Page 120

114  ГРА ДЪТ    БРОЙ 5 | 2019

ДР. ТИМ ФРИЙЗ И МАРЧЕЛА ИГНАТОВА УЧИЛИЩЕТО Е ПРОЕКТИРАНО ДА РАЗВИВА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ДУХ

ДР. ТИМ ФРИЙЗ ДИРЕКТОР МАРЧЕЛА ИГНАТОВА БИЗНЕС МЕНИДЖЪР

Какви са целите и очакванията ви за работата на новия арт център? По какъв начин той се вписва в цялостната образователна дейност на комплекса? Марчела Игнатова: През последните години учебната програма по изобразително изкуство, музика, танци, роботика, трудово обучение се разгърна в по-големи мащаби и там, където се изучаваха тези предмети, стаите не бяха подходящи. Налагаше се представленията да се правят в гимнастическия салон, защото сцената беше малка и пространството не можеше да събере родителите. Затова се стигна до решението да се построи арт център, като се даде възможност на тези програми да се развиват в нормална учебна обстановка. Др. Тим Фрийз: Нашият арт център “Рила” (Rila Renaissance Centre) е създаден, за да отговори на нуждите на общността за по-обширно пространство за представления и събития. Идентифицирана беше и необходимостта от разширяване на учебната програма и образователни пространства за сценични изкуства, визуални изкуства, дизайн и технологии. В сърцето на арт центъра е театърът “Рила” с 350 места. Той е впечатляващо оборудван, за да осигури провеждането на представления и конференции. Освен това пространството на театъра е гъвкаво и лесно за използване за ежедневните нужди на общността като ученически събрания, родителски срещи, работни срещи и презентации.

Ако посетите кампуса на Англо-американско училище, ще видите, че пространството е много важно за нас. Сградите на училището са проектирани така, че да дават възможност за създаване на специфични зони в класните стаи и в целия кампус, в които учениците могат да работят в малки групи по голямо разнообразие от проекти. Тези пространства дават възможност на учениците да работят с по-голяма независимост, спокойно да развият способността за решаване на проблеми и своя изследователски дух. Този подход на обучение, базиран върху ученическата активност, бе не по-малко важен при проектирането на арт центъра. И тук ще намерите големи пространства със специфични зони за ученици, които да изследват и учат. Например в нашата зона за дизайн и технологии има класни стаи, посветени на дигиталния дизайн и 3-D печат, помещение за роботика и напълно оборудвана работилница с комбинация от традиционни ръчни инструменти и сложни електроинструменти. Същото може да се каже и за образователните пространства за графичен дизайн, театър, визуални изкуства и музика. Навсякъде се стремихме да съчетаем принципите на гъвкавост с найдобрите технологии.

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 5, 2019 г.  

Списание "ГРАДЪТ", брой 5, 2019 г.

Списание "ГРАДЪТ", брой 5, 2019 г.  

Списание "ГРАДЪТ", брой 5, 2019 г.

Profile for tcmgbg