Списание "ГРАДЪТ" - брой 5 | Инфраструктура / Spisanie Gradat

Page 93

СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ

работи и спазване на технологичната последователност на отделните видове работи. Ние изготвяхме необходимите строителни книжа, изискващи се по българското законодателство. Строителният надзор оказа съдействие на възложителя и изпълнителя при решаване на възникналите проблеми и издаване на необходимите разрешения и документи от столичните райони „Люлин", „Връбница“ и „Надежда", на чиято територия се намира строежът, при съвместните действия с органите на КАТ за временната организация на движението за безаварийно преминаване на изключително тежкия трафик, както и при координиране на работата с ЧЕЗ, ВиК дружествата, „Топлофикация“ и други. Вторият участък от Западната дъга на СОП беше завършен качествено и в срок с усилията на всички участници в реализирането на проекта.

91

ОБЕКТИ НА „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ Проект за рехабилитация на пътищата на Пловдив, включващ „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Руски", бул. „Коматевско шосе", бул. „Шести септември“ и бул. „Северен“. „Изграждане на подпорни стени по републикански път ІІІ-609 Трявна - Дряново при км 48.173; при км 48.257; при км 49.285; при км 49.713 и при км 51.990” „Извършване на неотложни възстановителни видове СМР на път III-506 Горски извор /1-8/ - Светлина Минерални бани - Караманци от км 15.100 до км 40.700“ Пред старт е работата по „Строителство на път I-9 Слънчев бряг - Бургас, обход на гр. Поморие, участък от км 217.000 до км 222.849.41