Page 1


สำ�นักพิมพ์ภาราดาบุ๊ค www.paradabook.com


เรียนไม่เก่ง แต่ พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษได้สบาย สุดยอดเคล็ดลับที่จะท�ำให้คะแนนสอบ ภาษาอังกฤษดีเกินหน้าเกินตาเพื่อนฝูง ใช้ได้ทั้งข้อสอบ GAT O-NET และข้อสอบรับตรงทุกสถาบัน

อาจารย์อู๋


เรียนไม่เก่งแต่พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษได้สบาย อาจารย์อู๋ พฤศจิกายน 2555 ราคา 139 บาท สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 โดย นายธัญกฤต คงจันทร์ ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำ�นักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data อาจารย์อู๋. เรียนไม่เก่งแต่พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษได้สบาย.-อุบลราชธานี : ภาราดาบุ๊ค, 2555. 160 หน้า. 1. ภาษาอังกฤษ--ข้อสอบและเฉลย. I. ชื่อเรื่อง. 420.76 ISBN 978-616-7567-21-1 จัดจำ�หน่ายทั่วประเทศไทย บริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำ�กัด 108 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จังหวัด นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-2423-9999 โทรสาร 0-2449-9561-3 Homepage : http://www.naiin.com


จัดทำ�โดย : สำ�นักพิมพ์ภาราดาบุ๊ค http://www.PARADABOOK.com 163/2 ถ.พิชิตรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4526-3479 E-mail : THANKRIT@gmail.com ที่ปรึกษา : วลัยพร พรพงศ์ บรรณาธิการ : ธัญกฤต คงจันทร์ แบบปก : ธัญกฤต คงจันทร์ รูปเล่ม : ศิรดา เลิศลำ�เนาชัย พิมพ์ที่ โรงพิมพ์เดือนตุลา โทรศัพท์ 0-2996-7393-4 โทรสาร 0-2996-7395 ถ้ามีการชำ�รุดบกพร่องหรือผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์ โปรดส่งคืนหรือนำ�มาเปลี่ยนได้ที่ www.PARADABOOK.com ถ้าสั่งซื้อจำ�นวนมาก หรือต้องการนำ�ไปบริจาค ทางสำ�นักพิมพ์จะลดให้เป็นพิเศษ โปรดติดต่อ โทรสาร 0-4526-3479 E-mail : THANKRIT@gmail.com


ค�ำน�ำ

การเรียนให้เก่ง กับการสอบให้ได้คะแนนดีนั้น มันเป็นคนละเรื่องกัน

คนที่เรียนเก่ง พอต้องลงสนามสอบอาจจะสอบได้ คะแนนน้อยก็ได้ แต่คนที่เรียนไม่เก่ง พอประกาศคะแนนออกมา อาจสร้างเซอร์ไพรส์! เพราะการสอบนั้น ไม่ว่าจะเป็นการสอบ GAT มหาโหด O-NET สุดหิน หรือ สอบรับตรงประเภทแพ้คัดออกของทุกที่


คนที่จะสอบได้คะแนนดี ไม่จ�ำเป็นต้องเรียนเก่งมาก่อน ไม่ จ�ำเป็นต้องได้เกรดดีมาก่อน แต่ต้องเป็นคนที่เตรียมตัวไปสอบอย่างดี รู้เส้นสนกลใน รู้สิ่งที่ต้องท�ำและสิ่งที่ต้องไม่ท�ำเมื่อเข้า ห้องสอบ แบบนี้ถึงจะสอบได้คะแนนดีอย่างที่ฝันเอาไว้ โดยเฉพาะส่วนของวิชาภาษาอังกฤษ ที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับนักเรียนไทยมาทุกยุคทุกสมัย สร้างความปวดกบาลให้ทุกหย่อมหญ้า ข้อสอบวิชานี้ การจะท�ำให้ได้คะแนนดี ยิ่งต้องมีการ เตรียมตัวที่รอบคอบกว่าวิชาอื่น เพราะวิชาอื่นยังพอเดาทางได้ว่าจะต้องออกเรื่องนั้น เรื่องนี้ แต่วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบจะมาจากทุกทิศทุกทาง ทุกกระบวนท่าเพื่อทดสอบทักษะการใช้ภาษาของเราอย่างเต็มที่ แค่เล่าก็รู้สึกขนลุกแล้ว แต่ทุกท่านไม่ต้องกังวลไป เมื่อหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้ว สู้ทนเปิดอ่านมาจนจะจบค�ำน�ำอยู่แล้ว ขออย่าได้วางลงเลย


รีบจ่ายสตางค์พาหนังสือเล่มนี้ออกจากร้านขายโดย ด่วน เพราะในเล่มประกอบไปด้วยสุดยอดเคล็ดวิชาการสอบ ภาษาอังกฤษ ที่ไม่เคยแฉอย่างเจาะลึกขนาดนี้มาก่อน และไม่ได้เขียนด้วยลีลาเรียบเฉยแบบพูดไปเรื่อยเปื่อย ซะที่ไหน แต่มาเป็นค�ำแนะน�ำภาษาอังกฤษ ตั้งเป็นชื่อบทไล่จาก ตามตัวอักษร A – Z ให้เข้ากับวิชาภาษาอังกฤษที่เราต้องไปลุย อย่างน้อยที่สุด อาจจะมีชื่อบทบางค�ำ ไปออกเป็น ข้อสอบบ้างก็ได้นะเออ ได้ประโยชน์ตั้งแต่หัวบทกันเลยทีเดียว

ของดีขนาดนี้ ไม่มีไว้ในครอบครอง ไม่ควรเข้าสอบภาษาอังกฤษนะจ๊ะ

ด้วยรักและคิดถึง อาจารย์อู๋ ปลายฝน – 2555 - บางไผ่


สารบัญ

Action! Believe Chat Do and Don’t Entertainment Friends Grammar H2O Idiom Joke Keep doing Look Like Love Meditation

12 16 22 26 32 38 44 50 56 62 66 72 80


Newspaper One Book Post-it Question Read Read Read Schedule Ten Minute University Victory Write X-men You ZZZZzzzz

86 92 96 102 107 112 118 124 128 132 138 144 150


Action!

เวลาถ่ายหนัง ไม่ว่าไทยหรือเทศ ศัพท์ค�ำอื่นจะมีชื่อเรียกต่างกันไปตามภาษาที่ใช้ แต่ค�ำ สั่งที่ผู้ก�ำกับใช้สั่งให้นักแสดงเริ่มเล่นนั้น ไม่ว่าชาติไหนภาษาไหน ก็ใช้อยู่ค�ำเดียวกัน Action! แปลเป็นไทยตรงๆว่าการกระท�ำ ถ้าจะให้มีรสชาติก็ต้องแปลว่า ลุย! อาจารย์อู๋ | 13


การเตรียมสอบภาษาอังกฤษให้ประสบความส�ำเร็จนั้น มันก็ต้องเริ่มที่ค�ำนี้แหละ คือให้ลงมือท�ำ ลงมือเริ่มปฏิบัติ หรือให้ ลุยได้เลย ไม่ต้องรีๆรอๆจดๆจ้องๆ หลายคนเอาแต่เตรียมแผนไว้ในหัว แผนการอ่านหนังสือแบบที่ 1 ถ้าท�ำไม่ได้ก็ยังมี แผนการอ่านหนังสือแบบที่ 2 หลายคนหนักกว่านั้น ยังมีแผนส�ำรอง เผื่อท�ำไม่ได้ตาม แผนที่ 2

อยากจะบอกทุกคนว่า แผนที่ดีที่สุด คือแผนที่ลงมือท�ำได้เลย เดี๋ยวนี้ วันนี้ ไม่ต้องรอพรุ่งนี้

คนที่ลงมือท�ำอย่างรวดเร็ว และท�ำอย่างต่อเนื่อง ไม่เคย มีใครล้มเหลว คนที่ล้มเหลวคือคนที่เอาแต่นอนหลับ จ�ำนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่ากันได้ใช่มั้ยครับ นิทาน เรื่องนี้เขาไม่ได้แต่งไว้หลอกเด็กอย่างเดียวที่ไหน เนื้อเรื่อง สะท้อนชีวิตจริงด้วยต่างหาก เรียนไม่เก่งแต่พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษได้สบาย | 14


กระต่ายเอาแต่นอน มาพบกับเต่าที่ไม่สนใจอะไร ลุยอย่างเดียว ออก Action ตลอดเวลา ถ้าจะให้เปรียบ กระต่ายก็เหมือนคนที่เรียนเก่ง ได้เกรดดีได้คะแนนดี นั่นแหละ ถ้าประมาทไม่ยอมเตรียมตัวสอบให้ดี ก็อาจพ่ายแพ้แก่เต่าซึ่งเรียนไม่เก่งเกรดไม่สวย แต่มุ่งมั่น เตรียมสอบมาอย่างดีก็เป็นได้ เอาล่ะ อย่ามัวชักช้าอยู่เลย ลงมือทุ่มเทเตรียมสอบภาษาอังกฤษกันได้แล้ว จะเหลือเวลากี่วันกี่เดือนก็ช่างมัน ลงมือลุยตั้งแต่วันนี้ อ่านสิ่งที่อาจารย์อู๋จะถ่ายทอดตลอดทั้งเล่มแล้วลอง ท�ำให้หมดสิ้นดู เชื่อเหลือเกินว่า เวลาเห็นคะแนน รอยยิ้มจะปรากฏบนใบหน้าอย่างแน่นอนครับ พร้อมแล้วนะ Action! อาจารย์อู๋ | 15


เรียนไม่เก่งแต่พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษได้สบาย | 16


Believe

believe บีลีฟ ส่วนใหญ่จะแปลว่าเชื่อหรือเชื่อถือ แต่อาจารย์อู๋ชอบค�ำแปลที่แปลว่า ศรัทธา

ก่อนที่เราจะลงมือท�ำอะไร เราต้องเชื่อและศรัทธาในสิ่ง นั้นก่อน

อาจารย์อู๋ | 17


ก่อนที่เราจะลงสนามสอบ อยากให้เราทุกคนมีศรัทธาในสิ่งหนึ่ง นั่นก็คือ ตัวเราเอง

หลายคนเรียนไม่เก่ง ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง เกรดที่ ผ่านมาก็ป้วนเปี้ยนอยู่แถวเกรดหนึ่งกับสอง พอจะสอบก็นึกย้อน ไปถึงอดีตที่ผ่านมา เสร็จแล้วก็ทอดถอนใจกับตัวเองว่าชาตินี้คง ไม่มีโอกาสสอบได้คะแนนดีกับเขา พอคิดแบบนี้ ไอ้ครั้นจะขยันเตรียมสอบก็คงไม่ท�ำ อ่านหนังสือก็เอาแต่พอได้อ่าน ให้รู้สึกว่าอ่านแล้วนะ เป็นแบบนี้ก็คงจะเป็นอย่างที่คิดคือไม่ว่าชาตินี้ชาติหน้า หรือชาติไหนคงจะไม่มีโอกาสได้คะแนนดีกับเขา

อยากให้ลองคิดใหม่

เรียนไม่เก่งแต่พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษได้สบาย | 18


ภาษาอังกฤษนั้นไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิด คนที่เขาเรียน เก่ง สอบได้คะแนนดี เขาก็ไม่ได้นอนๆนั่งๆอยู่เฉยๆแล้วคะแนนก็ ลอยมาหาซะที่ไหน

ทุกคนต่างก็ต้องขยันทุ่มเทแรงกายแรงใจด้วยกันทั้งนั้น

และความลับอีกอย่างหนึ่งก็คือ การจะพลิกจากคนที่ไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมาเป็น คนที่เก่งในระดับสอบได้นั้น มันไม่ได้ใช้เวลานานอะไรเลย ทุ่มเทแรงกายแรงใจซักสามเดือน ก็น่าจะสอบได้คะแนนดีแล้ว การสอบภาษาอังกฤษนั้น ไม่ว่าจะสอบ GAT O-NET สอบวิชาสามัญของรับตรง หรือจะสอบคัดเลือกสถาบันไหนใน ประเทศไทยนั้น

สิ่งที่เป็นโชคอย่างหนึ่งคือ

อาจารย์อู๋ | 19


เขาไม่ได้ทดสอบการฟัง

ท�ำให้ง่ายต่อการเตรียมตัวไปอีกขั้นนึง เพราะการอ่าน นั้นมันมาแบบคมชัด ถ้าเราจ�ำศัพท์ได้ แม้หูไม่กระดิกฟังไม่ออก ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ขอให้อ่านให้ออก เขียนก็ยังไม่ต้องได้ แค่กาให้ถูกก็ สามารถเก็บคะแนนกลับบ้านไปได้แล้ว สองอย่างเองครับ อ่านให้ออกและกาให้ถูก ไม่ยากใช่มั้ยครับ ในช่วงเวลาเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ขอให้ทุ่มเทสุดชีวิต เพื่อฝึกฝนทักษะการอ่านภาษา อังกฤษให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

เรียนไม่เก่งแต่พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษได้สบาย | 20


แล้ว

เราจะเก่งไม่เก่งมาจากไหนอย่าได้ไปสนใจ พุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว อย่าหันไปมองอดีตที่ผ่านมา แล้วทุกคนจะสอบได้คะแนนดีแน่นอน อาจารย์อู๋เชื่ออย่างนั้นครับ

อาจารย์อู๋ | 21


เรียนไม่เก่งแต่พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษได้สบาย | 22


Chat

ส�ำหรับวัยรุ่นยุคนี้ การ “แชต” ในโลกออนไลน์คงเป็นเรื่องธรรมดา แต่รู้หรือไม่ว่า การแชตธรรมดาจะไม่ธรรมดาอีกต่อไป เพราะสามารถช่วยเราฝึกภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นได้ ด้วยการ Chat เป็นภาษาอังกฤษ

ถูกต้องแล้วครับ เลิก Chat เป็นภาษาไทยได้แล้ว นับ แต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันสอบ ขอให้ Chat กับเพื่อนๆด้วย ภาษาอังกฤษ อาจารย์อู๋ | 23


ไม่ต้องไปรอฝรั่งมา Chat ด้วยหรอกครับ ไม่รู้จะมีฝรั่ง หัวทองหลงทางมารู้จักเราเมื่อไหร่ Chat กับเพื่อนคนไทยด้วยกันนี่แหละ แค่คุยเป็นภาษาอังกฤษ ดีนัก

แรกๆจะกระท่อนกระแท่นตามทักษะทางภาษาที่ยังไม่ นึกศัพท์ไม่ออกบ้าง พิมพ์เป็นภาษาคาราโอเกะบ้าง แต่ก็อย่าได้ไปใส่ใจ

ประโยคไหนนึกออก ศัพท์ไหนใช้ได้ ให้งัดออกมาใช้ให้ หมด พิมพ์ถูกพิมพ์ผิดช่างมัน ขอให้พิมพ์ ขอให้คุย อย่าอยู่ นิ่งๆ ยิ่ง Chat เยอะ ยิ่งมีโอกาสฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ มากขึ้นเท่านั้น และยิ่งฝึกฝนมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเก่งมากขึ้น เท่านั้น ยิ่งเก่งมากขึ้นเท่าไหร่ คะแนนสอบก็จะดีมากขึ้นเท่านั้น

เรียนไม่เก่งแต่พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษได้สบาย | 24


การฝึก Chat แบบนี้ จะเป็นเหมือนการบังคับสมองตัว เองให้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบภาษาอังกฤษ คือคล้ายๆกับคนที่ โดนส่งไปอยู่เมืองนอก หันไปทางไหนก็มีแต่คนพูดภาษาอังกฤษ ไม่มีใครพูดไทยด้วยซักคน สมองจะพยายามหาทางสื่อสารให้ได้ เพื่อเอาตัวรอด เช่นเดียวกัน ถ้าเรามุ่งมั่นที่จะ Chat เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น สมองก็จะพยายามปรับตัวให้สื่อสารได้เอง การเรียงประโยคจะค่อยๆดีขึ้น การนึกศัพท์มาใช้ก็จะค่อยดีๆขึ้น และที่ส�ำคัญ วิธีนี้เป็นการฝึกภาษาอังกฤษที่สนุกอย่าบอกใคร คราวหน้าคราวหลังคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเห็นเรานั่ง Chat อย่างเอาเป็นเอาตาย แล้วท่านห้าม จะได้เอาไปอ้างได้ว่า หนูก�ำลังฝึกภาษาอังกฤษอยู่นะจ๊ะ

อาจารย์อู๋ | 25


เรียนไม่เก่งแต่พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษได้สบาย | 26


Do and Don’t

เพื่อให้เกิดความชัดเจน มาบทนี้จึงขอแนะน�ำสิ่งที่ควรท�ำและสิ่งที่ไม่จ�ำเป็นต้อง ไปท�ำให้เสียเวลา เน้นกันชัดๆ3ข้อ ดังต่อไปนี้

1 ให้อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับปกติ ไม่ ต้องอ่านฉบับส�ำหรับเด็กแล้ว

อาจารย์อู๋ | 27


ทักษะที่น�ำมาทดสอบเราในข้อสอบภาษาอังกฤษนั้น เกือบทั้งหมดเป็นทักษะในแง่ของการอ่าน การฟังการพูดนั้นไม่ ได้ทดสอบเลย ดังนั้นถ้าเราอ่านให้มาก อ่านให้เยอะ ก็จะได้ เปรียบ หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในท้องตลาดบ้านเรานั้นมีอยู่ สองเจ้า คือ The Nation กับ Bangkok Post เลือกอ่านเจ้าใด เจ้าหนึ่งได้ตามสบาย แต่จะมีหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษอีกประเภทหนึ่งคือ ส�ำหรับเด็ก เนื้อหาจะง่าย บทความจะสั้นๆ ใช้ศัพท์ง่ายๆ อ่าน แล้วก็ดูเข้าใจดี แต่มันไม่เร้าใจหรอกครับ เพราะไม่ได้ปรับทักษะ ทางด้านภาษาอังกฤษให้สูงขึ้นพอที่จะไปต่อสู้กับข้อสอบภาษา อังกฤษได้ ดังนั้นอ่านไปก็เสียเวลาเปล่า สู้อ่านฉบับมาตรฐานโลก เลยดีกว่านะครับ

เรียนไม่เก่งแต่พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษได้สบาย | 28


2 ดูหนังฝรั่งให้เยอะเข้าไว้ หัดฟังเสียง หัดพูด ตาม แต่อย่าเปิดค�ำบรรยายภาษาไทย

หลายคนชอบดูหนัง ก็พยายามฝึกฝนภาษาอังกฤษของ ตนเองด้วยการดูหนังฝรั่ง อยากบอกว่ามาถูกทางแล้วครับ พยายามดูต่อไป สิ่งที่อยากให้ท�ำเพิ่มเติมคือ เมื่อได้ยินประโยคที่ น่าสนใจหรือเราจับประโยคไหนได้เป็นพิเศษให้หัดพูดตาม การหัดพูดตามนี้คล้ายๆกับการฝึกภาษาของเด็กทารก คือได้ยินใครเขาพูดอะไรก็พูดตาม พูดตามไปซักระยะ ก็ จะเริ่มพูดเองได้ครับ แต่สิ่งที่ไม่แนะน�ำให้ท�ำคือ ดูหนังไป เปิดค�ำบรรยาย ภาษาไทยไปด้วย อาจารย์อู๋เขียนแบบนี้ น�ำมาจากประสบการณ์ตรง ถ้าดูหนังฝรั่งแล้วเปิดค�ำบรรยายภาษาไทยไปด้วย

อาจารย์อู๋ | 29


ผลที่ได้คือ อ่านภาษาไทยได้ไวและแตกฉานมากขึ้นครับ ส่วนภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งขึ้นเลย

3 เวลาเข้าสอบ ให้พยายามท�ำข้อสอบที่ท�ำได้ อย่าไปมัวนั่งคิดข้อยาก

เวลาอยู่ในห้องสอบ ไอ้การที่จะไปนั่งคิด ครุ่นคิดข้อที่ ท�ำไม่ได้นั้น มันเสียเวลายิ่งนัก รีบพุ่งตรงไปเก็บคะแนนในข้อที่ท�ำได้ให้หมดดีกว่า เพราะว่าข้อยากข้อง่ายนั้น เราเท่าเทียมกัน คะแนนเท่า กันครับ มีหลายคนที่พอเจอข้อยาก ก็นั่งคิดมันอยู่อย่างนั้น นัยว่าอยากเอาชนะ อยากจะพิชิตให้ได้คิดให้ออก ไม่รู้จะท�ำแบบ นั้นไปท�ำไม

เรียนไม่เก่งแต่พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษได้สบาย | 30


เพราะนั่งคิดไปก็ไม่ได้จะเก่งขึ้น หรือ ทักษะทางด้าน ภาษาอังกฤษจะดีขึ้นจนบังเกิดความมหัศจรรย์รู้ค�ำตอบขึ้นมา ซะที่ไหน ข้อไหนรู้ก็รีบตอบโลด ข้อไหนไม่รู้ ไม่มีอยู่ในหัวก็เว้นไว้ ก่อน ท�ำข้อที่ท�ำได้ให้หมด แล้วข้อที่ท�ำไม่ได้ค่อยมามั่วทีหลัง ท�ำแบบนี้รับรองคะแนนดี สอบที่ไหนก็ติดครับ

อาจารย์อู๋ | 31


เรียนไม่เก่งแต่พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษได้สบาย | 32


Entertainment

ชื่อว่าการเตรียมสอบ หลายคนฟังแล้วก็เล่นเอาใจคอห่อเหี่ยว คิดว่าคงน่าเบื่อ เซ็ง เหงา โดดเดี่ยว อย่าไปเตรียมมัน เลยดีกว่า หนีไปเที่ยวกับเพื่อนให้สบายใจ เป็นซะแบบนี้ กว่าจะสอบได้คะแนนดีกับเขาคงต้องรอชาติหน้า

อาจารย์อู๋ | 33


ใครว่าการเตรียมสอบมันน่าเบื่อล่ะครับ เราสามารถเตรียมสอบให้สนุกได้

อย่าไปมัวนั่งท่องศัพท์เป็นนกแก้วนกขุนทองให้เมื่อย เปิดเพลงฟังสิครับ

Entertainment รู้จักกันบ้างหรือเปล่า

แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นเพลงภาษาอังกฤษนะ เพลง ไทยเพลงจีนเพลงเกาหลีขอเว้นไว้ก่อน เพราะฟังไปภาษาอังกฤษ ก็ไม่ได้ดีขึ้น เปิดเพลงฝรั่งฟังเลยจ้า ฟังแล้วอย่าฟังเปล่า ให้พยายามจับเอาศัพท์ จับเอา ประโยคในเพลงออกมา ถ้าจะให้ดี เรียนไม่เก่งแต่พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษได้สบาย | 34


ฟังแล้วก็เปิดเนื้อเพลงดูไปด้วย ศัพท์ค�ำไหนที่น่าสนใจ เราก็ลองเปิดดูค�ำแปล การเปิดศัพท์แบบนี้เราจะจ�ำได้ดีกว่าไปนั่ง ท่องทีละค�ำ ในบางเพลงก็จะมีส�ำนวนหรือ Idiom ออกมาให้เราได้ จดจ�ำกัน สนุกกว่านั่งอ่านหนังสือรวมส�ำนวนแน่นอน หรือใครชอบดูหนัง เปิดหนังโลดครับ แนะน�ำว่าให้เช่าเป็นแผ่น DVD มา เพราะสามารถเลือก ค�ำบรรยายใต้ภาพหรือ Subtitle ได้ว่าอยากให้เป็นภาษาอะไร ขอความกรุณามิตรรักทุกท่านเลือกเป็น English นะ ครับ ภาษาอื่นเอาไว้สอบเสร็จค่อยว่ากัน ที่นี้ดูหนังไป หูก็ฟังไป ตาก็อ่าน Subtitle ไปเรื่อยเปื่อย ดูไปอ่านไปอย่างสนุกสนาน ทั้งศัพท์ทั้งประโยคทั้งวิธีการใช้ค�ำในสถานการณ์ต่างๆ จะค่อยๆซึมเข้าหัวเราอย่างช้าๆ สนุกด้วย ฉลาดด้วย คะแนนดีด้วยนั่นเอง

อาจารย์อู๋ | 35


หรือช่วงนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก�ำลังเตะกันอย่างเมามัน เวลาดูบอลก็อยากให้ปิดเสียงบรรยายของบรรดาผู้บรรยายไทย เสียงนุ่มทั้งหลายไว้ก่อน แล้วเปลี่ยนไปฟังเสียงบรรยายของผู้ บรรยายภาษาอังกฤษดูบ้าง เชื่อเหลือเกินว่าจะได้รับศัพท์ใหม่ๆ เข้ามาเต็มไปหมด เวลาเข้าเว็บกีฬาก็ละเว้นเว็บของไทยไว้ซักระยะ เช่นถ้ารักแมนยู ก็ลองเข้าเว็บสโมสร manutd.com ดู ซะหน่อย ว่ามีข่าวคราวการซื้อขายนักเตะ การจัดทีมอย่างไรบ้าง อ่านกันเพลินไม่มีเบื่อ แถมภาษาอังกฤษก็ดีวันดีคืน แนะแนวทางไว้พอหอมปากหอมคอ จริงแล้วมีหนทางการเตรียมสอบภาษาอังกฤษแบบ Entertainment อีกเยอะแยะ

ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกม หรือจะเป็นการอ่านนิยาย

เรียนไม่เก่งแต่พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษได้สบาย | 36


โลด ก็พอ

เรียกได้ว่าใครชอบท�ำกิจกรรมสนุกๆอะไรก็เลือกมาท�ำ เพียงแต่ขอให้กิจกรรมนั้นๆ ด�ำเนินไปด้วยภาษาอังกฤษ ลองเอาไปท�ำดูนะครับ คะแนนสอบดีจนญาติมิตรต้องแปลกใจแน่นอน

อาจารย์อู๋ | 37


เรียนไม่เก่งแต่พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษได้สบาย | 38


Friends

“นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน บินสูงไม่ได้” ภาษิตจีนเขาว่าไว้ อาจารย์อู๋เห็นด้วยอย่างที่สุด

การเตรียมสอบภาษาอังกฤษก็เช่นกัน หากเราเตรียมอยู่ คนเดียว ทั้งเหงาทั้งเปล่าเปลี่ยวหัวใจ มันก็อาจจะอดทนฝึกฝน ได้ไม่นานก็หมดลม ท้อแท้ไปในที่สุด อาจารย์อู๋ | 39


แต่หากเราจับก๊วนจับกลุ่มชวนกันฝึกฝนภาษาอังกฤษ ย่อมจะสนุกกว่าเป็นไหนๆ

เพื่อนนั้นใช้ให้เป็นประโยชน์ได้หลายทาง ขอแนะน�ำหนทางแรกคือการ Chat กับเพื่อน เคยแนะน�ำไปแล้วว่า Chat นั้นดีจริง เพราะได้ฝึกการ ดึงศัพท์ออกมาจากคลังศัพท์ในสมอง ได้ฝึกการตอบโต้เป็น ประโยค เพื่อนที่น�ำมา Chat ด้วยก็ไม่ต้องเป็นคนต่างชาติก็ได้ ครับ เพื่อนคนไทยชาวสยามของเรานี่แหละ นัดแนะกันไปเลยว่า นับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปจนกระ ทั้งถึงเวลาสอบ เราจะ Chat กันด้วย English Language เท่านั้น

เรียนไม่เก่งแต่พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษได้สบาย | 40


แล้วเนื่องด้วยไม่ได้พูด English มาตั้งแต่เกิด ค�ำไหนผิด ประโยคไหนเพี้ยนก็อย่าได้ว่ากัน อย่าได้แซวให้อายม้วน เอาเป็น ว่าขอให้สื่อสารกันให้เข้าใจเป็นใช้ได้ ท�ำแบบนี้จะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จกันทั้งหมู่คณะ แน่นอน หนทางใช้เพื่อนอีกอย่างนอกจาก Chat ผ่านมือถือ คือ การคุยกันปากเปล่านี่แหละ อาจดูบ้า อาจดูเพี้ยนในสายตาเพื่อนกลุ่มอื่น แต่เดี๋ยวคะแนนสอบประกาศออกมาคนก็เลิกว่าเราไป เองแหละครับ เข้าท�ำนอง คนคะแนนดี ท�ำอะไรก็ไม่ผิด

อาจารย์อู๋ | 41


การคุยกันปากเปล่านั้นยิ่งสนุกขึ้นไปอีก เพราะเป็นการ คุยกันแบบเห็นหน้า อนุญาตให้ใช้ภาษาใบ้ภาษามือเข้ามาช่วยได้ เต็มที่ แรกๆก็อาจจะคุยกันงงๆ มีไทยปนบ้าง จีนปนบ้าง ก็ไม่ เห็นจะเป็นไร ยังไงให้พยายามหัดพูดเข้าไว้ แล้วทักษะทางภาษาอังกฤษของเราและเพื่อนจะดีวัน ดีคืน การช่วยกันติวช่วยกันฝึกฝนวิชาในระหว่างผองเพื่อน ถือเป็นเรื่องที่ควรท�ำอย่างยิ่ง เพราะนี่สิถึงจะเรียกว่าเพื่อนดีเพื่อนที่ควรคบหา ยิ่งคบกันก็จะยิ่งชวนกันรุ่งโรจน์

เรียนไม่เก่งแต่พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษได้สบาย | 42


ต่างกับเพื่อนที่ชวนเราไปในทางเสื่อม วันๆไม่ท�ำอะไร เอาแต่สังสรรค์เฮฮาไปวันๆทั้งที่ใกล้สอบเต็มทน

เพื่อนแบบนั้นเห็นควรให้ลดละเลิกการพูดคุยกันไปก่อน การสอบครั้งส�ำคัญในชีวิตก�ำลังจะเข้ามา คบเพื่อนให้ถูกคน แล้วจะประสบความส�ำเร็จอย่างที่ฝันไว้ครับ

อาจารย์อู๋ | 43


เรียนไม่เก่งแต่พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษได้สบาย | 44


Grammar

แกรมมาร์หรือไวยากรณ์เป็นของจ�ำเป็นในการสอบ ภาษาอังกฤษ ควรพกติดตัวไปเข้าสอบด้วยเสมอ เพราะจะมีข้อสอบส่วนหนึ่ง ทดสอบการใช้แกรมมาร์ ของเรา ทีนี้แกรมมาร์ส�ำหรับใครหลายคนมันเป็นของยาก เป็น ของแสลง รสชาติขมลิ้น จะให้ท่องก็ชวนให้ง่วงหลับซะทุกที

อาจารย์อู๋ | 45


จะท�ำเช่นไรดี ขอแนะน�ำว่า การจะเก่งแกรมมาร์นั้น จะเอาแต่ท่องๆ เห็นทีจะไม่ได้เรื่อง แนะน�ำว่า เมื่อเรียนหลักแล้ว อยากจะให้ลองใช้บ่อยๆ วิธีใช้บ่อยก็คือ เอาประโยคตัวอย่างมาลองเปลี่ยนศัพท์ค�ำโน้นค�ำ นี้ แล้วเรียงประโยคขึ้นมาใหม่ ท�ำแบบนี้บ่อยๆจะเป็นการฝึก การใช้ แกรมมาร์ แกรมมาร์นั้นค่อนข้างเยอะ จะให้แบกเข้าห้องสอบ ทั้งหมดก็คงจะเหนื่อย เอาเป็นว่า ขอให้พกไปเท่าที่ท�ำได้ ไม่ต้องท่องอย่างเอา เป็นเอาตาย แต่ให้ฝึกฝนอยู่อย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ แล้วแกรม มาร์จะดีเอง

เรียนไม่เก่งแต่พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษได้สบาย | 46


มีหนังสือที่เขียนแนะน�ำเรื่องการใช้แกรมมาร์อยู่หลาย เล่มที่น่าสนใจ ทั้งของไทยและของต่างชาติ ของไทยนั้น แนะน�ำว่าให้ลองไปเลือกกันดูว่า อ่านแล้ว ไหนแล้วเข้าใจ อ่านแล้วไหนแล้วถูกชะตา ให้เลือกมาซักเล่ม แล้วอ่านเล่มนั้นเล่มเดียวไปเลย ไม่ต้องไปอ่านหลายเล่มให้ปวด กบาล คือเอาแค่ขนความรู้ที่มีในเล่มนั้นไปสอบให้ได้หมด ก็น่าจะเก็บคะแนนกลับบ้านได้อย่างสบาย หรือใครจะอยากสนุกกว่านั้น แนะน�ำต�ำราของฝรั่ง เป็นภาษาอังกฤษทั้งเล่ม ส่วนมากจะมาจากส�ำนักพิมพ์ ของมหาวิทยาลัยชื่อดัง อย่าง Oxford หรือ Cambridge

อาจารย์อู๋ | 47


ต�ำราแบบนี้หลายคนคิดว่าจะอ่านยาก เพราะไม่มีภาษา ไทยประกอบเลย แต่เอาเข้าจริง อ่านง่าย อ่านสนุก และเข้าใจได้มากกว่า ต�ำราที่มีภาษาไทยประกอบเสียอีก เพราะคนเขียนเขาก็รู้อยู่แล้วว่า คนอ่านคงจะไม่ค่อย ช�ำนาญภาษาอังกฤษนัก จึงต้องค่อยๆอธิบาย ค่อยๆยกตัวอย่างให้เห็นภาพ บางทีก็วาดภาพเป็นการ์ตูนประกอบมาเลยก็มี ลองเปิดใจให้กว้าง ไปยืนเปิดดูต�ำราประเภทนี้ซักหน่อย อ่านดูซักบทสองบท บางทีอาจจะพบรักแท้ ที่ช่วยท�ำให้เราเข้าใจแกรมมาร์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ เป็นได้

เรียนไม่เก่งแต่พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษได้สบาย | 48


ที่เขียนเชียร์แบบนี้ไม่ได้ค่านายหน้าจากส�ำนักพิมพ์ไหน แค่เคยลองอ่านแล้วพบว่าได้ผลดี สอบออกมาได้ คะแนนดีนัก เลยอยากจะแนะน�ำให้ทุกท่าน ลองดูนะครับ

อาจารย์อู๋ | 49


เรียนไม่เก่งแต่พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษได้สบาย | 50


H2O

ชื่อบทนั้นเป็นสูตรทางเคมีของสิ่งที่เรียกว่าน�้ำ บทนี้ขอแนะน�ำให้ทุกคนดื่มน�้ำ!

อ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนคงสิ้นศัรทธา อาจารย์อู๋คงจะ หมดมุข ไม่รู้จะแนะน�ำอะไรดี เลยมาบอกให้ทุกคนดื่มน�้ำ

อาจารย์อู๋ | 51


เรียนไม่เก่งแต่พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษได้สบาย  

สุดยอดเคล็ดลับที่จะทำให้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ดีเกินหน้าเกินตาเพื่อนฝูง

Advertisement