Page 1

Teleøst bladet

Årgang 3 Blad 4 1/6 –2011

Forlig om TDC-lønninger Efter flere måneders forhandlinger blev TDC og Dansk Metal teleafdelingerne enige om en generel regulering af lønnen på kr. 1,85 pr. time svarende til 296.62 kr. pr. md. for fuldtidsansatte. Den generelle lønregulering er den absolutte bundgrænse for den lønstigning som den enkelte vil modtage i år. Herudover skal der nu igangsættes en proces om individuel lønregulering. For inden lønsamtalerne kan gå i gang skal der være forhandlinger mellem TDC´s enheder og teleafdelingernes lokale repræsentanter (TDC- Landsklubben / virksomhedsklubber) om kriterier for den individuelle lønregulering. (se punkt 2. proces for individuel lønregulering i protokollen). TDC har oplyst, at der vil være afsat de nødvendige økonomiske midler til de individuelle lønsamtaler. Herudover kan lokalaftalerne om hhv. resultatløn, provisionsløn og bonusløn anvendes som supplement til lønreguleringen.

Vind en bil Til 140.000 Klik her

En række ulempetillæg vil blive forhøjet med 2% og elevlønningerne forhøjes med 2,5% Den generelle regulering bliver så snart Lønservice kan nå det, reguleret med tilbagevirkende kraft pr. 1 marts 2011. Det forventes at ske med udbetalingen af lønnen i slutningen af juni. Den individuelle regulering vil ligeledes ske med tilbagevirkende kraft pr. 1. marts 2011, men det vil formentlig først ske efter sommeren, når der har været lokale forhandlinger i TDC´s enheder og lønsamtalerne har været gennemført. Læs protokol af 10. maj 2011 mellem TDC A/S og Dansk Metal teleafdelingerne pr. 1. marts 2011

Se forestillingen "Hvis tårer var guld" Den voldsramte kan også være din kollega – og det kan den voldelige part også. Hvad kan du gøre? Chris Poole og Rejsescenen vil sammen udfolde viden om partnervold og pege på hvorfor og hvordan det vedrører vores arbejdspladser. Chris Pool er forfatter til håndbogen: ” Den voldsramte kan også være din kollega – om håndtering af partnervold på arbejdspladser”.


Teleøst bladet

Årgang 3 Blad 4 1/6 –2011

CSC indrømmer misbrug Et medlem af Dansk Metal Tele Øst er blevet presset til at udføre konfliktramt arbejde på sin arbejdsplads hos CSC. Det har virksomheden nu indrømmet På et møde i Dansk Arbejdsgiverforening måtte virksomheden, CSC, tirsdag den 10. maj indrømme, at de har ladet den igangværende konflikt med fagforbundet Prosa gå ud over et medlem af Dansk Metal Tele Øst. - Vi havde modtaget en klage, der gik på, at Metalmedlemmet hos CSC var blevet sat til at udføre konfliktramt arbejde. Og det har CSC indrømmet er korrekt, siger forbundssekretær Keld Bækkelund Hansen, Dansk Metal. Vil holde øje med CSC Dansk Metal vil nu føre sagen videre i Arbejdsretten og forventer, at CSC dér vil blive idømt en bod. Men sagen stopper ikke ved det. - Der har fundet et groft misbrug sted, som vi nu har sat en stopper for. Men hændelsen gør, at vi nu vil føre skærpet tilsyn med CSC for at sikre, at ingen af vores medlemmer bliver sat til at udføre konfliktramt arbejde, siger Keld Bækkelund Hansen. 55 medarbejdere hos CSC er organiseret i Dansk Metal. De er ikke ramt af den lock-out, som CSC har iværksat mod alle de medarbejdere, der er organiseret hos fagforbundet Prosa. Læs også: 9. februar 2011: Prosa-medlemmer ansat i CSC/Danmark er lockoutet

Aktuelt medlemsmøde for Metal-medlemmer i TDC IT Metal Virksomhedsklubben (TDC Wholesale/IT) arrangerer d. 31. maj 2011 et medlemsmøde for medlemmerne ansat i TDC IT om konflikten i CSC Som mange er bekendt med er der konflikt mellem CSC og Prosa, hvilket nogle af medlemmerne i TDC IT mærker i hverdagen. Vi har derfor inviteret den ene part, nemlig nogle af de lockoutede CSC'ere og tidligere TDC'ere til at komme og fortælle deres historie. Bl.a. Joan Falck Jensen , som nogle måske kender fra Computerworld hvor hun skriver dagbog. Joan vil medbringe et par kollegaer som er i samme situation og i løbet af 1½ time vil de sammen give os et billede af hvad det vil sige at være lockoutet på 4. måned. NB: Tilmelding nødvendig senest den 27. maj. Du kan tilmelde dig til Uni Byrgesen.


Teleøst bladet

Årgang 3 Blad 4 1/6 –2011

Torkild E. Jensen: S - SF plan viser vejen Dansk Metal er begejstret for Socialdemokraterne og SF’s 2020-plan. ”Et troværdigt og ansvarligt bud på, hvordan vi løser Danmarks problemer”, siger forbundsformand Thorkild E. Jensen Fagforbundet Dansk Metal er begejstret for Socialdemokraterne og SF’s såkaldte 2020-plan, der blev fremlagt mandag. Han hæfter sig især ved den del af planen, der handler om at skabe vækst og fremgang: - De borgerlige har ingen bud på, hvordan vi skal få gang i væksten, mens S og SF blandt andet foreslår skattekreditter og straksafskrivninger. Det er værktøjer, som netop vil skabe vækst og grundlag for øget beskæftigelse, især i de meget konkurrence-udsatte hverv, hvor Metals medlemmer oftest arbejder, siger Thorkild E. Jensen. Han vurderer, at der i S/SF’s vækstplan ligger fundamentet for mange tusinde nye danske arbejdspladser: - Den kickstart er helt afgørende. Der er brug for at få gang i væksten her og nu. Samtidig er det afgørende for at få løst vores langsigtede problemer, siger Thorkild E. Jensen. - S-SF-planen understreger, at der kun er eet klart bud på, hvordan vi løser Danmarks problemer. Regeringen kan stadig ikke sætte to streger under sit regnestykke, og har stadig slet ingen bud på, hvordan vi skaber vækst. Til gengæld har S og SF nogle stærke bud, siger Thorkild E. Jensen. Thorkild E. Jensen påpeger, at det med S/SF-planen nu er meget klart, at der er to veje i dansk politik: - Regeringen vil overlade regningen til de grupper, som går på efterløn. Det er for mere end 80 procents vedkommende faglærte og ufaglærte. De velstillede og veluddannede går helt fri. Det er asocialt og skævt. Med S og SF’s plan bidrager alle danskere til at løse vores problemer, og


Teleøst bladet

Årgang 3 Blad 4 1/6 –2011

Test af teleøst blad  
Test af teleøst blad  

Test af teleøst blad for at vise det til bestyrelsen

Advertisement