Page 108

10 4  ГРА ДЪТ   ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2017

Те трябва "да контролират“ естетиката на градската среда и да са отговорни за резултата. И затова да се разчита на архитекти, а не само на чиновници. В тази посока следват промени в ЗУТ, а защо не и в нов закон, построен на устойчиви правила и принципи. Изграждането на инфраструктурата, естествено обвързана и с отчуждаването на терени, е следващият съществен проблем. Самото изграждане би могло да се преразпредели като финансова тежест между общините и предприемачите, но отчуждаването, проектирането и впоследствие въвеждането в експлоатация и експлоатирането следва да бъде ангажимент на общините. И този ангажимент да съпровожда или още по-добре да предхожда предприемаческата инициатива. Улесняването на тези процеси също

така е свързано с промени в законите и другите нормативни актове. Какви са инвестиционните планове на „Планекс“ като стратегия и конкретни проекти? В началото частично отговорих на този въпрос. Сега само ще добавя – предстоят ни проекти на високо европейско ниво, стъпваме на опита и успехите както в строителството, така и в продажбите, имаме амбицията и възможностите да затвърдим позицията си сред най-добрите на пазара.

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  
Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat