Page 2

On kindel nõue, et spetsialistid peavad tundma oma tegevusala standardeid. Sama kindlalt peaksid ka juhid tundma organisatsiooni kvaliteedijuhtimise ja kvaliteetse juhtimise süsteemide väljatöötamist ja rakendamist käsitlevaid standardeid ja nende nõudeid. Nende tundmine on vajalik ka neile, kes ise organisatsioone ei juhi, vaid tahavad nende juhtimist hinnata ja kritiseerida, olgu selleks ettevõte või asutus, kus nad töötavad, kohalik omavalitsus või riik. Kvaliteetjuhtimise arendamine on olulisel kohal juhtimispraktika tulevikus.

Euroopa Liit ja kvaliteedijuhtimine Euroopa Liidu Nõukogu ja ISO kvaliteedijuhtimissüsteemide standardid. Juhtimise täiuslikkuse mudelid EFQM ja CAF. Euroopa Liidu oluline eesmärk on tõkete eemaldamine kaupade liikumiselt liikmesriikide vahel ja konkurentsivõime tõstmine maailmas. Standarditel on selle saavutamisel suur osa. Need peavad olema liidu piirides võimalikult ühtsed ja sobima ka mujal kasutatavate standarditega. Standardiseerimisalast tegevust Euroopa Liidus korraldab 1975. aastal registreeritud Brüsselis asuv mittetulundusorganisatsioon CEN (Commite Europeen de Normalisation). Selle liikmeteks on kõik Euroopa Liidu liikmed. CEN on ühtlasi standardisüsteem, mis on avaldanud

46

Profile for TEA Kirjastus

Kvaliteetjuhtimine igaühele  

Kvaliteetjuhtimine igaühele  

Advertisement