Page 56

ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ / INDUSTRIAL BUILDINGS спонсор / sponsor:

Производствено предприятие "Мултивак България Продакшън" Обектът на "Мултивак България" - производствено предприятие за детайли и компоненти за опаковъчни машини, разположено в набиращата скорост Индустриална зона Божурище, е замислен и създаден за хората. От функционалната програма на сградите до приложението на иновативни системи и материали, всичко е подчинено на основната ценност на компанията – екипът от служители и работници. Проектът беше започнат в началото на януари 2016 г. с интензивен обмен на идеи между проектантския екип на Ай Пи Ес и екипите на "Мултивак" в Германия, Австрия и България. Бяха поставени високи стандарти за качество на архитектурното изпълнение и инсталациите, подчинени на богатия опит и множеството реализирани сгради на компанията по целия свят. Основни изисквания към сградите бяха създаване на максимално комфортни условия за работната среда както в производството, така и в офисите, използване на високока-

B U I L D I N G O F TH E YE A R B U LG AR IA 2 0 1 8 N O M I NATI O N

чествени решения, компактност на пространствата, сдържана изисканост в интериорите. Комплексът включва две сгради – основна сграда, в която са разположени производството и администрацията, и социално-битова сграда, в която се помещават столова и стаи от хотелски тип за временно настаняване на специалисти в процеса на обучение и гост-лектори от чужбина. Основната сграда е с компактен обем, в предната част на която е разположена администрацията, ориентирана към главната улица, а непосредствено зад нея са производството, складовите и техническите площи на предприятието. Повече за сградата вижте на сайта buildingoftheyear.bg

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.

Profile for tcmgbg