Page 1


ส�ำนักพิมพ์ภาราดาบุ๊ค www.paradabook.com


เรียนเก่งไม่ต้องรอชาติหน้า ฉบับมัธยมต้น คู่มือเรียนเก่ง เรียนอย่างมีความสุข เกรดดีแบบสบายๆ

อาจารย์อู๋


เรียนเก่งไม่ต้องรอชาติหน้า ฉบับมัธยมต้น อาจารย์อู๋ มิถุนายน 2555 ราคา 149 บาท สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 1. การเรียน. 2. บุคคลส�ำคัญ -- ชีวประวัต.ิ I. ชื่อเรื่อง. 371.30281

จัดจ�ำหน่ายทั่วประเทศไทย : บริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด 108 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จังหวัด นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-2423-9999 โทรสาร 0-2449-9561-3 http://www.naiin.com


จัดท�ำโดย : ส�ำนักพิมพ์ภาราดาบุ๊ค http://www.PARADABOOK.com 163/2 ถ.พิชิตรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4526-3479 อีเมล์ THANKRIT@gmail.com ที่ปรึกษา : วลัยพร พรพงศ์ บรรณาธิการ : ธัญกฤต คงจันทร์ แบบปก : ธัญกฤต คงจันทร์ รูปเล่ม : กิตยางกูร ผดุงกาญจน์ พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์เดือนตุลา โทรศัพท์ 0-2996-7393-4 โทรสาร 0-2996-7395 ถ้ามีการช�ำรุดบกพร่องหรือผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์ โปรดส่งคืนหรือน�ำมาเปลี่ยนได้ที่ www.PARADABOOK.com ถ้าสั่งซื้อจ�ำนวนมาก หรือต้องการน�ำไปบริจาค ทางส�ำนักพิมพ์จะลดให้เป็นพิเศษ


ค�ำน�ำ

อาจารย์อู๋เขียนหนังสือเล่มนี้เพราะจดหมายฉบับหนึ่ง ส่งมาจากคุณพ่อซึ่งมีลูกชายอยู่ชั้น ม.ต้น ท่านเขียนมาถามแนวทางการเรียน การเตรียมสอบ ส�ำหรับลูกชายจอมซน ช่างเป็นคุณพ่อที่น่ารักเหลือเกิน และเมื่อร้องขอกันแบบนี้ อาจารย์อู๋ก็จัดให้ แต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยว แทนที่จะเขียนจดหมาย ตอบกลับคุณพ่อไปคนเดียว ก็จัดแจงเขียนมาเป็นหนังสือเล่ม ซะเลย จะได้อ่านกันหลายคน อบอุ่นดี


ชีวิตนักเรียนม.ต้นนั้น ต้องใช้ค�ำว่า เป็นอะไรที่มันส์มาก

คือเริ่มจะโตเป็นวัยรุ่นแล้ว แต่ยังสนุกได้อย่างเต็มที่ เพราะไม่ต้องไปกังวลเรื่องการสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือกังวล ว่าจะเรียนต่ออะไรดีเกรดจะดีแค่ไหน อย่างพี่ๆ ม.ปลาย ม.ต้น มีเรื่องที่ต้องคิดอยู่ไม่กี่อย่าง ซึ่งก็ไม่ได้หนักหนา อะไรนัก อย่างจะเรียนต่อ ม.4 ที่ไหนดี จะเรียนสายอะไรดี

แต่ก็ด้วยความที่ไม่ต้องคิดมากนี่แหละ ที่ท�ำให้หลายคนสบายจนลืมตัว พลาดหัวทิ่ม เรียนเละเทะกันตอนอยู่ ม.ต้น

แต่อย่าได้กังวลไป หนังสือเล่มนี้จะมาแนะน�ำกลยุทธ์การเรียนแบบไม่ ต้องหนักมากแต่ได้ผลดี วิธีการวางแผนเตรียมสอบแบบสบายๆ แต่คะแนนไหลมาเทมา รวมไปถึงวิธกี ารใช้ชวี ติ ให้คมุ้ ค่าทีอ่ ตุ ส่าห์ได้เรียน ม.ต้น ท�ำอย่างไรจึงจะมีชีวิตที่สนุกสุดเหวี่ยง เพลิดเพลินกับการเรียน และประสบความส�ำเร็จตลอดสามปีในยี่ห้อม.ต้น


ที่เขียนแฉเรื่องทั้งหมดนี่ก็ไม่ใช่อะไร แค่อยากจะบอกว่า ชีวิต ม.ต้น มีกันคนละหนเท่านั้นแหละ ใช้ให้คุ้มนะจ๊ะ

ด้วยรักและปรารถนาดี อาจารย์อู๋ กลางฤดูร้อน - บางแค - 2555


สารบัญ

อยากไปโรงเรียน สรุปย่อให้เป็น กล้าตั้งค�ำถาม สนุกกับภาษาอังกฤษ สนุกกับคณิตศาสตร์ สนุกกับภาษาไทย สังคมศึกษาแสนสนุก วิทยาศาสตร์มันส์มาก สนุกกับสุขศึกษา ศิลปะแสนสนุก

13 19 25 31 37 43 49 55 61 67


สนุกกับการงานอาชีพ อินเตอร์เน็ตอันทรงพลัง มาดื่มกันเถอะ เต็มที่กับกิจกรรม สนุกกับคุณครู ตารางอ่านหนังสือแสนสนุก นอนนอนเถอะนอน ธรรมะพาเรียนเก่ง ฝันให้ไกล

71 75 81 87 93 99 105 111 117


อยากไปโรงเรียน

ใครอยากไปโรงเรียนยกมือขึ้น คงจะมีน้อยรายที่กล้ายกมือ ล�ำพังไปให้ทัน ไม่ง่วง ไม่หลับในคาบเรียน ก็ถือว่าสุด ยอดมากแล้ว ถ้าเลือกได้ คงอยากให้มีวันหยุดซักห้าวัน ไปโรงเรียนแค่สองวันก็พอแล้ว และถ้าจะให้ดี ขอให้เริ่มเรียนซักสิบโมงได้มั้ย แปดโมง มันเช้าเกิน จริงมั้ยครับ

อาจารย์อู๋ | 13


เอาเป็นว่าน้อยคนแหละที่จะคิดว่าไปโรงเรียนแล้วมัน สนุก ไปแล้วมันน่าสนใจ เมื่อเป็นแบบนี้แล้ว การจะอยากเรียน สนใจเรียนมันก็น้อยลง และท�ำให้เรียนดีเรียนเก่งได้ยาก เคล็ดลับที่อยากจะแนะน�ำส�ำหรับใครที่อยู่ ม.ต้นก็คือ ให้ “หัดคิด” ว่าการไปโรงเรียนมันสนุกและท้าทาย ใช้ค�ำว่าหัดคิด คือยังไม่ต้องไปคิดได้อย่างนั้นทั้งหมด ขอแค่ตื่นเช้า มาคิดไว้ในใจ หรือจะพึมพ�ำกับตัวเองก็ได้ว่า ไปโรงเรียนต้อง สนุกแน่ ต้องมีเรื่องน่าสนใจแน่นอน ส�ำหรับคนทีใ่ ช้วธิ พี มึ พ�ำกับตัวเอง ขอเตือนหน่อยว่าอย่า พึมพ�ำยาวจนมีคนแอบมาเห็น เดี๋ยวเขาจะว่าเราบ้าได้ การหัดคิด หัดบอกกับตัวเองว่า สิ่งที่ก�ำลังจะเจออย่าง โรงเรียนนั้น มันน่าสนใจ มันน่าสนุก จะเป็นการเริ่มต้นที่ท�ำให้ อะไรๆมันดีขึ้น ตามสมัยนิยมเขาจะเรียนวิธีการนี้ว่าการหัดมองโลก เชิงบวก วันแรกๆทีห่ ดั คิดบอกไว้เลยว่า มันคงยังไม่เข้าข่ายสนุก อย่างที่ตั้งใจไว้ แต่ถ้าหัดคิดไปเรื่อยๆ 14 | เรียนเก่งไม่ต้องรอชาติหน้า ฉบับมัธยมต้น


เวลาไปโรงเรียนนั่งเรียนอยู่ในห้อง ก็ลองเปิดใจที่จะ สนุกกับสิ่งที่คุณครูได้สอนมา จากที่ไม่อยากตั้งใจฟัง ลองแสร้ง ท�ำ แกล้งท�ำดูว่า ที่คุณครูก�ำลังพูดมันน่าสนใจถูกใจจริงเลย เป็นการหัดเปิดใจ เปิดตา เปิดหัว ค้นหาความสนุกจาก สิ่งที่ดูน่าเบื่อ ใช้เวลาราวสองสามเดือน การเรียนที่ว่าน่าเบื่อ จะกลับดูน่าสนใจขึ้นจริงๆ โรงเรียนที่ว่าไม่อยากตื่นไปเรียน อาจจะดูมีอะไรน่าค้นหามากขึ้นก็เป็นได้ การจะท�ำอะไรก็ตาม หากเราหัดคิดที่จะสนุกกับมัน หัดมองหามุมที่จะดึงดูดให้เราท�ำมันได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เบื่อหน่าย เราจะท�ำมันส�ำเร็จได้อย่างแน่นอน การอยากเรียนเก่งก็เช่นกัน หากอยากเรียนเก่งอย่าง เดียว แต่เบื่อหน่ายเหลือเกินกับการไปเรียนหนังสือ เฝ้าเอาแต่ ฝันว่าอยากจะได้เกรดดีโดยไม่สนใจเรียน เปรียบไปก็เหมือนคนจะกินข้าว หากรู้สึกว่าอาหารที่กินมันอร่อย มันน่าลิ้มลอง เราจะกินได้เยอะอย่างที่ไม่ต้องมีใครมาบอกมาบังคับ

อาจารย์อู๋ | 15


ถ้าเราบอกกับตัวเองให้คอยมองหาจุดอร่อย จุดน่าลิ้ม ลองของการเรียน เราจะกินความรู้เข้าไปได้เยอะอย่างที่ไม่ต้องมีใครมา บังคับ อาหารนั้น กินเยอะ กินมากก็ท้องแตกตายเอาได้ง่าย แต่วิชาความรู้นั้น กินเข้าไปได้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดี ไม่มี กินเยอะแล้วหัวแตก หรือถ้าใครมีประสบการณ์หวั แตกเพราะรับ วิชาความรูเ้ ข้าไปมาก ก็ชว่ ยโทรเลขมาบอกอาจารย์อดู๋ ว้ ย อยาก ไปดูให้เห็นกับตา ส�ำหรับใครที่ไม่กลัวหัวแตก พอกินความรู้จนอ้วนพี เดี๋ยวเกรดก็จะดีอย่างไม่คาดฝันเองแหละครับ อาจารย์อู๋รับประกัน

16 | เรียนเก่งไม่ต้องรอชาติหน้า ฉบับมัธยมต้น


เคล็ดลับเรียนเก่งไม่ต้องรอชาติหน้า • ท�ำใจให้ชอบและสนุกกับสิ่งที่ท�ำ ท�ำอย่างมีพลังเสมอ • ค้นหามุมที่สนุกของโรงเรียนให้เจอ จะเป็นการได้เจอเพื่อน การได้เจอรุ่นพี่ การได้ความรู้ใหม่ๆ แล้วใช้สิ่งนั้นน�ำพาให้อยาก ไปโรงเรียน • การได้มโี อกาสไปโรงเรียน นับเป็นโชคดีมบี ญ ุ มาก มีเด็กอีกหลาย ล้านคนบนโลกที่ไม่มีแม้แต่หนังสือซักเล่มเดียว • ตื่นมาบอกกับตัวเองไว้ก่อนเลยว่า ไปโรงเรียนวันนี้ต้องสนุกแน่

อาจารย์อู๋ | 17


สรุปย่อให้เป็น

การสรุปย่อให้เป็นคือหัวใจของการเรียนเก่ง ยิ่งเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นแล้ว ควรจะเริ่มหัดสรุปย่อให้ ช�ำนาญไว้ การอ่านหนังสือนั้นใครก็อ่านได้ แต่จะหาคนสรุปย่อได้อย่างช�่ำชองในยุทธภพนั้นช่าง ยากเย็นนัก ผู้ใดก็ตามที่อ่านหนังสือแล้วมีเคล็ดวิชาการสรุปย่อ ได้อย่างดีจะยิ่งได้เปรียบคนอื่นเขา เคล็ดวิชาการสรุปย่อนั้นไม่ต้องรอนแรมไปกลางป่า กลางดงเพื่อเรียนจากอาจารย์เจ้าส�ำนักแต่อย่างใด อาจารย์อู๋ น�ำมาให้แล้วถึงมือทุกท่าน

อาจารย์อู๋ | 19


เล่าข้อดีของการสรุปย่อเป็นการเรียกน�้ำย่อยซะก่อน การอ่านหนังสือนัน้ หากอ่านไปลอยๆก็เหมือนคนทีอ่ อก ไปจับปลา จับเสร็จก็ไม่ได้ท�ำอะไร เอาปลามาปล่อยไว้ริมแม่น�้ำ เหมือนเดิม ตื่นเช้าขึ้นมา ปลาบางตัวอาจจะยังว่ายวนเวียนอยู่แถว นั้น เพราะตกหลุมรักคนจับ แต่ ป ลาส่ ว นใหญ่ จ ะหายไป ต้ อ งออกไปจั บ มาอี ก อาจจะดีหน่อยตรงรูท้ จี่ บั ปลาแล้วว่าอยูต่ รงไหน ไม่เสียเวลามาก ความรู้ก็เหมือนปลา การเขียนสรุปย่อก็เหมือนจับปลาแล้วเอามาใส่บอ่ ไว้ใส่ กระชังไว้ ไม่ให้หลุดลอยไปไหน ชะโงกหน้ากลับไปดูครั้งใดปลา ก็ยังอยู่เต็ม อีกอย่างการทีจ่ ะสรุปย่อได้ การจะเขียนอะไรออกมาได้ เราต้องเข้าใจเรื่องนั้นชัดในระดับหนึ่ง และยิ่งเขียนแล้วกลับมาอ่านที่เราเขียนไว้เอง ก็จะยิ่งเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นไปอีก มันจะไม่เรียนเก่งสอบแล้วคะแนนดีได้ยังไงล่ะครับ พี่น้อง

20 | เรียนเก่งไม่ต้องรอชาติหน้า ฉบับมัธยมต้น


กลยุทธ์สรุปย่อฉบับส�ำนักอาจารย์อู๋ เริ่มต้นที่ความสนุก คืออย่าได้ไปจริงจัง กังวลว่าจะต้องเขียนให้เป็นระบบ ระเบียบให้ครูตรวจแต่อย่างใด หากระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้ว อาจจะเป็นกระดาษที่ใช้ไป ด้านหนึ่งแล้วก็ได้ เหลืออีกหน้าไว้ให้เราได้จดสรุปย่อ หรือจะ หาสมุดซักเล่มมาประจ�ำวิชานั้นๆก็ไม่มีใครขัด ทีนี้แต่ละบทในหนังสือเรียน เราก็ลองอ่านท�ำความเข้าใจไป ตรงไหนที่เข้าใจ ตรง ไหนที่น่าสนใจเราก็น�ำมาเขียนลงสรุปย่อไว้ จะวาดรูปประกอบ จะเขียนเป็นเส้นโยงไปมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจก็ย่อมได้ ถ้าเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษ ไม่จ�ำเป็นต้องเขียนลงสมุดก็ได้ ให้เขียนใส่เศษกระดาษแล้วแปะไว้ตามฝาผนังบ้านให้ ลายพร้อย จะเขียนรูปประกอบน่ารักแล้วระบายสีดว้ ยก็ไม่มใี คร ว่า หรือจะหากระดาษ Post-It สีเหลืองที่ออกแบบไว้ ส�ำหรับให้เขียนแล้วแปะ มาใช้ก็ได้ ศัพท์ค�ำไหนน่าสนก็เราแปะ ไว้ๆ เดินผ่านบ่อยๆ มองบ่อยๆเดี๋ยวก็จ�ำได้

อาจารย์อู๋ | 21


ถ้าเป็นเนื้อหาพวกประวัติศาสตร์ การอ่านแล้วสรุปย่อจะช่วยให้เราไม่จำ� สับสน คนนั้น เป็นคนนี้ คนไหนอยู่ในศักราชไหน อ่านอย่างเดียวรับประกันว่า มั่วมาก แต่ถ้าอ่านแล้วค่อยๆเอามาเขียนเป็นสรุปย่อ จะช่วยให้ เราจ�ำดีขึ้น สรุปย่อนี้ก็ย�้ำอีกทีนะครับว่าคือ “ย่อ” บางคนไม่คดิ อะไร ลอกทุกตัวในหนังสือมาหมดราวกับ ถ่ายเอกสาร แบบนั้นไม่เรียกว่าย่อ ท�ำไปก็ไม่เกิดผลอะไร เพราะไม่รู้จักการจับใจความ ส�ำคัญ ไม่รู้จักการเลือกว่าอะไรควรจ�ำ อะไรไม่จ�ำเป็นต้องจ�ำ การย่อนี่ก็เหมือนการเลือกเอาส่วนที่ส�ำคัญจริงๆออก มาเขียนไว้ จดไว้ให้จ�ำดีขึ้น หากเปรียบเข้ากับการกินบะหมี่ ก็ไม่ตอ้ งไปเสียเวลาเลือกกินผักให้ยงุ่ ยาก ให้คว้าลูกชิน้ มากินได้เลย พอเราย่อความได้ครบหมดทั้งบทแล้ว คราวนี้กลับมาอ่านอีกที จะจดจ� ำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น 22 | เรียนเก่งไม่ต้องรอชาติหน้า ฉบับมัธยมต้น


หรือจะกลับไปอ่านหนังสือฉบับเต็มก็จะเข้าใจได้ดีขึ้น เป็นแบบนี้แล้วเมื่อถึงวันสอบ คะแนนก็จะไหลมาเทมา สอบได้เกรดดี เรียนเก่งแน่นอนครับ

เคล็ดลับเรียนเก่งไม่ต้องรอชาติหน้า • หากระดาษที่ไม่ใช้แล้ว หรือสมุดซักเล่มมาท�ำสรุปย่อส่วนตัวไว้ ส�ำหรับแต่ละวิชา • สรุปก็คือสรุป อย่าเขียนทั้งหมด เลือกเอาสาระส�ำคัญที่ควรจ�ำ ออกมาเขียนไว้ • สรุปย่อไม่ต้องส่งครู ลายมือไม่ต้องดี เขียนไม่ต้องเป็นทางการ จะวาดรูปวาดลูกศรโยงไปมาเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจมากขึน้ ก็เชิญ ท�ำได้เลย • ก่อนสอบอย่าลืมกลับมาอ่านด้วย สรุปไปแล้วไม่กลับมาอ่านก็ ไม่มีประโยชน์นะจ๊ะ

อาจารย์อู๋ | 23


กล้าตั้งค�ำถาม

ในคาบเรียนอันแสนน่าเบื่อ อาจารย์พูดเนื้อหาวิชาไปเรื่อยๆ เขียนบนกระดานด�ำ นักเรียนก็ได้แต่นั่งจดตามไปอย่างเงียบเชียบ เมื่ออาจารย์ถามว่า “มีใครสงสัยอะไรหรือเปล่า” นักเรียนไทยช่างสุดยอดนัก เข้าใจแจ่มแจ้งทุกอย่าง แม้ จะหลับไปจดไป สัปหงกไปเรียนไปก็ยังเข้าใจชัดเจน มันเป็นความจริงหรือแค่ฝันไป ความจริงหลังฉากก็คอื ไม่คอ่ ยมีใครจะเข้าใจอะไรหรอก แต่กย็ งั ไม่กล้ายกมือถามตรงทีส่ งสัย เป็นซะแบบนีก้ เ็ ก็บง�ำความ สงสัยไว้จนถึงช่วงเวลาสอบ

อาจารย์อู๋ | 25


พอดี

และข้อสอบเจ้ากรรมก็มักจะออกตรงกับที่เราสงสัย

ดังนั้นเพื่อไม่ให้ต้องบอบช�้ำเจ็บใจภายหลัง หากสงสัยอะไรให้กล้ายกมือถาม คุณครูจะได้อธิบาย ให้ฟังในแง่มุมอื่นๆ ซึ่งจะท�ำให้เข้าใจได้ยิ่งขึ้นแน่นอน การกล้า สงสัย กล้าตั้งค�ำถามนี้ ในครั้งแรกอาจจะดูเคอะเขิน แต่ถ้าลอง ได้ท�ำซักครั้ง จะเริ่มชิน สนุก และถามบ่อยขึ้นเรื่อยๆ ห้องเรียนที่มีค�ำถามเกิดขึ้นนั้น จะสนุกสนานขึ้นกว่าปกติ เพราะมีการสื่อสารสองทางเกิดขึ้น เป็นการเรียนการสอน ไม่ใช่แบบการสื่อสารทางเดียว แบบนัน้ เรียกว่าสอนอย่างเดียว ส่วนคนเรียนจะได้เรียน หรือเปล่านั้นไม่มีใครสืบทราบได้ นอกจากไม่มีการเรียนเกิดขึ้นแล้ว สิ่ ง ที่ จ ะตามมาคื อ ความน่ า เบื่ อ ของห้ อ งเรี ย น ชวน หลับ ชวนงีบ เป็นที่สุด ยิ่งเวลาหลังมื้ออาหารกลางวันด้วยละก็ โต๊ะเรียนแม้จะแข็งปานใด ก็ดูจะนุ่มน่านอนเสียจริง

26 | เรียนเก่งไม่ต้องรอชาติหน้า ฉบับมัธยมต้น


ทีนี้หลายคนอาจจะอายที่ต้องบุกเดียวยกมือถาม ให้ลองท�ำงานกันเป็นทีมดู ลองนัดแนะกับเพื่อนๆในทีม ว่าถ้าในกลุม่ เรา สมมุตวิ า่ มีกนั ซักหกคน เกิดสงสัยอะไร ขึ้นมา วันนี้เป็นเวรของใครที่จะเป็นคนยกมือถาม แล้วก็ถามค�ำถามไม่ชัดเจน อีกห้าคนทีเ่ หลือก็ชว่ ยกันถามเสริมได้อย่าลังเล คนถาม เสริมนี่สบายหน่อย เพราะมีคนเปิดหัวไว้แล้ว ง่ายขึ้นเยอะ

นอกจากการถามออกจากปากแล้ว สิ่งที่จ�ำน�ำความสนุกมาให้กับบทเรียนอีกอย่างคือ ถามอยู่ในใจ

เวลาเรียนหนังสือ ก็ลองถามตัวเองในใจว่า สิ่งที่คุณครู ก�ำลังพร�่ำสอนนั้น มันถูกต้องจริง ดีจริงหรือเปล่า คุณครูเขามา หลอกเราหรือเปล่านะ การตั้งค�ำถามเหล่านี้ในใจ จะเป็นการกระตุน้ ให้เราเกิดความคิด เกิดการจดจ่ออยู่ กับสิ่งที่เรียน ไม่ง่วงพับหลับไปเสียก่อน เมื่อเราลองคิดค้นหาดู ตรวจสอบเนื้อหาดู

อาจารย์อู๋ | 27


หากเราพบว่าเนือ้ หามันถูกต้องแล้ว สิ่งทีค่ รูสอนมานั้น ถูกต้องแล้ว เราก็เก็บใส่สมองเราไว้ ความรู ้ ที่ ผ ่ า นกระบวนการค้ น หาความจริ ง ผ่ า น กระบวนการค้นหาความสงสัยมาก่อน จะท�ำให้ความรู้นั้นเป็น ของจริง และไม่ลืมจากหัวเราไปง่ายๆ ไม่เหมือนความรู้ที่เราเอาแต่ท่องจ�ำเป็นนกแก้วนก ขุนทองมา ความรู้แบบนั้น อย่าว่าแต่พกเข้าห้องสอบเลย เอาแค่ออกจากห้องเรียนไม่ลืมก็บุญโขแล้ว แล้ว

เมื่อทั้งในห้องเรียนมันสนุก และความรู้ที่ได้มันลืมยาก เราก็จะเรียนได้ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ และคะแนนสอบก็จะดีขึ้นอย่างไม่คาดฝันเช่นกัน

แต่ก่อนอื่น ลองตั้งค�ำถามแล้วตรวจสอบดูซิว่า เคล็ดลับต่างๆทีอ่ าจารย์อแู๋ นะน�ำมา และจะแนะน�ำต่อ ไปจนจบเล่มนั้น มีดีจริงหรือเปล่านะเออ 28 | เรียนเก่งไม่ต้องรอชาติหน้า ฉบับมัธยมต้น


เคล็ดลับเรียนเก่งไม่ต้องรอชาติหน้า • อย่าอายที่จะลุกขึ้นถาม คนที่มีค�ำถามแล้วเก็บง�ำไว้ในใจต่าง หากที่น่าอาย • ไม่มีค�ำถามใดที่ฟังดูโง่ ไม่มีค�ำถามใดที่ฟังดูไร้ค่า สงสัยก็ถาม ได้เลย มีคนสงสัยแบบเราแน่นอน เพียงแต่เขาไม่กล้าที่จะถาม • นัดกันถามเป็นทีมก็สนุกดี ไม่น่าเบื่อ ความอายจะลดลง • ถามวันนี้ เพื่อเกรดสี่ในวันหน้า

อาจารย์อู๋ | 29


สนุกกับภาษาอังกฤษ

ปีนี้พุทธศักราช 2555 ปีแห่งความข�ำ อีกสามปี จะเป็นปีพุทธศักราช 2558 ปีแห่งประชาคมอาเซียน ปีที่ตลาดเสรีจะเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค การเคลื่อนย้าย แรงงาน เคลื่อนย้ายสินค้าจะท�ำได้อย่างเสรี โดยไม่มีกำ� แพงใดๆ มากั้น เป็นปีที่น่าสนใจอย่างยิ่ง แต่สิ่งที่น่าสนในยิ่งกว่าก็คือ การติดต่อค้าขายต่อกันในภูมิภาคอาเซียนนั้น ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ

อาจารย์อู๋ | 31


ใครที่ภาษาอังกฤษพอพูดได้ ไม่ต้องดีมากขนาดเขียน วรรณกรรมได้ เอาแค่พอสือ่ สารได้ เขียนรายงานในสาขาทีต่ วั เอง ศึกษาได้ คุยกับเพือ่ นร่วมงานรูเ้ รือ่ ง อ่านคูม่ อื การท�ำงานได้ไม่ผดิ พลาด ก็สามารถย้ายไปท�ำงานที่สิงคโปร์ มาเลยเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และประเทศอื่นๆในอาเซียน ได้อย่างสบาย เริ่มเห็นความส�ำคัญของภาษาอังกฤษกันหรือยังครับ ต้นๆ

เมื่อภาษาอังกฤษมีความส�ำคัญขนาดนี้ การตัง้ ใจเรียนภาษาอังกฤษก็เป็นสิง่ ทีค่ วรท�ำเป็นล�ำดับ การจะเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ดีนั้น ต้องเริ่มจากท�ำใจให้สนุกกับภาษาอังกฤษเสียก่อน

ในห้องเรียน อาจจะมีการเรียนการสอนน่าเบือ่ จะด้วย บรรยากาศการเรียน คาบเรียนดันไปอยู่หลังอาหารกลางวัน อากาศร้อน น่านอนมากกว่าน่าเรียนก็สุดแล้วแต่ แต่ น อกห้ อ งเรี ย นเราต้ อ งหาเรื่ อ งสนุ ก ๆของภาษา อังกฤษท�ำให้ได้ ยกตัวอย่างเช่น ใครชอบอ่านนิยายรักหวานแหวว น่าจะลองหานิยายรักภาษาอังกฤษมาอ่านดู ใครชื่นชอบข่าวสารฟุตบอล 32 | เรียนเก่งไม่ต้องรอชาติหน้า ฉบับมัธยมต้น


แทนทีจ่ ะเข้าเว็บข่าวฟุตบอลทีเ่ ป็นภาษาไทย น่าจะลอง เข้าเว็บข่าวที่เป็นภาษาอังกฤษดู หรือใครชอบดูหนัง นับแต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป ก็ควรเลิกดูหนังทีพ่ ากย์ไทย หรือ หนังที่เราได้แต่อ่านซับไตเติ้ลข้างล่าง ดูหนังจบภาษาอังกฤษไม่ ได้ดีขึ้นเลย กลายเป็นว่าอ่านภาษาไทยได้ดีขึ้น ลองปิ ด ซั บ ไตเติ้ ล ดู เชื่ อ ว่ า หนั ง ยั ง สนุ ก เหมื อ นเดิ ม แน่นอน แต่ภาษาอังกฤษของเราจะดีขึ้นด้วย การรู้ตัวว่าต้องปรับปรุงและพัฒนาภาษาอังกฤษตั้งแต่ อยู่ ม.ต้นนั้น ถือว่าโชคดีและยังมีเวลาในการปรับปรุงตัว ต่อให้ภาษาอังกฤษห่วยแค่ไหน ต่อให้ฟังไม่รู้เรื่อง เขียนไม่ออกเลยแค่ไหน แต่ถา้ ใช้เวลา ให้เวลา ลองเริม่ สนุกกับวิชาภาษาอังกฤษ อดทนฝึกฝนไปเรือ่ ยๆ พูดถูกพูดผิด ฟังถูกฟังผิดไปเรือ่ ย ใช้เวลา ไม่เกินจบ ม.ต้น ภาษาอังกฤษย่อมจะดีขึ้นแน่นอน เมื่อขึ้นม.ปลาย หรือจะต้องสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษก็จะดีในระดับที่ไม่แพ้ใคร อ.อู๋เขียนบอกไว้ตั้งแต่อยู่ ม.ต้น อาจารย์อู๋ | 33


ก็ขอให้เริ่มต้นฝึกฝนกันได้เลย เวลาอยู่ม.ปลายจะได้ไม่มานั่งเสียใจว่าภาษาอังกฤษ ไม่ดี สอบเข้ามหาวิทยาลัยล�ำบาก จะกลับล�ำกลับตัวก็กลัวไม่ทนั ถ้าเชื่อกันเริ่มฝึกฝนตั้งแต่อ่านบทนี้จบ ถึงตอนนั้น คงจะพูดกับฝรั่งปร๋อแน่นอน

34 | เรียนเก่งไม่ต้องรอชาติหน้า ฉบับมัธยมต้น


เคล็ดลับเรียนเก่งไม่ต้องรอชาติหน้า • สมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษให้มาส่งที่บ้านทุกวัน เลื อ กอ่ า นอย่ า งน้ อ ยวั น ละหนึ่ ง ข่ า วอย่ า งสม�่ ำ เสมอ วั น ไหน ไม่มีเวลา แค่อ่านพาดหัวข่าวก็ดีมากแล้ว • หัดเข้าเว็บภาษาอังกฤษ เว็บฟุตบอล เว็บหนัง เว็บเพลง หรือ อะไรก็ได้ ขอให้เป็นภาษาอังกฤษ เว็บพวกนี้ข้อมูลกว้างไกลแถม ยังอ่านสนุกอีกต่างหาก • หัดดูหนังไม่ตอ้ งพึง่ ค�ำบรรยายไทย แรกๆจะงงๆ ดูไปซักสิบนาที จะชินและสนุกเอง • กล้าพูด กล้าใช้ ผิดไม่ว่าแต่อย่านิ่งเงียบและได้แต่ยิ้มๆ

อาจารย์อู๋ | 35


สนุกกับคณิตศาสตร์

เกือบทุกคนฝันอยากจะเก่งคณิตศาสตร์ จะด้วยเพราะอยากได้เกรดดีกบั เขาบ้าง หรือสนใจและ ชื่นชอบอยู่แล้วก็ตามที แต่น้อยคนที่จะรู้หนทางสู่การเป็นคนเก่งคณิตศาสตร์ มี ห นั ง หลายเรื่ อ งที่ ว าดภาพจ� ำ ในหั ว คนทั่ ว ไปว่ า คนจะเก่งคณิตศาสตร์ได้นั้น ต้องเพี้ยนๆสติเฟื่องหน่อย จะต้อง มีหัวอัจฉริยะตั้งแต่เกิด มองสมการคณิตศาสตร์ครั้งเดียวก็หา ค�ำตอบได้เลย คนแบบนั้นมีแต่ในหนังทั้งนั้นแหละครับ

อาจารย์อู๋ | 37


คนที่จะเก่งคณิตศาสตร์ของจริงต้องเริ่มที่ความสนุก สนุกทีจ่ ะฝึกฝนการแก้ปญ ั หาทางคณิตศาสตร์ สนุกทีจ่ ะ หาโจทย์มาลองท�ำ เมื่อเราเรียนในห้องแล้ว อย่าปล่อยให้ความ รู้ด้านคณิตศาสตร์มันจบอยู่แค่ในห้อง ต้องให้มันลุกลามออกมา นอกห้องด้วย สมมุติเรียนเรื่องความน่าจะเป็น ออกมานอกห้องก็ลองใช้ความรู้ที่ร�่ำเรียนมา หาโอกาสของการถูกหวยงวดต่อไปดูหน่อยซิ ว่ามีมาก น้อยเพียงไร เผื่อคิดได้แม่นย�ำ พรุ่งนี้อาจจะรวยอย่างที่คนขายหวย เขาชอบโฆษณาก็เป็นได้ การจะเป็นคนเก่งคณิตศาสตร์นั้น แท้จริงแล้วไม่ยาก เลยเคล็ดลับมีสามข้อส�ำคัญ ท�ำโจทย์ให้เยอะ ท�ำโจทย์ให้เยอะ และท�ำโจทย์ให้เยอะ เคล็ดลับมีเพียงเท่านี้จริงๆ

38 | เรียนเก่งไม่ต้องรอชาติหน้า ฉบับมัธยมต้น


การลองฝึกฝนท�ำโจทย์คณิตศาสตร์นั้น ในครั้งแรกที่ ลองท�ำ ลองฝึกฝน จะช้ามาก จะยากมาก บางทีก็เป็นมุมของ การหาค�ำตอบที่เรานึกไม่ถึง แต่เมื่อฝึกฝนท�ำโจทย์ไปเยอะๆแล้ว เราจะเริ่มช�ำนาญ หาหนทางในการแก้ปัญหา หาค�ำตอบออกมาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนของอาจารย์อู๋คนหนึ่ง มาเรียน ม.ต้นด้วยอาการงุนงง เริม่ ต้น มัธยมศึกษาปีทหี่ นึง่ ด้วยการสอบตกคณิตศาสตร์ เป็นคนอืน่ อาจท้อแท้ถอดใจไปแล้ว แต่ไม่ใช่คนนี้ เขามี ความฝันอยากจะเรียนหมอ เขาจะชอบคณิตศาสตร์หรือเปล่า ไม่รู้ แต่ในเมื่อการสอบเข้าหมอต้องใช้คณิตศาสตร์ เขาก็จะเก่ง แล้วเชี่ยวชาญให้ได้ เพื่อนคนนี้ก�ำหนดสิ่งที่ต้องท�ำทุกวันขึ้นมา นั่นก็คือการท�ำโจทย์คณิตศาสตร์ทุกวัน จะโจทย์ง่ายโจทย์ยากไม่ส�ำคัญ แต่ต้องท�ำวันละสิบข้อ ท�ำถูกท�ำผิดช่างมัน แต่ต้องมีทุกวัน วันละสิบข้อ

อาจารย์อู๋ | 39


หนึ่งเดือนก็ท�ำได้สามร้อยข้อ หนึ่งปีก็ท�ำได้สามพันหก ร้อยห้าสิบข้อ หรือ แถมอีกสิบข้อถ้าปีนนั้ เดือนกุมภาพันธ์มยี สี่ บิ เก้าวัน ด้วยความมุ่งมั่นไม่ลดละ แม้ ม.1 จะสอบตกคณิตศาสตร์ แต่เมื่ออยู่ ม.2 เขาสอบคณิตศาสตร์ได้เกรดสี่ ปั จ จุ บั น เพื่ อ นคนนี้ ไ ม่ ไ ด้ เ รี ย นหมออย่ า งที่ คิ ด ไว้ ตอน ม.1 ไม่ใช่เพราะสอบไม่ติด แค่เขาเปลี่ยนใจ ไปเรียนวิศวะแทน

40 | เรียนเก่งไม่ต้องรอชาติหน้า ฉบับมัธยมต้น


เคล็ดลับเรียนเก่งไม่ต้องรอชาติหน้า • ท�ำโจทย์ให้เยอะ • ท�ำโจทย์ให้เยอะ • ท�ำโจทย์ให้เยอะ • ท�ำสามข้อด้านบนให้ได้

อาจารย์อู๋ | 41


เรียนเก่งไม่ต้องรอชาติหน้า ฉบับมัธยมต้น  

กลยุทธ์เรียนเก่งสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you