Page 224

218  ГРА ДЪТ    БРОЙ 5 | 2019

ФИЗИЧЕСКИТЕ МАГАЗИНИ ОСТАВАТ НА МОДА В СОФИЯ Текст ПРОУЧВАНЕ НА COLLIERS INTERNATIONAL , Q1- Q2/2019 Г.

Свободни площи на бул. "Витоша" в София

Усвоени търговски площи в София, хил. кв.м

8%

25

7%

20

6% 5%

15

4% 10

3% 2%

5

1% H1 2019

H2 2018

H1 2018

H2 2017

H1 2017

H2 2016

H1 2016

H2 2016

H1 2015

H2 2014

H1 2019

H2 2018

H1 2018

H2 2017

H1 2017

H2 2016

H1 2016

H2 2016

H1 2015

Прогресивното развитие на онлайн търговията в световен мащаб не се е отразило осезаемо на търсенето на модерни търговски имоти в столицата през първата половина на 2019 г. Напротив, то достига рекордни стойности на база полугодие от 2015 г. насам. Общият обем усвоени площи за разглеждания период е 21 900 кв.м. Това се казва в най-новия доклад на Colliers International. Особено висока активност в откриването на нови магазини е регистрирана при специализираните търговски формати от типа „биг бокс”. След лидерите в това отношение са хранителните вериги Lidl (6), Billa (5), Kaufland (1); дрогерията dm (6) и мебели и стоки за дома JYSK (4). Само за първото полугодие на 2019 г. полската марка Pepco откри 9 обекта в страната. Освен нея на българския пазар навлязоха и други международни марки - Zara Home, Fjällräven, J.Wargas, Steve Madden и Ximivogue. Обратно на посоката на развитие на търсенето, през разглеждания период предлагането на модерни търговски площи бележи незначителен спад. Причината за него е смяната на предназначението на част от площите в Galaxy Trade Center от търговски в офисни. С това обемът на предлаганите търговски имоти в София за полугодието стана 390 660 кв.м. Периодът се характеризира и с друг рекорд. Бул. „Витоша“ постигна най-високите си нива на заетост за последните пет години – 99%. Същевременно с това движението на наематели на главната софийска търговска улица е едва

H1 2014

0

0

1%. Като цяло този индикатор се характеризира със спад в стойностите от 6% на 3%. През периода не се наблюдават съществени промени в наемните нива на разглежданите търговски площи, което ще остане валидно и през следващото полугодие. Преустройството на свободните хипермаркет площи в The Mall, Bulgaria Mall и Paradise Center доведе до по-високи нива на заетост и обогатяване на микса от наематели в тях. С приключването на процеса към края на годината тези проекти ще постигнат по-добро пазарно позициониране и ще предложат нови възможности за разширяване на мрежата от магазини на редица международни и местни търговци. Благоприятното развитие на пазара на модерни търговски площи ще продължи да предизвиква инвеститорски интерес към този сегмент.

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 5, 2019 г.  

Списание "ГРАДЪТ", брой 5, 2019 г.

Списание "ГРАДЪТ", брой 5, 2019 г.  

Списание "ГРАДЪТ", брой 5, 2019 г.

Profile for tcmgbg