Page 68

64  ГРА ДЪТ   ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2017

Грижата за околната среда и хората личи на всяко ниво – от начина, по който строи своите магазини и складови бази, до начина, по който организира и оптимизира работните процеси. Логистичен център "Кабиле" не само не прави изключение от този принцип, но вдига летвата още по-високо. Това е единствената логистична база в България, сертифицирана по стандарта BREEAM, ниво „Отлично“. Сертификатът е доказателство за високата енергийна ефективност, повишените екологични норми, редицата технологии и иновации, които допринасят за високото равнище на обслужване и изключителната устойчивост и функционалност на базата. Логистичният център е създаден с мисъл за природата, но и с изключителна грижа за хората, които работят в нея, като им осигурява отлични работни условия.

  Конферентна зала в административната сграда

  Кантина в административната сграда

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat