Page 1

F.M.Dostojevski, Foto Tulinova 1861. g.

M.M.Dostojevski (1820-1864) piščev stariji brat; zajedno su izdavali časopis „ Vrijeme i epoha“, poslije iznenadne bratove smrti Dostojevski je preuzeo njegove dugove i brigu o obitelji

Piščeva djeca: Ljubov i Fedor

Fotografija Dostojevskog iz 1862. s posvetom ženi : „Mojoj dobroj Ani od mene“

Ana Grigorijevna Dostojevskaja, roñena Snitkina (1846 – 1918) druga piščeva žena

Dost 3  

AnaGrigorijevnaDostojevskaja,roñenaSnitkina (1846–1918)drugapiščevažena M.M.Dostojevski(1820-1864)piščevstarijibrat; zajednosuizdavaličasopi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you