__MAIN_TEXT__

Page 1

Poštnina placana l ˇ pri pošti 1118 Ljubljana

Letnik XI

ˇ Glasilo Turisticnega društva Koseze

Junij 2008 Št. 41

Pogled iz Ljubljanice na cerkev Sv. Ane nad Podpečjo


zgodilo se je

Junij 2008 ▪ Št. 41

2

ÈISTILNA AKCIJA V GOZDU

LABOD

"Ivanka Kos

"Venčeslav Thaler

Tretjo letošnjo čistilno akcijo smo pripravili v četrtek, 10. aprila popoldne. Kljub rosenju izpod neba je 17 udeležencev (večinoma člani TD Koseze) prehodilo gozd ob gozdni cesti Koseze-Brdo blizu zahodne obvoznice. Nabrali smo kar nekaj vreč odpadkov, ki smo jih zaradi dežja pustili v gozdu. Pozno zvečer pa nam je gospod Andrej Duh iz Kosez pomagal s traktorjem iz gozda, ki smo ga čistili prejšnji teden, potegniti tudi ostanke odvrženega osebnega avtomobila ZASTAVA 101. Avto se nahaja ob asfaltni cesti, ki vodi od Večne poti proti Brdu. Številka karoserije je *VX1128A00* *00883221*. Danes dopoldne smo iz gozda privlekli še del razrezanega osebnega avtomobila in ga odložili poleg stoenke. Vreče z odpadki smo zbrali na dveh mestih ob omenjeni cesti in o lokaciji obvestili podjetje SNAGA.

Na fotografiji je eden od obeh labodov, ki sta letos spomladi okoli Koseškega bajerja spet zgradila kar nekaj gnezd, a mladičev tudi letos nismo dočakali. Najverjetneje nimata dovolj miru, saj se po trstičju ob bajerju potikajo psi brez spremstva lastnikov in številni ribiči, ki lovijo ribe, kjer koli jim pade na pamet.

Čudovita žival

ÈISTILNA AKCIJA OB PRANCU "Janez Vovko Četrto in zadnjo letošnjo čistilno akcijo smo pripravili v četrtek, 17. aprila popoldne. Tokrat se je 20 udeležencev razdelilo v dve skupini in prva je ponovno prehodila gozd ob cesti Večna pot-Brdo, kjer smo prejšnji teden našli osebna avtomobila. Tokrat smo našli rezervoar za avto, dvigalko za avto, pnevmatiko, vzmetnico, dva kupa ivernih plošč in delov pohištva ter še nekaj vreč drobnih odpadkov. Druga skupina pa je odšla ob potoku Pržanec in njegovih pritokih. Skupaj smo tokrat nabrali 7 vreč odpadkov. Vse zbrane odpadke smo pripeljali in odložili na vzhodni obali Koseškega bajerja na koncu asfaltirane Koseške ceste, ki vodi od Večne poti mimo motela do bajerja. O lokaciji zbranih odpadkov smo obvestili podjetje SNAGA.

Zbrani odpadki

Kup odpadkov


PODRTA BRV ZA PEŠCE

EKOLOŠKI OTOKI

"Janez Vovko

"Venčeslav Thaler

Pred desetimi leti zgrajena brv za pešce ob Koseški cesti je že nekaj let podrta, neuporabna in nevarna. Lepo bi bilo, ko bi Mestna občina Ljubljana našla vsaj toliko volje(denarja najbrže res ni potrebno veliko), da bi naročila odstranitev takšne sramote na obrobju krajinskega parka.

Kaj nam pomaga, da delavci podjetja Snaga redno praznijo zabojnike za ločeno zbiranje odpadne embalaže, ko pa neodgovorni stanovalci odvržejo odvečne stvari poleg zabojnikov. Na Ulici bratov Škofov je nekdo sredi maja takole odvrgel kartonsko embalažo, namesto da bi jo raztrgal in stlačil v ustrezen zabojnik. Kaj si o njegovem ravnanju mislijo sosedje, pa raje zadržimo za sebe.

Podrta brv Odvržena embalaža

ZBIRANJE OBLEKE

ZABOJNIKI HUMANA

"Venčeslav Thaler

"Ivanka Kos

Prizadevne članice Turističnega društva Koseze so aprila ponovno zbirale obleko, ki je ljudje doma ne potrebujejo več, marsikomu pa še vedno pride prav. Vso zbrano obleko so pregledale, uredile in zapakirale v vreče. V mesecu maju smo zbrano obleko z lastnimi vozili odpeljali do skladišča Rdečega križa na Viču.

Zabojniki za zbiranje rabljenih oblačil so dobrodošla novost v našem okolju. Problem pa nastopi, kadar jih pravočasno ne izpraznijo in začno ljudje oblačila odlagati poleg zabojnikov, kar ne koristi niti oblačilom, še manj pa videzu naselja. Občasno pa se nad zabojniki znesejo še vandali in rezultat takšne ustvarjalne moči je videti na fotografiji, posneti za novo koseško cerkvijo.

Zbrana obleka

Prevrnjen zabojnik

zgodilo se je

Junij 2008 ▪ Št. 41

3


zgodilo se je

Junij 2008 ▪ Št. 41

4

PIONIRSKA PROGA

100 LET MARIJE MRZLIKAR IZ DRAGE 28.

"Venčeslav Thaler

"Janez Lončarič

Maja so na Viču podrli postajno poslopje TV-15 nekdanje pionirske proge v Ljubljani. Tako počasi, a temeljito izginjajo še zadnji ostanki te proge. Ne glede na ideološki predznak ob njeni gradnji, sem mnenja, da je proga z vsemi spremljajočimi dejavnostmi imela še kako pozitiven vpliv na odraščanje kar nekaj generacij otrok. Vzporedno se je povečevalo zanimanje za tehnično kulturo, prirejali so se tečaji in krožki za vse otroke. Vsekakor pa bi bila takšna proga danes velika turistična atrakcija in brez problema dobičkonosna zadeva.

Dne 9. julija bo praznovala svoj stoti rojstni dan gospa Marija Mrzlikar. Mici je najstarejša, tu rojena prebivalka Kosez, čeravno zadnje tri leta živi v domu za starejše za Bežigradom, saj noge niso zdržale bremena stoletja. Bistrega uma in zvedavih oči prepozna svoje obiskovalce, s katerimi še vedno rada obuja spomine na življenje v njenih Kosezah. Voščilu njenih najbližjih se pridružujemo člani Društva upokojencev in člani Turističnega društva Koseze.

xxxx

Mici Pa še fotografija nekdanje postaje TV-15 12. maja 2007

CVETOÈE KOSEZE 2008 Izbiramo najlepše ocvetličene terase, balkone in hiše v Kosezah v letu 2008

in fotografija posneta leto dni pozneje - 12.maja 2008

IZLET PO LJUBLJANICI "Janez Vovko Turistično društvo Koseze je 14. junija organiziralo izlet po Ljubljanici. Z ladjico smo se popeljali od Špice do Podpeči. Uživali smo v na novo odkritih pogledih na Ljubljano in ljubljansko barje in se zadovoljni vrnili na izhodišče.

Naša akcija izbora najlepše ocvetličenih balkonov, teras in družinskih hiš, ki smo jo v letu 2005 izpeljali prvič,je bila zelo odmevna in uspešna in je postala tradicionalna. Kar nekaj koseških družin se že ponaša z izjemnim priznanjem za lepo ocvetličenost svojih domov. Komisija Turističnega društva Koseze si bo tudi letos ogledala urejenost in ocvetličenost vseh balkonov, teras in hiš v Kosezah. Tisti, ki bodo imeli najlepšo zunanjost svojih domov, bodo ob posebni slovesnosti dobili lična priznanja in simbolično sponzorsko darilo. Zmagovalce bomo predstavili tudi javnosti–v Koseškem glasu in še kje.

Komisija bo oglede opravila v drugi polovici meseca junija. Ocenjevali bomo z ulic, cest, poti in drugih javnih površin - torej tisto, kar lahko vidi vsak mimoidoči. Naše Koseze že slovijo kot zelena in lepo urejena soseska.

Turistično društvo Koseze »Moja dežela – lepa in gostoljubna«


"Uredništvo GLede na to, da je podjetje Hidrotehnik začelo 10.junija 2008 z gradbenimi deli za ureditev bajerja, vam v nadaljevanju predstavljamo predvidena dela, kot nam jih je pripravil arhitekt, ki je zmagal na javnem natečaju s svojim predlogom o ureditvi bajerja z okolico.

KRAJINSKO ARHITEKTURNA UREDITEV KOSEŠKEGA BAJERJA "Miha Kajzelj NAMEN MESTNE OBČINE Krajinska ureditev ožjega območja Koseškega bajerja z novim parkiriščem ob bivši Koseški cesti za obiskovalce Mosteca in bajerja v nov reguliran mestni park ob jezeru s poudarkom na naravovarstveni vlogi in odprt za različne sodobne dejavnosti socialno aktivnega parka. Zaprt za promet, oaza miru za sprehajalce, rekreativce in ribiče. Nov mestni poligon za naravoslovno učenje v naravi. Prostor za glasbene in ostale umetniške prireditve intimnega značaja na obali jezera.

3. TRAVNATI PARK IN BREZOV GAJ Nov prostor za sprehode, varen pred prometom, kvaliteten ambient odprte travnate površine v kombinaciji s skandinavskim vzdušjem brezovega gaja v njegovem severnem delu. Posamezna krajinska igrala – skulpture mu dajejo značaj športno navdahnjenega parka, ki se navezuje na popularno rekreacijsko potezo Pot. Vstopi v park so zamejeni z lesenimi prometnimi zagradami – klopmi, ki predstavljajo pomemben krajinski motiv s funkcijo socialnega združevalca. 4. NOVA STRUGA POTOKA IN IZLIV V BAJER Izliv potoka (trenutno skrit v betonski cevi ) postane ključen naravni element, v kvalitetni krajinski podobi bajerja: njegovo opazovanje je možno z brvi na krožni poti okrog jezera. 5. POČIVALIŠČA NA VODI Na južni obali so v senci visokega gozda na obali predvidene tri male lesene ploščadi s klopjo za uživanje obvodnega ambienta v dvoje, z ribiško palico ali kar tako. Pot okrog jezera je peščena, blatni potočki so premoščeni z manjšimi brvmi.

Razpis natečaja november 1999, županja Vika Potočnik Rezultati: marec 2006, 1. nagrada Miha Kajzelj, udia, Rok Žnidaršič, udia, Etbin Tavčar, udika Gradbeno dovoljenje za 1. fazo (zemljišča v lasti MOL): maj 2005 Izvedbeni projekt za 1. fazo: januar 2007

ZDRAVSTVENI DOM ŠIŠKA

GLAVNI UREDITVENI POSEGI 1. LESENI OTOK NA VZHODNI OBALI Meeting-point na bregu jezera, središčna točka celotne ureditve, srce zasnove, socialni združevalec. Možnost organizacije učnih naravoslovnih delavnic - zunanji učni poligon, prireditve na vodi: glasba, teater, recitali, performansi. Pomemben atraktivni objekt za turistično ponudbo mesta in Kosez.

2. LESENE STOPNICE V BREŽINI Poteza lesenih stopnic v brežini, ki bodo skupaj z otokom ustvarjale amfiteater za eventualne prireditve. Ob njih se spušča peščena klančina – dostop na leseno pešpot na vodi.

Eden od bralcev našega glasila nam je poslal fotografijo napisa na Zdravstvenem domu Ljubljana Šiška. Zmotilo ga je namreč to, da je najprej napis v angleškem jeziku, šele spodaj je napis v slovenskem jeziku.

Ali je napis ustrezen?

prejeli smo

POSTOPEK PRIDOBIVANJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

6. JUŽNO PARKIRIŠČE Ob slepem kraku Koseške ceste se uredi dovoz in parkiranje za avtobuse in avtomobile, parkirišče bo služilo obiskovalcem bajerja in tudi Mosteca. Ob parkirišču so zasajene redke vrbe, ki bodo že z Večne poti oznanjale bližino obvodnega ambienta.

predstavljamo vam

Junij 2008 ▪ Št. 41

5


POIMENOVANJE ULIC V KOSEZAH

6

NATEÈAJ ZA OBLIKOVANJE PREPOZNAVNEGA ZNAKA

"Zbral in uredil Venčeslav Thaler "Upravni odbor Turističnega društva Koseze ČERNIGOJEVA ULICA Avgust ČERNIGOJ se je rodil 24. avgusta 1898 v Trstu kot sin preprostega pristaniškega delavca iz Dobravelj v Vipavski dolini in matere, domačinke s Padrič. Ko je bil še otrok, ga je bežna očetova risba ladje seznanila z magično privlačnostjo podobe, narisanega, naslikanega. Talent, ki ga je pokazal kot deček, mu je zagotovil štipendijo in prvo šolanje na tržaškem umetnostnem liceju. Delavnost in predanost umetniškemu ustvarjanju sta ga v času, ko je prišel kot odpuščeni vojak prve svetovne vojne domov v Trst, privedli poučevat na postojnsko gimnazijo. Tam ga je slovensko učiteljsko okolje napravilo za slovenskega umetnika. Po koncu prve svetovne vojne je poučeval risanje v Postojni. Od 1922 je študiral na münchenski akademiji Becker-Gundahel in umetnoobrtni šoli Hillerbrand. Bil je učenec v Weimarju na Bauhausu. Tu je dobil osnove konstruktivizma. Bauhaus je veljal kot sinonim za avantgardo in socializem. Z razstavo na ljubljanski Tehniški šoli leta 1924 je prišel v konflikt s takratno politično vlado, tako da je moral leta 1925 zapustiti Ljubljano. Sodeloval je v konstruktivističnem gibanju v Trstu, družil se je z enako vsestransko mislečimi umetniki. Po drugi svetovni vojni so se mu odprla nova obzorja. Postal je profesor na slovenski gimnaziji in na učiteljišču v Trstu ter do upokojitve leta 1970 vzgojil vrsto mladih generacij, med katerimi je nekaj svetovno znanih imen; naj omenim le Edvarda Zajca in Borisa Podrecco. Hkrati je veliko delal, slikal okolico Trsta in hodil po slovenski Istri ter veliko razstavljal. Prešernovo nagrado za življenjsko delo na likovnem področju je prejel leta 1976. Umrl je 17.novembra 1985 v Sežani, kjer je tudi pokopan. KARINGERJEVA ULICA Anton KARINGER se je rodil 23. novembra 1829 v Ljubljani in se za slikarstvo odločil šele po končani vojaški karieri. Svojo umetnost je zapisal romantični krajini, za katero je značilno upodabljanje prvinske narave neskončnih razsežnosti in neznatnega človeka. Ob uporabi fotografije kot slikarskega pripomočka je pri Karingerju krajina prerasla v natančno opazovanje narave in njenih časovnih sprememb. Umrl je 14. marca 1870 v Ljubljani.

Turistično društvo Koseze vstopa v 14. leto delovanja in morda je napočil čas, da izberemo prepoznavni znak. Zato razpisujemo natečaj. Nanaša se na oblikovanje znaka, ki ga bomo v prihodnje uporabljali na dopisih, plakatih, obvestilih, spletni strani, majicah, razglednicah itd. Prav veliko napotkov ne bi radi dajali, naj gre domišljija svojo pot, paziti pa je potrebno vsaj na dve stvari: • da se že na prvi pogled vidi, da gre za Turistično društvo Koseze, • da slika, grafika ipd. niso avtorsko zaščitene s strani tretje osebe. Predlagana oblika-ideja je lahko narejena v kakršnikoli obliki (elektronsko, na papirju, origami... ni pomembno), važno je, da se iz nje lahko razbere, kako in kaj je potrebno narediti za uresničitev ideje. Na natečaj se lahko prijavi kdorkoli brez omejitev. V zameno za poslane predloge lahko ponudimo le simbolno nagrado-majico Turističnega društva Koseze in seveda čast in slavo ter večno zapisanost v arhivih Turističnega društva Koseze. Predloge pošljite po pošti na naslov Turistično društvo Koseze, Ulica bratov Učakar 6, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov info@td-koseze.si. Natečaj traja do 30.9.2008. UO TD Koseze si pridržuje pravico izbire najboljše predlagane rešitve. Pridržuje pa si tudi pravico, da ne izbere nikogar.

ODVOZ NEVARNIH ODPADKOV "Javno podjetje SNAGA Krajane Kosez obveščamo, da bo odvoz nevarnih odpadkov za področje Kosez organiziran v ponedeljek, 1. SEPTEMBRA, med 9.00 in 17.00 ter v torek, 2. SEPTEMBRA, 2008 med 8.0 in 15.30 na parkirišču pri Mercatorjevem centru Koseze – Podutiška cesta 30. Med nevarne odpadke sodijo na primer barve in topila, akumulatorji, kemikalije, olja in masti, pesticidi, pralna in kozmetična sredstva ter zdravila. Ker vsebujejo snovi, ki so nevarne okolju, je zelo pomembno, da te odpadke odvržemo v posebno zbiralnico.

obvestila

predstavljamo vam

Junij 2008 ▪ Št. 41


ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV "Javno podjetje SNAGA Krajane Kosez obveščamo, da bo odvoz kosovnih odpadkov za področje Kosez organiziran v torek, 8. JULIJA 2008. Kosovne odpadke odložite na mesto, kjer običajno praznijo kontejnerje za odpadke, na dan odvoza do 6. ure zjutraj. Zaradi videza naselja vas prosimo, da odpadkov ne odlagate ne prej in ne kasneje po dnevu organiziranega odvoza. Kaj sodi med kosovne odpadke? • kopalniška oprema, • pohištvo, • preproge, • oblazinjeno pohištvo in vzmetnice, • svetila in senčila. Med kosovne odpadke ne sodijo: • gospodinjski odpadki, • gradbeni odpadki, • zemlja, listje in veje, • nevarni odpadki, • odpadna električna in elektronska oprema in • avtomobilske gume.

Glasilo Turističnega društva Koseze Izhaja večkrat letno Člani društva prejemajo glasilo brezplačno Za objavljene prispevke in fotografije ne plačamo honorarja Naslednja številka izide predvidoma oktobra 2008 Ureja Upravni odbor Turističnega društva Koseze Urednik: Janez Vovko Naslov uredništva: Ulica bratov Učakar 6, Ljubljana Lektoriranje: Barica Črnič Oblikovanje: www.raigraf.si Tisk: www.raigraf.si Naklada: 500 izvodov

Junij 2008 ▪ Št. 41

oglasna stran

7


oglasna stran

Junij 2008 ▪ Št. 41

8

Profile for Turistično društvo Koseze

Koseški glas št. 41  

Glasilo Turističnega društva Koseze, Koseški glas. Številka 41, junij 2008

Koseški glas št. 41  

Glasilo Turističnega društva Koseze, Koseški glas. Številka 41, junij 2008

Profile for tdkoseze
Advertisement