Page 1

NOM FOTO

Manganés

NOMBRE ATOMIC MASSA ATOMICA

12 54,938049 u

NOMBRE D’OXIDACIÓ

+2, +3, +4, +5, +6, +7

ETIMOLOGIA DEL NOM

Hi ha dos tipus, manganés negra i manganés alba. metall Metall de transició

METALL/SEMI-METALL/NO-METALL NOM DEL GRUP O FAMILIA AL QUAL PERTANY

Manganés  
Manganés  
Advertisement