Page 76

72  ГРА ДЪТ   ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2017

СГРАДА И ФУНКЦИОНАЛНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Множество са въпросите, отговорите на които дефинират типа, разпределението, параметрите и предвидените функции в жилищните единици. Най-съществените са: какво се търси и какъв жилищен микс да се предвиди; как да бъде постигнат максимално висок комфорт на обитаване; приложимите нормативни изисквания. Допълнително внимание е обърнато на имплементиране на специфични клиентски желания, свързани с промени в някои функции и елементи в жилищата, като това става съгласно процедурите на компанията. ИНТЕГРАЦИЯ НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ СГРАДНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ За всеки нов обект се стремим да предложим не само високо качество на изпълнение, а и нещо специфично, съвременно, с което да се отличаваме на пазара за имоти, коментират от "Резиденшъл Парк София". В случая с Фаза 2 фокусът е върху някои пасивни и активни мерки за енергийна ефективност и върху елементи за

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat