Page 188

18 4  ГРА ДЪТ   ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2017

ГЕОРГИ КИРОВ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ВЛЯЗОХА В БЪЛГАРИЯ СЪС ЗНАЧИТЕЛНО ЗАКЪСНЕНИЕ

ГЕОРГИ КИРОВ ДИРЕКТОР "ОЦЕНКИ И ИНВЕСТИЦИИ", COLLIERS INTERNATIONAL

Г-н Киров, какви са причините за засиления чуждестранен интерес към инвестиции в търговски центрове в България – глобални (приток на инвестиции към ЦИЕ), макроикономически (по-висок икономически растеж, ръст на доходите и потреблението), пазарни (подобряване на финансовите резултати на моловете) или др.? Причините са главно наличност на капитали за региона на Централна и Източна Европа, евтин кредит, добро макроикономическо представяне на България. Също така другите водещи страни от ЦИЕ, главно Чехия и Полша, са много скъпи и там има значително по-голяма конкуренция между купувачи да придобиват имоти с доход. Бумът на инвестиции продължава вече над 2 години в развитите пазари от ЦИЕ и тук този подем идва със значително закъснение. Преди 5 години инвеститорите от Южноафриканската република

(ЮАР) правиха под 5% от общия оборот в ЦИЕ. В момента според изследване на Colliers този дял е приблизително 20%, което при над 12 млрд. евро инвестиции е близо 2.5 млрд. евро на година в ЦИЕ. Защо южноафриканските инвестиционни фондове се обособиха като най-активната група купувачи на търговски комплекси в България? Инвеститорите от ЮАР са склонни да поемат повече риск, също така да държат активи и да ги управляват активно за по-дългосрочно. Много от южноафриканските купувачи са или посветени на инвестиции и активно управление на молове, или голяма част от портфолиото им е в молове. По този начин тези инвеститори имат синергии с дейността им в други държави, като част от връзките им с търговци-наематели са на регионално или глобално ниво.

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  
Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat