Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.

Page 350

34 4  ГРА ДЪТ    НОЕМВРИ / ДЕКЕМВРИ 2018  EN

МАРК РОБИНСЪН НАД 9 МЛРД. ЕВРО ИНВЕСТИЦИИ ЗА 9 МЕСЕЦА В БИЗНЕС ИМОТИ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

МАРК РОБИНСЪН COLLIERS INTERNATIONAL

24 години опит в дялово инвестиране, фондови операции, капиталови пазари и опит с проучвания и недвижими имоти на развиващи пазари. Най-значителен опит (15 години) на фондовите пазари на Източна Европа. Специализация в глобални кръстосани инвестиции в активи, включително недвижими имоти. Детайлно познаване на макроикономиката на Източна Европа и фактори за бъдещия растеж и рискове. Ръководи регионалните изследвания на Colliers International за повече от 2 години. 24 years of equity investment, stock broking, capital markets and real estate research experience in Emerging Markets. Most significant experience (15 years) is in stock markets of Eastern Europe. More recently specialised in global cross asset allocation, including consideration of real estate. Detailed knowledge of macro-economics in Eastern Europe and factors driving future growth and risks arising. Driving Colliers International's CEE regional Research output for over 2 years.

Каква е настоящата и перспективна инвестиционна среда в Централна и Източна Европа и Югоизточна Европа (ЦИЕ/ЮИЕ) и каква е перспективата за 2019 г.? Обемите на инвестиции в бизнес имоти в ЦИЕ/ЮИЕ са близки до максимума на цикъла в повечето от страните в региона. Специфичните условия в Полша, Чехия, Унгария, Словакия, Румъния, България, които Colliers International проследява като район, привлече капитал 9 млрд. евро през първите девет месеца на тази година, което е с 14% повече от рекордната 2017 г. Тази впечатляваща инерция е резултат от няколко фактора като силен инвестиционен обем на западноевропейските пазари след 2014 г., ниски лихвени проценти за финансиране с дълг, диверсификация на купувачите далеч от традиционните производства от Западна Европа, Великобритания и САЩ към Азия, Южна Африка и вътрешни резерви, увеличаващ се ръст на БВП, особено предвид продажбите на дребно, а в последно време и бум на развитието в офисния сектор. Полша води конкуренцията в привличане на капитали с обем от 5 млрд. евро досега за 2018 г., което е увеличение 100% годишно. Сред останалите страни от ЦИЕ само Словакия (+6%) и България (+3%) имат годишен ръст. Прогнозата ни за 2019 г. е, че някои от условията, довели обемите до тези рекордни нива, ще останат непроменени и по този начин регионът би трябвало да постигне подобни нива на ликвидност. Виждаме опасност т.нар.

MARK ROBINSON: COLLIERS INTERNATIONAL What is the current and prospective investment environment in CEE/SEE and what is the outlook for 2019? Which countries are leading the race in attracting capital? The volumes of investment into commercial real estate in CEE/SEE are at or close to cycle highs in most of the countries in the region. The specific universe of CEE-6 countries* that Colliers International tracks as a group attracted EUR 9.0bn of capital in the first nine months of this year, up 14% on 2017’s record-breaking year. This impressive momentum is the result of several factors, including strong investment volumes in western European markets since 2014, low debt funding rates for anyone transacting in Euros in the region, a diversification of buyers away from the “traditional” origins of Western Europe, the UK and the USA towards Asia, South Africa and domestic sources, buoyant GDP growth especially including consumption/retail sales and more recently a development boom in the office sector that is aiding supply of product. Poland is leading the race in terms of attracting capital, with EUR 5.0bn of volume so far in 2018, up 100% year-on-year. Amongst the other countries in the CEE-6, only Slovakia (+6%) and Bulgaria (+3%) also had growth in year-on-year volumes. Our outlook for 2019 is that some of the conditions that have driven volumes to these record levels should stay in place and thus that the region should attain similar levels of liquidity. We do see a