2003. g. adaptirana uz pomoć Grada, promijenjena je stolarija, uređen unutarnji prostor, a 2004. obnovljeno je dvorište i fasada.

U Područnoj školi Vinica kao učitelji radili su: Marta Puškarić, Marijana i Vlado Brkić, Edita Lovas, Ignac i Katica Bukovčan, Julijana Kesteheli, Milivoj i Božica Škvorc, Branka Ričko, Nevenka Kovač, Dragutin i Slavica Božić, Mato i Vera Čordaš, Nada Broz, Nada Betti, Vladimir Horvat, Boško i Olga Bojčić, Dubravka Bijelić, Sanja Ciber, Jasna Tkalčec, Nadica Čolak, Barbara Vertuš, Slađana Ninković, Lidija Bogadi, Maja Sinjeri. Bilo je još učiteljica i učitelja koji su tu radili na zamjeni za bolovanja i porodiljske dopuste. U školskoj godini 2009./2010. škola broji 82 učenika, a u školi rade učiteljice Ljiljana Škrobot, Lana Sabolović, Željka Đurkan i učitelj Mihajlo Obranović.

17


Zapisi prema Spomenici Škole

Područna škola Donja Velika Osnovna škola „Đuro Ester“ sve do 2004./2005. godine u svom je sastavu imala i Područnu školu Donja Velika. Njezina povijest seže još u daleku 1923. godinu kada je osnovana četverogodišnja škola kao sastavni dio opetovnice u Gornjim Sredicama. Uz našu školu veže se od svojeg osnutka 1959. godine. Sjećanja o jednom periodu života i rada škole iznijeli su njezini bivši djelatnici Mato Čordaš, Veronika Čordaš i Nada Betti:

Od 1967. godine Donja Velika je šljunčanom cestom spojena s Hudovljanima, a time i s Koprivnicom pa uspijevamo ishoditi autobus Hudovljani-Koprivnica, a to je pridonijelo povećanju broja djece koji nastavljaju osmogodišnje školovanje u gradu, što predstavlja velik napredak za to okruženje. 1973. godine organizirana je velika proslava 50. obljetnice škole.

„DONJA VELIKA, seoce smješteno podno Bilogore, imalo je 1965. godine 35 domaćinstava, odnosno 140 duša. Malo, zabito bilogorsko selo bez ceste tek je bilo dobilo struju. Škola je bila u lošem stanju, oronula, ali, gle čuda, kombinacije razreda (1. i 2. te 3. i 4.) broje i do 30 učenika jer školu pohađaju djeca Donje Velike, Gornje Velike, Rovištanaca i Hudovljana.

Druženje u učionici škole

Škola je nastavila svoj uhodani ritam, radilo se u kombinacijama razreda, izmijenio se velik broj učitelja i učiteljica. S vremenom se sve više javljao problem koji trud i napredak učitelja nije mogao popraviti, a to je smanjivanje broja djece iz godine u godinu pa je postojanje te male seoske škole postalo upitno. Uz to, zub vremena ponovo nagriza zgradu, radi se u otežanim uvjetima, s malo djece tako da je od prosinca 2004. škola zatvorena, a svi učenici i učitelji prelaze u matičnu školu.”

Učenici i učiteljica krajem 60-tih

To je bio razlog zbog kojeg su se, na poticaj učitelja, mještani organizirali i sami započeli adaptaciju škole tako da je, bez i jednog uloženog dinara od strane Općine ili Škole, Donja Velika dobila obnovljenu školu i, za tadašnje uvjete, divnu učionicu. Uredili smo i dvorište, igralište, učiteljski stan, ali i školski vrt u kojem djeca već iduće godine uzgajaju svoje jagode, maline, kupine. Škola je imala mali vinograd i svoju zemlju pa se sadi kukuruz, a zarađeni novac sprema za izlet. Medicinski centar poklonio je i pumpu za vodu jer su prilikom cijepljenja uočili da voda iz bunara predstavlja opasnost za djecu.

18

Škola u Donjoj Velikoj

Osim spomenutih učitelja u školi su dulje ili kraće radili još učitelji: Nada Broz, Vidosava Ilić, Olga i Boško Bojčić, Dubravka Bijelić, Željka Đurkan, Miro Svjetličić, Slavica Marković, Biserka Knez, Nataša Bonta (sada Kovačević), Sanja Ciber, Slađana Ninković, Dragica Horvat-Fuček, Lidija Bogadi, Maja Sinjeri, Jelena Jakupec.


Škola danas

OSNOVNA ŠKOLA «ÐURO ESTER» - sadašnji trenutak Osnovna škola “Đuro Ester” u Koprivnici jedna je od tri gradske škole. U okviru škole djeluje Područna škola Vinica koja broji 82 učenika u četirima razrednim odjelima. Matična škola ima 35 razrednih odjela i nešto više od 800 učenika. U školi su zaposlena 72 djelatnika, od toga 16 učitelja razredne nastave i 34 učitelja predmetne nastave, ravnatelj, tri stručna suradnika (pedagoginja, socijalna pedagoginja i knjižničarka) te 18 djelatnika administrativno tehničkog osoblja i tehničkog osoblja. Estetsko uređenje škole na visokoj je razini jer o njemu brinu i djelatnici i učenici škole u okviru slobodnih aktivnosti. Škola je dobila i priznanje Grada za ekološki najuređeniju školu. U školi djeluje u razrednoj nastavi 10 grupa slobodnih aktivnosti, a u predmetnoj preko 15 grupa slobodnih aktivnosti: dramska, filmska, eko, tamburaši, zbor, likovna, foto, fizikalna, mali astronomi, sportske grupe, kemijska, biološka, mladi geografi, cvjećarska, novinarska, povijesna, mali turistički vodiči, prometna grupa, informatička, tehnička i dr. U školi je organizirana izborna nastava iz vjeronauka, informatike, njemačkog i francuskog jezika.

Škola je uključena u tri velika projekta. Jedan je Školska rukometna liga u kojoj su se učenici osim u rukometu, natjecali i u plesnim i navijačkim skupinama. Plesna skupina “Alfa” osvojila je 3. mjesto na državnoj razini. Drugi projekt u koji je uključena škola je UNICEFov projekt “Za sigurno i poticajno okruženje u školama”. Projekt je zasnovan na programu zaustavljanja nasilja među djecom. U program su edukacijama uključeni svi djelatnici škole, roditelji i učenici škole. Program rada u vršnjačkim grupama pomoći pokazao se kao vrlo zanimljiv učenicima i učiteljima koji su ga izvodili. Škola ima plaketu i priznanje “Škola bez nasilja”. Treći projekt je status Međunarodne eko škole. Zelenu zastavu dobili smo 2007. godine. Tijekom 2009. g. škola je obnovila status Međunarodne eko škole i Škole bez nasilja.

Sa podizanja zelene zastave Grupe slobodnih aktivnosti (Mali turistički vodiči) u posjetu Muzeju grada Koprivnice

U stručnom radu škola zadnjih godina postiže visoke rezultate. Sudionici smo brojnih učeničkih natjecanja na županijskoj i državnoj razini. Na državnoj smo razini sudjelovali s engleskim jezikom, foto-tehnikom, aviomodelarstvom, astronomijom, tenisom, šahom, LIDRANOM, geografijom, poviješću, hrvatskim jezikom, matematikom, informatikom, likovnom kulturom, sigurno u prometu, eko-kvizom, demokratskim građanstvom. UNICEF-ov projekt “Za sigurno okruženje u školama” i učenici u vršnjačkim grupama, započeo je 2006. g.

19


Škola danas Škola se aktivno uključuje i u gradske projekte kao što su Tjedan kretanja, Dan grada, Dan Drave i sl. Aktivno surađuje s brojnim gradskim institucijama kao što su Gradska knjižnica i čitaonica “Fran Galović”, Muzej grada Koprivnice, Muzej prehrane, Turistička zajednica Grada, Ekološko društvo, HAK Koprivnica i dr. Formirana je i Školska prometna jedinica koja regulira pješački promet u blizini naše škole.

Program miroljubivog rješavanja sukoba – medijacija u školi.

Suradnja s lokalnom zajednicom – sudjelovanje u Tjednu kretanja na gradskom Trgu

Osim navedenih projekta, škola se ističe ostvarenjem i mnogih drugih projekata kao što su: Čokolino višebojac, Alpe-Adria camp (međunarodni ekološki projekt), Škole za Afriku, Kreativnošću protiv ovisnosti, Otvoreni kišobran, Domaći kolači iz Podravine, Razglednice moje Koprivnice, Medičari i svjećari u Koprivnici, Sinagoga u Koprivnici, Kruh prijateljstva, Nikola Tesla – život i djelo, Grad kao kulturno dobro, Traži, pronađi, odaberi – dvorci Sjeverozapadne Hrvatske, Đuro Ester – život i djelo, Prehrana i zdravlje, Kretanjem do zdravlja, Platnena vrećica umjesto plastične, Kućni ljubimci, Naše slobodno vrijeme, Budi moj prijatelj, Psi lutalice - opasnost za djecu, Joža Horvat – najstariji hrvatski pisac, Etički kodeks učenika i roditelja.

U projektu “Škole za Afriku” škola je prikupila nešto više od 17.000,00 kn za školovanje djece u Ruandi

20

Izrada pravila ponašanja u slučaju nasilja u projektu Etičkog kodeksa ponašanja

Tijekom posljednjih godina škola je bila aktivno uključena u provođenje školskih preventivnih programa jer je u školi bila i koordinatorica ŠPP-a na županijskoj razini Jasna Relja, pedagoginja savjetnica, te je organizirano nekoliko županijskih skupova za učitelje, profesore i odgajatelje. Predavači su bili renomirani stručnjaci s područja odgoja i obrazovanja: dr. sc. Slavko Sakoman, dr. sc. Dubravka Miljković, dr. sc. Vladimir Gruden, dr. sc. Vladimir Strugar, prof. S.Cipek, dr. sc. Gordana Buljan Flander. Bili smo domaćini i brojnih drugih stručnih skupova: županijski stručni skup o rezultatima vanjskog vrednovanja obrazovanja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, županijski stručni skup razredne nastave i demokratsko građanstvo uz vodstvo savjetnice Sanje Prelogović u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje s brojnim predavačima: dr.sc. Dubravka Maleš, dr.sc. Milan Matijević, dr.sc. Josip Markovac, dr.sc Stjepan Hranjec, dr.sc. Đuro Blažeka, dr.sc. Valentin Puževski, dr.sc. Ivan de Zan, dr.sc. Tomislav Ivančić, dr.sc. Hrvoje Vrgoč, dr. sc. Vladimir Strugar, Marilyn R. Cover iz SAD-a.


Škola danas Zatim smo bili domaćini županijskih stručnih skupova iz geografije pod vodstvom savjetnice Dubravke Vajdić na kojima su primjene dobre prakse prikazali mnogi kolege geografi i gosti predavači: prof. dr. Dragutin Feletar, mr. sc. Biljana Vranković, mr.sc. Ružica Vuk, dr. sc. Zoran Curić, dr. sc. Tomoislav Jelić, Nenad Marković, prof., Željka Čukelj, prof. i Goran Šafarek, dipl. ing. Gosti škole su bili i brojni savjetnici: Vesna Milić, dipl. geograf, Majda Fajdetić, Jadranka Oštarčević, Ivan Duda, Đurđa Kulušić, Nevenka Lončarić Jelačić, Tomislav Ogrinšak, Kata Lučić, Danica Vrgoč, Šimica Mihaljević i ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović.

Suradnja roditelja i škole – polaznici radionice za roditelje na temu komunikacijskih vještina

Škola razvija još jedan od oblika pismene komunikacije. To je list za učenike “Leteći razred” koji je 1999. godine pokrenula pedagoginja kao višegodišnja urednica. Nakon nje uredništvo je preuzela profesorica hrvatskog jezika Sanja Kapusta. Školski list izdajemo i u elektroničkom obliku koji izrađuje Blaženka PoštaAndrolić. Tijekom odmora djeluje i školski radio Đuro.

Domaćini smo brojnih stručnih skupova

Bili smo domaćini i brojnih književnih susreta i predavanja vanjskih suradnika iz lokalne zajednice (Školske medicine, Obiteljskog centra, Policije, Zavoda za javno zdravstvo i dr.). Škola čini puno i na području suradnje roditelja i škole te organizira predavanja za roditelje na roditeljskim sastancima, radionice za roditelje, individualno savjetovanje, panoe za roditelje s raznovrsnim odgojnim temama. Jedna je od rijetkih škola koja izdaje i list za roditelje “Razgovori”. List daje informacije roditeljima o pedagoškim i odgojnim sadržajima koji se tiču obiteljskog odgoja, ali i informacije o događanjima u školi i stručnom radu učitelja u nastavi.

Uključenost roditelja u nastavni proces u razrednoj nastavi

Izdavačka djelatnost škole: list za učenike, list za roditelje, elektroničke školske novine i dr.

U svrhu razvoja nastavnog procesa i stručnosti učitelja škola vodi veliku brigu i o stručnom usavršavanju učitelja prisustvovanjem stručnim skupovima izvan škole i organizacijom aktiva u školi i nabavkom stručne literature. U školi djeluje šest voditeljica županijskih stručnih vijeća (razredna nastava, geografija, stručni suradnici-pedagozi, francuski jezik, demokratsko građanstvo). Tri su djelatnice promaknute u zvanje savjetnica: Dubravka Vajdić, Sanja Prelogović i Jasna Relja. Ujedno su i dobitnice Ministrova priznanja: Dubravka Vajdić (2002.) i Sanja Prelogović (2003.) za uspješan, kvalitetan i kreativan rad i Jasna Relja (2003.) za uspješnu provedbu županijskog školskog preventivnog programa.

21


Škola danas Tijekom svih ovih godina životnu su radost školi davale generacije učenika koje su sjedile u njezinim klupama. Učenici su dolazili u školu pješke ili biciklima, samo iz najudaljenijih mjesta su imali prijevoz. Danas više od polovice učenika u školu putuje autobusom. Najduži put do škole imaju učenici iz Donje Velike.

Stručno usavršavanje – radionice za učitelje

Broj učenika u razdoblju od 1959. do 2009. godine

Iz radionice za učitelje

Dvije su djelatnice i suautorice udžbenika i priručnika: Sanja Prelogović zavičajnog priručnika za učenike “Koprivničko-križevačke županije” i Dubravka Vajdić udžbenika, radne bilježnice i priručnika za 5. razred “Geografija 5”.

Prateći broj učenika (matična škola, PŠ Vinica i D. Velika) zamjećuje se stalan porast do 1989. godine, a nakon toga sve do danas njihov broj se smanjuje što je rezultat sveukupne demografske slike Hrvatske. Ako broju učenika pridodamo i polaznike produženog boravka i osnovnog muzičkog obrazovanja, sveukupni broj učenika bio je povremeno veći od 1450. Danas škola broji 817 učenika.

Vinica

Udžbenici, priručnici i radne bilježnice naših djelatnica

Škola uspješno surađuje s lokalnom zajednicom po pitanjima odgoja i obrazovanja učenika, natjecanja učenika, slobodnih aktivnosti, obuke neplivača, prijevoza i prehrane učenika. Svoj rad škola predstavlja javnosti putem medija, stručnih časopisa, lokalnih novina i Radija Koprivnice, a roditeljima i gostima škole velikim programom za Dan škole.

22

Donja Velika Geografski smještaj matične i područnih škola


Zovi nas imenom (U ime svih koji su nitima ljubavi vezani uz ovu školu.)

Kad breze pred Tobom zazelene il` staze u parku zabijele, kada se vrate prve laste ili u tople krajeve sele, zovi nas imenom. Dok kroz Tvoje učionice i klupe prolaze drugi učitelji i djeca, kada u njihovom osmijehu prepoznaš i naša lica, zovi nas imenom. Dok slušaš nemirne korake što uvijek nekuda žure, kad školski hodnik ispune zvukovi Radija Ðure, zovi nas imenom Kad vidiš rumeno lice što plamenom ljubavi gori, dok gledaš oči sanjive što cvjetaju u zori, zovi nas imenom. Dok teku zime i ljeta i godine minu u beskraj, u daljinu, zovi nas imenom. Mi ćemo kao laste proljetne doći u tvoje sjećanje budeći uspomene.

Zovi nas imenom.


šk. god. 2009./2010.

Brosura  

Brosura - 50. godisnjica rada skole

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you