Page 36

34  ГРА ДЪТ    БРОЙ 5 | 2019

АРХ. РАВАД ЧУБАСИ АДЕКВАТНОТО ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ И ИНФРАСТРУКТУРА ГАРАНТИРАТ УСПЕХ

Преди да се присъедини към Systematica през 2008 г., Равад Чубаси работи по мащабни проекти в Arata Isozaki (Токио), Kliment-Halsband Architects (Ню Йорк) и други. Магистър по градоустройствено планиране и публични политики от Politecnico di Milano, завършил е "Архитектура" в Американския университет в Бейрут през 2002 г. В момента ръководи планиране и изследователски проекти за мобилност в градска среда и сложни сгради с акцент върху градско възстановяване и транспортно планиране, предпоектни проучвания, паркинг инженеринг и анализ на пешеходния поток.

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 5, 2019 г.  

Списание "ГРАДЪТ", брой 5, 2019 г.

Списание "ГРАДЪТ", брой 5, 2019 г.  

Списание "ГРАДЪТ", брой 5, 2019 г.

Profile for tcmgbg