Page 1

Prvo integralno izdanje romana F. M. Dostojevskog „Zločin i kazna“ 1867.g.

Koncepti za roman „Zločin i kazna“

Prvo izdanje romana „Bjesovi“ 1873. g.

Dostojevski, 1880.g.

Dost 4  
Dost 4  

Prvoizdanjeromana„Bjesovi“1873.g. Dostojevski,1880.g. Konceptizaroman„Zločinikazna“