Page 176

172  ГРА ДЪТ   ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2017

  Сграда "Диамант 2"

новопостроена сграда трябва да изгради и своя зелена връзка със средата. Както и с инфраструктурата, и грижата за зелените площи обаче не може да бъде само „на парче“, тоест на обект, а трябва цялостен мениджмънт. Защо зоната привлича мащабни инвестиции най-вече в жилищния сегмент, въпреки че повечето терени са със статут СМФ (смесена многофункционална зона) и върху тях може да се построят офисни и търговски сгради? Хората на София искат това – следваме потребностите на клиента, както и лайфстайл тенденции. Самото разграничение на града на активни зони (бизнес, шопинг и забавление) и жилищни зони – това е анахронизъм. Модерната жилищна сграда е многофункционална – със зони за спорт, битови услуги, магазини, кафене и дори офиси. Това важи в най-голяма степен за по-високите сгради. Да не забравяме и растящия брой професионалисти, които работят дистанционно, тоест у дома. Местоположението на дома става все по-важно, както и качеството на средата. Много компании лесно отварят и затварят офиси, като много често ги наемат. Семейството за разлика от някои бизнес инициативи не е проект, а е ангажимент за цял живот. Хората са готови да вложат всичко в сигурно и комфортно жилище на перспективно място. Това е инвестиция с нарастваща стойност и във финансов, и в емоционален план – чувството, че осигуряват дом и за следващите поколения.

Разумни ли изглеждат възможностите за инвестиции в допълващи обекти, които да разнообразят социалната инфраструктура в района – магазини, различни видове услуги, спортни обекти, детски градини, училища и т.н.? В непосредствена близост до ДИАМАНТ ние инвестираме в т.нар. линеен парк с нисък жив плет, с водни огледала и други проекти на градския дизайн. Залагаме и трасе за велоалея, която да се свърже със замислената велоалея в Ловния парк, защото сме убедени, че той и Борисовата градина са безценни с възможностите за спортуване на открито в сърцето на София. Струва ни се, че трябва да се инвестира в разгръщането на точно този потенциал за активен и здравословен живот. Нужни са велоалеи, площадки за йога, гимнастика, фитнес уреди на открито и др. В това отношение Южният парк е много напред. Всеки знае колко голяма е нуждата от детски градини в София и какъв положителен ефект заедно с училищата би имало изграждането им тук, но за тях е нужна и активната подкрепа на общината. (Впрочем в ДИАМАНТ 2 са предвидени детски клуб и специален басейн). Що се отнася до търговски площи, битови услуги, места за забавление, жилищните сгради, когато се правят с мисъл за контекста, предоставят пространство и за това. В ДИАМАНТ например има басейн, СПА център, кафе-аперитив, в ДИАМАНТ 2 – заведение за хранене на три нива, център за спорт и почивка. Новите жилищни сгради са мултифункционални. Освен това сме убедени, че частната инициатива няма да пропусне нарастващите бизнес възможности в района.

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  
Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat