Page 60

ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ / INDUSTRIAL BUILDINGS спонсор / sponsor:

Предприятие за салати, готови храни и консерви Целта е изграждане на ново предприятие за производство на салати, готови храни и консерви, които да отговарят по качества на критериите на европейските и световните пазари в хранително-вкусовата промишленост. Сградата е построена на територията на гара Елин Пелин, и е част от развитието на "Индустриален парк София Изток" (ИПСИ), обслужващ главните международни коридори на страната, както и основните артерии на София. Проектът е изграден върху имот с площ 20 133 кв.м с РЗП 9433.87 кв.м и граничи с три улици - от изток, север и запад, като по южната му граница минава въздушна електропроводна линия 110 kV, която е реконструирана през 2009 г. с възложители НЕК АД и ИПСИ АД. Предприятието представлява едноетажна сграда в центъра на имота, заобиколена от всички страни с алеи, позволяващи еднопосочно движение на тежкотоварни камиони и

B U I L D I N G O F TH E YE A R B U LG AR IA 2 0 1 8 N O M I NATI O N

вътрешен електротранспорт. В проекта са изпълнени производствени, технологични, обслужващи и административно-битови зони, необходими от функционионална гледна точка. Броят на целогодишно наетия персонал е 95 работници, като в администрацията има 15 работни места. Сградата е със самостоятелен воден център, който съдържа три водни резервоара, всеки от които помества 100 куб.м вода и позволява 24-часов непрекъснат процес на производство. За улесняване на експлоатационния процес е изградена и централизирана система за сгъстен въздух, необходима на машините и съоръженията във фабриката. Повече за сградата вижте на сайта buildingoftheyear.bg

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.

Profile for tcmgbg