Page 1

ˇ Poštnina placana pri pošti 1118 Ljubljana

Letnik XIII

ˇ Glasilo Turisticnega društva Koseze

Junij 2010 Št. 48

VROČINI SMO UŠLI NA LJUBLJANICO

številka 48.indd 1

14.6.2010 14:45:34


zgodilo se je

Junij 2010 ▪ Št. 48

22

ODPADNE GUME

POPRAVILO KOZOLCEV

Janez Vovko

Ika Kos

Konec marca so v zavetju noči na zelenico poleg uvoza v koridor UBU 4-14 neznanci odložili preko 100 kosov odpadnih avtomobilskih pnevmatik. Po slabem mesecu jih je le odpeljalo podjetje Snaga po nalogu inšpektorata MOL.

Konec marca in v začetku aprila je Turistično društvo Koseze obnovilo tri kozolce za obvestila, ki so v njegovi lasti. Popravili oziroma zamenjali smo strehe, kozolce prebarvali z beltonom in obnovili napise. Del potrebnih sredstev smo pridobili na javnem razpisu zavoda Turizem Ljubljana.

Odpadne gume Kozolec na Žigonovi ulici

ČISTILNA AKCIJA 25.MARCA Venčeslav Thaler Prvo letošnjo čistilno akcijo v sklopu akcij ZA LEPŠO LJUBLJANO 2010 smo pripravili v četrtek, 25. marca. Akcije se je udeležilo 21 članov društva, ki se je pridružilo še nekaj krajanov. Najprej smo očistili obrežje Koseškega bajerja in se nato podali v Koseški boršt-gozd, ki sega od bajerja do ceste, ki povezuje Večno pot in Brdo. Nabrali smo 30 velikih črnih vreč za odpadke, ki jih je prispevalo podjetje Snaga, in 5 velikih rumenih vreč, v katere smo ločeno odložili plastenke in pločevinke(zelo dobrodošla in pohvale vredna letošnja novost). Poleg tega smo v gozdu našli tudi zmrzovalno omaro, 200-litrski kovinski sod, električni grelnik vode, avtomobilski akumulator, kotliček za splakovanje WC, otroški avtomobilski sedež, otroško stajico in kovinsko mrežo. Zbrane odpadke smo odložili na koncu Koseške ceste poleg motela v gradnji, za odvoz pa je poskrbelo podjetje Snaga. Poskrbeli smo za pogostitev udeležencev akcije ter jim razdelili majice, ki jih je prispeval zavod Turizem Ljubljana.

Kozolec nasproti policijske postaje na Podutiški cesti

Kozolec na koncu Kmečke poti ob Koseškem bajerju

Odpadki v gozdu

številka 48.indd Sec1:2

14.6.2010 14:46:10


Junij 2010 ▪ Št. 48

zgodilo se je

3

ČISTILNA AKCIJA 1.APRILA Venčeslav Thaler Druge letošnje čistilne akcije, ki jo je izpeljalo Turistično društvo Koseze v sklopu akcije ZA LEPŠO LJUBLJANO 2010, se je udeležilo 8 članov društva. Večjo udeležbo je preprečil popoldanski dež, ki pa je nekaj pred 17. uro ponehal, in najbolj vztrajni smo se podali v gozd ob cesti, ki povezuje Koseze in Brdo. Kmalu smo tik ob protihrupni ograji ob avtocesti naleteli na velik kup optičnih kablov( nekaj sto metrov), ki jih je tja očitno pripeljalo neko podjetje ali obrtnik. V bližini smo našli še množico alkaten cevi( blizu sto metrov), ki so tam očitno ostale še od gradnje priključka gorenjske avtoceste na zahodno ljubljansko obvoznico. Poleg tega smo v gozdu našli še moško kolo, cele kupe odpadnega polivinila, predprostore za šotore, kose drenažnih cevi-in za osem velikih črnih vreč odpadkov in eno veliko rumeno vrečo v katero smo ločeno odložili plastenke in pločevinke. In kot da bi nas dež čakal, je kmalu po 19. uri, ko smo akcijo končali, ponovno pričelo močno deževati. Zbrane odpadke smo odložili na začetku makadamske ceste Koseze-Brdo, odvoz pa je opravilo podjetje Snaga. Poskrbeli smo za pogostitev udeležencev akcije in jim razdelili majice, ki jih je prispeval zavod Turizem Ljubljana.

Zbrani odpadki

BLIŽNJICA Janez Lončarič Človek bi si mislil, da ljubitelji sprehodov in trimske hoje odhajajo od doma z željo, da bi čim več prehodili, da bi bili čim več časa na svežem zraku in da bi s hojo naredili nekaj zase in za svoje telo. Pričujoča slika pa nam govori, da temu ni tako. Bližnjica čez z žitom posejano njivo nam pove, da se nam že na sprehodih mudi, da lahko prihranimo nekaj korakov in pridemo nekaj minut prej, pa čeprav s tem delamo škodo ljudem, ki se trudijo z oranjem, sejanjem, okopavanjem in žetvijo. Na koncu pa se moramo tudi vprašati, kdo nam je sploh dovolil, da po privatni lastnini delamo poti in svoje bližnjice, ki so po mojem mnenju popolnoma nepotrebne.

Tudi dež ni bil ovira

Kar preko žita

ČISTILNA AKCIJA 8.APRILA Ika Kos Kup kablov

številka 48.indd Sec1:3

TTretje letošnje čistilne akcije v sklopu akcije ZA LEPŠO LJUBLJANO 2010 se je udeležilo 27 članov društva in krajanov Kosez. Ob potoku Pržanec in pritokih smo nabrali 8 vreč z odpadki, star gasilni aparat, pisarniški stol, dve avtomobilski gumi, več preprog oz. itison, nekaj vrtnih stolov, kose pohištva in pokrov avtomobilskega motorja.Tako kot na prvi

14.6.2010 14:46:12


zgodilo se je

Junij 2010 ▪ Št. 48

in drugi akciji smo udeležence akcije pogostili s sladkim prigrizkom in osvežilno pijačo. Vsi udeleženci dosedanjih akcij pa so bili še posebej navdušeni nad majicami, ki jih je prispeval zavod Turizem Ljubljana. Zbrane odpadke smo odložili na začetku makadamske ceste Koseze-Brdo, za odvoz pa je poskrbelo podjetje Snaga.

44 išči njegove stopinje na poti. 5.metulj - Pod katerim drevesom stojiš ? Kaj na njem raste? Kaj raste pod drevesom? Naštej imena štirih dreves. 6.metulj - Uganka o mamici. Poglej jo v oči in ji povej pesmico Rože za mamo. 7.metulj - Objemi drevo, prisluhni tišini. Kaj slišiš? 8.metulj - Primite se za roke , naredite krog, v sredino povabite očija, ki poskakuje kot zajček in zapojte pesem Didel Dajček. 9.metulj - Škratkom počistimo Čarobno jaso. Po končanem delu nas je 10. metulj s puščico usmeril do skritega zaklada, ki smo ga našli v košari pod borovimi vejami. Kaj je bilo v njej, naj ostane skrivnost. Na koncu smo naredili še skupinski posnetek in se dobre volje vrnili domov z občutkom, da smo naredili nekaj dobrega zase in za naravo.

Ob potoku

GRABLJENJE ZELENIC Janez Vovko V okviru spomladanskega grabljenja in čiščenja blizu 40.000 m2 zelenih površin v Kosezah, ki jih ureja Turistično društvo Koseze, je bilo letos zbranih in odpeljanih na deponijo Barje 3470 kg odpadkov, smeti in drobnega vejevja.

OČISTIMO ČAROBNO JASO V ENEM DNEVU Pobiranje smeti

 vzgojiteljica Leonora Bajc, vrtec Mojca V petek, 16.4.2010, smo se strokovne delavke vrtca Mojca, otroci in njihovi starši ter stari starši pridružili akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Ker sodelujemo v Evropskem projektu Eko šola kot način življenja, je naša skrb za okolje velikega pomena. V akcijo so bile vključene vse skupine vrtca. Očistili smo večino površin, kjer se otroci največ igrajo. To so okolica Koseškega bajerja in Ilirije, gozdiček ob Podutiški cesti, Pot ob žici. Vsaka skupina je bila zadolžena za določeno območje. S kolegico Katjo sva za skupino Miške poleg čistilne akcije organizirali prijetno druženje, z igro Iščemo škratov skriti zaklad. Pot do njega je peljala od Koseškega bajerja po gozdu proti jasi. Na začetku poti nas je pričakalo škratovo pismo z navodili. Po gozdu smo iskali pisane metulje, na katerih so bile različne naloge: 1.metulj - Zapoj Eko himno. Povej, kdo je eko frajer. 2.metulj - Naredi deset počepov in steci do največje smreke v gozdu. 3.metulj - Odgovori na vprašanji: Koga je srečala Rdeča kapica v gozdu? Kaj sta se z volkom pogovarjala? Zapojte pesem o Rdeči kapici. 4.metulj - Uganka o medvedu, uprizori gibanje medveda ter

številka 48.indd Sec1:4

Skupinska

ČISTILNA AKCIJA 17.APRILA Venčeslav Thaler Četrto letošnjo čistilno akcijo v sklopu akcije ZA LEPŠO LJUBLJANO 2010, ki je sovpadala z akcijo OČISTIMO SLOVENIJO V ENEM DNEVU, smo izpeljali v soboto, 17. aprila. Akcije se je organizirano udeležilo 36 članov društva in krajanov Kosez. Ob 10. uri smo se zbrali na pomolu ob Koseškem bajer-

14.6.2010 14:46:13


Junij 2010 ▪ Št. 48

ju. Podali smo se do potoka Mostec oziroma bližnje ograje nekdanjega podjetja Agrostroj, kjer smo v sklopu akcije OČISTIMO SLOVENIJO V ENEM DNEVU posvojili eno od divjih odlagališč(danes je tam nedokončano gradbišče nove soseske Mostec). Naleteli smo na udeležence vseslovenske akcije. Številni so se zgolj sprehajali z vrečkami in odpadke bolj opazovali, kot jih pobirali. Večina jih je odšla dalje, nekateri pa so se pridružili naši skupini in v naslednjih slabih štirih urah smo nabrali ogromno raznovrstnih odpadkov, ki smo jih sproti sortirali. Na sami lokaciji čiščenja smo udeležence akcije pogostili s sladkim prigrizkom in brezalkoholno pijačo. Za odvoz zbranih odpadkov do zbirne točke pri Živalskem vrtu je s svojim vozilom poskrbel Primož Avšič iz Kosez, za kar se mu najlepše zahvaljujemo. Z omenjene lokacije je bilo na zbirno točko odpeljanih 10 polnih kamiončkov. Med tem pa so v bližini nekateri vneto dajali izjave medijskim hišam. Glede na veliko število udeležencev je ena skupina odšla do zaraščene lokacije nasproti bolnice Petra Držaja ob Vodnikovi cesti. Tam so nabrali za polno traktorsko prikolico odpadkov, ki jih je do zbirne točke pri Živalskem vrtu s traktorjem odpeljal Jaka Novak iz Zgornje Šiške. Tudi njemu smo nadvse hvaležni za pomoč pri današnji akciji. Nekaj članov naše skupine se je medtem podalo tudi ob potoku Pržanec in naprej preko travnikov do obvoznice skoraj pri Brdu. Tam so nabrali naslednji kup odpadkov. Tudi te odpadke je dvakrat do zbirne točke pri Živalskem vrtu odpeljal Primož Avšič. Mimogrede smo pobrali nekaj manjših kupov, ki so jih ob gozdni cesti Koseze-Brdo odložili drugi udeleženci današnje čistilne akcije. Po končani čistilni akciji smo udeležencem akcije razdelili majice, ki jih je prispeval zavod Turizem Ljubljana. Danes podeljene majice so imele poleg logotipa LJUBLJANA JE LEPO MESTO dotiskan tudi logotip TURISTIČNO DRUŠTVO KOSEZE. Udeleženci akcije smo se zbrali v naravnem okolju blizu potoka Pržanec, kjer smo bili za prizadevno čiščenje poplačani z okusnim pečenim odojkom. Ob prigrizku in pijači smo v lepem, toplem pomladnem dnevu posedeli do poznega popoldneva in kovali nove načrte, ki se jih bomo v Turističnem društvu Koseze še letos vneto lotili.

zgodilo se je

5

Del odpadkov pri soseski Mostec

Natovarjanje odpadkov

Priboljšek po napornem delu

Odpadki, zbrani ob potoku Pržanec

številka 48.indd Sec1:5

14.6.2010 14:46:14


zgodilo se je

Junij 2010 ▪ Št. 48

FOTOGRAFIJE RAČK IN LABODA, KI JIH JE PREGANJAL Ana Dežman

6

KOSEŠKI SIR Tomaž Ogrin Ljubitelji betona so pridobili nov spomenik – koseški sir pri Koseškem bajerju. Zajeten kos preluknjanega betona vabi otroke k plezanju, a jim je to prepovedano. Podobno, kot bi mišim nastavil košček sira in zraven napisal, da ga ne smejo pojesti.

Račke prvič

Betonski sir

KOŠNJA TRAVE Janez Vovko Zelenice v naselju terasastih blokov od UBU 4-70 in v individualnem delu naselja, ki jih v sklopu Enotnega komunalnega urejanja Kosez ureja in vzdržuje Turistično društvo Koseze, so seveda tudi letos redno pokošene. Prva košnja je bila opravljena v drugi polovici aprila. Račke drugič

Urejene zelenice Račke in labod

številka 48.indd Sec1:6

14.6.2010 14:46:15


KOSEŠKA BÜRA

JEŽ JE NOČNA ŽIVAL

Janez Lončarič

Tomaž Ogrin

Vsakič, ko turistično obiščete Pomurje, vam domači turistični vodniki ponosno pripovedujejo o büraših, to je ljudeh, ki trebijo razraslo gozdno vegetacijo in jo uporabljajo kot gradbeni material za utrditev poškodovanih rečnih brežin. Da pa tudi Koseščani nismo kar tako, nam dokazuje severna brežina bajerja, ki je tudi narejena v büro, da zaščiti brežino pred razjedanjem, kar bi posredno pripeljalo do uničenja lepo urejene pešpoti okoli bajerja.

Prav zato moramo biti pri nočni vožnji z avtom v teh mesecih pozorni nanje. Še posebej na Večni poti, ki objema Krajinski park Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib in kjer so povečali dovoljeno hitrost na 60 km/h. Vendar ga srečamo tudi v Rožni dolini, od koder je posnetek, polni vrtov, kjer se radi sprehajajo med hišami, sredi noči pa prečkajo tudi ceste.

zgodilo se je

Junij 2010 ▪ Št. 48

7

Razlog za njegovo zadrževanje na sredi ceste je bila odvržena hrana – povožen sendvič na ulic. Voznik je ustavil avto na sredi ceste, prižgal vse štiri utripalke in se spremenil v fotografa z bliskavico, hoteč ga pregnati, da ga kdo ne povozi. A se jež kar nekaj časa ni pustil motiti in se je naprej mastil s sendvičem. Ob treh zjutraj prometa k sreči ni bilo. Tudi med koseškimi terasastimi bloki srečamo ježe. Večkrat prečkajo Ulico bratov Učakar, morda se zbirajo pri gostilni Jež. Vsekakor, pazimo na ježe ponoči!

Koseška büra

VANDALIZEM Ika Kos V aprilu je bila takole poškodovana klop v gozdičku med Brajnikovo in Kremžarjevo ulico. Da bi kdo rabil les za kurjavo, skoraj ni verjeti, bolj verjetno gre za eno od vse bolj pogostih oblik vandalizma.

Jež pri večerji

ZBIRANJE HRANE IN OBLEKE Janez Vovkos

Članice Turističnega društva Koseze na čelu z Iko Kos so v soboto, 8. maja, na stojnici pred nekdanjo lekarno Koseze zbirale hrano in oblačila za ljudi, potrebne pomoči. Krajani so se tudi tokrat v velikem številu odzvali in darovali originalno zapakirano hrano, predvsem olje, moko, sladkor in testenine. Zbranih je bilo za poln kombi oblačil in 350 kg hrane. Vse skupaj smo v ponedeljek po akciji odpeljali v zbirni center Rdečega križa Slovenije na Viču.

Uničevanje klopi

Stojnica

številka 48.indd Sec1:7

14.6.2010 14:46:17


zgodilo se je

Junij 2010 ▪ Št. 48

Iskrena hvala vsem, ki so darovali hrano in oblačila, še posebej pa se ob tej priliki zahvaljujemo gospe Jovi Vidmar, direktorici vrtca Mojca, za brezplačno uporabo prostorov.

8 biti kakšen kvadratni meter prostora več. Morda bi bilo potrebno razmisliti v tej smeri, saj bi tudi labodoma omogočili nekaj več miru in prostora za morebitno gnezdo.

Otoček z želvami Del zbranega materiala

BREZPLAČNA DELITEV SADIK CVETJA Venčeslav Thaler Devetnajstega maja popoldne smo na stojnici Turističnega društva Koseze v osrednjem delu naselja terasastih blokov med obiskovalce brezplačno razdelili preko 600 sadik okrasnega cvetja. Del cvetja smo sami kupili v vrtnarstvu Berlič, del pa nam ga je poklonil lastnik gospod Berlič, za kar se mu najlepše zahvaljujemo.

TUJERODNE RASTLINE Tomaž Ogrin Japonski dresnik, grm z bambusu podobnimi vejami, ki izpodriva domače vrste, se je po »sonaravnem urejanju« Koseškega bajerja veselo razrasel po obrežju. Pred nestrokovnimi bagerskimi posegi v brežine bajerja je bil grm omejen na posamezne večje šope, ki so rasli predvsem v višino. Po nepotrebnem premetavanju zemlje pa so ga razsejali po vsej površini. Znano je, da japonski dresnik požene iz vsakega koščka rastline. Najbolj ga razširjajo komunalna, cestna oziroma gradbena podjetja, ko »urejajo« različne brežine.

Vrsta za rožice

OTOČEK IN ŽELVE Invazija dresnika

Janez Lončarič Edini otok, ki ga imamo v Kosezah, je že prenaseljen. Okupirale so ga vodne želve, ki jih je vsak dan več in so se zaredile iz želvic, ki so jih lastniki prinesli v bajer, saj jih niso mogli več imeti doma, ko so prerasle akvarije. Sam otoček se je precej zmanjšal tedaj, ko so naredili nov vodni iztok iz bajerja in se je nivo vode dvignil za skoraj dvajset centimetrov. Če bi hoteli, da na njem domujejo želve in gnezdijo race, bi bilo potrebno nasuti otoček z nekaj kubiki zemlje in s tem prido-

številka 48.indd Sec1:8

OTROŠKO IGRIŠČE Venčeslav Thaler Takole je konec maja izgledalo zaraščeno otroško igrišče poleg vrtca Mojca in v neposredni bližini stanovanjskega bloka na Ulici bratov Učakar 102. Igrišče se nahaja na parceli, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana.

14.6.2010 14:46:18


MAJSKI IZLET UPOKOJENCEV Jožica Skubic

Kdo bo pokosil travo

Čeprav po vremenu sodeč ni kazalo, da smo že globoko v pomladi, smo se upokojenci odpravili na Notranjsko. Ogledali smo si maketo in poslušali predstavitev Cerkniškega jezera kjer so številni izviri, požiralniki in podzemni tokovi največja skrivnost jezera. Zato se morda niti ni treba čuditi, če so za vse te čudne pojave v preteklosti krivili čarovnice, ki so se zbirale na gori Slivnica. Notranjsko gozdovje je zatočišče mnogim živalim in te so nam bile predstavljene v lovskem muzeju. Grad Snežnik nam je bil v obnovljeni podobi predstavljen s svojo zgodovino. Za zaključek dneva pa še postanek na turistični kmetiji Kontrabantar in vrnitev v Koseze. Za izpeljavo in vodenje tega izleta je poskrbela Barica Črnič.

zgodilo se je

Junij 2010 ▪ Št. 48

9

NARAVA DELA POČASI, A ZANESLJIVO Tomaž Ogrin Nekoč bo zelenje povsem preraslo odslužen stroj blizu Koseškega bajerja, ki bo tako postal spomenik neke civilizacije. Podobno, kot v džunglah odkrivajo Azteško kulturo.

Vesela druščina

UPOKOJENCI V ITALIJI Jožica Skubic

Spomenik ali odpadek

VESELI DAN V KOSEZAH Tomaž Ogrin

Čestitamo tudi mi

številka 48.indd Sec1:9

Vroče jutro, še bolj vroč dan sta nas pospremila na izlet v Italijo. Ogled gradu Miramar, ki je urejen kot muzej, nam je obudil zgodovino 19.stoletja in nadvojvoda Ferdinanda Maksimiljana I., mlajšega brata cesarja Franca Jožefa. Po ogledu gradu še sprehod po velikem parku z redkimi eksotičnimi rastlinami, ki jih je Maksimiljan deloma prinesel s svojih potovanj. Bil je namreč navdušen pomorščak in vrhovni poveljnik avstrijske mornarice. Pot smo nadaljevali na Doberdob, ki je slovensko naselje v Italiji in leži tik za državno mejo. Doberdob je bil med prvo svetovno vojno prizorišče krvavih bojev. Dogodke tistega časa je pisatelj Prežihov Voranc opisal v romanu Doberdob. Dobro sprejeta razlaga vodiča Boštjana skozi dan se nas je dotaknila in za zaključek dneva popeljala v vas Vitovlje, kjer smo se okrepčali in vsi zadovoljni v večernih urah se vrnili v Koseze.

Doberdob

14.6.2010 14:46:19


Junij 2010 ▪ Št. 48

10 10

POIMENOVANJE ULIC V KOSEZAH Zbral in uredil Venčeslav Thaler MALEŠEVA ULICA Miha Maleš se je rodil 6. januarja 1903 v kraju Jeranovo pri Kamniku. Rojstni kraj ga je s svojo slikovito okolico zaznamoval za vse življenje in ostal mu je zvest do zadnjih dni. Svet podob, v katere se je zagledal kot otrok, je nosil s seboj, kamorkoli je šel. Najprej je obiskoval šolo v Ljubljani, nato v Zagrebu, na Dunaju in v Pragi, kjer je dobil svetovljansko širino in pogled v vse smeri likovnega ustvarjanja. Praga je zanj pomenila mnogo več kot konec študija in potrditev njegove usposobljenosti za slikarja in grafika. Praga je v njem prebudila in izoblikovala vse talente, ki so tleli v mladem kmečkem fantu. Delal je veliko in z velikim veseljem, zanj je bilo to kot igra. V slovensko duhovno življenje je prinesel nekaj duhovne razgibanosti tedanje Prage, popularizacijo umetnosti, sodoben likovni izraz, odlično grafiko, ki jo je želel dvigniti na raven slikarstva, ilustracijo. Ustanovil je prvo bibliofilsko založbo, izdajal takrat prvo umetniško revijo - Umetnost od 1936 do 1945, usmerjal je pisanje zanjo in iskal nove pisce, urejal revijo Ilustracija 1929/30, odprl trgovino - Umetniški salon, izdajal umetniške mape, zamenjaval, zbiral ter hranil umetniška dela. Ustvaril je, v sodelovanju z ženo Olgo, eno največjih umetniških zbirk v Sloveniji. Veliko je potoval po Evropi in bil informiran o vseh novostih na področju grafike ter slikarstva. Spremljal je tudi delo svojih sošolcev, prijateljev in znancev in stkal veliko tovarištev. Podobe, ki so pritegnile njegovo pozornost z linijo, barvo, občutenjem, vsebino in so bile ubrane z njim, je želel imeti nekje blizu sebe. Tako je ohranil veliko del svoje generacije. Na razstavi v Mestni galeriji v Ljubljani je bilo med 3. in 25. septembrom leta 1980 predstavljenih javnosti kar 430 del iz njegove zbirke. Velik del Maleševe ustvarjalnosti je kot donacija shranjen v Maleševi galeriji v Kamniku. Po letu 1945 je bil Miha Maleš dozorel in zgrajen grafik in slikar, vendar nekoliko odrinjen od nove akademije in revij. Njegove risbe, grafike in slike so kvalitetne, vendar se v njih oglašajo tragični toni, kot da so vsa dela obarvana v molu. Kruta vojna je zapustila posledice, ustvarjalec ni želel več spogledovanj z literaturo. V slikah je izginila igrivost, v grafikah veselost, postal je trpek, resen in strog. Leta 1977 je dobil Prešernovo nagrado za grafični, slikarski in ilustracijski opus. Umrl je leta 1987.

MAJDE ŠILČEVE ULICA Majda Šilc je bila rojena 17.3.1923 v Kržetih pri Sodražici. Ko je končala osnovno šolo, je pregovorila starše in se vpisala v meščansko šolo v Ribnici. Starši pa je niso zmogli dolgo šolati, zato si je morala poiskati delo. Šla je za trgovko in trdo delala. Bila pa je poštena, bistra in ljubezniva. Že na začetku se je vključila v Osvobodilno fronto in pomagala pri akcijah. Spomladi leta 1942 je bila sprejeta v Zvezo komuni-stične mladine. OF je Majdi zaupala vedno težje in odgovornejše naloge. Našel se je nekdo, ki je Majdo izdal policiji. A je niso dobili. Postala je bolničarka in ko je zvedela, da so ji Nemci ubili brata, se je junaštvo mlade skojevke še stopnjevalo. Le redki partizani so vedeli, da Majda skrivaj piše tudi pesmi. Pisala je o boju in revoluciji; znana je njena Vstani, mladina, in stoj kot hrast. 14. julija 1944 je Majda na čelu skojevcev jurišala na nove položaje. Tedaj je ob cesti nad vasjo Težka Voda pri Novem mestu eksplodirala zadnja sovražnikova granata tistega dne in Majda je bila mrtva. Za narodnega heroja je bila razglašena 19.junija 1945.

KREMŽARJEVA ULICA Marjan Kremžar je bil rojen 1917 v Ljubljani. Leta 1941 se je vključil v NOB v Šiški, bil je sekretar OF kvarta, nato komandant bataljona narodne zaščite ter blagajnik rajonskega odbora v Šiški. Po izdaji leta 1944 je bil aretiran in ustreljen na Barju.

številka 48.indd Sec1:10

14.6.2010 14:46:21


obvestila

ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV

prejeli smo

Junij 2010 ▪ Št. 48

11

ALI STE ŽE SLIŠALI ZA MIT O KOSEŠKI DEKLICI?

Javno podjetje SNAGA Krajane Kosez obveščamo, da bo odvoz kosovnih odpadkov za področje Kosez organiziran v petek, 9. julija 2010. Kosovne odpadke odložite na mesto, kjer običajno praznijo kontejnerje za odpadke, na dan odvoza do 6. ure zjutraj. Zaradi videza naselja vas prosimo, da odpadkov ne odlagate ne prej in ne kasneje po dnevu organiziranega odvoza. Kaj sodi med kosovne odpadke? • kopalniška oprema, • pohištvo, • preproge, • oblazinjeno pohištvo in vzmetnice, • svetila in senčila. Med kosovne odpadke ne sodijo:

• • • • • •

gospodinjski odpadki, gradbeni odpadki, zemlja, listje in veje, nevarni odpadki, odpadna električna in elektronska oprema in avtomobilske gume.

Janez Lončarič

O majhni punčki, ki tava po gozdu in jokajoč išče svoje starše? Če niste slišali za mit, ste pa morda slišali v zgodnjih jutranjih urah njen jok, ki se izgublja v gozdu ob Koseškem bajerju. Po ustnem izročilu naj bi bila Koseška deklica hči družinskih prijateljev Gustava Tönniesa, ki so se mudili na obisku v njegovi vili v Kosezah. Gustav Tönnies je bil podjetnik švedskega rodu, ki je imel eno od prvih opekarn v Kosezah. Njegova vila še dandanes stoji nasproti gostilne Avšič nedaleč od Koseškega bajerja. Nekega popoldneva se je Annalisa ( Koseška deklica ) igrala ob hiši in zatavala v gozd, iz katerega se ni vrnila več ur. Obupana starša sta jo takoj začela iskati in neutrudno hodila po gozdu celo noč ter se v temi izgubila. Medtem se je Annalisa že vrnila domov, vendar ko je izvedela, da jo starša iščeta, se je iztrgala iz rok varuške in jokajoč pobegnila v gozd iskat očeta in mater. Čez nekaj dni so okoliški kmetje našli trupli njenih staršev in večkrat omenjali, da so zaslišali jok in čudno momljanje(verjetno v švedskem jeziku) vendar trupla Annalise – Koseške deklice niso nikoli našli. Še vedno tava po gozdu v okolici Koseškega bajerja in bivšega motela Park ter jokajoč išče svoje starše.

ZAHVALA ŽUPANA ODVOZ NEVARNIH ODPADKOV Javno podjetje SNAGA Krajane Kosez obveščamo, da bo odvoz nevarnih odpadkov za področje Kosez organiziran v ponedeljek, 30. avgusta, med 9.00 in 17.00 ter v torek, 31. avgusta 2010 med 8.00 in 15.30 na parkirišču pri Mercatorjevem centru Koseze – Podutiška cesta 30. Med nevarne odpadke sodijo na primer: • barve in topila, • akumulatorji, • kemikalije, • olja in masti, • pesticidi, • pralna in kozmetična sredstva • ter zdravila. Ker vsebujejo snovi, ki so nevarne okolju, je zelo pomembno, da te odpadke odvržemo v posebno zbiralnico.

številka 48.indd Sec1:11

14.6.2010 14:46:21


obvestila

Junij 2010 ▪ Št. 48

CVETOČE KOSEZE Izbiramo najlepše ocvetličene terase, balkone in hiše v Kosezah v letu 2010 Naša akcija izbora najlepše ocvetličenih balkonov, teras in družinskih hiš, ki smo jo v letu 2005 izpeljali prvič,je bila zelo odmevna in uspešna in je postala tradicionalna. Kar nekaj koseških družin se že ponaša z izjemnim priznanjem za lepo ocvetličenost svojih domov. Komisija Turističnega društva Koseze si bo tudi letos ogledala urejenost in ocvetličenost vseh balkonov, teras in hiš v Kosezah. Tisti, ki bodo imeli najlepšo zunanjost svojih domov, bodo ob posebni slovesnosti dobili lična priznanja in simbolično sponzorsko darilo. Zmagovalce bomo predstavili tudi v Koseškem glasu. Komisija bo oglede opravila v poletnih mesecih. Ocenjevali bomo z ulic, cest, poti in drugih javnih površin - torej tisto, kar lahko vidi vsak mimoidoči.

12 12

Frizerski salon

ANICA Ul. Franca Mlakarja 9, Ljubljana

Tel.: GSM:

01-519-20-01 041-259-631

ŽENSKO, MOŠKO IN OTROŠKO STRIŽENJE

Frizuro priloagodimo g vašemu obrazu

Delovni čas:

800 - 1200 1500 - 1900 Sobota:

800 - 1300

Naše Koseze že slovijo kot zelena in lepo urejena soseska.

UPOR A

BL JAMO KVALIT PRODU ETNE KTE TI

GI

Turistično društvo Koseze »Moja dežela – lepa in gostoljubna«

S tem kuponom 10% popust pri plačilu z gotovino

Glasilo Turističnega društva Koseze Izhaja večkrat letno Člani društva prejemajo glasilo brezplačno Za objavljene prispevke in fotografije ne plačamo honorarja Naslednja številka izide predvidoma septembra 2010 Ureja Upravni odbor Turističnega društva Koseze Urednik: Janez Vovko Naslov uredništva: Ulica bratov Učakar 6, Ljubljana Lektoriranje: Barica Črnič Fotografija na naslovnici: Janez Vovko Oblikovanje: www.raigraf.si Tisk: www.raigraf.si Naklada: 500 izvodov

številka 48.indd Sec1:12

14.6.2010 14:46:22

Profile for Turistično društvo Koseze

Koseški glas št. 48  

Glasilo Turističnega društva Koseze, Koseški glas. Številka 48, junij 2010

Koseški glas št. 48  

Glasilo Turističnega društva Koseze, Koseški glas. Številka 48, junij 2010

Profile for tdkoseze