Page 1

Marija Fjodorovna Dostojevskaja, roñena Nečajev, piščeva majka

Mihail Mihailović Dostojevski (1788-1839)piščev otac, vojni liječnik u Marijanskoj bolnici za sirotinju u Moskvi

Marijanska bolnica za sirotinju u kojoj se rodio i odrastao Dostojevski ( živjeli su u krugu bolnice)

Polaznik vojno-inženjerskog učilišta, gravura 19.st.

Sankt-Peterburško vojno-inženjersko učilište – prestižno učilište za plemstvo, bilo je smješteno u dvorcu cara Pavla I, Dostojevski se ovdje školovao od 1838 do 1842; litografija 19.st.

Dost 1  
Dost 1  

Marijanskabolnicazasirotinjuukojojserodioi odrastaoDostojevski (živjelisuukrugubolnice) MihailMihailovićDostojevski (1788-1839)piščevotac,vo...