Page 8

Tavaliselt inimene teadvustab endale varem või hiljem, mida ta tahab elus saavutada. Ent kuidas seda teha ja kas soovitu on üldse saavutatav? Selguse saamist hõlbustab oluliselt standardne mõttekäik, mis on ka kvaliteetjuhtimissüsteemi väljatöötamise aluseks: • • • •

Millised on minu eesmärgid, missioon ja visioon? Mida on eesmärkide saavutamiseks vaja teha, milliseid funktsioone täita? Juhised (meelespead) tähtsamate tegevuste täitmiseks. Ajakava.

Tulemuseks ongi isiklik KJS. See võiks olla koostatud mitmes versioonis, et nende hulgast valida parim. Paraku korraldab iga inimese elu oluliselt ka isand juhus. Kui see muudab eesmärke või nende saavutamise võimalusi, tuleb isiklik KJS ümber teha. Oluline isikliku KJS muutmise põhjus on perekonna loomine. On ideaalne, kui ka perekond suudab endale eesmärgid püstitada, nende saavutamiseks vajaliku protsessi läbi mõelda, põhilised rollid sõnastada ja jaotada ning tähtsamad reeglid nende täitmiseks koostada. Kindlasti vääriksid isikliku elu ja perekonna korraldamise probleemid põhjalikumat ja laialdasemat käsitlemist, kui seda seni on tehtud, ning sellealaste teadmiste viimist üldhariduse tasemele. Sellest sõltub esmajoones inimese enda käekäik ning omakorda kujuneb selle alusel ta hilisem suhtumine ka teistsuguste ja suuremate organisatsioonide tegevuse korraldamisse.

106

Profile for TEA Kirjastus

Kvaliteetjuhtimine igaühele  

Kvaliteetjuhtimine igaühele  

Advertisement