__MAIN_TEXT__

Page 1

Prissättning

FĂśretagsekonomi A


Idag Minirepetition resultat likviditet  Divisionskalkyl  Påläggskalkyl  Moms 

Företagsekonomi A


 Kontant varuinköp

Utbetalning

X X

Varuförbrukning Kontant inköp av maskin

X X

Avskrivning på maskinen Amortering Räntekostnader Ägaruttag i enskild firma

X X X Företagsekonomi A

X

Kostnad


Resultatbudget

Likviditetsbudget Nya lån tas upp Amortering av lån Betalning inköp av maskiner och inventarier. Betalning av varor

Utbetalda nettolöner

Bet personalskatt, arbetsgivaravgift

  

Avskrivning av maskiner

Varuförbrukning med hänsyn till lagerförändring Bruttolöner och arbetsgivaravgifr

 

Företagsekonomi A


Kotlers P:n

Pris Plats  Produkt  Påverkan  Personal 

Profil

Företagsekonomi A


Vilket pris kan vi ta fÜr vüra produkter? Vad är kunderna beredda att betala? Hur ser

konkurrensen ut? Vilka vi? FĂśretagsekonomi A

kostnader har


Priselasticitet  Hög

priselasticitet – varor man kan klara

 Låg

priselasticitet – varor man måste ha

sig utan – en förändring av priset påverkar försäljningsvolymen i hög grad. – en förändring av priset påverkar försäljningsvolymen i låg grad.

Företagsekonomi A


Vad ska försäljningspriset räcka till?

Företagsekonomi A


Vilka momssatser har vi i Sverige? När vi lägger på momsen för att räkna fram pris.

Hur stor andel av varans pris är moms?

25 % den vanligaste

20 % den vanligaste

12 % livsmedel, persontransporter, hotell, restaurang

10,71 % livsmedel, persontransporter, hotell

6 % kultur, böcker, bio, tidningar, teater 0 % t ex sjukvård

5,66 % kultur, böcker, bio, tidningar, teater 0 % t ex sjukvård Företagsekonomi A


Ex lägg till moms

Hur mycket är moms av priset

312,50*0.80=250

Vara exklusive moms 250 * 1,25=312.50

Företagsekonomi A


Divisionskalkyl 

Företagets totala kostnader/ antal sålda produkter under ett år = kostnad/styck

Företagsekonomi A


Divisionskalkyl exempel 

Dataföretag säljer konsulttimmar

Summa kostnader = 7 600 000  Beräknat antal konsulttimmar på 8 anställda = 9 000 h  7 600 000/9 000 =844 

Företagsekonomi A


Påläggskalkylering, en förkalkyl Ett sätt att fördela de indirekta kostnaderna (rörelsekostnaderna) så rättvist som möjligt på alla produkterna. Indirekta kostnader = Rörelsekostnader. Exempel? Hur vet man vilken påläggsprocent man ska använda? Pålägg% = Rörelsekostnader + Önskad vinst Ingående varukostnad Företagsekonomi A


Lisas godisaffär, budget Rörelse

Intäkter Försäljning

2 300 000

Kostnader Personal Ingående varukostnad Hyra Övrigt Summa kostnader

650 000 650 000 900 000 450 000 450 000 160 000 160 000 2 160 000 1 260 000

Resultat

140 000 Företagsekonomi A

Varukost.

900 000


Lisas påläggs% Påläggs% = Rörelsekostnader + Önskad vinst * 100 Ingående varukostnad Pålägg % = 1 260 000 kr + 140 000 kr * 100 900 000 kr Pålägg % = 156 %

Företagsekonomi A


Vilket pris ska Lisa ta för en klubba? Inköpspris + Hemtagningskostnad = Ingående varukostnad + Pålägg = Pris exklusive moms + Moms = Pris inklusive moms

9, 50 kr 0,50 kr 10,00 kr 15,60 kr (1,56*10) 25,60 kr 3,07 kr (0,12*25,60) 28,67 kr

Vilket pris sätter Lisa på prislappen? Företagsekonomi A


Vad har vi gjort idag?  

 

Känna till grundläggande villkor för och begrepp inom inköp och försäljning (mål) Kunna utföra grundläggande företagsekonomiska kalkyler och lönsamhetsbedömningar (mål) Eleven redogör för vanliga begrepp och villkor inom inköps- och försäljningsarbete samt utför enkla företagsekonomiska beräkningar (G) Eleven väljer relevant information som underlag för enkla företagsekonomiska beräkningar (VG) Eleven använder företagsekonomiska kalkyler som beslutsunderlag (MVG) Företagsekonomi A

Profile for Irene Rydell

priss  

klkjlm. m, m,. n,nm,. nm,.nm,.nm,m,mn,mn

priss  

klkjlm. m, m,. n,nm,. nm,.nm,.nm,m,mn,mn

Advertisement