Списание "ГРАДЪТ", брой 5, 2019 г.

Page 128

122  ГРА ДЪТ    БРОЙ 5 | 2019

МЕЖДУНАРОДНО СЕРТИФИЦИРАНИТЕ СГРАДИ ГЕНЕРИРАТ ПО-ГОЛЕМИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

ВЕСЕЛА ВЪЛЧЕВА-МАКГИЙ, УПРАВИТЕЛ "ТРИПЪЛ ГРИЙН БИЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ" СИМОНА КАБАДОВА МЕНИДЖЪР СЕРТИФИЦИРАНЕ, "ТРИПЪЛ ГРИЙН БИЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ"

В Европа сградите продължават да черпят 40% от произведената енергия, което представлява нарастващо предизвикателство за страните членки и за инвестиционната среда на недвижими имоти. Анализ на пазарите по света и в България показва, че инвеститорите в този сектор са все по-ангажирани с устойчиви проекти. Портфолио от сгради, сертифицирани по международно признатите инструменти като BREEAM, LEED, DGNB и EDGE, може да демонстрира повишени оперативни разходи, но генерира по-високи наеми и паричен зелени сгради започва още през 1990 г. със създаването на британската система BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Три десетилетия по-късно пазарният сектор на недвижими имоти започва да се убеждава в ползите и необходимостта от тези инструменти. МЕЖДУНАРОДНИ СИСТЕМИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ Според CBRE 2018 International Green Building Adoption Index 19% от 11 наблюдавани пазара са вече сертифицирани като зелени, което

съставлява 21 млн. кв.м. Това бележи значителен растеж в сравнение с 6% за 2007 г. и доказва интереса на инвеститорите към енергийната ефективност, както и по-стриктни регулаторни изисквания за емисии, потребление и произход на енергия. Водеща в света по сертифицирани сгради е Канада с повече от 50% сертифицирани офисни сгради в Торонто и Ванкувър. Ангажираността на местната администрация на Ванкувър, където стратегията за най-зелен град изисква всички сгради, построени след 2020 г., да имат неутрален въглероден отпечатък, поставя натиск върху инвеститори и предприемачи да преразгледат проектните спецификации и инвестиционните стратегии. Но освен регламентираните изисквания желанието за зелени сгради от страна на крайните потребители е също толкова настоятелно, че се превръща в стандарт. Макар Европа да изостава в това отношение, тук също се наблюдава значително изменение на пазара в посока зелени сгради. Преди 10 години сертифицираните сгради в големите европейски столици представляваха едва 1% от сградния фонд, докато днес според CBRE 2018 International