Page 1


สำ�นักพิมพ์ภาราดาบุ๊ค www.paradabook.com


102 กลยุทธ์เรียนเก่งแบบไฮสปีด ไม่ต้องพึ่งสมองอัจฉริยะ ไม่ต้องง้อติวเตอร์ชื่อดัง เรียนเก่งสร้างได้เดี๋ยวนี้! อาจารย์อู๋


102กลยุทธ์ เรียนเก่งแบบไฮสปีด อาจารย์อู๋ เมษายน 2556 ราคา 139 บาท สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 โดย นายธัญกฤต คงจันทร์ ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำ�นักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data อาจารย์อู๋. 102 กลยุทธ์เรียนเก่งแบบไฮสปีด.-- อุบลราชธานี : ภาราดาบุ๊ค, 2556. 144 หน้า. 1. การเรียน. I. ชื่อเรื่อง. 371.3 ISBN 978-616-7567-25-9

จัดจำ�หน่ายทั่วประเทศไทย บริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำ�กัด 108 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จังหวัด นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-2423-9999 โทรสาร 0-2449-9561-3


จัดทำ�โดย : สำ�นักพิมพ์ภาราดาบุ๊ค http://www.PARADABOOK.com 163/2 ถ.พิชิตรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4526-3479 E-mail : THANKRIT@gmail.com ที่ปรึกษา : วลัยพร พรพงศ์ บรรณาธิการ : ธัญกฤต คงจันทร์ แบบปก : ธัญกฤต คงจันทร์ รูปเล่ม : ศิรดา เลิศลำ�เนาชัย พิมพ์ที่ โรงพิมพ์เดือนตุลา โทรศัพท์ 0-2996-7393-4 โทรสาร 0-2996-7395 ถ้ามีการชำ�รุดบกพร่องหรือผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์ โปรดส่งคืนหรือนำ�มาเปลี่ยนได้ที่ www.PARADABOOK.com ถ้าสั่งซื้อจำ�นวนมาก หรือต้องการนำ�ไปบริจาค ทางสำ�นักพิมพ์จะลดให้เป็นพิเศษ โปรดติดต่อ โทรสาร 0-4526-3479 E-mail : THANKRIT@gmail.com


ค�ำน�ำ

ยุคนี้เป็นยุคไฮสปีดกันหมด เล่น facebook ต้องใช้ไฮสปีดอินเตอร์เน็ต ดูข่าวล่าสุดรัฐบาลก�ำลังจะท�ำไฮสปีดเทรนหรือรถไฟ ความเร็วสูง ตามข่าวยังบอกอีกว่ารัฐบาลไม่ได้มีสตางค์อะไร ต้องไปกู้เงินมาท�ำ แถมยังเยอะซะด้วย อีกหน่อยก็คงต้องใช้หนี้กับแบบไฮสปีด


เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยเลยต้องมีคู่มือการเรียนเก่งแบบ ไฮสปีดกับเขาบ้าง เรียกได้ว่าอ่านปั๊บลองท�ำปุ๊บ รับรองเก่งขึ้นทันตาเห็น คนเรียนหนังสือไม่เก่งหรือเรียนได้เกรดน้อย ไม่ใช่เพราะโง่ แต่เป็นเพราะไม่รู้วิธีเรียนที่ถูกต้อง หรือบางคนอาจจะเรียนถูกต้อง แต่ไม่รู้วิธีการน�ำความรู้เข้าห้องสอบอย่างถูกต้อง เป็นอย่างนี้คะแนนก็เลยหกตกหล่นหายไปอย่างน่า เสียดาย

แต่จะไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปแล้ว


บัดนี้ อาจารย์อู๋เปิดส�ำนัก เผยแพร่กลยุทธ์เรียนเก่งแบบไฮสปีดอย่างหมดตัวหมด เปลือก จนคนเขียนเองยังคิดในใจว่า เขียนเล่มนี้เสร็จแล้วไม่รู้ จะเขียนอะไรต่ออีกดี เพราะเค้นกันจนหมดจดเลยทีเดียว เล่มนี้ก็ตั้งชื่อไว้ว่า 102 กลยุทธ์เรียนแบบไฮสปีด เลข 102 ทุกท่านก็ไม่ต้องเก็บไปแทงหวย เพราะไม่ได้มี ความหมายอื่นใดนอกจากเป็นหนังสือในชุด “ร้อยนิดๆ” เล่ม แรกประเดิมไปก็คือ “101 กลยุทธ์พิชิต Admission” หากใคร อยู่ในวัยและวาระที่ต้องเข้าสู่สนาม Admission ก็ขอเรียนเชิญ ซื้อมาไว้ได้ตามสบาย


เล่มนี้เป็นเล่มที่ 2 ก็เลยไล่เลขต่อไปเป็น 102 ถ้าคนเขียนไม่เบื่อเขียน

และคนอ่านไม่เบื่ออ่าน ก็คงเขียนกันจนถึง 109 แฟนประจ�ำโปรดสะสมให้ครบชุดแต่โดยดี

102 กลยุทธ์เรียนเก่งแบบไฮสปีด จะแฉหมดตั้งแต่การเริ่มเรียนหนังสือในห้อง เคล็ดลับให้จ�ำได้ดี ไม่ง่วง ไม่เบื่อกับการเรียน คนเรียนเก่งเขาท�ำสิ่งใดกันบ้าง เห็นเขาขี้เกียจแต่กลับ บ้านไปเขาแอบท่องหนังสืออยู่ลับหลังเราหรือเปล่า จะเผยให้ฟังจนสิ้นในเล่มนี้ ไล่ไปจนถึงการสอบ การพกความรู้เข้าห้องสอบให้เต็ม เม็ดเต็มหน่วย


อ่านจนจบ แล้วเลือกข้อที่ถูกใจ ลองท�ำตามดู เชื่อเหลือเกินว่า เกรดจะดีจนผู้ปกครองทางบ้านตกใจ อาจารย์อู๋รับประกัน ด้วยความคิดถึงและปรารถนาดีเสมอ อาจารย์อู๋ ภูผาธารา – ก่อนวาเลนไทน์ - 2556


สารบัญ

เริ่มต้นให้สวย วางแผนพร้อมรบ รู้เขา รู้เรา อ่านให้จ�ำ เรียนให้สนุก เก่งค�ำนวณ เก่งภาษาไทย ภาษาอังกฤษไม่ยาก เก่งวิทย์

14 20 26 32 38 44 50 56 62 68


เก่งสังคม เรียนเก่งได้แม้หัวไม่ดี ฝนหัวให้แหลม พักหน่อย อย่าอาย ตั้งใจเตรียมสอบ ลงสนามซ้อม เซียนสนามสอบ มั่วอย่างมีหลักการ สอบเสร็จอย่าทิ้งกัน

74 80 86 92 98 104 110 116 122 128


เริ่มต้นให้สวย

102 กลยุทธ์เรียนเก่งแบบไฮสปีด | 14


1 เรียนไม่เก่งไม่ได้แปลว่าโง่

และเรียนเก่งก็ไม่ได้แปลว่าฉลาด คนเรียนไม่เก่งอาจจะ ฉลาดกว่าก็ได้ เลยคิดไปไกลเกินกว่าที่ครูสอน แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา คนเรียนไม่เก่ง แค่ไม่รู้วิธีเรียนให้ได้คะแนนดีเฉยๆ ลอง ได้รู้เคล็ดลับเมื่อไหร่ ก็เรียนเก่งกันทุกคนเอง

อาจารย์อู๋ | 15


2 ถ้ายังเลือกได้ให้เลือกเรียนที่ชอบ บางครั้งเรามักจะเลือกเรียนตามเพื่อน เห็นเพื่อนเขา เรียนสายวิทย์เลยเรียนกัน เห็นเพื่อนเขาเรียนวิชานี้ดีเลยเรียน กัน ขอบอกว่าอย่าเรียนตามเพื่อน จริงอยู่เวลาท�ำงานกลุ่มเก็บคะแนนนั้นมีเพื่อนไว้ใกล้ก็ อุ่นใจ แต่ตรองดูซักนิดจะพบว่า ตอนสอบกลางภาคปลายภาค นั้น

เราสอบอยู่ล�ำพังคนเดียว คิดคนเดียว เลือกเรียนที่เราถนัดเถอะครับ

102 กลยุทธ์เรียนเก่งแบบไฮสปีด | 16


3 ถ้าเลือกไปแล้ว ให้พยายามท�ำใจให้สนุก

บางทีเราก็เลือกเรียนไม่ได้ อยากเรียนวิทย์ดันได้เรียน ศิลป์ อยากเรียนวิชานั้นแต่มันดันเต็ม เมื่อไม่อยู่ในสถานะที่จะเลือกได้แล้ว ขอให้ท�ำใจให้สนุก ทุกวิชามีแง่มุมน่าสนใจเสมอ อย่าเพิ่งหลับ อย่าเพิ่งเซ็ง อย่าเพิ่งเหนื่อยหน่าย อดทนฝืนไปซักพักแล้วจะเริ่มเห็นความสนุก พอสนุกแล้วเกรดจะดีเอง

อาจารย์อู๋ | 17


4 ชอบเขียนลงหนังสือเลยหรือเปล่า แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคน บางคนฟังครูอธิบายแล้วอยากเขียนลงหนังสือ ก็จัดไป ได้เลยอย่าลังเล ถ้าต้องยกหนังสือเล่มนั้นให้น้องต่ออีกก็ใช้ดินสอ เขียนก็ได้แล้วสิ้นปีค่อยลบออก การเขียนลงไปในหนังสือบางทีก็ ท�ำให้จ�ำได้เข้าใจได้ดีขึ้น บางคนไม่ชอบให้หนังสือมีลายมือขยุกขยิก ก็อาจจะจด สิ่งที่น่าสนใจลงสมุดเล็กๆก็ได้ไม่มีปัญหา เขียนลงไหนก็เขียนเถอะ อย่านั่งฟังเฉยๆ มันจะหลับเอา

102 กลยุทธ์เรียนเก่งแบบไฮสปีด | 18


5 โปรดลืมอดีต

อย่าไปคิดว่าปีที่แล้วเราเรียนไม่ดี เทอมที่แล้วเราเรียน ไม่ได้เรื่อง แล้วเทอมนี้ปีนี้ก็คงจะเหมือนเดิม เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน ตื่นนอนขึ้นมาก็เป็นคน ใหม่ได้ ตั้งใจใหม่ ขยันให้มากขึ้น อ่านหนังสือให้ถูกจุดมากขึ้น ทุกคนเรียนเก่งได้ครับ แค่ลงมือท�ำ

อาจารย์อู๋ | 19


วางแผนพร้อมรบ

102 กลยุทธ์เรียนเก่งแบบไฮสปีด | 20


6 เขียนแผนการอ่านหนังสือ นี่เป็นจุดที่หลายคนพลาดไป อาจจะด้วยคิดว่าไม่ส�ำคัญ หรือละเลยก็แล้วแต่ สิ่งที่อยากจะบอกคือ แผนการอ่านหนังสือส�ำคัญมากถึง มากที่สุด และขอให้เป็นแผนที่เขียนลงบนกระดาษ อย่าคิดไว้แต่ ในหัว เพราะแบบนั้นจะท�ำให้แผนสับสนวนไปมาและอาจสร้าง ความวิงเวียนได้ ลองเขียนแผนการอ่านหนังสือออกมาสิครับ แล้วชีวิตจะดีขึ้น

อาจารย์อู๋ | 21


7 คิดแผนให้ง่าย แล้วท�ำให้ได้

แผนการอ่านหนังสือไม่ต้องยาก ไม่ต้องสวยหรู เอาเป็น แผนที่ท�ำได้ง่ายที่สุดแบบคนขี้เกียจที่สุดในโลกนี้พึงจะท�ำได้โดย ไม่ล�ำบาก แผนอาจจะแค่อ่านหนังสือสิบห้านาทีก่อนนอน ทบทวนบทเรียนยี่สิบนาทีในตอนตื่นนอนทุกวัน แค่นี้ก็เพียง พอแล้ว

ส่วนแผนประเภทอ่านหนังสือข้ามคืนไม่หลับไม่นอน อย่าไปท�ำเลยครับ เสียเวลาเปล่า

102 กลยุทธ์เรียนเก่งแบบไฮสปีด | 22


8 แยกแผนระยะสั้นออกจากแผนระยะยาว

ชีวิตการเรียนนั้นมีสองส่วน หนึ่งคือการเรียนในห้อง สอบกลางภาคปลายภาค ได้เกรดสวยถูกใจมาประดับบารมี อีกส่วนคือการสอบคัดเลือกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสอบ Admission สอบรับตรง GAT PAT ในชั้น ม.ปลาย หรือ การ สอบเข้าโรงเรียนชื่อดังเมื่อสิ้นสุดชั้นม.ต้นหรือประถม สองส่วนนี้ให้แยกจากกัน ช่วงไหนใกล้สอบปลายภาค กลางภาคก็พักการอ่านสอบ Admission ไปก่อน ไม่ต้องกลัวว่า จะเสียเวลา บอกแล้วหลักส�ำคัญคือแผนต้องสบายๆแต่ท�ำได้ง่าย แล้วจะประสบความส�ำเร็จเองครับ

อาจารย์อู๋ | 23


9 วิชาที่เรียนได้ดีอยู่แล้ว ท�ำให้ได้ดียิ่งๆขึ้นไป

หลายคนละเลย ประมาท ว่าตนเก่งในวิชานั้นๆแล้วก็ เลยไม่ใส่ใจ ขอบอกว่าคิดผิดคิดใหม่ หลายครั้งที่เซียนทั้งหลายต้องมานั่งเสียใจ ได้เกรด 3 แทนที่จะได้เป็นเกรด 4 เพียงเพราะขาดคะแนนไปอีกคะแนน เดียว วิชาไหนที่ได้เกรด 4 แน่อยู่แล้ว ขอให้จับให้มั่น เอาให้ อยู่ในอุ้งมือให้จงได้ ปล่อยหลุดลอยไปเสียดายแย่

102 กลยุทธ์เรียนเก่งแบบไฮสปีด | 24


10 วิชาที่เรียนได้ไม่ดี ให้หาทางแก้ไข ขั้นแรกลองหามองหาดูว่าส่วนไหนของวิชานั้นที่พอจะ เรียนได้ดี แต่ละวิชาไม่ได้มีเนื้อหาเดียวตลอดทั้งเทอม มักจะมี สามสี่เนื้อหามาประกอบกัน ส่วนไหนที่เราเรียนได้ดีบ้าง จับส่วน นั้นไว้ให้มั่น ส่วนไหนท�ำไม่ได้จริงๆก็ทิ้งไว้แก้วันหลัง หลังจากที่เรารู้ส่วนที่พอไปไหวกับส่วนที่ไม่ไหวแล้ว ก็ หอบหิ้วส่วนที่ไปไม่ไหวไปให้เพื่อนช่วยอธิบายให้ เพื่อนเรานี่แหละจะเปิดหนทางรอดให้ นกไม่มีขน บินสูงไม่ได้ คนไม่มีเพื่อน เกรดก็สูงไม่ได้เช่นกัน

อาจารย์อู๋ | 25


รู้เขา

102 กลยุทธ์เรียนเก่งแบบไฮสปีด | 26


11 วิชาที่ต้องลุยในเทอมนี้มีอะไรบ้าง คนจะไปรบไม่รู้ว่าสนามรบเป็นเช่นไรก็ต้องทิ้งชีวิตไว้ แน่นอน คนจะไปรักไม่รู้ว่าคนที่เราหลงรักชอบสิ่งใดบ้างก็คงจะ พลาดรักแน่นอน คนที่จะเรียนหนังสือก็เช่นกัน จ�ำต้องรู้ว่าวิชาที่จะต้อง เรียนในเทอมนี้มันน่าสนใจตรงไหนบ้าง วิชาไหนที่ง่าย วิชาไหนที่ ว่ายาก แอบถามรุ่นพี่เอาก็ได้ว่าท�ำอย่างไรจึงจะเอาตัวรอดใน วิชายาก

รู้แบบนี้จึงจะเป็นผู้ชนะ

อาจารย์อู๋ | 27


12 วิชานั้นจะออกสอบอะไร หลายคนคงจะตอบกลับมาว่า แล้วจะไปรู้ได้อย่างไร ก็ ต้องขอบอกว่ารู้ได้ตั้งแต่วันแรกที่คุณครูเดินเข้าห้องสอนแล้ว เพราะคุณครูจะแจก “จุดประสงค์การเรียนรู้” ในวิชานั้นๆ เจ้ากระดาษแผ่นเดียวที่ว่าหลายคนเมินหลายคนไม่ สนใจและหลายคนลืมว่ามันมีอยู่ แต่เจ้ากระดาษแผ่นนี้แหละที่บอกทุกอย่างว่าวิชานี้สอน อะไรเรียนจบแล้วจะต้องได้อะไรบ้าง ค�ำว่าเรียนจบแล้วจะต้องได้อะไรนี่แหละคือข้อสอบ กลางภาคและปลายภาค

รู้ไว้นะจ๊ะ

102 กลยุทธ์เรียนเก่งแบบไฮสปีด | 28


13 ข้อสอบเก่าถ้ามีก็ยิ่งดี ข้อสอบเก่าเป็นของมีค่า หากใครหามาได้หรือไปพบเข้า ที่ไหนควรรีบน�ำมาแบ่งปันเพื่อนฝูง การได้ทดลองท�ำข้อสอบเก่า อาจจะเป็นข้อสอบจาก โรงเรียนอื่น จากสถาบันอื่น แต่เป็นวิชาเดียวกันกับที่เราเรียนอยู่ นั้น เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล จะได้รู้แนวทางว่าที่นั่งเรียนนั่งท่องกันให้เมื่อยน่ะพอถึง ห้องสอบแล้วจะออกอะไร รู้ไว้ไม่เสียหลาย

อาจารย์อู๋ | 29


14 วิชานี้นิสัยแบบไหน วิชาที่เราเรียนมีสองแบบ แบบแรกเป็นพวกเก็บคะแนน แค่สองหน กลางภาคหนนึง ปลายภาคหนนึง บางวิชาหนักกว่า นั้นเก็บปลายภาคอย่างเดียวเลย แบบนี้จัดเป็นพวกหมัดหนัก จะ เรียนให้ได้คะแนนดีต้องเตรียมตัวไปสอบดีๆ แต่ก็จะไม่เหนื่อยใน ระหว่างเรียน อีกแบบเป็นพวกหมัดแย็บ คือเก็บคะแนนไปเรื่อยเปื่อย สอบแล้วสอบอีก ท�ำงานส่งก็เก็บคะแนนยิบย่อย แบบนี้จะไม่ หนักมาก แต่ต้องตั้งใจเรียนในห้องอย่างสม�่ำเสมอก็จะได้คะแนน ดี รู้นิสัยวิชาไว้จะได้เอาใจถูก

102 กลยุทธ์เรียนเก่งแบบไฮสปีด | 30


15 อย่าละเลยวิชาเล็กน้อย

บางวิชาค่าน�้ำหนักน้อย จัดเป็นวิชาจิ๋ว หลายคนอาจ ละเลย แต่อยากบอกว่าบางทีวิชาเล็กวิชาน้อยก็พาเรารอดตาย ได้เหมือนกันนะ บางคนเน้นเก็บแต่วิชาที่ค่าน�้ำหนักเยอะ แต่มา พลาดตกม้าตายเอาในวิชาเล็กจิ๋วก็น่าเสียดาย สมัยเรียนมัธยมต้นที่โรงเรียนจะมีการมอบรางวัลให้กับ คนที่ท�ำเกรดได้ 4.00 ซึ่งนานทีปีหนจะโผล่มาซักคน เพื่อนระดับ สุดยอดนักเรียนคนหนึ่งเก็บเกรดสี่ครบแทบจะทุกวิชาอยู่แล้ว พลาดไปเพียงวิชาเดียวท�ำให้ได้เพียง 3.97 อดได้ 4.00 ไปอย่าง น่าเสียดาย วิชาที่พลาดไปนั้นคือ พระพุทธศาสนา

อาจารย์อู๋ | 31


102 กลยุทธ์เรียนเก่งแบบไฮสปีด  

เรียนเก่งสร้างได้เดี๋ยวนี้ ด้วยหนังสือเล่มนี้

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you