Page 114

110  ГРА ДЪТ   ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2017

BIM не е само софтуерът. Това е процес, състоящ се от три етапа: нормативна уредба, запознаване на участниците в строителния процес с технологията BIM и избор на подходящ софтуер

Триизмерната информация беше качена в платформата Bimplus, която представлява облачен сървър и позволява достъп до виртуалната сграда на всички участници в проекта. Информацията се съхранява в независимия формат IFC, така че другите специалности - конструкции и строителни инсталации, могат да добавят данни във всеки съвместим BIM формат. Какво бихте променили следващия път? Въпреки че от самото начало бяхме наясно колко е важна правилната подготовка на BIM процеса, бихме инвестирали повече време за създаване на безупречна структура на сградата. Всяка грешка

  Визуализация на магазини OFF5TH, ИРМ ЕООД

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  
Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat