__MAIN_TEXT__

Page 1

ˇ Poštnina placana pri pošti 1118 Ljubljana

Letnik XIII

ˇ Glasilo Turisticnega društva Koseze

Marec 2010 Št. 47

Ali je res potrebno pozidati tudi to zeleno površino?

številka 47.indd 1

18.3.2010 13:21:25


zgodilo se je

Marec 2010 ▪ Št. 47

22

PARKIRANJE NA CESTI

SMUČARSKI TEK OB SOJU BAKEL

Venčeslav Thaler

Janez Vovko

Posamezniki so glede parkiranja zelo iznajdljivi. Tale pametnjakovič je avtomobil za nekaj ur pustil takorekoč v križišču in le sreči se je zahvaliti, da ni prišlo do naleta.

Članice in člani TD Koseze smo v ponedeljek, 8.februarja, na urejenih progah poleg Koseškega bajerja pripravili smučarski tek ob baklah. V pravem zimskem večeru z nizkimi temperaturami in obilico novozapadlega snega so tekaško progo osvetlili plameni bakel. Številnim tekačem na smučeh in sprehajalcem se je prilegel kozarec vročega čaja oziroma kuhanega vina, ki smo ga brezplačno delili na stojnici. Izvedbo prireditve sta omogočila Zavod za turizem in trgovina Pr` Španc. Ko so po dobrih dveh urah bakle ugasnile, smo jih pospravili in si zaželeli, da se čimprej ponovno srečamo na naslednjem teku ob baklah.

OČIŠČENE PEŠPOTI Ivanka Kos Parkiranje

OBČNI ZBOR DU KOSEZE

Letošnja zima je bila obilna s snežnimi padavinami(od začetka decembra do konca februarja je v Kosezah vsega skupaj padlo 185 cm snega) in posledično je bilo precej dela za zimsko službo na pešpoteh, ki jih naše društvo ureja v Kosezah. Pogodbeni izvajalec je tako kot minula leta vzorno skrbel za pluženje in posipanje teh poti.

Ivanka Kos S prijaznim vabilom smo 28. januarja povabili vse člane DU Koseze na redni letni občni zbor v OŠ Koseze. Tudi letos so se člani v lepem številu odzvali na naše vabilo. Na občnem zboru so bila predstavljena vsa poročila za leto 2009 in program za letošnje delo. Prav hitro je minilo popoldne z našim občnim zborom in klepetom ob skromni pogostitvi.

REDARJI V AKCIJI Venčeslav Thaler Mestni redarji so bili januarja v akciji na dovozni cesti do parkirišča trgovine Mercator.

Očiščene pešpoti

ZIMSKA IDILA Venčeslav Thaler Takoj po novoletnih praznikih zapadli sneg je omogočil, da je podjetje Timing prvič uredilo tekaške proge na Lazih. Po vsakem naslednjem sneženju so proge ponovno uredili in omogočili, da so številni rekreativni smučarji lahko uživali na smučeh cel januar in februar.

Redarji

številka 47.indd Sec1:2

18.3.2010 13:21:46


OTROŠKE RADOSTI Ivanka Kos Hribček v osrednjem delu terasastih blokov je bil letos pozimi od jutra do večera prizorišče zimskega veselja najmlajših, ki so uživali na sankah in smučkah.

zgodilo se je

Marec 2010 ▪ Št. 47

3

Zimska idila

SMUČARSKI TEK OB SOJU BAKEL Janez Vovko Zaradi ugodnih snežnih razmer in na željo številnih občanov smo v sredo, 17. februarja, na urejenih progah poleg Koseškega bajerja organizirali še en smučarski tek ob baklah. Dveurno prijetno druženje ob kozarcu toplega čaja ali kuhanega vina je še prehitro minilo.

Veselje na snegu

ZIMSKA SLUŽBA Venčeslav Thaler Ob letošnjih izdatnih snežnih padavinah, je zimska služba MOL vzorno skrbela za pluženje ter posipanje cest in ulic v naselju, in to predvsem tam, kjer le-te niso bile zaparkirane z osebnimi vozili. Najhuje je bilo tako kot vsako leto na Ulici bratov Učakar, kjer so stanovalci večkrat parkirali svoje avtomobile tako neodgovorno, da vozilo s plugom ni moglo v ulico. Poleg tega pa prav tam nikomur niti na misel ne pride, da bi poprijel za lopato in očistil zasnežena parkirna mesta. Nasprotno pa smo lahko v individualnem delu naselja opazovali številne lastnike hiš, ki so vzorno očistili pločnik pred svojo hišo ali v njeni bližini. Kuhanje čaja

Priprave za tek

številka 47.indd Sec1:3

Plug v akciji

18.3.2010 13:21:47


zgodilo se je

Marec 2010 ▪ Št. 47

44

OBČNI ZBOR TD KOSEZE Janez Lončarič V četrtek, 4. marca, smo se zbrali člani Turističnega društva Koseze na rednem letnem občnem zboru in pregledali naše delovanje v letu 2009 ter predstavili načrte za letošnje leto. Prisotnih je bilo 26 članov. Po končanem uradnem delu smo nadaljevali prijetno druženje s skromno pogostitvjo.

Zasnežena parkirišča na UBU

DRSANJE NA BAJERJU Marjanca Kramar V letošnji s snegom bogati zimi, ko tudi ni manjkalo nizkih temperatur, pa Koseški bajer na žalost ni zamrznil v tolikšni meri, da bi omogočal varno drsanje in brezplačno rekreacijo na svežem zraku, kot je bilo to mogoče v prejšnji zimi, na katero nas spominja spodnja fotografija. Udeleženci občnega zbora

Drsanje Poročilo predsednika

Glasilo Turističnega društva Koseze Izhaja večkrat letno Člani društva prejemajo glasilo brezplačno Za objavljene prispevke in fotografije ne plačamo honorarja Naslednja številka izide predvidoma junija 2010 Ureja Upravni odbor Turističnega društva Koseze Urednik: Janez Vovko Naslov uredništva: Ulica bratov Učakar 6, Ljubljana Lektoriranje: Barica Črnič Fotografija na naslovnici: Venčeslav Thaler Oblikovanje: www.raigraf.si Tisk: www.raigraf.si Naklada: 500 izvodov

številka 47.indd Sec1:4

18.3.2010 13:21:48


Na pobudo občanov, ki nimajo dostopa do interneta, smo naslednje podatke zbrali na spletni strani ŽUPNIJE PRESVETEGA ODREŠENIKA LJUBLJANA-KOSEZE

KRONIKA VERSKEGA ŽIVLJENJA V LETU 2009 Župnija šteje 14704 prebivalcev, od tega 7961 žensk in 6743 moških. Povprečna starost župljanov je 45,3 leta. Duhovno jo oskrbujemo 3 duhovniki in 1 stalni dijakon. KRSTI V letu 2009 je bil na prošnjo staršev in z njihovo obljubo odgovornosti za vzgojo v veri zakrament sv. krsta podeljen 34 otrokom, od tega 16 dečkom in 18 deklicam. Iz urejene družine je bilo krščenih 21 otrok; 3 samo iz civilnega zakona; 10 pa iz zunajzakonske skupnosti. POROKE V župniji Koseze si je lani podelilo zakrament sv. zakona 9 parov. Vseh oklicanih in torej tudi poročenih je bilo 14 parov. Kristjani samsko in družinsko življenje utemeljujemo na Božjih zapovedih, ki nam omogočajo, da je naš vsakdanjik srečnejši. Cerkveni zakon še zdaleč ni neka okostenela in preživeta oblika družinske skupnosti, pa naj »javno mnenje« še toliko blati zakon in družino – na žalost ob popolni podpori države, ki se ne zaveda, da si s tem spodkopuje temelje!

Koliko je pa bilo vrednih prejemov, vedo prejemniki in seveda Bog. Vsak naj sebe presodi, če je vreden prejeti Najsvetejši zakrament. Objektivno je nevreden vsak prejem obhajila, če ni notranje pripravljenosti. Težko sprejemamo prakso nekaterih kristjanov, da »mirne« vesti pristopijo k obhajilu, pa niso cerkveno poročeni, po cele mesece jih ni k nedeljskemu bogoslužju, po več let ne prejmejo zakramenta sv. spovedi! Za obhajilo bolnih in onemoglih, ob prvih petkih, so zaprosili duhovnika za 22 ljudi. Veliko je vernikov doma in so bili še do nedavno živo povezani z župnijo; njihova starost ali bolezen pa jim onemogočata, da bi lahko prišli v cerkev k zakramentom. Pri prvem sv. obhajilu je bilo lani 25 otrok iz 2. razreda, letos se jih pripravlja 28 – 1. sv. obhajilo bo v nedeljo, 16. maja 2010. BIRMA Na zakrament sv. birme se pripravlja 31 fantov in deklet. Poleg rednih veroučnih srečanj se srečujejo tudi v 5 birmanskih skupinah, ki jih vodijo zavzeti animatorji. Tudi s starši birmancev se na srečanjih pripravljamo na ta zakrament. Večina birmancev je zavzetih, nekaterih sodelovanje skupaj s starši in botri izraža neresnost, nezanimanje in celo posmeh. – Molimo k Sv. Duhu za zdravo pamet! Birma bo na Velikonočni ponedeljek, 5. aprila 2010. NEDELJNIKI Spomladi, 15. marca, je bilo v župniji Koseze pri sv. maši 690 vernikov; v jeseni, 15. novembra, 730 vernikov.

POGREBI

VEROUČNA ŠOLA

S krščanskim pogrebom smo se poslovili od 52 župljanov – 26 moških in 26 žensk. Povprečna starost umrlih je: moški 69,7 let in ženske 84,4 let. Najstarejša pokojna je dočakala 100 let, najmlajša pa 49 let; najstarejši pokojni je bil star 97 let, najmlajši pa 40 let. Koliko je bilo iz župnije civilnih pogrebov, žal ne vemo. Previdenih za odhod v večnost (sv. spoved, sv. maziljenje, sv. obhajilo) je bilo 14 rajnih; samo maziljenih 4; neprevidena, a so prejemali zakramente 4; nagla smrt 11 in 1 samomor; 18 neprevideni zaradi slabotne vere ali brezbrižnosti domačih! Vedno imate dovolj priložnosti, da duhovnik na dom, v bolnico ali domove za starejše prinese tolažilne in krepčilne zakramente. Duhovnik z zakramenti ne prinaša smrti, ampak Življenje – Boga! Z obredom Cerkve se na željo pokojnika ali svojcev poslovimo od vseh pokojnih, če le ni bila izražena izrecna želja proti cerkvenemu pogrebu. Vsaj nekaj pogrebcev pa le moli za pokojnega; kar precej ljudi se v žalnem sprevodu glasno pogovarja in nekulturno obnaša. – Poseben primer nekulture so mimoidoči. Skoraj nihče ne ustavi, ne odkrije pokrivala na glavi, kar je osnovna kultura spoštovanja do pokojnega! V naši župniji se zelo počasi uveljavlja praksa, da ob smrti pokojnika vsaj nekaj darujete tudi za Cerkev ali drug dober namen. Številni venci in rože čez par dni ali pa že čez noč preminejo in prav nič ne koristijo rajnim. V večnost bodo šla z nami dobra dela, ki smo jih storili na Zemlji. Če teh dobrih del ne bo nič, bo naša večnost zelo vprašljiva in morda zares težka.

V devetletni veroučni šoli so 204 veroučenci. Od tega jih približno 30% obiskuje samo verouk, sv. mašo pa nekajkrat na leto ali celo nikoli; zadnji dve leti ta odstotek raste. To seveda ni priprava na prejem zakramentov! V Otroškem zboru prepeva 10 otrok, v Vokalno instrumentalni pa 11 deklet in fantov. – Pri katehezi pomaga 7 katehistinj. Tedensko se srečujeta mladinska in študentska skupina.

OBHAJILA

predstavljamo vam

Marec 2010 ▪ Št. 47

5

ŽPS in KLJUČARJI Župnijski pastoralni svet ima 22 članov in je dober svetovalni organ ter dejanska pomoč župniku. V marcu se mu izteče petletni mandat. – Zbor ključarjev šteje 6 članov. Na skrbi imajo gospodarske zadeve župnije, ki jih zavzeto rešujejo, kar kažeta tudi dobro in lepo oskrbovani cerkvi in župnišče z okolico. ŽUPNIJSKI SODELAVCI V župniji je 35 ministrantov, nad 40 bralcev Božje besede, dva odrasla pevska zbora z nad 40 pevkami in pevci, 2 organista in 3 zborovodje. Molitvena skupina se zbira k molitvi vsak četrtek; člani Živega rožnega venca (64) vsako prvo soboto, mesečno 3 zakonske skupine, Abrahamova skupina vsako prvo sredo, Svetopisemska skupina vsako sredo, skupina Cvetje v jeseni vsak četrtek. Za urejenost župnijske cerkve in bogoslužje skrbi 1 zakristanka, za staro cerkev pa dve gospe. Pri delu običajno ne vidimo čistilk, čistilcev in krasilcev obeh cerkva; občudujemo pa lahko sadove njihovega skritega dela. Veliko delo opravi tudi Župnijska Karitas.

V župniji Koseze je bilo podeljenih okoli 52.000 sv. obhajil.

številka 47.indd Sec1:5

18.3.2010 13:21:50


predstavljamo vam

Marec 2010 ▪ Št. 47

6

PREGLED VREMENA V KOSEZAH

POIMENOVANJE ULIC V KOSEZAH

Venčeslav Thaler

Zbral in uredil Venčeslav Thaler MARJEKOVA POT

V nadaljevanju podajam pregled meteoroloških podatkov, izmerjenih v letu 2009 na Vremenski postaji Ljubljana Koseze:

maksimalno padavin v 1 uri: 16,6 mm (3.julij) maksimalno padavin v 24 urah: 62,16 mm (29.marec) maksimalno padavin v 1 mesecu: 177,18 mm (marec) letna količina padavin: 1335,79 mm

Družina Marjekovih je med obema svetovnima vojnama živela na majhnem posestvu ob Matjanovi poti. Mati je po očetovi smrti sama skrbela za zemljo in tudi z dodatnim trdim delom preživljala otroke. Po zlomu kraljevine Jugoslavije so se priključili narodnoosvobodilnemu gibanju. Marjan kot najmlajši od Marjekovih fantov je stanoval pri materi in zgodaj odšel v partizanske enote. Padel je 1942. leta pri Ligojni. Karel, po poklicu trgovski pomočnik, se je spomladi 1941 kot član organizacije SKOJ sestajal pri Nebčevih na Pavšičevi ulici in deloval pri organizaciji mladine v rajonu Pod hribom. Okoli sebe je zbiral mladince, ki povečini še niso služili vojaškega roka in tako niso znali ravnati z orožjem. Na svojem domu jih je poučil o rokovanju z orožjem, predvsem z raznimi vrstami samokresov. Sredi julija 1941 je sodeloval pri napadu na italijansko patruljo na Večni poti, v kateri je bilo 5 vojakov ubitih, več pa ranjenih. V oktobru istega leta je sodeloval pri izobešanju slovenske zastave na Šišenskem hribu. Nato je bil komandir voda v Dolomitskem odredu. Ob napadu tega odreda na belogardistično postojanko Log je bil smrtno zadet in je kmalu zatem umrl v naročju svojega brata Jožeta. Jože je tudi deloval v NOB od leta 1941. Bil je pripadnik Dolomitskega odreda, ki je avgusta 1941 uničil daljnovod visoke napetosti Dravlje-Koseze-Laze-Brdo, le 800 m oddaljen od italijanske postojanke v Kosezah.

maksimalna hitrost vetra: 42,8 km/h (12.oktober) maksimalni sunek vetra: 59,7 km/h (12.oktober)

CESTA NA LAZE

povprečna letna temperatura: 11,09°C absolutni maksimum: 33,7°C (25.maj) absolutni minimum: -15,4°C (20.december) občutek mraza: -20,9°C (9.januar) število ledenih dni (Tmax. <0°C): 19 število hladnih dni (Tmin. <0°C): 74 število toplih dni (Tmax. >=25°C): 97 število vročih dni (Tmax. >=30°C): 39 število dni s padavinami: 138 število dni s snežno odejo: 47 maksimalna višina snežne odeje: 34 cm (3.februar)

minimalni zračni tlak: 981,4 hPa (5.marec) maksimalni zračni tlak: 1038,0 hPa (11.januar)

Cesta na Laze je poimenovana po domačem krajinskem imenu Laze - predelu njiv in travnikov med potokom Pržanec in Koseškim bajerjem.

BERGANTOVA ULICA

PROGRAM IZLETOV IN SREČANJ ZA LETO 2010 Upravni odbor DU Koseze Upamo, da se boste veseli in zdravi udeležili naših izletov in srečanj: 5.MAJ – Pomladni dan nas bo popeljal na Notranjsko 9.JUNIJ – Privlačnost Italije bo priložnost za vašo odločitev 22.SEPTEMBER – Prelepa Gorenjska nam bo ponudi la vsa odkritja 10.NOVEMBER – Martinovanje 15.DECEMBER – Silvestrovanje Izlete bosta organizirala in vodila ga. Barica Črnič in g. Stanko Dolenc, srečanja in izlet v tujino bodo v organizaciji Jožice Skubic. Prijave se bodo sprejemale teden pred izletom. Za prijave in informacije lahko pokličete Iko Kos na 041 906 204 ali 01 507 44 65. Želimo, da bi vam bilo lepo na naših izletih in srečanjih.

številka 47.indd Sec1:6

SLikarja Fortunata Berganta večkrat označujemo kot najbolj samosvojega med slikarji 18. stoletja. Poleg cerkvenih del, prežetih z ekstatičnimi zamaknjenji protagonistov, je ustvarjal tudi psihološko pretanjene portrete sodobnikov, tako tistih iz najvišjih družbenih plasti kot tudi preprostih ljudi. Rodil se je 6. septembra 1721 v Mekinjah pri Kamniku. Prvo znano, a žal neohranjeno delo je slika za podružnično cerkev v Gradišču v Tuhinju iz leta 1746. Kasneje (1756) je odšel na šolanje v Rim; iz tega obdobja sta tudi nagrajeni risbi, ki se hranita v arhivu Accademie di San Luca. V Rimu je živel do leta 1760 v tesnih stikih s srednjeevropskimi, italijanskimi in francoskimi slikarji. Vplivi teh različnih šol so se pokazali v njegovem kasnejšem slogu. Portret Jožefa Antona Barona Kodelija je izjemna umetnina v slovenski umetnostni dediščini. Fortunat Bergant je portret podpisal leta 1762. Tako je Bergant upodobil tudi svojega najpomembnejšega mecena iz družine Erbergov, barona Volbenka Ganiela, graščaka v Dolu pri Ljubljani, v čigar hiši na Mestnem trgu 17 v Ljubljani je živel in 31.marca 1769 tudi umrl. Portretiral je tudi opata samostana Kostanjevica na Krki, Leopolda Plemenitega Buseta. Čeprav Bergantove upodobitve žensk tako kot upodobitve moških odlikuje poudarjena individualizacija, so ženski portreti vendarle veliko bliže tedanjemu lepotnemu idealu. S svojimi deli je Bergant ustvaril portrete razsvetljenega podjetnega plemstva. Dal jim je podobo, ki jih je ločevala od stare deželne aristokracije in je napovedovala novi čas. Če ne po stanu, je bil svojim portretirancem enak po izobraženosti, to pa je ključ do neposrednosti, izražene v njihovih podobah.

18.3.2010 13:21:50


obvestilo

VABILO NA SPOMLADANSKE ČISTILNE AKCIJE UO TD Koseze Turistično društvo Koseze bo tudi letos v sodelovanju z zavodom Turizem Ljubljana organiziralo v sklopu spomladanskega čiščenja ZA LEPŠO LJUBLJANO 2010 naslednje čistilne akcije: • predvidoma 25. marca čistilno akcijo brežin Koseškega bajerja in bližnjega Koseškega boršta. Zbirališče gostišče Cviček na Kmečki poti ob Koseškem bajerju. • predvidoma 1. aprila čistilno akcijo v gozdu levo in desno od ceste, ki pelje iz Kosez na Brdo (poleg zahodne obvoznice). Zbirališče Policijska postaja Šiška na Podutiški cesti. • predvidoma 8. aprila čistilno akcijo na brežinah in v okolici potoka Pržanec na trasi od obvoznice mimo Koseškega bajerja do izliva v Glinščico. Zbirališče gostišče Cviček na Kmečki poti ob Koseškem bajerju. • predvidoma 17. aprila čistilno akcijo v okviru vseslovenske akcije OČISTIMO SLOVENIJO, ko bomo čistili gozd med Koseškim bajerjem, Večno potjo, Cesto na Brdo in potokom Mostec. Zbirališče gostišče Cviček na Kmečki poti ob Koseškem bajerju. Točni datumi so odvisni od trenutnih vremenskih razmer. Datum in ura začetka posamezne akcije bodo objavljeni na plakatih po Kosezah in na spletni strani Turističnega društva Koseze.

ŽALOSTNI ZNANILCI POMLADI S.V. Je čuden naslov, ali ne?! Pa vendar zapisano drži. Če boste prebrali nekaj spodnjih stavkov, se boste strinjali z njim.

menjenim pasjim koškom. Tele vrstice niso posledica razvpitega negativnega pisanja o psih in garaži. Ne! Govorijo o pločnikih in Poti spominov in tovarištva, kjer si vedno več ljudi z veseljem »razmiga okončine«, poklepeta z znanci ali prijatelji in se veselih vrne domov. Če seveda imajo srečo, da se čevljev ne držijo razmazani smrdljivi pasji iztrebki, ki jih mimogrede snamejo, če nimajo pogleda uprtega v tla. Lastniki psov, pomagajte, da ne bo na vaš račun letelo toliko grdih besed in da se prav kmalu v peskovnikih otroci ne bodo igrali tudi s »klobasami«, ki ne sodijo vanje. Zelo malo je treba. Saj veste, le vrečka!

prejeli smo

Marec 2010 ▪ Št. 47

7

PREDVIDENE POZIDAVE Tomaž Ogrin V razgrnjenih dokumentih prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana leta 2008 je bilo na takratni enoti urejanja ŠI126 na površinah, namenjenih kmetijski dejavnosti, predvideno območje vrtičkarstva. Po posredovanih pripombah občanov Kosez, so pripravljalci novega načrta območje degradirali še bolj in namesto vrtičkarstva predvideli pozidavo s stanovanjskimi objekti. Glede na to, da se na teh parcelah danes nahajajo še zadnji kozolci v Kosezah in da je v neposredni bližini kompleks, ki ga sestavljata stara cerkev Sv. Marjete in nova cerkev Marije Božje Matere, je popolnoma nedopustna stanovanjska pozidava. Razlog: dandanes so Koseze prepoznavne po tem razgledu, saj se tistim, ki prihajajo v Koseze s Šišenske caste, odpre pogled na zeleno površino s kozolci in na omenjeni cerkvi. Z načrtovano gradnjo do 11 metrov visokih objektov in faktorjem pozidave 60% na oddaljenosti slabih 15 metrov od cerkva bi popolnoma uničili pogled na krajevno znamenitost. Zatorej nam pustite eno zadnjih zelenih površin s slovensko posebnostjo-kozolcem in neokrnjen pogled na našo kulturno in stavbno dediščino ter raje poskrbite za obnovo in ohranitev katerega od teh kozolcev tudi za naše zanamce. Pozivamo tudi četrtno skupnost Šiška, da si prizadeva za ohranitev teh površin, saj ni nobene nujne potrebe, da bi jih zabetonirali.

Sicer, še posebno letos, ko je bila kar dolga zima, se večinoma veselimo že prvih znanilcev pomladi, drobnih zvončkov, trobentic in žafranov. Ampak te vedno prehitijo tisti »neljubi znanilci«, ki kvarijo pogled na zelenice, travnike, otroška igrišča in celo pločnike. Že veste, o čem teče beseda? O ljubkih, najboljših človekovih štirinožnih prijateljih. Upam, da gospodarji v svojem domu bolje skrbijo zanje kot na javnih in zasebnih površinah, kjer puščajo »pečate«. Pred kratkim smo na občnem zboru Turističnega društva Koseze, ko smo se dogovarjali za očiščevalne akcije, spet govorili o onesnaževalcih okolja, to je o lastnikih psov, ki jim je vseeno, kje njihovi ljubljenci opravijo svojo potrebo. Saj psi razumljivo - niso krivi, le njihovi sprehajalci bi morali počistiti za njimi. Vsem, ki tega še ne vedo (to bi moralo pisati v navednicah), naj povemo, da velja za pobiranje že navaden »škrnicl«, pa naj bo papirnat ali plastičen, ki ga lahko odložijo v navadno posodo za smeti, če ni v bližini stojala s točno na-

številka 47.indd Sec1:7

Koliko časa še ta razgled

18.3.2010 13:21:50


prejeli smo

Marec 2010 ▪ Št. 47

Peta razstava ročnih del skupine CVETJE V JESENI Milka Kromar Letos med zimskimi počitnicami je skupina CVETJE V JESENI pripravila 5. razstavo ročnih del. Zaokrožile smo 10. obletnico delovanja. Vsako razstavo pripravimo same. V skupini nas je 14 in skoraj polovica nas je od samega začetka. Po vsaki novi razstavi se nam je priključila še kakšna nova članica. Vključile so se tudi iz drugih župnij. Vse smo upokojenke in med nami je skoraj 30 let razlike. Veselja do ročnega dela nam ne kvari. Le višja sila nam lahko to prepreči. Iz leta v leto ugotavljamo, da smo s takim druženjem pridobile veliko novega znanja in tako obogatile sebe in druge. Srečujemo se vsak četrtek v dopoldanskem času v veroučni učilnici župnijske cerkve v Kosezah. To je sedaj že kar naš čas in naše razvedrilo. Občutek pripadnosti je prijeten. Tudi to je svojevrsten uspeh. Poleg pletenja in kvačkanja uporabljamo tudi druge materiale. To so: papir, DAS masa, FIMO masa, pesek, makaroni, nogavice iz najlona, ličkanje, gozdni sadeži, blago in tudi les. Vsaka se trudi po svojih močeh-kolikor pač zmore, drugače priskočimo na pomoč tudi druge. S svojimi izdelki se prilagajamo letnim časom in raznim priložnostim. Obiskale smo že tudi nekatere druge sorodne skupine. Z našimi izdelki smo imele priložnost dopolniti razstavo na Jalnovi domačiji na Rodinah. Skupina se vključuje tudi v druge dejavnosti v župniji. Pomagamo pri urejanju cerkvenih prostorov in izven nje, pri krašenju oltarja, pri oratoriju imamo za otroke svojo delavnico, sodelujemo pri Abrahamovi skupini, pripravljamo razne spominke za različne priložnosti v župniji in sodelujemo pri skupini za samopomoč. Vse je na prostovoljni osnovi. Vsako sezono tudi primerno zaključimo. Po vsaki razstavi iz knjige vtisov razberemo, da je naše delo lepo sprejeto, in spet dobimo nov zalet za naslednjo razstavo. Prijeten je občutek, da tudi manjša skupina starejših župljank za kakšen dan polepša življenje v naši župniji.

8

Frizerski salon

ANICA Ul. Franca Mlakarja 9, Ljubljana

Tel.: GSM:

01-519-20-01 041-259-631

ŽENSKO, MOŠKO IN OTROŠKO STRIŽENJE

Frizuro priloagodimo g vašemu obrazu

Delovni čas:

800 - 1200 1500 - 1900 Sobota:

800 - 1300

UPOR A

BL JAMO KVALIT PRODU ETNE KTE TI

GI

S tem kuponom 10% popust pri plačilu z gotovino

Skupina CVETJE V JESENI

številka 47.indd Sec1:8

18.3.2010 13:21:50

Profile for Turistično društvo Koseze

Koseški glas št. 47  

Glasilo Turističnega društva Koseze, Koseški glas. Številka 47, marec 2010

Koseški glas št. 47  

Glasilo Turističnega društva Koseze, Koseški glas. Številka 47, marec 2010

Profile for tdkoseze
Advertisement