Page 282

276  ГРА ДЪТ    НОЕМВРИ / ДЕКЕМВРИ 2018

ФАСАДА ЮГ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРТЕР

ФАСАДА ИЗТОК

СХЕМА НА ОТОПЛЕНИЕТО

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪЖДОВНАТА ВОДА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЪРВО НИВО

РАЗРЕЗ

В обекта са заложени иновационни системи за използване на дъждовната вода от покривите и терасите, както и рекуперационна система от кухненското обзавеждане. Във вкопаната югоизточна част на обекта е разположен подземен резервоар с обем 17 куб.м за дъждовна вода, събирана от покривите и терасите за поливане на тревните площи. Кухненският чадър е изпълнен с ултравиолетови и циклонни филтри, които позволяват затопленият въздух от процеса на готвене да бъде пречистен от мазнини и други вредни съставки, след което топлината му да бъде отнета за вторично използване в системите за отопление и гореща вода за обекта. И накрая малко факти - разгънатата застроена площ е 460 кв.м, използваемите покривни тераси са 240 кв.м. Височината е 9 м от средно прилежаща кота на терена. Кота 0.00 е с абсолютна стойност 555.5 м над морското равнище.

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.

Profile for tcmgbg