Списание "ГРАДЪТ" - брой 5 | Инфраструктура / Spisanie Gradat

Page 95

СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ

дефекти през гаранционния период за некачествено извършени и приети строително-монтажни работи. Съгласно консултантските договори за строителен надзор на практика имаме задължението и отговорността да управляваме строителния процес. Представляваме възложителя, за което сме упълномощени съгласно договора пред институциите и експлоатационните дружества. Координираме работата между заинтересованите страни. Следим изпълнението на графика и паричния поток. Отговаряме за качественото изпълнение на строителството и успешното въвеждане на обекта в експлоатация. Консултантът е важна фигура в инвестиционния процес – това на практика все още не се осъзнава напълно, но мисля, че вървим в правилната посока. СТРОИТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ Българските строителни фирми еволюираха, тоест израснаха и стъпиха вече на крака с новата и съвременна техника. Позволявам си да споделя своята оценка за развитието на строителния процес от 1994 г. до момента. В началото българските строителни фирми не разполагаха със съвременна техника и липсваха знания и опит при изпълнение на големи проекти със специални изисквания и при спазване на техническата спецификация. За сметка на това ентусиазмът и желанието да се доказват бяха толкова големи, че резултатите от строителството в първите 5-6 години бях на сравнително добро ниво.

93

През следващия етап на развитие имаше известно забавяне на темповете и влошаване на качеството на строителните работи. През последните 10 години големите пътностроителни фирми натрупаха и вече разполагат с огромно количество съвременни машини и производствени мощности с големи възможности, но по отношение на качеството има да се извървят още стъпки. Навлязоха нови технологии в пътния сектор, те успешно бяха усвоени и вече масово се прилагат – това са изграждане на армонасипи, студено и топло рециклиране на пътни настилки и други. Усъвършенства се нормативната база. Възможностите за изпълнение на обекти в кратки срокове значително се повишиха и току-що завършилият обект Западна дъга 2 на Софийския околовръстен път е конкретен пример за това. Някои от строителните фирми демонстрират и високо качество на строителство. Бихме препоръчали да се намерят форми за отличаване на тези фирми и тези завършени обекти, които са с високо качество и то е устойчиво и се запазва през следващите 5-6 години на експлоатация. Не може да не споменем, че отпадането на минималните цени в тръжните условия допринесе много за повишаване качеството на строителните работи. В световната пътна практика не са измислили форми или начини винаги да се постига високо качество с най-ниска цена.